Публикации Катедра "Археология" / Department of Archaeology


Александров, Олег (2021) Two military camps on the Roman Limes: Dura-Europos and Novae (an example of Roman Imperial propaganda through official state religion) Colonial Geopolitics and Local Cultures in the Hellenistic and Roman East (3rd century BC – 3rd century AD), eds. H. Bru, A. Dumitru, N Sekunda, 2021, Oxford: Archaeopress 2021, pp. 174-180, ISBN 9781789699821

Александров, Олег (2021) Археологически проучвания на Късноантична крепост „Ковачевско кале“ край Попово В: Археологически открития и разкопки през 2020 г., книга ІІ, гл. ред. Хр. Попов, 2021 г., София: Българска академия на науките, с. 775-779, ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2021) Спасително археологическо проучване в м. Кротиря, Поморие В: Археологически открития и разкопки през 2020 г., книга ІІ, гл. ред. Хр. Попов, 2021 г., София: Българска академия на науките, с. 944, ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2021) Спасително археологическо проучване в м. Хонят, Поморие В: Археологически открития и разкопки през 2020 г., книга ІІ, гл. ред. Хр. Попов, 2021 г., София: Българска академия на науките, с. 945, ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2021) Спасително археологическо проучване на ул. „Ангел Кънчев“ в Поморие В: Археологически открития и разкопки през 2020 г., книга ІІ, гл. ред. Хр. Попов, 2021 г., София: Българска академия на науките, с. 660, ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2021) Спасително археологическо проучване на ул. „Резовска“ в Поморие В: Археологически открития и разкопки през 2020 г., книга ІІ, гл. ред. Хр. Попов, 2021 г., София: Българска академия на науките, с. 657-660, ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2021) Спасително археологическо проучване на ул. „Странджа“ № 34 в Поморие В: Археологически открития и разкопки през 2020 г., книга ІІ, гл. ред. Хр. Попов, 2021 г., София: Българска академия на науките, с. 653-657, ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2020) LES INSCRIPTIONS DU SANCTUAIRE DE HÉRÔS HÉPHAÏSTOS DABATOPIOS DE TELERIG Veliko Tarnovo: Faber, 2020, 160 pp. ISBN 978-616-00-1176-7

Александров, Олег (2020) Археологически проучвания на Късноантична крепост "Ковачевско кале" край Попово. В: Археологически открития и разкопки през 2019 г. (Книга ІІ). София: Булгед ООД, 2020, с. 840-840. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2019) Археологически проучвания на балнеум в късноримския кастел "Ковачевско кале". В: Късноримският кастел "Ковачевско кале" и българските земи през ІV - VІ век, т. 2. Велико Търново: Фабер, 2019, 7-71. ISBN 978-619-00-1029-6

Александров, Олег (2019) Колективна находка от римската епоха от с. Богатово, Севлиевско. В: Севлиево и Севлиевският край. Археологически проучвания. Севлиево: М-Прес ООД, 2019, с. 211-214. ISBN 978-619-7524-09-3

Александров, Олег (2019) Редовни археологически разкопки на късноантична крепост "Ковачевско кале" край град Попово. В: Археологически открития и разкопки през 2018 г. София: Булгед ООД, 2019, с. 347-349. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2018) Cult of the Standarts in Novae (Moesia Inferior). In: LA DACIE ET L’EMPIRE ROMAIN. Mélanges d’épigraphie et d’archéologie offerts à Constantin C. Petolescu. Bucarest: Editura Academiei Române, 2018, pp. 135-143. ISBN 978-973-27-3035-5

Александров, Олег (2018) Редовни археологически разкопки на късноантична крепост "Ковачевско кале" край град Попово. В: Археологически открития и разкопки през 2017 г. София: Булгед ООД, 2018, с. 331-333. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2017) The Ethnic Origin of Roman Soldiers in Lower Moesia: Occupation or Integration? In: Romans in the Middle and Lower Danube Valley, first century BC – fifth century AD: Case Studies in Archaeology, Epigraphy, and History. British Archaeological Reports-International Series (BAR-IS), 2882 (2017), pp. 83-90. ISBN 978-1-4073-1611-6

Александров, Олег (2017) Археологически проучвания на хореум в късноантичния кастел "Ковачевско кале". В: Късноримският кастел "Ковачевско кале" и българските земи през ІV - VІ век, т. 1. Велико Търново: Фабер, 2017, с. 11-78. ISBN 978-619-00-0629-9; COBISS.BG-ID - 1281059044

Александров, Олег (2017) Многоцветна подова мозайка от Поморие. Известия на Исторически музей - Поморие, т. 2. Поморие: Фабер, 2017, с. 122-135. ISBN 978-619-00-0597-1; COBISS.BG-ID – 1282971364

Александров, Олег (2017) Предговор. В: Късноримският кастел "Ковачевско кале" и българските земи през ІV - VІ век, т. 1. Велико Търново: Фабер, 2017, с. 5-10. ISBN 978-619-00-0629-9; COBISS.BG-ID - 1281059044

Александров, Олег (2017) Спасителни археологически разкопки на територията на късноантична крепост "Ковачевско кале" край гр. Попово. В: Археологически открития и разкопки през 2016 г. София: Булгед ООД, 2017, с. 390-393. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2016) Моливдовул на протокуропалата Пакуриан Аршакид, открит в Поморие. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІX). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 16-21. ISBN 978-619-208-066-2; COBISS.BG-ID - 1265734372

Александров, Олег (2016) Редовни археологически разкопки на античен керамичен център край Павликени, сезон 2015 г. В: Археологически открития и разкопки през 2015 г. София: Мултипринт, 2016, с. 493-497. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2016) Спасително археологическо проучване на територията на Късноантична крепост „Ковачевско кале“, край гр. Попово. В: Археологически открития и разкопки през 2015 г. София: Мултипринт, 2016, с. 497-500. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2015) The Role of Legatus Augusti pro praetore in the Religious Life of Exercitus Moesiae Inferioris. In: Limes XXII. Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012 (Bulletin of the National Archaeological Institute, XLII). Eds. by L. Vagalinski & N. Sharankov. Sofia: Active Commerce EOOD, 2015, pp. 651-654. ISSN 0323-9535; COBISS.BG-ID – 1270266596

Александров, Олег (2015) Античен производствен център Павликени. В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София: Актив Комерс ЕООД, 2015, с. 444-448. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2015) Културно-историческите обекти – основен ресурс за развитие на туризма във Великотърновска област. В: Регионалните културно-исторически продукти на България – единни в многообразието. Варна: Славена, 2015, с. 126-134. ISBN 978-619-190-040-4; COBISS.BG-ID – 1282534372

Александров, Олег (2015) Спасително археологическо проучване на археологически структури от Късноантичната епоха по трасето на ул. „П. Р. Славейков“ при кръстовището с ул. „Мусала“, гр. Поморие. В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София: Актив Комерс ЕООД, 2015, с. 324-327. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2015) Спасително археологическо проучване на обект по трасето на главен клон 1G от ВИК мрежата на гр. Поморие, преминаващ по ул. „Странджа“, в участъка от ревизионна шахта РШ – Гл. Кл. 1G5 до кръстовището с ул. „П. Волов“. В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София: Актив Комерс ЕООД, 2015, с. 330-333. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2015) Спасително археологическо проучване на сграда от късноримската епоха на ул. „П. Р. Славейков“, гр. Поморие. В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София: Актив Комерс ЕООД, 2015, с. 327-330. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2015) Спасително археологическо проучване на територията на античния некропол на Аполония, в м. Калфата/Буджака, УПИ ІХ-5300, гр. Созопол. В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София: Актив Комерс ЕООД, 2015, с. 372-373. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2014) Издирвания на археологически обекти в басейна на Суха река. В: Археологически открития и разкопки през 2013 г. София: TDG Print, 2014, с. 611-614. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2013) Ethnic and Social Composition of the Roman Army in Lower Moesia Province: Soldiers from Asia Minor and the Eastern Provinces of the Roman Empire. Dans: Akanthina,7 (Armées grecques et romaines dans le nord des Balkans). Gdansk-Torun, 2013, pp. 183–191. ISBN 978-83-936558-0-9

Александров, Олег (2013) Антични структури на о-в св. Иван край Созопол. В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София: Колбис АД, 2013, 235-237. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2013) Епиграфският архив на Монтана и значението му при изучаване на религията в провинция Долна Мизия през римската епоха. В: Монтана – мост на цивилизации (Материали от Национална научна конференция, Монтана, 2011 г.). София: Тангра ТанНакРа, 2013, с. 324-338. ISSN 978-954-378-107-2; COBISS.BG-ID – 1261838564

Александров, Олег (2013) Етнически и социален състав на римската армия/Ethnic and Social Composition of the Roman Army. В. Търново: Фабер, 2013, 442 с. ISBN 978-954-400-969-4; COBISS.BG-ID - 1261603556

Александров, Олег (2013) За астралната символика в култа към Митра. Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (VІ). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 278-293. ISBN 978-954-524-903-7; COBISS.BG-ID – 1274859236

Александров, Олег (2013) Предговор от редактора. В: Всекидневието на Балканите и в Мала Азия през вековете. Велико Търново: Фабер, 2013, с. 13-14. ISBN 978-954-400-895-6; COBISS.BG-ID - 1257427428

Александров, Олег (2012) Ethnic and Social Composition of the Roman Army in Lower Moesia Province: Soldiers with Thracian Origin. Dans: Actec du Symposium International “Le Livre. La Roumanie. L’Europe” (4ème édition, Sinaia, 20–23 Septembre 2011), Tome III (Latinité Orientale). Bucarest: Editura Biblioteca Bucureştilor, 2012, pp. 418–430. ISSN 2068-9756

Александров, Олег (2012) Ethnic and Social Composition of the Roman Army in Lower Moesia: Soldiers from the Danubian Provinces of the Roman Empire. In: Pax Romana. Kulturaustausch und Wirtschaftsbeziehungen in den Donauprovinzen des Römischen Kaizeareichs (Akten der Tagung in Varna und Tulcea 1.–7. September 2008). Kaiserslautern: Parthenon Verlag, 2012, pp. 219–234. ISBN 978-3-942994-01-9

Александров, Олег (2012) Roman Army Religion in the Province of Lower Moesia. In: The Lower Danube Roman Limes (1st – 6th c. AD). Sofia: National Archaeological Institute with museum, 2012, pp. 271-288. ISBN 978-954-94-72-16-5; COBISS.BG-ID – 1248233956

Александров, Олег (2012) The Roman Soldiers in Moesia Inferior: Ethnic and Social Identity. In: Sexaginta Prista et Vicinia (Известия на Регионален Исторически музей – Русе, том ХV). Русе: Цанов Брос ЕООД, 2012, с. 385-397. ISSN 1313-7336; COBISS.BG-ID – 1121202916

Александров, Олег (2012) Античен измервателен уред от с. Садина, Поповско. В: Попово – минало и бъдеще (VІ–1). Велико Търново: Фабер, 2012, с. 165-180. ISBN 978-954-400-689-1; COBISS.BG-ID - 1279496676

Александров, Олег (2012) Нови наблюдения върху крепостта край с. Полско Косово. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (V). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 53-73. ISBN 978-954-524-844-3; COBISS.BG-ID – 1267158500

Александров, Олег (2012) Средновековен манастир "Св. Йоан Предтеча" - оградната стена на манастирското стопанство в природен и археологически резерват Острови "Св. Иван" и "Св. Петър" при Созопол. В: Археологически открития и разкопки през 2011 г. София: Авангард, 2012, с. 483-485. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2011) За една особеност при планирането на римските градове в Долна Мизия и Тракия. В: Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция „Пътуване към България”. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2011, с. 55-63. ISBN 978-954-577-588-8; COBISS.BG-ID – 1244383460

Александров, Олег (2011) За ролята на провинциалните управители в провеждане на римската религиозна политика в долномизийската армия. Известия на Старозагорския исторически музей, 4, 2011, с. 31-37. ISSN 1313-7352; COBISS.BG-ID – 1278717668

Александров, Олег (2011) За символиката на пещерата в култа към Митра. Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (V). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 44-56. ISBN 978-954-524-780-4; COBISS.BG-ID - 1230313956

Александров, Олег (2011) За съдбата на римските военни лагери през Късната античност и Ранното средновековие. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІV). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 327-345. ISBN 978-954-524-776-7; COBISS.BG-ID – 1267155172

Александров, Олег (2011) Саркофази от римския некропол на Одесос. In: Terra Antiqua Balcanica et Mediterranea (Acta Musei Varnensis, VIII–1). Варна: Издателство Онгъл, 2011, с. 199-212. ISBN 978-954-8279-64-2; COBISS.BG-ID – 1263728612

Александров, Олег (2010) За етническия състав на римската армия в провинция Долна Мизия през ІІ–ІІІ в. В: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и българската археология, 1. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 281-292. ISBN 978-954-524-743-9; COBISS.BG-ID – 1235324900

Александров, Олег (2010) За значението на епиграфските паметници при изучаване религията на римската армия в провинция Долна Мизия. В: Studia Classica Serdicensia, 1 (Musarum Semper Amator). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2010, с. 393-400. ISBN 978-954-07-30-33-2; COBISS.BG-ID – 1288189924

Александров, Олег (2010) Религията в римската армия в провинция Долна Мизия І–ІV в./Religion in the Roman Army in Lower Moesia Province 1st–4th c. AD. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, 460 с. ISBN 978-954-524-739-2; COBISS.BG-ID - 1232675812

Александров, Олег (2009) Religion in the Roman Army in Lower Moesia. In: L’armée romaine et la religion sous le Haut–Empire romain. Actes du quatrième Congrès de Lyon (26–28 octobre 2006). Collection du Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Occident Romain – CEROR, 33. Lyon, 2009, pp. 139-148. ISBN 978-2-904974-35-9

Александров, Олег (2009) Българските земи в древността в учебниците по История и цивилизация. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІІІ). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 79-93. ISBN 978-954-524-713-2; COBISS.BG-ID – 1267151076

Александров, Олег (2009) За числеността на войниците с източен произход в римската армия в провинция Долна Мизия. Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (ІV). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 144-156. ISBN 978-954-524-718-7; COBISS.BG-ID - 1230313956

Александров, Олег (2008) Култът на знамената в Долна Мизия. Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (ІІІ–1). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 284-296. ISBN 978-954-524-663-0; COBISS.BG-ID – 1230313956

Александров, Олег (2008) Посветителни надписи на войници от състава на римската армия в басейна на реките Черни и Бели Лом. В: Попово в миналото (V). Разград: ИК Полиграф, 2008, с. 67-76. ISBN 978-954-773-124-0; COBISS.BG-ID – 1228039652

Александров, Олег (2007) За култа към Марс в римската армия в провинция Долна Мизия. Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (II). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 226-236. ISBN 978-954-524-602-9; COBISS.BG-ID – 1227064036

Александров, Олег (2006) За култа към Митра в Nicopolis ad Istrum. Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 141-149. ISBN 978-954-524-508-4; COBISS.BG-ID – 1046186980

Александров, Олег (2005) Източни култове, почитани от римската армия в Долна Мизия. В: Културните текстове на миналото. Носители, символи, идеи, II. Текстовете на култа и религията. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2005, с. 61-73. ISBN 978-07-2145-8; COBISS.BG-ID – 1045965028

Джанфезова, Таня (2021) Dzhanfezova, T. (2021). ‘Exploring the Broad Spectrum: Vegetal Inclusions in Early Neolithic Eastern Balkan Pottery’, Open Archaeology, vol. 7 (1), pp. 1138-1159. https://doi.org/10.1515/opar-2020-0200 De Gruyter

Джанфезова, Таня (2020) Dzhanfezova, T. (2020). ‘Organic Temper’ and the Early Neolithic Pottery Production: Interpretational Challenges, Acta Archaeologica, vol. 91 (2), pp. 61-87. doi: https://doi.org/10.1163/16000390-09102005 Kopenhagen

Джанфезова, Таня (2020) Dzhanfezova, T., Doherty, C., Grebska-Kulow, M. (2020). Understanding diversity in Early Neolithic pottery production, Documenta Prehistorica, vol. 47, pp. 110-125. doi: https://doi.org/10.4312/dp.47.7 Ljubljana

Джанфезова, Таня (2018) Dzhanfezova, Tanya. (2018). Metallurgy in Ancient Colchis. The case from Guria, West Georgia. Велико Търново

Джанфезова, Таня (2018) Dzhanfezova, Tanya. Late Bronze Age graves from the necropolis of Santa Barbara (Northeast Italy). - In Borgna, E., Cassola-Guida, P., Corazza, S. Preistoria e protostoria del Caput Adriae. Studi di preistoria e protostoria, 5/Istituto Italiano de Preistoria e protostoria, ISBN 978-88-6045-069-2, pp. 791-800. Firenze, Italia

Джанфезова, Таня (2018) Dzhanfezova, Tanya. The making of the Late Bronze Age archaeological cultures in Bulgaria / Stefanos Gimatzidis, Magda Pieniazek, Sila Votruba. Archaeology across frontiers and borderlines: Fragmentation and Connectivity in the North Aegean and the Central Balkans from the Bronze Age to the Iron Age. Das Oesterreichische Archaeologische Institut, Wien, pp 307-332. ISBN 978-3-7001-8029-6 Print Edition Wien, Oesterreich

Джанфезова, Таня (2018) Миков, Румен и др. Нови археологически проучвания в южния некропол на Кабиле. Румен Миков, Таня Джанфезова, Стефан Бакърджиев. // Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis/ Supplementum VI - Stephanos Archaeologicos ad 80 annum Professoris Ludmili Getov/ Иван Вълчев. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 267-303. София, България

Джанфезова, Таня (2018) Румен Миков, Таня Джанфезова. Гробницата на нос Колокита, Созопол. - Будител. Българско списание за история, археология и памет, 2 (48), 2018, стр. 72-77 София, България

Джанфезова, Таня (2017) Dzhanfezova, Tanya. The importance of being earliest: the AMS dating of Varna I//M. Margarit, A. Boroneant. From hunter-gatherers to farmers./Human adaptations at the end of the Pleistocene and the first part of the Holocene 453-464. Papers in honour of Clive Bonsall. Editura Cetatea de Scaun. ISBN 978-606-537-386-0. Targoviste, Romania

Джанфезова, Таня (2016) Dzhanfezova, Tanya et al. Testing models, challenging trajectories: archaeometric analysis of Early Neolithic pottery from Central North Bulgaria. Tanya Dzhanfezova, Chris Doherty. / N. Zacharias, E. Palamara (eds), 41st International Symposium on Archaeometry, Book of Abstracts, May 15-21 2016, Kalamata, Greece, 392. ISBN 978-618-80277-2-5. Kalamata, Greece

Джанфезова, Таня (2016) Лещаков, Любен и др. Спасителни археологически проучвания на обект 001, етап III по трасето на АМ "Хемус", землище на с. Белокопитово, община Шумен // Любен Лещаков, Елена Василева, Таня Джанфезова. Археологически открития и разкопки през 2015г. - София, 2016, с. 165-168. София, България

Джанфезова, Таня (2015) Dzhanfezova, Tanya et al. New insights into the Early Neolithic pottery from Dzhulyunitsa (North Bulgaria). Tanya Dzhanfezova, Chris Doherty, Nedko Elenski. Settlements, culture and population dynamics in Balkan prehistory. Abstracts of the oral and poster presentations. International conference Skopje, Macedonia, 13-14.03.2015.- Skopje, 2015 / Vasilka Dimitrovska, p.41, ISBN 978-608-65538-1-4. Skopje, Macedonia

Джанфезова, Таня (2015) Dzhanfezova, Tanya et al. Unpacking the Early Neolithic? Tanya Dzhanfezova, Chris Doherty, Nedko Elenski // Самарский научный вестник. - Самара : ФГБОУ ВПО, 2015, с. 63-71. ISSN 2309-4370. Самара, Россия

Джанфезова, Таня (2015) Dzhanfezova, Tanya. Gold on the coast: the absolute dating of the Varna cemetery. // 21st Annual Meeting of the European Association of the Archaeologists, 2-5 September 2015, University of Glasgow, Abstracts of the Oral and Poster Presentations / Luisa Campbell. - University of Glasgow, 2015, Glasgow, p. 349. Glasgow, United Kingdom

Джанфезова, Таня (2015) Джанфезова, Таня. Спасително археологическо проучване в границите на УПИ ХІХ-6040 в м. Буджака , гр. Созопол // Археологически открития и разкопки през 2014 година - София, 2015, с. 367-368. ISSN 1313-0889. София, България

Джанфезова, Таня (2015) Лещаков, Любен и др. Предварителни археологически проучвания на обект № 1 по трасето на междусистемната газова връзка България–Сърбия, с. Мировяне, община София (км 6+105 6+805). Любен Лещаков, Таня Джанфезова // Археологически открития и разкопки през 2014 година - София, 2015, с. 142-145. ISSN 1313-0889. София, България

Джанфезова, Таня (2014) Dzhanfezova, Tanya et al. Shaping a future of painting: the early Neolithic pottery from Dzhulyunitsa, North Central Bulgaria. Tanya Dzhanfezova, Chris Doherty, Nedko Elenski // Bulgarian e-Journal of Archaeology - Sofia, p. 137-159. ISSN: 1314-5088. Sofia, Bulgaria

Джанфезова, Таня (2014) Dzhanfezova, Tanya et al. Shaping the future of painting: the early Neolithic pottery from Dzhulyunitsa, Central North Bulgaria. Tanya Dzhanfezova, Chris Doherty / N. Başgelen (ed.). 20th Annual Meeting of the EAA, 10-14 September 2014 Istanbul-Turkey, Abstracts of the oral and poster presentations, Archaeology and Art publications - Istanbul, 2014, p. 8, ISBN 978-605-396-287-8. Istanbul, Turkey

Джанфезова, Таня (2014) Dzhanfezova, Tanya. Division or Unification. The Study of the Late Bronze Age Societies in the Present-Day Bulgarian Lands and the Concept of the Archaeological Cultures. / N. Başgelen. 20th Annual Meeting of the EAA, 10-14 September 2014 Istanbul-Turkey, Abstracts of the oral and poster presentations, Archaeology and Art publications - Istanbul, 2014, p. 41, ISBN 978-605-396-287-8. Istanbul, Turkey

Джанфезова, Таня (2014) Dzhanfezova, Tanya. The Santa Barbara Cemetery. // XLIX Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (IIPP), ‘Preistoria e protostoria del Caput Adriae’ (http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/programma_IIPP_2014def.pdf). http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/10/poster-Dzhanfezova-necropoli-Santa-Barbara.pdf Udine, Italia

Джанфезова, Таня (2014) Бакърджиев, Стефан и др. Спасително археологическо проучване в границите на ПИ 00159 от землището на с. Кабиле, общ. Тунджа, Ямболска област. Стефан Бакърджиев, Румен Миков, Таня Джанфезова / Археологически открития и разкопки през 2013 година - София, 2014, с. 426-429. ISSN: 1313-0889. София, България

Джанфезова, Таня (2013) Dzhanfezova, Tanya. Are the ‘new’ AMS Varna dates older? // Bulgarian e-Journal of Archaeology, 3-1 - Sofia, 2013, pp. 31-66. ISSN: 1314-5088. Sofia, Bulgaria

Джанфезова, Таня (2013) Dzhanfezova, Tanya. Prehistoric pintaderas – Study Questions or a Question of Studies. // Facets of the Past. The Challenge of the Balkan Neo-Eneolithic. Proceedings of the International Symposium Celebrating the 85th Birth Anniversary of E. Comşa, 6-12 October 2008 / A. Comşa - Bucharest, Romania, 2013, p. 416-433. ISBN 978-973-27-2201-5. Bucharest, Romania

Джанфезова, Таня (2013) Стоянов, Тотко и др. Надгробна могила от ранната елинистическа епоха край с. Кабиле, Ямболско. Тотко Стоянов, Румен Миков, Таня Джанфезова. // Bulgarian e-Journal of Archaeology, 3-2, София, p. 245-314, ISSN: 1314-5088. София, България

Джанфезова, Таня (2010) Dzhanfezova, Tanya. On the Late Bronze Age Mortuary Practices in North-Western Bulgaria // Dacia N.S., tome LIV - Bucarest, 2010, p. 5-42 Bucharest, Romania

Джанфезова, Таня (2010) Джанфезова, Таня. Някои проблеми при проучване на погребалните обреди от късната бронзова епоха в Северозападна България (според данни от Орсоя). // „Великотърновският университет Св. св. Кирил и Методий и българската археология, 1 / Борис Борисов - Велико Търново, 2010, с. 131-138. Велико Търново

Джанфезова, Таня (2010) Джанфезова, Таня. Погребалните обреди през късната бронзова епоха в днешните български земи. България

Джанфезова, Таня (2010) Стоянов, Тотко и др. Спасително археологическо проучване на обект 7 – надгробна могила иоколомогилното й пространство и сондажи по корекцията на трасето на шосето с. Кабиле – с. Жельо войвода. Тотко Стоянов, Румен Миков, Таня Джанфезова. // Археологически открития и разкопки през 2009 г. - София,2010, с. 239–243. София, България

Джанфезова, Таня (2009) Dzhanfezova, Tanya. Towards an interpretation of pintaderas: questions and possibilities for their use. // Signs of Civilization: The Neolithic Symbol System of Southeast Europe. Papers from the International Symposium in Novi Sad, May 25-29, 2004 / J. Marler, M. R. Dexter - Sebastopol, 2009, CA 95472, USA, p. 145-160. Sebastopol, USA

Джанфезова, Таня (2008) Dzhanfezova, Tanya. Prehistoric ’pintaderas’: fragmented knowledge of a whole category. // European Association of Archaeologists, 14th annual meeting, 16th-21st September 2008 / N. Vella (editor-in-chief) - University of Malta, 2008, 217 Valetta, Malta

Джанфезова, Таня (2007) Dzhanfezova, Tanya. Late Bronze Age burial practices in Bulgarian lands: general traces and regional specifics. // European Association of Archaeologists, 13th Annual Meeting, Zadar, Croatia, 18th-23th September 2007 / A. Uglesic et all. (eds.) - University of Zadar, 2007, 299-300 Zadar,Croatia

Джанфезова, Таня (2005) Dzhanfezova, Tanya. The possible functions of the stamp seals: some considerations. // Cucuteni: 120 years of research. Time to sum up./ G. Dumitroaia, J. Chapman et al. (eds.) - Piatra Neamt : Editura Constantin Matasa, 2005, p. 309-332. Piatra Neamt, Romania

Джанфезова, Таня (2003) Dzhanfezova, Tanya. Neolithic Pintaderas in Bulgaria: typology and comments on their ornamentation. // Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe / L. Nikolova (ed.). British Archaeological Reports International Series, vol. 1139 - Oxford, 2003, 97-109 United Kingdom

Джанфезова, Таня (2003) Dzhanfezova, Tanya. Pintadere: caratteristiche, problemi, modi di trattamento delle informazioni. Proposta di un database // Aquileia Nostra, Vol. 74 - Aquileia, 2003, p. 13-76. Italia

Дончева, Иванка (2018) За необикновената епитафия на Алия Потестас. – Studia Philologica Universitatis Tarnovensis, 2017, Том 36, Брой 1. Езици, култури, комуникации. Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, с. 299-312; ISSN: 2534-9236 (Online), ISSN: 2534-918X (Print). Велико Търново

Дончева, Иванка (2017) За характера на еротичните фрески в Крайградските терми на Помпей. - Societas Classica. Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, 2017, с. 408-437; ISBN: 978-619-208-128-7. Велико Търново

Дончева, Иванка (2017) Проституцията в древен Рим. - Societas Classica. Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, IX. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017, с. 369-407; ISBN: 978-619-208-128-7. Велико Търново

Дончева, Иванка (2016) Лупанарите в древен Рим. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, VIII. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2016, с. 511-538; ISBN 978-619-208-060-0. Велико Търново

Дончева, Иванка (2015) Тухли с печати от Ковачевското кале. - "Марица Изток". Археологически проучвания. Том 7. ИК "Кота", Стара Загора, 2015, с. 94-96; ISBN: 978-954-305-439-8. Стара Загора

Дончева, Иванка (2013) Погребалните ритуали в древногръцката керамография. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, VI. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2013, с. 24-54; ISBN 978-954-524-903-7. Велико Търново

Дончева, Иванка (2012) Тракийската култура в българските земи. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2012, 172 с.; ISBN 978-954-524-878-8. Велико Търново

Дончева, Иванка (2011) Аспекти на всекидневния живот в древна Гърция – според античните автори и керамографията. Издателство "Ровита", Велико Търново, 2011, 308 с.; ISBN 978-954-8914-27-7. Велико Търново

Дончева, Иванка (2011) Комосът в древногръцката керамография. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, V. – Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2011, с. 210-240; ISBN 978-954-524-780-4. Велико Търново

Дончева, Иванка (2010) Симпозиумите в Древна Гърция – според античните автори и керамографията. – ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и българската археология. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2010, с. 161-188; ISBN 978-954-524-743-9. Велико Търново

Дончева, Иванка (2009) Бракът и брачните ритуали в Древна Гърция. – България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. III. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2009, с. 46-78; ISBN 978-954-524-713-2. Велико Търново

Дончева, Иванка (2009) Играта на коттабос в Древна Гърция. – Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания, том I. Археология и култура. Университетско издателство "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2009, с. 71-92; ISBN 978-954-423-529-1. Пловдив

Дончева, Иванка (2009) Оракулът на Зевс в Додона. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, IV. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2009, с. 73-111; ISBN 978-954-524-718-7. Велико Търново

Дончева, Иванка (2009) Строителна керамика с печати от античната крепост „Ковачевско кале”. – Юбилеен сборник "45 години Филологически факултет". Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2009, с. 58-68; ISBN 978-954-524-673-9. Велико Търново

Дончева, Иванка (2008) Некропол в местността „Под село” в гр. Опака, Търговищко. – МИФ, 14. Тракия и околния свят. София, 2008, 207-228; ISSN 1311-3550. София

Дончева, Иванка (2008) Платената любов в Древна Гърция – според античните автори и керамографията. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, III-1. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2008, с. 134-180; ISBN 978-954-524-663-0. Велико Търново

Дончева, Иванка (2007) L'épithète επιφανέστατος dans des monuments votifs de Thrace. – Provinciae imperii Romani inscriptionibus descriptae. (Acta XII congressus internationalis epigraphiae Graecae et Latinae. Barcelona, 2002). Barcelona, 2007, pp. 233-236; ISBN 978-84-7283-921-2. Barcelona

Дончева, Иванка (2007) Les kernoi dans le rite funéraire thrace à l’époque romaine (selon des données des nécropoles sur le territoire de la Bulgarie du Nord-Est). – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ 10ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη 18-23 οκτωβρίου 2005). Η ΘΡΑΚΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΡΩΜΑΪΚΟ ΚΟΣΜΟ. Athens, 2007, p. 143-154; ISBN 978-960-7905-38-3. Athens

Дончева, Иванка (2007) Тракийското светилище при Баткун. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, II. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2007, с. 167-215; ISBN 978-954-524-602-9. Велико Търново

Дончева, Иванка (2007) Тракийското светилище при с. Садина, Търговищко. – Древна и модерна Тракия, Известия на Старозагорския исторически музей (ИСЗИМ,) II. Стара Загора, 2007, с. 273-283; ISBN 978-954-305-223-3. Стара Загора

Дончева, Иванка (2006) Епитетът επιφανέστατος в оброчни паметници от тракийските земи през римската епоха. – Spartakus, II. 2075 години от възстанието на Спартак. Трако-римско наследство. 2000 години християнство. Велико Търново, изд. Фабер, 2006, с. 96-100; ISBN-10: 954-775-553-6; ISBN-13: 978-954-775-553-6. Велико Търново

Дончева, Иванка (2006) За култа и паметниците на Зевс Збелсурд в Тракия. – Епохи, кн. 1-2, 2004. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006, с. 41-56; ISSN 1310-2141. Велико Търново

Дончева, Иванка (2006) За произхода и семантиката на еротичните символи в древногръцкото изкуство. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006, с. 11-43; ISBN-10: 954-524-508-5; ISBN-13: 978-954-524-508-4. Велико Търново

Дончева, Иванка (2005) Антична бронзова пластика от Опака, Търговищко. – Културните текстове на миналото. Носители, символи, идеи, III. Знаци, текстове, носители. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2005, с. 35-39; ISBN 954--07-2146-6. София

Дончева, Иванка (2005) Иконографски особености на изображенията на Атина върху монетите на Никополис ад Иструм. – Монетите и банкнотите – възможни прочити. Юбилеен сборник в чест ст.н.с.д-р Христо Харитонов. Велико Търново, 2005, с. 92-96; ISBN 954-427-660-2. Велико Търново

Дончева, Иванка (2005) Оброчни паметници на Зевс Збелсурд от територията на Североизточна България. – МИФ, 9. Тракия и околният свят. София, 2005, с. 345-358; ISSN 1311-3550. София

Дончева, Иванка (2004) Athéna dans la plastique en bronze d’Opaka, region de Targovichté (en Mésie Inférieure). – The Antique bronzes: Typology, Chronology, Authenticity. (The Acta of the 16th International Congress of Antique bronzes, Bucharest, May 26th-31st, 2003). Bucharest, 2004, 139-143; ISBN 973-7925-33-5. Bucharest

Дончева, Иванка (2004) Култът към Деметра по Западнопонтийското крайбрежие. – IX Понтийски четения “Черно море между изтока и запада. Река Дунав мост между народи и култури”. Варна, 2004, с. 277-285; ISBN 954-9336-02-6. Варна

Дончева, Иванка (2004) Паметници на култа към Аполон в Карасура. – Академични четения в чест 110 години от рождението на проф. Янко Тодоров. Годишник на Нов Български Университет, Департамент за Средиземноморски и Източни изследвания, том 2. София, 2004, с. 58-63. София

Дончева, Иванка (2004) Ролята на керносите в култовата практика на населението от района на Попово. – Попово в миналото, 4. Култура и религия. Разград, 2004, с. 23-33; ISBN 954-773-057-6. Разград

Дончева, Иванка (2003) Инкубацията в култа към Асклепий. – Епохи, кн. 1, 2000. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, с. 79-90; ISSN 1310-2141 Велико Търново

Дончева, Иванка (2003) Интересен култов паметник от тракийското светилище при Опака, Търговищко. – Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. дин Йордан Андреев. Университетско издателство "Св. св. Киририл и Методий", Велико Търново, 2003, с. 43-47; ISBN 954-524-349-X. Велико Търново

Дончева, Иванка (2003) Култът към Асклепий в античния град при Сандански. – Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на проф. Веселин Бешевлиев. София, 2003, с. 96-100; ISBN 954-9942-55-4. София

Дончева, Иванка (2003) Култът към Асклепий в Кабиле. – Епохи, кн. 3-4, 1998. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, с. 215-228; ISSN 1310-2141. Велико Търново

Дончева, Иванка (2003) Митът за Асклепий в античната литература. – Societas Classica. Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Рим и Изтока. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2003, с. 85-97; ISBN 954-524-348-1. Велико Търново

Дончева, Иванка (2003) Тракийското светилище при с. Ковачевец, Търговищко. – Епохи, кн. 2, 2000. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, с. 193-208; ISSN 1310-2141. Велико Търново

Дончева, Иванка (2002) Le syncrétisme d'Asclépios avec le Cavalier Thrace. – Kernos, 15, (Actes du VIIIe colloque du CIERGA: "Religion et rationalité en Grèce ancienne", tenu à Rhodes en mai 2001). Αθήνα - Liège, 2002, p. 317-324; ISSN 0776-3824. Αθήνα - Liège

Дончева, Иванка (2002) Античната крепост "Ковачевско кале". – The Roman and Late Roman City. Sofia, 2002, с. 220-228; ISBN 954-930-845-8. София

Дончева, Иванка (2002) Жертвеник на Зевс от с. Дриново, Търговищко. – Πυθύη. Studia in honorem Ivani Marazov. (Изследвания в чест на проф. д-р Ив. Маразов). София, 2002, с. 568-570; ISBN 954-426-431-0. София

Дончева, Иванка (2002) Иконографски особености на изображенията на Атина върху оброчни релефи от Мизия и Тракия. – Археология, 2002, 3, с. 18-27; ISSN 0324-1203. София

Дончева, Иванка (2002) Култът към Атина в Никополис ад Иструм – Юбилеен сборник в чест на проф. Димитър Овчаров. Велико Търново, 2002, с. 39-45; ISBN 954-427-485-5. Велико Търново

Дончева, Иванка (2002) Култът към Хермес на територията на Никополис ад Иструм. – ИИМ-Велико Търново, XVII-XVIII, 2002-2003. Велико Търново, 2002, с. 215-227; ISSN 0861-5888. Велико Търново

Дончева, Иванка (2001) Der Kult des Telesphoros und die ikonographischen Besonderheiten seiner Darstellung in Thrakien. – KARASURA, I. UNTERSUCHUNGEN ZUR GESCHICHTE UND KULTUR DES ALTEN THRAKIEN. 15 Jahre Ausgrabungen in Karasura. (Internationales Symposium. Cirpan, Bulgarien, 1996). Beirr & Beran, Weissbach, 2001, p. 99-110; ISBN 3-930036-59-2. Weissbach

Дончева, Иванка (2001) Епитетите на Асклепий в Тракия и аспектите на култа, отразени в тях. – Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения "Професор Иван Гълъбов". Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2001, с. 551-565; ISBN 954-524-284-1. Велико Търново

Дончева, Иванка (2001) Култът към Асклепий в Гърция и Рим. ИК „Витал”, Велико Търново, 2001, 230 с.; ISBN 954-8259-53-2. Велико Търново

Дончева, Иванка (2001) Култът към Телесфор и иконографски особености на изображенията му в Тракия. – Seminarium Thracicum, 5 (Втори академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров). София, 2001, с. 185-199. София

Дончева, Иванка (2000) Le témoignage le plus ancien du culte d’Asclépios dans les terres bulgares. – Thracia, 13 (Studia in memoriam Velizari Velkov). Serdicae, 2000, p. 73-79; ISBN 954-8570-62-9. София

Дончева, Иванка (2000) Култът към Асклепий в Тракия. Велико Търново, 2000.

Дончева, Иванка (1999) Култът към Асклепий в Никополис ад Иструм. - Thracia Antiqua, 10 (In memoriam Georgi Mihailov), 1999. София, c. 170-177; ISBN 954-8259-31-1. София

Дончева, Иванка (1999) Сондажни проучвания в античната крепост Ковачевско кале през 1998 год. – Археология, 1999, кн. 1-2, с. 70-77; ISSN 0324-1203. София

Дончева, Иванка (1998) Le culte d'Asclépios à Odessos. – Thracia, 12 (Studia in honorem Christo M. Danov), Serdicae, 1998, p. 181-193. София

Дончева, Иванка (1998) Едно свидетелство за култа към Пантеите. – Българска Историческа библиотека (БИБ), 1, 1998. София, с. 9-12. София

Дончева, Иванка (1998) Етимология на името на Асклепий. – ИИМ-Кюстендил, V, 1993 (1998). София, с. 349-355; ISSN 0861-4342. София

Дончева, Иванка (1998) Свидетелства за култа към Асклепий в Карасура. – Seminarium Thracicum, 3 (Първи академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров). София, 1998, с. 147-157. София

Дончева, Иванка (1995) За един неизследван вид антични фибули от нашите земи. – Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения "Професор Иван Гълъбов". Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 1995, с. 327-337; ISBN 954-524-121-7. Велико Търново

Дончева, Иванка (1994) Античната крепост при с. Ковачевец. – Попово в миналото, I. Варна, 1994, с. 13-22. Варна

Дончева, Иванка (1994) Иконографска характеристика на изображенията на Асклепий върху тракийските оброчни релефи. – Историко-археологически изследвания в памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 1994, с. 323-335; ISBN 954-524-076-8. Велико Търново

Дончева, Иванка (1993) Нови данни за светилището на Аполон при Горско Абланово, Търговищко. – Studia protobulgarica et mediavalia europensia. В чест на проф. Веселин Бешевлиев. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 1993, с. 239-243; ISBN 954-524-020-2. Велико Търново

Дончева, Иванка (1992) Синкретизмът на Асклепий с Тракийския Херос, отразен в тракийските оброчни релефи. – МЗФ "Св. Пантелеймон". Велико Търново, 1992, с. 36-43. Велико Търново

Костова, Росина (2020) AMS dating and ancient DNA analysis of bone relics associated with St John the Baptist from Sveti Ivan (Sozopol, Bulgaria). – Journal of Archaeological Science: Reports, 29, 2020, 1-8. ISSN 2352-409X, https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2019.102082. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X19305735)

Костова, Росина (2020) The relics of St John in the monastery on the island of Sveti Ivan near Sozopol, Bulgaria: Archaeological and scientific research. – In: Pazos, A.M. (Ed.). (2020). Relics, Shrines and Pilgrimages: Sanctity in Europe from Late Antiquity (1st ed.), 247-263. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429198908. ISBN: 978-0-367-18867-2 (hbk)ISBN: 978-0-429-19890-8 (ebk)

Костова, Росина (2019) Christianizing the Landscape: Monasteries or Episcopal Residences in Late Ninth-Century Bulgaria? – In: Acta Musei Varnaensis XIII,1. История и култура на България и българите (IX-XIX в.). Исторически изследвания и археологически приноси в памет на проф. д-р Валентин Плетньов. Ив. Русев (гл. ред.). Онгъл: Варна, 2019, 51-79. ISBN 978-619-7373-68-4

Костова, Росина (2019) Църкви и манастири в Преслав. – В: До портите на княжеския двор. Съкровища от Велики Преслав. Национален археологически институт с музей – София. Каталози, том XV. Национален археологически институт с музей при БАН, София, 2019, с. 96-119. ISBN 978-954-9472-82-0

Костова, Росина (2018) Rossina Kostova. The Mother of God Monastery near Varna: More about Missionary Monasteries in Bulgaria in the Ninth and Tenth Centuries. – In: Genius loci Laszlovszky 60. Eds. D. Mérai, Á. Drosztmér, K. Lyublyanovics, J. Rasson, Zs. Papp Reed, A. Vadas, Cs. Zatykó. Archaeolingua Alapítvány, Budapest, 2018, p. 217-221. ISBN 978-615-5766-19-0

Костова, Росина (2016) Kostova, Rossina. Surviving behind the Limes (between Durostorum, Marcianopolis, and the Black Sea) : Settlement patterns in Northeastern Bulgaria 4th to 10th centuries // Miscellanea Bulgarica 22 : Der Donaulimes in der Spätantike und im Frühmittelalter / A. Schwarz, P. Soustal, A. Tcholakova. Münster : Lit-Verlag, 2016, p. 235-248. ISBN 978-3-643-50689-4

Костова, Росина (2016) Kostova, Rossina. The Western Black Sea coast in the 8th-10th centuries : How and how much was it defended? // Fortified Settlements in Early Medieval Europe : Defended communities of the 8th -10th centuries / Neil Christie, Hajnalka Herold. Oxford and Philadelphia : Oxbow, 2016, p. 221-235. ISBN 978-1-78570-235-8; Digital Edition: ISBN 978-1-78570-236-5 (epub)

Костова, Росина (2015) Костова, Росина. Манастирът „Св. Йоан Продром“ на остров „Св. Иван“ в светлината на новите археологически проучвания (2008-2013) : Известия на Бургаския музей. V. Бургас: Регионален исторически музей - Бургас, с. 209-218. ISSN 0407-9477

Костова, Росина (2015) Костова, Росина. Новооткрито аязмо в княжеския манастир край Варна – свидетелство за култа към св. Богородица в България през IX-X в. : Bulgaria Mediaevalis. 6 Sofia : Bulgarian Historical Heritage Foundation, 2015, с. 59-73. ISSN 1314-2941

Костова, Росина (2015) Костова, Росина. Погребални практики на българския елит през Х-ХІ век : Археология и епиграфика // Европейският югоизток през втората половина на Х – началото на ХІ век. История и култура : Международна конференция / Васил Гюзелев, Георги Тиколов., София, 6-8 октомври 2014 г. Съст. акад. В. Гюзелев, доц. Г. Николов. София : Военно издателство, 2015, с. 402-423. ISBN 978-954-509-540-5

Костова, Росина (2015) Костова, Росина. Северната част на Западночерноморското крайбрежие от края на Х до края на ХІІ в. : Селищният модел на една византийска периферия : Плиска-Преслав. 11. София : НАИМ-БАН, 2015, с. 333-351. ISBN 978-954-9472-36-3

Костова, Росина (2014) Костова, Росина. Пространство и власт по западното черноморско крайбрежие в края на Х-ХІІ в. : Сфрагистични свидетелства за северната част ІІ // Realia Byzantino-Balcanica : Сборник в чест на 60 годишнината на професор Христо Матанов. София: Център за изследване на българите ТАНГРА ТанНакРа ИК, 2014, с. 274-318. ISBN 978-954-378-118-8

Костова, Росина (2014) Костова, Росина. Пространството на провинциалната власт в градовете в българските земи през ХІІІ-ХІV в.: Червен и Ловеч // Средновековният човек и неговият свят : Сборник в чест на 70-та годишнина на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов / Росина Костова. Велико Търново: Фабер, 2014, с. 538-549, ISBN 978-619-00-0108-9

Костова, Росина (2013) Костова, Росина. Манастирът на Георги синкел български в Преслав : Историята на една аристократична фамилия от Х в. : Преслав. 7 Велико Търново: Фабер, 2013, с. 44-63. ISBN 978-954-07-3464-4

Костова, Росина (2013) Костова, Росина. Средновековните манастири в южната част на Западното Черноморие : Археология на проблемите // Българското средновековие: Общество, власт, история / Сборник в чест на проф. д-р Милияна Каймакамова / Георги Николов, Ангел Николов. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, с. 511-536. ISBN 978-954-07-3464-4

Костова, Росина (2012) Kostova, Rossina. Monasticism in Bulgarian valleys: three case studies : Le valli dei monaci // De Re Monastica - III / Letizia E. Pani. Spoleto: Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 2012, p. 149-181, ISBN 978-88-7988-578-2

Костова, Росина (2011) Kostova, Rossina. Archaeology of monasticism : Three personal stories from the tenth-century monasteries in Bulgaria // Interdisziplinäre Forschungen der Kulturerbe auf dem Balkan : Beiträge des Humboldt-Kollegs Interdisziplinäre Forschungen zum Kulturerbe auf der Balkanhalbinsel 19-22 November, 2009, Sofia, Bulgarien / Vasil Nikolov, Krum Bachvarov, Hristo Popov Sofia : Humboldt-Union in Bulgarien, 2011, p. 451-468. ISBN 978-954-8587-07-5

Костова, Росина (2011) Kostova, Rossina. Patronage and Monastic Geography in Bulgaria in the Late Ninth and Tenth Centuries // State and Church: Studies in Medieval Bulgaria and Byzantium / Vasil Gjuzelev, Kiril Petkov. Sofia: American Research Center in Sofia, 2011, p. 189-209. ISBN 978-92571-2-0

Костова, Росина (2010) Architecture of conversion: provincial monasteries in 9th -10th c. Bulgaria. В:Труды Госудраственного Эрмитажа. LIII : Архитектура Византии и Древней Руси IX-XII веков : Материалы международного семинара 17-21 ноября 2009 года. Ред. Д. Д. Ёлшин. Санкт-Петербург : Издательство Государственного Эрмитажа, 2010, LIIII, p. 118-132. ISBN 978-5-93574-402-3

Костова, Росина (2010) Klokotnica, Battle of // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol. 2 / Clifford J. Rogers. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Kostova, Rossina. Architecture of conversion: provincial monasteries in 9th -10th c. Bulgaria // Труды Госудраственного Эрмитажа. LIII : Архитектура Византии и Древней Руси IX-XII веков : Материалы международного семинара 17-21 ноября 2009 года / Д. Д. Ёлшин Санкт-Петербург : Издательство Государственного Эрмитажа, 2010, LIIII, p. 118-132. ISBN 978-5-93574-402-3

Костова, Росина (2010) Kostova, Rossina. Črnomen, Battle of (1371, 26 Sept.) // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol. 1 / Clifford J. Rogers. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Kostova, Rossina. Makry Plagi, Battle of // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol.2 / Clifford J. Rogers. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Kostova, Rossina. Tryavna Pass, Battle of // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol. 3 /Clifford J. Rogers. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Kostova, Rossina. Vidin, Siege of // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol. 3./Clifford J. Rogers. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Kostova,Rossina. Kunovica, Battle near // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol. 2 / Clifford J. Rogers. New York: Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Костова, Росина. Новооткрити гробни съоръжения в “Манастира на Мостич” в Преслав // Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” и българската археология. 1 / Борис Борисов и др. Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 453-467. ISBN 978-954-524-743-9

Костова, Росина (2009) Kostova, Rossina. Bulgarian Landscapes in Medieval Studies : The Last Fifteen Years // Annual of Medieval Studies at CEU. Budapest : Central European University, 2009, 15, p. 177-195. ISSN 1219-0616

Костова, Росина (2009) Kostova,Rossina. Minorities and foreigners in Bulgarian medieval towns 12th -14th c : Literary and archaeological fragments // Segregation - Integration – Assimilation. Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe / Derek Keene, Balázs Nagy, Katalin Szende Farnham - Burlington: Ashgate Publishing Ltd., 2009, p. 135-153. ISBN 9780754664772

Костова, Росина (2009) Kostova,Rossina. Settlement patterns on the Byzantino-Bulgarian periphery: The North part of the West Black Sea coast 8th to 11th c. // Годишник на Центъра за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев” : Международен научен симпозиум "Византия и славяните", 12-14 май 2006 г. / Аксиния Джурова и др. София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2006 (2009), 95 (14), с. 129-147. ISSN - 1311-784X

Костова, Росина (2009) Костова, Росина. Патронаж и манастирска география в България през втората половина на ІХ и Х в. // LAUREA : In honorem Margaritae Vaklinova. Кн. І / Бони Петрунова и др. София : Национален археологически институт с музей, 2009, с. 199-215. ISBN 978-954-92395-1-5

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina. Byzantine fortifications and defensive system in the Black Sea area: the West Coast of the Black Sea // Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea. URL: , 13 p.

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina. Mesembria (Middle Ages), Monuments // Encyclopaedia of the Hellenic world, Black Sea URL: , 9 p.

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina. Polychrome ceramics in Preslav, 9th to 11th c.: Where were they produced and used? // Byzantine Trade 4th –12th c : The Archaeology of Local, Regional, and International Exchange : Papers of the Thirty-eight Spring Symposium of Byzantine Studies,St John's College, University of Oxford, March 2004 : Publications of the Society for the Promotion of Byzantine Studies. 14 / Marlia Mundell Mango. Farnham - Burlington : Ashgate Publishing Ltd., 2008, p. 97-117. ISBN 978-0-7546-6310-2

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina. Space and power on the West Black Sea coast 11th to 12th c. : The sigillographic evidence // Юбилеен сборник “Сто години от рождението на д-р Васил Хараланов (1907-2007)”/ Иван Йорданов и др. Шумен : Регионален исторически музей-Шумен, 2008, с. 207-225. ISBN 978-954-92081-2-2

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina. The Lower Danube in the Byzantine Naval Campaigns in the 12th c. // Culturǎ şi civilizaţie la Dunǎrea de Jos. Cǎlǎraşi : Muzeului Dunării de Jos, 2008, XXIV, p. 269-281. ISBN 978-973-1787-00-8

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina: Changing settlement patterns on the Byzantino-Bulgarian periphery: The North part of the West Black Sea coast 8th to 12th c. // Temporis Signa : Rivista di archeologia della tarda antichità e del medioevo (Spoleto)

Костова, Росина (2008) Kostova,Rossina. Medieval monasteries on the West Black Sea coast // Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea. URL: , 16 p.

Костова, Росина (2008) Костова, Росина. Манастирите на Покръстителя // Християнската култура в средновековна България : Студии по случай 1100 години от смъртта на св. Княз Борис Първи 907-2007 г. / Павел Георгиев В. Търново : Фабер, 2008., с. 173-185. ISBN 978-954-775-978-7

Костова, Росина (2007) Костова, Росина. Secular buildings and the archaeology of everyday life in the Byzantine Empire. Edited by Kem Dark. Oxford : Oxbow Books, 2004, 132 p. ISBN 1 84217 105 4 // Mediaevalia Christiana . 2: Средновековен урбанизъм : Памет, сакралност, традиции / Георги Казаков, Цветелин Степанов. София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2007, с. 173-181. ISBN 978-954-07-2608-3

Костова, Росина (2006) Kostova, Rossina. Literacy, literature and liturgy in Bulgarian monasteries 9th to 10th c. // 5th International Hilandar Conference : Selected proceedings. I. : Love of Learning and Devotion to God in Orthodox Monasteries /Мирољуб Jokoвић et al. Београд - Columbus : Рашка школа - Resource Center for Medieval Slavic Studies, Ohio State University, 2006, p. 145-164. ISBN 86-83337-24-3

Костова, Росина (2006) Kostova, Rossina. St Kliment of Ohrid and his monastery : Some more archaeology of the written evidence // Studia Balcanica. 25 : Византия, Балканите, Европа : Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова / Васил Гюзелев и др. София : Институт по балканистика, 2006, с. 593-605. ISBN 10: 954-91085-5-4

Костова, Росина (2006) Kostova,Rossina. ‘Bypassing Anchialos’: The West Black Sea coast in naval campaigns 11th to 12th c. // Тангра : Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев / Милияна Каймакамова и др. София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2006, с. 579-597. ISBN-10: 954-07-2435-X

Костова, Росина (2006) Костова, Росина. Манастирът “на Мостич” и въпросът за манастирите, основани от частни лица в България през Х в. // Известия на Археологическия институт. София : Археологическия институт с музей, 2006, XXXIX, с. 271-287. ISSN 0323-9535

Костова, Росина (2005) Костова, Росина. Жените и монашеството в България ІХ-Х в. по археологически и епиграфски данни // Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" : Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" : Международна научна конференция "Манастирската култура на Балканите", Самоков, 29 септември - 1 октомври 2002 г. / Аксиния Джурова и др. София : Софийски университете "Св. Климент Охридски", 2005, 93 (12), с. 267-275. ISSN -1311-784X

Костова, Росина (2005) Костова, Росина. Манастирите при Равна и Караачтеке до Варна в манастирската география на България през ІХ-Х в. // Acta Musei Varnaensis. III-2 :Българските земи през средновековието VІІ-ХVІІІ в. : Международна конференция в чест на 70-годишнината на проф. Ал. Кузев / Валери Йотов и др. Велико Търново : Абагар АД, 2005, с. 107-121. ISBN 954-427-667-X

Костова, Росина (2005) Костова, Росина. Манастирът, основан от Св. Йоан Рилски : Археология на писмените свидетелства // Културните текстове на миналото : Носители, символи идеи : В чест на проф. К. Попконстантинов : Книга II : Текстове на култа и религията / Васил Гюзелев и др. София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2005, с. 120-128. ISBN 954-07-2145-8

Костова, Росина (2005) Костова, Росина. Скалният манастир при Крепча : Още един поглед към монашеските практики в България през Х в. // Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура / Казимир Попконстантинов. Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 289-305. ISBN 954-524-444-5

Костова, Росина (2004) Костова, Росина. “Манастирската болница” в местността Аврадака, Преслав в светлината на византийските типици // Преслав. 6. София : Академично издателство "Марин Дринов", 2004, с. 126-143. ISBN 954-322-022-6

Костова, Росина (2004) Костова, Росина. Имало ли е манастири-ергастерии в България през Х век? // Civitas Divino Humana : В чест на професор Георги Бакалов / Цветелин Степанов, Веселина Вачкова София : Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа, 2004, с. 457-471. ISBN 954-9942-60-0

Костова, Росина (2004) Костова, Росина. Монасите в българското средновековно общество през IX-X в. : Опит за портрет по писмени и археологически данни // Studia Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia. VIII : Образ и Слово : Сборник в чест на проф. А. Джурова / Вася Велинова и др. София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2004, с. 133-145. ISBN 954-07-1998-4

Костова, Росина (2003) Костова, Росина. Всекидневният живот в българските манастири през ІХ-Х в. по епиграфски данни // Slavia Orthodoxa : Език и култура : Сборник в чест на проф. д-р Румяна Павлова / Събка Богданова и др. София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2003, с. 326-331. ISBN 954-07-1798-1

Костова, Росина (2003) Костова, Росина. От мирския живот към монашеството : Къде е границата и кой я преминава в България през Х в. // Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове : Юбилеен сборник, посветен на проф. дин Йордан Андреев / Казимир Попконстантинов Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 147-167. ISBN 954-524-349-X

Костова, Росина (2003) Костова, Росина. Още веднъж за Кръглата църква и т. нар. родов манастир в Преслав // Studia protobulgarica et mediaevalia europensia : В чест на чл. кор. проф. Веселин Бешевлиев / Казимир Попконстантинов София : Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа ИК, 2003, с. 284-303. ISBN 954-9942-55-4

Костова, Росина (2003) Костова, Росина. Още веднъж за кръстовидната сграда в манастира “Тузлалъка”, Преслав // Епохи : Историческо списание. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003 (1998), 3-4, с. 91-111. ISSN 1310-2141

Костова, Росина (2002) Kostova, Rossina. Monasteries in the centers, monasteries in the periphery : Featuring monastic sovereignty in early medieval Bulgaria // Medieval Europe Basel 2002 : Center, Region, Periphery : 3rd International Conference of Medieval and Later Archaeology : Preprinted Papers. Vol.1 /Guido Helmig, Barbara Scholkmann, M. Untermann. Hertingen : Folio-Verlag Dr. G. Wesselkamp, 2002, p. 504-510. ISBN 3-930327-08-2

Костова, Росина (2002) Kostova, Rossina. The five-aisled basilica at Draganovets, Turgovishte district in late antique settlement structure of the region // The Roman and Late Roman City : International Conference, Veliko Turnovo 26-30 July 2000. София : Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2002, с. 228-237. ISBN 965-430-845-8

Костова, Росина (2002) Костова, Росина. Манастирът в Тузлалъка, Преслав : Нов поглед // Археология. София : Национален археологически институт и музей - БАН, 2002, 2, с. 13-25. ISSN 0324-1203

Костова, Росина (2002) Костова, Росина. Светителски култове в България IX-XIV в. по епиграфски данни // Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" : Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев". София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2002, 92 (11), с. 155-169. ISSN-1311-784X

Костова, Росина (2002) Костова, Росина. Скрипторият в Равненския манастир : Още веднъж за украсата на старобългарските ръкописи от ІХ-Х в. // Средновековна християнска Европа: Изток и Запад : Ценности, традиции, общуване. София : Гутенберг, 2002, с. 719-726. ISBN 954-9943-30-5

Костова, Росина (2000) Kostova, Rossina. Bulgarian monasteries ninth to tenth centuries : Interpreting the archaeological evidence // Плиска-Преслав. 8. Шумен : Антос, 2000, с. 190-202. ISBN 954-8901-46-3

Костова, Росина (2000) Kostova, Rossina. From the Secular to the Monastic World: Where Was the Frontier and Who Crossed It in Tenth-Century Bulgaria? // Annual of Medieval Studies at CEU Budapest : Central European University, 2000, 6, p. 181-193. ISSN 1219-0616

Костова, Росина (2000) Костова, Росина. Скалният манастир при Басараби, Северна Добруджа : Някои проблеми на интерпретацията // Българите в Северното Причерноморие. 7. Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2000, с. 131-153. ISBN 954 524 088 - 1

Костова, Росина (1999) Kostova, Rossina. Lust and Piety: Graffiti from the Bulgarian Medieval Monasteries // Disziplinierung im Alltag des Mittelalters und der Frühen Neuzeit : Internationaler Kongress, Krems ab der Donau, 8-11 Oktober 1996. Wien : Verlag der Österreichschen Akademie der Wissenschaften, 1999, p. 233-55. ISBN 3-7001-2857-6

Костова, Росина (1998) Kostova, Rossina. A Tenth-Century Graffito of St Basil the Great in the Light of His Cult in Eastern Monasticism // Palaeobulgarica. София : Академично издателство "Марин Дринов", 1998, 1, с. 75-96. ISSN 0204 - 4021

Костова, Росина (1998) Kostova, Rossina. Topography of Three Early Bulgarian Monasteries and the Reasons for their Foundation: A Case of Study // Archaeologia Bulgarica. Sofia : 1998, 3, p. 108-125. ISSN 1310-9537

Костова, Росина (1998) Костова, Росина. Апокрифи и рисунки-графити в българската средновековна култура (по материали от манастира по с. Равна) // Известия на Историческия музей-Кюстендил : Международен симпозиум в памет на проф. Йордан Иванов, октомври 1992. София : Исторически музей - Кюстендил, 1998 (1993), V, Част ІІ, с. 325-351. ISSN 0861 - 4342

Костова, Росина (1996) Kostova, Rossina. Boot-Graffiti from the Monastery of Ravna and Early Pilgrimage in Bulgaria // Annual of Medieval Studies at CEU. Budapest : Central European University, 1996, 2, p. 140-166. ISSN 1219-0616

Костова, Росина (1996) Kostova, Rossina. Silent Communication: Graffiti From the Monastery of Ravna, Bulgaria // Studien Dokumentationen : Mitteilungen der ANISA. Grömbing : Verein ANISA, 1, 1996, 7 Jahrgang/Heft 1, p. 57-78. ISBN 3-901071-07-5

Костова, Росина (1996) Една хипотеза за поклоничеството през Х в. в България // Българите в Северното Причерноморие. 5. Вeлико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1996, с.149-175. ISBN 954 524 088 - 1

Костова, Росина (1996) Костова, Росина. Представата за Бог в прехода езичество-християнство в средновековна България (по материали от манастира при с. Равна) // Бог и цар в българската история : Сборник с докалди и съобщения от националната научна конференция "Християнската традиция и царската институция в българската история", май 1992 г., Шумен / Кина Вачкова и др. Пловдив: Издателство "Христо Г. Данов", 1996, с. 63-69. ISBN 954-577-019-8

Костова, Росина (1996) Костова, Росина. Център и периферия в Равненския манастир (по рисунки-графити) // Светогорска обител Зограф. II / Васил Гюзелев. София : Фондация "Св. Климент Охридски", 1996, с. 221-243. Изданието няма ISBN.

Костова, Росина (1995) Kostova Rossina. Some Aspects of Daily Life of Monks in an Early Medieval Bulgarian Monastery //La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Âge et Temps modernes / Actes du Premier Colloque International du Laboratoire de recherches sur l'histoire des ordres et congrégations religieux Wrocław-Ksiąž, 30 novembre-4 décembre 1994 / Marek Derwich Paris : Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 1995, p. 701-721. ISBN 978-83-903712-0-7

Костова, Росина (1994) Костова, Росина. За библейския смисъл на един ранносредновековен символ // Българите в Северното Причерноморие: Изследвания и материали. 3. ВеликоТърново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1994, с. 81-101. ISBN 954 524 088 - 1

Костова, Росина (1993) Неканонични представи за Христовия кръст в България през Х в. // Епохи : Историческо списание. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1993, 3-4, с. 86-91. ISSN 1310-2141

Нехризов, Георги (2021) Археологически проучвания на скален комплекс Глухите камъни. Археологически открития и разкопки, 2021, ISSN:1313-0889, 374-378 София

Нехризов, Георги (2021) Археологически проучвания на скален комплекс Глухите камъни. Археологически открития и разкопки, 2021, ISSN:1313-0889, 374-378 София

Нехризов, Георги (2021) Археологическо наблюдение по трасето на газопровод „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ от българо-гръцката граница до землището на с. Мандра, общ. Хасково.. Археологически открития и разкопки, 2021, ISSN:1313-0889, 161-164 София

Нехризов, Георги (2021) Археологическо наблюдение по трасето на газопровод „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ от българо-гръцката граница до землището на с. Мандра, общ. Хасково.. Археологически открития и разкопки, 2021, ISSN:1313-0889, 161-164 София

Нехризов, Георги (2021) Комплексни археологически проучвания в района около Александровската гробница. Археологически открития и разкопки, 2021, ISSN:1313-0889, 49-53 София

Нехризов, Георги (2021) Комплексни археологически проучвания в района около Александровската гробница. Археологически открития и разкопки, 2021, ISSN:1313-0889, 49-53 София

Нехризов, Георги (2021) Спасителни археологически проучвания на обект от ранната желязна епоха при с. Конуш, общ. Хасково.. Археологически открития и разкопки, 2021, ISSN:1313-0889, 378-381 София

Нехризов, Георги (2021) Спасителни археологически проучвания на обект от ранната желязна епоха при с. Конуш, общ. Хасково.. Археологически открития и разкопки, 2021, ISSN:1313-0889, 378-381 София

Нехризов, Георги (2020) Ancient burial mounds – biodiversity hotspots and refugees for natural flora and vegetation. Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski” Faculty of Biology, book 2 – Botany, 104, St. Kliment Ohridski University Press, 2020, ISSN:2367-9190, 75-84 София

Нехризов, Георги (2020) Ancient burial mounds – biodiversity hotspots and refugees for natural flora and vegetation. Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski” Faculty of Biology, book 2 – Botany, 104, St. Kliment Ohridski University Press, 2020, ISSN:2367-9190, 75-84 София

Нехризов, Георги (2020) Ancient Burial Mounds – Stepping Stones for Semi-Natural Habitats in Agricultural Landscape. ECOLOGIA BALKANICA, 12, 2, University of Plovdiv Publishing House, 2020, ISSN:1314-0213, 43-52. SJR (Scopus):0.13 Q4

Нехризов, Георги (2020) Ancient Burial Mounds – Stepping Stones for Semi-Natural Habitats in Agricultural Landscape. ECOLOGIA BALKANICA, 12, 2, University of Plovdiv Publishing House, 2020, ISSN:1314-0213, 43-52. SJR (Scopus):0.13 Q4

Нехризов, Георги (2020) Mineralogical characteristics of pigments in paints and plasters from the Thracian tomb (3rd century BC) near the village of Dolno Lukovo, Southeast Bulgaria. REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, 81, 3, 2020, ISSN:0007-3938, 276-278 индексиран в WoS или Scopus (Web of Science) София

Нехризов, Георги (2020) Mineralogical characteristics of pigments in paints and plasters from the Thracian tomb (3rd century BC) near the village of Dolno Lukovo, Southeast Bulgaria. REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, 81, 3, 2020, ISSN:0007-3938, 276-278 индексиран в WoS или Scopus (Web of Science) София

Нехризов, Георги (2020) Археологически проучвания на обект от желязната епоха и средновековието „Скален комплекс Глухите камъни“.. Археологически открития и разкопки през 2019 г., 1, Булгед ООД, 2020, ISSN:1313-0889, 419-422 София

Нехризов, Георги (2020) Археологически проучвания на обект от желязната епоха и средновековието „Скален комплекс Глухите камъни“.. Археологически открития и разкопки през 2019 г., 1, Булгед ООД, 2020, ISSN:1313-0889, 419-422 София

Нехризов, Георги (2020) Екосистемна роля на могилните некрополи. Природа, 4, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020, ISSN: 0032-8731, 50-58 София

Нехризов, Георги (2020) Екосистемна роля на могилните некрополи. Природа, 4, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020, ISSN: 0032-8731, 50-58 София

Нехризов, Георги (2020) Изследване с недеструктивни методи на стенописите в гробницата при с. Александрово.. Археологически открития и разкопки през 2019 г., 1, Булгед ООД, 2020, ISSN:1313-0889, 135-139 София

Нехризов, Георги (2020) Изследване с недеструктивни методи на стенописите в гробницата при с. Александрово.. Археологически открития и разкопки през 2019 г., 1, Булгед ООД, 2020, ISSN:1313-0889, 135-139 София

Нехризов, Георги (2020) Проучвания в околомогилното пространство на Мальовска могила при с. Розово, общ. Казанлък. Археологически открития и разкопки през 2019 г., 1, Булгед ООД, 2020, ISSN:1313-0889

Нехризов, Георги (2020) Проучвания в околомогилното пространство на Мальовска могила при с. Розово, общ. Казанлък. Археологически открития и разкопки през 2019 г., 1, Булгед ООД, 2020, ISSN:1313-0889

Нехризов, Георги (2020) Теренни издирвания по трасето на въздушна електропреносна линия 400 кv от п/ст „Марица Изток” до п/ст „Неа Санта”, Гърция: южен участък – от българо-гръцката граница до с. Зорница, общ. Хасково.. Археологически открития и разкопки през 2019 г., 1, Булгед ООД, 2020, ISSN:1313-0889, 98-100 София

Нехризов, Георги (2020) Теренни издирвания по трасето на въздушна електропреносна линия 400 кv от п/ст „Марица Изток” до п/ст „Неа Санта”, Гърция: южен участък – от българо-гръцката граница до с. Зорница, общ. Хасково.. Археологически открития и разкопки през 2019 г., 1, Булгед ООД, 2020, ISSN:1313-0889, 98-100 София

Нехризов, Георги (2019) Application of Laser Induced Breakdown Spectroscopy for Elemental Analysis of Archaeological Artefacts. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 72, 5, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2019, ISSN:2367-5535, 592-598. SJR:0.21 София

Нехризов, Георги (2019) Application of Laser Induced Breakdown Spectroscopy for Elemental Analysis of Archaeological Artefacts. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 72, 5, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2019, ISSN:2367-5535, 592-598. SJR:0.21 София

Нехризов, Георги (2019) Анализ по функционален признак на керамиката от ямния комплекс при Свиленград. Studia in honorem Iliae Iliev (Вести на Ямболския музей /година VI, бр. 9), 9, МониЦони, Ямбол, 2019, ISBN:978-954-615-185-8, 189-212. Ямбол

Нехризов, Георги (2019) Анализ по функционален признак на керамиката от ямния комплекс при Свиленград. Studia in honorem Iliae Iliev (Вести на Ямболския музей /година VI, бр. 9), 9, МониЦони, Ямбол, 2019, ISBN:978-954-615-185-8, 189-212. Ямбол

Нехризов, Георги (2019) Георадарни проучвания на територията на концесионна площ „Брезник“ при гр. Брезник. Археологически открития и разкопки през 2018 г., 58, Bulged Ltd, 2019, ISSN:1313-0889, 716-718. София

Нехризов, Георги (2019) Георадарни проучвания на територията на концесионна площ „Брезник“ при гр. Брезник. Археологически открития и разкопки през 2018 г., 58, Bulged Ltd, 2019, ISSN:1313-0889, 716-718. София

Нехризов, Георги (2019) Куполна гробница от елинистическата епоха при с. Розово, общ. Казанлък. Археологически открития и разкопки през 2018 г., Bulged Ltd, 2019, ISSN:1313-0889, 162-164. София

Нехризов, Георги (2019) Куполна гробница от елинистическата епоха при с. Розово, общ. Казанлък. Археологически открития и разкопки през 2018 г., Bulged Ltd, 2019, ISSN:1313-0889, 162-164. София

Нехризов, Георги (2019) Най-ранните периоди в историята на Източните Родопи. Археологически проучвания на праисторически и тракийски паметници. Кърджали на историческата карта, Екс-прес, 2019, ISBN:978-954-490-653-5, 27-54. Кърджали

Нехризов, Георги (2019) Най-ранните периоди в историята на Източните Родопи. Археологически проучвания на праисторически и тракийски паметници. Кърджали на историческата карта, Екс-прес, 2019, ISBN:978-954-490-653-5, 27-54. Кърджали

Нехризов, Георги (2019) Селище от ранната бронзова епоха при с. Седлари, община Момчилград – археологически, геоморфоложки, седиментоложки и петрографски изследвания. Проблеми и изследвания на тракийската култура, 9, Фабер, 2019, ISSN:1312-8256, 9-25. Казанлък

Нехризов, Георги (2019) Селище от ранната бронзова епоха при с. Седлари, община Момчилград – археологически, геоморфоложки, седиментоложки и петрографски изследвания. Проблеми и изследвания на тракийската култура, 9, Фабер, 2019, ISSN:1312-8256, 9-25. Казанлък

Нехризов, Георги (2019) Скалeн комплекс Глухите камъни – Археологически открития и разкопки през 2018 г., София: Булгед ООД, 2019, 119-122. ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2019) Скалeн комплекс Глухите камъни – Археологически открития и разкопки през 2018 г., София: Булгед ООД, 2019, 119-122. ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2019) Спасителни проучвания на ямно поле от праисторията и античността. – Археологически открития и разкопки през 2018 г., София:, 2019, 75-78, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2019) Спасителни проучвания на ямно поле от праисторията и античността. – Археологически открития и разкопки през 2018 г., София:, 2019, 75-78, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2019) Теренни издирвания за верификация на резултати от въздушно лазерно сканиране (Airborne LiDAR) на територията на масива Чала, общ. Стамболово, Източни Родопи. Археологически открития и разкопки през 2018 г., 58, Bulged Ltd, 2019, ISSN:1313-0889, 701-704. София

Нехризов, Георги (2019) Теренни издирвания за верификация на резултати от въздушно лазерно сканиране (Airborne LiDAR) на територията на масива Чала, общ. Стамболово, Източни Родопи. Археологически открития и разкопки през 2018 г., 58, Bulged Ltd, 2019, ISSN:1313-0889, 701-704. София

Нехризов, Георги (2019) Теренни издирвания по трасето на газопровод „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ от българо-гръцката граница до землището на с. Големанци, общ. Хасково. Археологически открития и разкопки през 2018 г., 58, Bulged Ltd, 2019, ISSN:1313-0889, 662-665. София

Нехризов, Георги (2019) Теренни издирвания по трасето на газопровод „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ от българо-гръцката граница до землището на с. Големанци, общ. Хасково. Археологически открития и разкопки през 2018 г., 58, Bulged Ltd, 2019, ISSN:1313-0889, 662-665. София

Нехризов, Георги (2018) Contributions to the Periodization and Absolute Chronology of the Early Iron Age in South Thrace. – Archaeologia Bulgarica, XXII, 1, NOUS Publishers, 2018, 17-44, ISSN:1310-9537, SJR:3 Sofia

Нехризов, Георги (2018) Contributions to the Periodization and Absolute Chronology of the Early Iron Age in South Thrace. – Archaeologia Bulgarica, XXII, 1, NOUS Publishers, 2018, 17-44, ISSN:1310-9537, SJR:3 Sofia

Нехризов, Георги (2018) Surface surveys and the archaeological map of Bulgaria. – Ross, S. A., Sobotkova, A., Tzvetkova, J., Nekhrizov, G., Connor, S. (eds.). 2018: The Tundzha regional archaeology project: surface survey, palaeoecology, and associated studies in central and Southeast Bulgaria, 2009-2015 final report. Philadelphia, PA (Oxbow), 2018, ISBN: 978-1-78925-054-1, 11-16. Philadelphia

Нехризов, Георги (2018) Surface surveys and the archaeological map of Bulgaria. – Ross, S. A., Sobotkova, A., Tzvetkova, J., Nekhrizov, G., Connor, S. (eds.). 2018: The Tundzha regional archaeology project: surface survey, palaeoecology, and associated studies in central and Southeast Bulgaria, 2009-2015 final report. Philadelphia, PA (Oxbow), 2018, ISBN: 978-1-78925-054-1, 11-16. Philadelphia

Нехризов, Георги (2018) The Bronze Age in the Eastern Rhodopes. – In: Alexandrov, S., Dimitrova, Y., Popov, H., Horejs, B., Chukalev, K. (eds) Gold&Bronze. Metal, Technologies and International Contacts in the Eastern Balkans during the Bronze Age., Алианс Принт ЕООД, 2018, 181-191, ISBN:978-954-9472-60-8, София

Нехризов, Георги (2018) The Bronze Age in the Eastern Rhodopes. – In: Alexandrov, S., Dimitrova, Y., Popov, H., Horejs, B., Chukalev, K. (eds) Gold&Bronze. Metal, Technologies and International Contacts in the Eastern Balkans during the Bronze Age., Алианс Принт ЕООД, 2018, 181-191, ISBN:978-954-9472-60-8, София

Нехризов, Георги (2018) Десет години археологически проучвания на скалния комплекс „Глухите камъни“. – В: Сборник с доклади от научна конференция „Музейни летописи – 90 години организирано музейно дело, град Хасково“, 16-17.11.2017, Хасково, 2018, 16-34. Хасково

Нехризов, Георги (2018) Десет години археологически проучвания на скалния комплекс „Глухите камъни“. – В: Сборник с доклади от научна конференция „Музейни летописи – 90 години организирано музейно дело, град Хасково“, 16-17.11.2017, Хасково, 2018, 16-34. Хасково

Нехризов, Георги (2018) Проект „Археологическа карта на България“ – Be-JA, 8-2, 2018, 57-82. София

Нехризов, Георги (2018) Проект „Археологическа карта на България“ – Be-JA, 8-2, 2018, 57-82. София

Нехризов, Георги (2018) Скалeн комплекс Глухите камъни – Археологически открития и разкопки през 2017 г., София: Булгед ООД, 2018, 93-96. ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2018) Скалeн комплекс Глухите камъни – Археологически открития и разкопки през 2017 г., София: Булгед ООД, 2018, 93-96. ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2018) Теренни издирвания в землищата на селата Малко Градище и Лозен, община Любимец. – Археологически открития и разкопки през 2017 г., София: Булгед ООД, 2018, 668-670. ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2018) Теренни издирвания в землищата на селата Малко Градище и Лозен, община Любимец. – Археологически открития и разкопки през 2017 г., София: Булгед ООД, 2018, 668-670. ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2018) Теренни издирвания в общини Любимец и Харманли. – Археологически открития и разкопки през 2017 г., София: Булгед ООД, 2018, 671-674, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2018) Теренни издирвания в общини Любимец и Харманли. – Археологически открития и разкопки през 2017 г., София: Булгед ООД, 2018, 671-674, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2017) Die Bronzezeit in den östlishen Rhodopen. Das erste Gold. Ada Tepe: Das älteste Goldbergwerk Europas, KHM-Museumsverband, 2017, ISBN:978-3-99020-130-5, 49-55 Wien

Нехризов, Георги (2017) Die Bronzezeit in den östlishen Rhodopen. Das erste Gold. Ada Tepe: Das älteste Goldbergwerk Europas, KHM-Museumsverband, 2017, ISBN:978-3-99020-130-5, 49-55 Wien

Нехризов, Георги (2017) Qualitative and quantitative laser-induced breakdown spectroscopy analysis of archaeological metal artefacts, Proc. SPIE 10226, 19th International Conference and School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications, 102260H (January 5, 2017);

Нехризов, Георги (2017) Qualitative and quantitative laser-induced breakdown spectroscopy analysis of archaeological metal artefacts, Proc. SPIE 10226, 19th International Conference and School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications, 102260H (January 5, 2017);

Нехризов, Георги (2017) Генетичен анализ на антропологичен материал от могилен некропол при Стамболово, Хасковско. – В: В. Николов (ред.) Тракийската древност: технологични и генетични изследвания, история и нематериално наследство. Сборник в чест на 75-годишнината на Петър Манджуков, Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2017, 33-51, ISBN 978-954-322-913-0 София

Нехризов, Георги (2017) Генетичен анализ на антропологичен материал от могилен некропол при Стамболово, Хасковско. – В: В. Николов (ред.) Тракийската древност: технологични и генетични изследвания, история и нематериално наследство. Сборник в чест на 75-годишнината на Петър Манджуков, Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2017, 33-51, ISBN 978-954-322-913-0 София

Нехризов, Георги (2017) Издирване на археологически обекти по трасето на жп линията София – Пловдив, участък Елин Пелин – с. Мирово. – Археологически открития и разкопки през 2016 г., София, 2017, 680-682. ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2017) Издирване на археологически обекти по трасето на жп линията София – Пловдив, участък Елин Пелин – с. Мирово. – Археологически открития и разкопки през 2016 г., София, 2017, 680-682. ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2017) Методология на археоакустичните изследвания, Сборник доклади от годишната университетска научна конференция, 1-2 юни 2017 г., том 8, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2017, 754-764, ISSN 2367-7481 Велико Търново

Нехризов, Георги (2017) Методология на археоакустичните изследвания, Сборник доклади от годишната университетска научна конференция, 1-2 юни 2017 г., том 8, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2017, 754-764, ISSN 2367-7481 Велико Търново

Нехризов, Георги (2017) Монументална гробница при с. Черничино, Ивайловградско. – Хр. Попов, Ю. Цветкова (ред.) КРАТІΣТОΣ. Сборник в чест на професор Петър Делев, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, 500-510, ISBN:978-954-07-4309-7 София

Нехризов, Георги (2017) Монументална гробница при с. Черничино, Ивайловградско. – Хр. Попов, Ю. Цветкова (ред.) КРАТІΣТОΣ. Сборник в чест на професор Петър Делев, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, 500-510, ISBN:978-954-07-4309-7 София

Нехризов, Георги (2017) Сравнителен анализ на пигменти, пигментирани мазилки и строителни материали, използвани при изграждането на тракийски култови съоръжения. – В: В. Николов (ред.) Тракийската древност: технологични и генетични изследвания, история и нематериално наследство. Сборник в чест на 75-годишнината на Петър Манджуков., Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2017, 84-100, ISBN 978-954-322-913-0 София

Нехризов, Георги (2017) Сравнителен анализ на пигменти, пигментирани мазилки и строителни материали, използвани при изграждането на тракийски култови съоръжения. – В: В. Николов (ред.) Тракийската древност: технологични и генетични изследвания, история и нематериално наследство. Сборник в чест на 75-годишнината на Петър Манджуков., Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2017, 84-100, ISBN 978-954-322-913-0 София

Нехризов, Георги (2017) Температури на изпичане на керамични съдове от желязната епоха от скален комплекс Глухите камъни. – В: В. Николов (ред.) Тракийската древност: технологични и генетични изследвания, история и нематериално наследство. Сборник в чест на 75-годишнината на Петър Манджуков., Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2017, 73-83, ISBN 978-954-322-913-0 София

Нехризов, Георги (2017) Температури на изпичане на керамични съдове от желязната епоха от скален комплекс Глухите камъни. – В: В. Николов (ред.) Тракийската древност: технологични и генетични изследвания, история и нематериално наследство. Сборник в чест на 75-годишнината на Петър Манджуков., Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2017, 73-83, ISBN 978-954-322-913-0 София

Нехризов, Георги (2016) Археоакустични изследвания на сакрални тракийски обекти от България. Акустика, ХVІІІ, 18, Съюз по електроника, електротехника и съобщения, Национална секция по акустика, 2016, ISSN:1312-4897, 150-153. София

Нехризов, Георги (2016) Археоакустични изследвания на сакрални тракийски обекти от България. Акустика, ХVІІІ, 18, Съюз по електроника, електротехника и съобщения, Национална секция по акустика, 2016, ISSN:1312-4897, 150-153. София

Нехризов, Георги (2016) Археологическо наблюдение на обекти № 17 и № 21 по трасето на жп линията Пловдив – Свиленград. – Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 958, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2016) Археологическо наблюдение на обекти № 17 и № 21 по трасето на жп линията Пловдив – Свиленград. – Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 958, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2016) Геомагнитно проучване на обекти №№ 1, 2 и 4 в концесионна площ Брезник, находище Милин камък, землище на гр. Брезник, обл. Перник. – Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 928-930, ISSN 1313-0889. София

Нехризов, Георги (2016) Геомагнитно проучване на обекти №№ 1, 2 и 4 в концесионна площ Брезник, находище Милин камък, землище на гр. Брезник, обл. Перник. – Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 928-930, ISSN 1313-0889. София

Нехризов, Георги (2016) Геофизично проучване на обект „Надгробна могила“ в м. Хасарова чука, гр. Хасково. – Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 931-933, ISSN 1313-0889. София

Нехризов, Георги (2016) Геофизично проучване на обект „Надгробна могила“ в м. Хасарова чука, гр. Хасково. – Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 931-933, ISSN 1313-0889. София

Нехризов, Георги (2016) Глухите камъни 2015. LiDAR базирани теренни издирвания. – Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 876-878, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2016) Глухите камъни 2015. LiDAR базирани теренни издирвания. – Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 876-878, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2016) Издирване на археологически обекти в Казанлъшката котловина. – Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 867-869. София

Нехризов, Георги (2016) Издирване на археологически обекти в Казанлъшката котловина. – Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 867-869. София

Нехризов, Георги (2016) Комплекс Глухите камъни. – Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 197-200, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2016) Комплекс Глухите камъни. – Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 197-200, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2016) Скален комплекс Глухите камъни. – Археологически открития и разкопки през 2016 г., София, 2017, 137-140. София

Нехризов, Георги (2016) Скален комплекс Глухите камъни. – Археологически открития и разкопки през 2016 г., София, 2017, 137-140. София

Нехризов, Георги (2015) Dolmens and Rock-cut monuments. Valeva, J., E. Nankov, D. Graninger (Editors) A Companion to Ancient Thrace. Wiley-Blackwell, 2015, ISBN:978-1-4443-5104-0, 126-143.

Нехризов, Георги (2015) Dolmens and Rock-cut monuments. Valeva, J., E. Nankov, D. Graninger (Editors) A Companion to Ancient Thrace. Wiley-Blackwell, 2015, ISBN:978-1-4443-5104-0, 126-143.

Нехризов, Георги (2015) Les premiers tombeaux de Thrace. – Dossiers d'Archéologie, 368, 2015, 18-21, ISSN:1141-7137 Paris

Нехризов, Георги (2015) Les premiers tombeaux de Thrace. – Dossiers d'Archéologie, 368, 2015, 18-21, ISSN:1141-7137 Paris

Нехризов, Георги (2015) Археологическо наблюдение по трасето на жп линията Пловдив – Свиленград в участък Харманли – Любимец. – Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 896-897, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2015) Археологическо наблюдение по трасето на жп линията Пловдив – Свиленград в участък Харманли – Любимец. – Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 896-897, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2015) Издирване на археологически обекти в Казанлъшката котловина. – Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 836-837, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2015) Издирване на археологически обекти в Казанлъшката котловина. – Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 836-837, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2015) Обект от ранната бронзова и ранната желязна епоха при с. Бисер, община Харманли. – Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 123-125, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2015) Обект от ранната бронзова и ранната желязна епоха при с. Бисер, община Харманли. – Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 123-125, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2015) Скален комплекс Глухите камъни. – Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 161-165, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2015) Скален комплекс Глухите камъни. – Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 161-165, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2015) Ямен комплекс от късната желязна, римска епоха и средновековието при с. Бисер, община Харманли. – Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 182-184, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2015) Ямен комплекс от късната желязна, римска епоха и средновековието при с. Бисер, община Харманли. – Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 182-184, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2014) Скален комплекс Глухите камъни (предварително съобщение). – В: „България в световното културно наследство”. Материали от третата национална конференция по история, археология и културен туризъм пътуване към България – Шумен, 17 – 19.05. 2012 г., Шумен, 2014, 130-142. Шумен

Нехризов, Георги (2014) Скален комплекс Глухите камъни (предварително съобщение). – В: „България в световното културно наследство”. Материали от третата национална конференция по история, археология и културен туризъм пътуване към България – Шумен, 17 – 19.05. 2012 г., Шумен, 2014, 130-142. Шумен

Нехризов, Георги (2014) Археологическа карта на България – история, достижения и проблеми. – Сборник доклади в дните на българската наука, Сливен, 2014, 15-41. София

Нехризов, Георги (2014) Археологическа карта на България – история, достижения и проблеми. – Сборник доклади в дните на българската наука, Сливен, 2014, 15-41. София

Нехризов, Георги (2014) Есхарите в надгробна могила със зидана гробница при с. Бузовград. – Проблеми и изследвания на тракийската култура, VІІ, Казанлък, 2014, 58-91, ISSN:1312-8256 Казанлък

Нехризов, Георги (2014) Есхарите в надгробна могила със зидана гробница при с. Бузовград. – Проблеми и изследвания на тракийската култура, VІІ, Казанлък, 2014, 58-91, ISSN:1312-8256 Казанлък

Нехризов, Георги (2013) 6Минералого-петрографски изследвания на антични керамични артефакти от археологически обект "Глухите камъни" Източни Родопи - Год. МГУ "Св. Иван Рилски", 2013, Том 56, Св. 1, Геология и геофизика, 128-134. ISSN 1312-1820 София

Нехризов, Георги (2013) 6Минералого-петрографски изследвания на антични керамични артефакти от археологически обект "Глухите камъни" Източни Родопи - Год. МГУ "Св. Иван Рилски", 2013, Том 56, Св. 1, Геология и геофизика, 128-134. ISSN 1312-1820 София

Нехризов, Георги (2013) Надгробна могила със зидана гробница при с. Бузовград – Be-JA, 2013, 161-178. София

Нехризов, Георги (2013) Надгробна могила със зидана гробница при с. Бузовград – Be-JA, 2013, 161-178. София

Нехризов, Георги (2013) Проучване на надгробни могили от некропола при селата Ясеново и Голямо Дряново, общ. Казанлък. – Проблеми и изследвания на тракийската култура, VІ, Казанлък, 2013, 17-41, ISSN:1312-8256 Казанлък

Нехризов, Георги (2013) Проучване на надгробни могили от некропола при селата Ясеново и Голямо Дряново, общ. Казанлък. – Проблеми и изследвания на тракийската култура, VІ, Казанлък, 2013, 17-41, ISSN:1312-8256 Казанлък

Нехризов, Георги (2012) Archaeological GIS: Kazanlak Surface Survey in 2009-2011. – Proceedings of the First European SCGIS Conference "Best practices: Application of GIS technologies for conservation of natural and cultural heritage sites" May 21-23, 2012, Sofia, Bulgaria. 2012, 53-62. ISSN 1314-7749. Sofia

Нехризов, Георги (2012) Archaeological GIS: Kazanlak Surface Survey in 2009-2011. – Proceedings of the First European SCGIS Conference "Best practices: Application of GIS technologies for conservation of natural and cultural heritage sites" May 21-23, 2012, Sofia, Bulgaria. 2012, 53-62. ISSN 1314-7749. Sofia

Нехризов, Георги (2012) Mobile GIS and the Perspectives for Archaeological Surface Surveys in Bulgaria. – In: Alexandru Morintz and Raluca Kogălniceanu (eds.) “Survey in Archaeology: often a neglected science”. Archaeological Debates, no. 2, 2012, 55-82.

Нехризов, Георги (2012) Mobile GIS and the Perspectives for Archaeological Surface Surveys in Bulgaria. – In: Alexandru Morintz and Raluca Kogălniceanu (eds.) “Survey in Archaeology: often a neglected science”. Archaeological Debates, no. 2, 2012, 55-82.

Нехризов, Георги (2012) Prototype GIS for analysis and protection of Archaeological Heritage of Bulgaria. – Proceedings of 16th International Conference on New Technologies and Cultural Heritage, Wien, November, 11-16, 2011, 254-263. Stadt Archäologie Wien. Vienna 2012. ISBN 978-3-200-02740-4 Wien

Нехризов, Георги (2012) Prototype GIS for analysis and protection of Archaeological Heritage of Bulgaria. – Proceedings of 16th International Conference on New Technologies and Cultural Heritage, Wien, November, 11-16, 2011, 254-263. Stadt Archäologie Wien. Vienna 2012. ISBN 978-3-200-02740-4 Wien

Нехризов, Георги (2012) The Gloukhite Kamani Site: Old Questions and new Approaches. – Thracia, 20, 2012, 215-233. София

Нехризов, Георги (2012) The Gloukhite Kamani Site: Old Questions and new Approaches. – Thracia, 20, 2012, 215-233. София

Нехризов, Георги (2012) Бронзова куха брадва от Хасковско. – Българско е-списание за археология, издание на Асоциацията на българските археолози, 1, 2012, 73-78, ISSN: 1314-5088 София

Нехризов, Георги (2012) Бронзова куха брадва от Хасковско. – Българско е-списание за археология, издание на Асоциацията на българските археолози, 1, 2012, 73-78, ISSN: 1314-5088 София

Нехризов, Георги (2011) Надгробна могила със зидана гробница при с. Долно Изворово, общ. Казанлък. – Българско е-списание за археология, издание на Асоциацията на българските археолози, 1, 2011, 41-69. София

Нехризов, Георги (2011) Надгробна могила със зидана гробница при с. Долно Изворово, общ. Казанлък. – Българско е-списание за археология, издание на Асоциацията на българските археолози, 1, 2011, 41-69. София

Нехризов, Георги (2011) Теренни обхождания за издирване на археологически обекти в Казанлъшката котловина през 2009 – 2010 г. (предварителни резултати). – Казанлък в миналото и днес, VІІІ, Казанлък, 2011, 114-124. Казанлък

Нехризов, Георги (2011) Теренни обхождания за издирване на археологически обекти в Казанлъшката котловина през 2009 – 2010 г. (предварителни резултати). – Казанлък в миналото и днес, VІІІ, Казанлък, 2011, 114-124. Казанлък

Нехризов, Георги (2010) Tundzha Regional Archaeological Project Kazanluk Survey: Preliminary Report. Spring 2009 and 2010. – In: Jan Bouzek, editor, Studia Hercynia XIV. Charles University Press, 2010, 56-66, Pl. 24-27. Praha

Нехризов, Георги (2010) Tundzha Regional Archaeological Project Kazanluk Survey: Preliminary Report. Spring 2009 and 2010. – In: Jan Bouzek, editor, Studia Hercynia XIV. Charles University Press, 2010, 56-66, Pl. 24-27. Praha

Нехризов, Георги (2010) Геотоп "Глухите камъни", Хасковска област – Годишник на МГУ "Св. Иван Рилски", 53, св. 1, Геология и геофизика, 2010, 59-64. София

Нехризов, Георги (2010) Геотоп "Глухите камъни", Хасковска област – Годишник на МГУ "Св. Иван Рилски", 53, св. 1, Геология и геофизика, 2010, 59-64. София

Нехризов, Георги (2010) Източнородопските долмени. Мегалитни гробни съоръжения във водосборния район на Бяла река. – В: Сб. Югоизточна България през ІІ-І хилядолетие пр. Хр., Варна, 2010, 85-95. Варна

Нехризов, Георги (2010) Източнородопските долмени. Мегалитни гробни съоръжения във водосборния район на Бяла река. – В: Сб. Югоизточна България през ІІ-І хилядолетие пр. Хр., Варна, 2010, 85-95. Варна

Нехризов, Георги (2010) Селище от ранната бронзова епоха при с. Седлари, общ. Момчилград, рентгено-флуоресцентен анализ на златни пластини от обекта. – В: Научни трудове, ІV, част І, Научна конференция с международно участие „Наука и общество”, Кърджали, 13-14.10.2010, 204-211. Кърджали

Нехризов, Георги (2010) Селище от ранната бронзова епоха при с. Седлари, общ. Момчилград, рентгено-флуоресцентен анализ на златни пластини от обекта. – В: Научни трудове, ІV, част І, Научна конференция с международно участие „Наука и общество”, Кърджали, 13-14.10.2010, 204-211. Кърджали

Нешкова, Диана (2017) Радиационна обработка на храни - безопасност, законодателство и контрол. Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски", 1-2 юни 2017 г., Том 2, ISSN 1314-1937

Нешкова, Диана (2014) Аналитичен обзор на природните бедствия в България за периода 2010-2012 г. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 3-4 юли 2014 год., Том 5, Изд. комплекс на НВУ " Васил Левски", 2014, с. 99-103, ISSN 1314-1937

Нешкова, Диана (2013) Културни ценности в риск – мерки за защита при земетресения, наводнения и пожари. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 27-28 юни 2013 год., Том 9, Изд. комплекс на НВУ "Васил Левски", 2013, с.57-64, ISSN 1314-1937

Нешкова, Диана (2011) Защита на населението от бедствия и опазване на околната среда. Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011, ISBN 978-954-524-785-9

Нешкова, Диана (2009) Относно природните и антропогенните рискови явления с метеорологичен характер в област Велико Търново Сборник " Дни на науката" 2008

Нешкова, Диана (2009) Влиянието на тежките метали върхи замърсяването на почвата Сборник " Дни на нуката" 2008

Нешкова, Диана (2007) Екологични проблеми на автотранспорта в град Велико Търново Сборник "Дни на науката" 2007

Нешкова, Диана (2007) Терористичните атаки като причина за възникване на критични ситуации Сборник "Дни на науката"2007

Христов, Михаил (2021) Археологически данни за римското военно присъствие на “Шишманово кале“. В : Пренасянето на сакралност (Локално-регионално-национално). Годишник на асоциация „Онгъл“, том 19, год. XIV, 2021, 418-427

Христов, Михаил (2020) Два археологически паметника на сфрагистиката от Марцианопол. Известия на народния музей - Варна (ИНМВ ), 47 (62), Варна, 2020, 239-248

Христов, Михаил (2020) Част от римска фалера от района на Самоков. Журнал за исторически и археологически изследвания. Брой 1, Шумен, 2020 г., 51-62

Христов, Михаил (2019) Късноантичната крепост “Шишманово кале“ при гр. Самоков -данни за укрепителната система на първата обитаема тераса. В: Късноримският кастел “Ковачевско кале“ и българските земи през IV - VI век. Том II.Сборник с доклади от Втората национална конференция “Късноримският кастел Ковачевско кале и българските земи през IV - VI век“ . Туристико-археологически комплекс “Късноантична крепост Ковачевско кале“ край гр. Попово. 15-16 юни. 2018 г. ISBN: 978-619-00-1029-6

Христов, Михаил (2019) Проучване на кула по късноримската крепостна стена на Одесос. Културно-историческото наследство - Памет за бъдещето. Разград, 2019 г. 318-360

Христов, Михаил (2019) Ремъчни принадлежности от римската епоха, от обект “Шишманово кале“, при гр. Самоков. В: Журнал за исторически и археологически изследвания. ISSN1314-748X

Христов, Михаил (2018) Антична керамика от спасителните археологически проучвания през 2011 г. та ул. “Хан Крум“, № 29 във Варна (западно от Епископската базилика) Известия на народния музей - Варна ИНМВ, XLV-XLVI ( LX-LXI ), 2009 - 2010 ISSN 0324-0533

Христов, Михаил (2018) Спасително археологическо проучване в античния Одесос и късносредновековна Варна през 2017 г. В: Журнал за исторически и археологически изследвания, бр. 2, 2018 г., ISSN1314-748X

Христов, Михаил (2017) Късноантичната крепост на хълма “Св. Спас“ при с. Белчин (т.нар. Цари мали град), община Самоков. Елементи и специфика на укрепителната система. В: Късноримският кастел „Ковачевско кале“ и българските земи през IV - VI в.Сборник с доклади от Национална конференция „Късноантична фортификация по българските земи“, Туристико-археологически комплекс „Късноантична крепост Ковачевско кале“ край гр. Попово, 3–4 юни 2016 г. съст. П. Събев, ред. О. Александров В.Т. Фабер, 2017, 176 - 213 . ISBN: 978-619-00-0629-9

Христов, Михаил (2017) Нови данни за сектора при църква №1 в аула до с. Хан Крум, община Велики Преслав (проучвания през 2005 - 2006 г.). В: Известия на регионалния исторически музей Разград. т. 2, Р. Faber, 2017 г., 300 - 338. ISSN: 2367-6337

Христов, Михаил (2017) Фибула от епохата на Великото преселение на народите, открита във Варна. В: Журнал за исторически и археологически изследвания. т.2 Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 2017, 63-70. ISSN 1314-748X

Христов, Михаил (2016) Проучвания по северната крепостна стена и зидан водопровод на късноантичния Одесос. В: Журнал за исторически и археологически изследвания. Бр. 1-2, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 2016, 5-37. ISSN 1314-748X

Христов, Михаил (2015) Археологическо проучване в античния Одесос и средновековна Варна през 2013 г. . В: Журнал за исторически и археологически изследвания. Бр.3, Шумен, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“,2015 г. с. 46-65 . ISSN 1314-748X

Христов, Михаил (2014) Към проблема за т.нар. „Северобалкански път“ в контекста на римската пътна мрежа на юг от Шумен. В: България в световното културно наследство. Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски„ 2014г. с.121-129. ISBN 978-954-577-869-8

Христов, Михаил (2014) Наблюдения върху амфорния материал от две късноантични укрепления в района на гр. Самоков. В: Журнал за исторически и археологически изследвания. Бр.3, Шумен,Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 2014 г. с.55-70 . ISSN 1314-748X

Христов, Михаил (2013) Към проблемите на селищното развитите в самоковската котловина в късноримския и ранновизантийския период ( IV-VI в.). В : Журнал за исторически и археологически изследвания, бр. 2, Шумен, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 2013 , с. 45-55 ISSN 1314-748X

Христов, Михаил (2013) Към характеристиката на укрепените убежища в късноантичната провинция Мизия Втора. В: Собрик в памет на академик Д. П. Димитров. София, Национален археологически институт с музей, СУ“Св. Климент Охридски“Исторически факултет - катедра “Археология“, 2013, с. 554-559. ISBN 978-954-9472-22-6

Христов, Михаил (2013) Наблюдения върху укрепяването на обекта “Цари мали град“, в м. “Св. Спас“ при с. Белчин, Самоковско, в контекста на късноантичната полиоркетика. В: Чудото “Цари мали град“. С. 2013, 91-103. ISBN 978-954-9369-24-3

Христов, Михаил (2013) Римският път при родопското село Югово ( в съавторство с Р. Малчев и К. Рангочев). В: ГОДИШНИК НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ", том 12, год. VІІІ, IСофия, ROD, 2013, ЕТНОЛОГИЯ НА ОБЩУВАНЕТО. ( https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=247357 ) ISSN 1311-493X

Христов, Михаил (2013) Съдове от антична пещ за битова керамика до раннохристиянска църква №1 в аула до с. Хан Крум, община Преслав. В: сб. Преслав т. 7, Велико Търново, Фабер, 2013 г, с. 370 – 401 ISBN 978-954-400-946-5

Христов, Михаил (2012) Късноримска plumbata от обект „Цари Мали Град“ при с. Белчин, община Самоков (Предварително съобщение) . В : Етнос и сакрална география, София, ROD, 2012 г. с.358-366. ISSN 1311-493X

Христов, Михаил (2011) Наблюдения върху археологически структури в района на с. Лъкавица, община Лъки, Средни Родопи. В : Електронно списание Онгъл, Год . ІІІ, 2011, бр. 3 (http://www.spisanie.ongal.net/broi3.html ), с.60 – 70.

Христов, Михаил (2011) Сгради от укрепеното селище на хълма „Св. Спас“ при с. Белчин. (По данни от проучванията от 2008 г.). В: Епос, Език, Мит. София, ROD, 2011г., с. 278-289. ISSN 1311-493X

Христов, Михаил (2010) - За хронологията на габровското градище. В : сп. Археология, кн. 1-2, София, Национален археологически институт и музей, 2010, с. 106-111. ISSN 0324-1203

Христов, Михаил (2009) - Късноантична луксозна керамика от обект „Шишманово кале“ при Самоков. (Предварително съобщение). В: Сб. Владетелят и севетецът. Цар Иван Шишман . Част 1. , ROD, 2009 с. 83-101 ISSN 1311-493X

Христов, Михаил (2007) Битовата керамика. (Част 5). В: Разкопки и проучвания , кн. ХХХVІІ, Археологическото проучване на хемските порти (в м. „Гермето“ при с. Голица, варненска област). С.2007 г., с. 89-110. България

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/