Публикации Катедра "Рисуване" / Department of Drawing


Иванова, Екатерина (2017) Иванова, Екатерина, ”Рисунката – между нематериалното съществуване на идеята и визуалната реализация. (Не)възможност за идентифициране на автономната творба – хипотези в условията на постмодернизъм”, В:Сборник с доклади на Четвърта международна научна конференция „От сетивното към визуалното – утопия и бъдеще” , ФИИ, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, 24-25.11.2017 (под печат) Сборник с доклади на Четвърта международна научна конференция „От сетивното към визуалното – утопия и бъдеще” , ФИИ, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”,

Иванова, Екатерина (2017) Иванова, Екатерина, „Видове рисунки в италианския Ренесанс. Предпоставки за трансформиране на рисунката в автономна художествена творба”, Международна научна конференция „Теоретични аспекти на визуалното изкуство”, катедра „Изкуствознание и теоретични дисциплини”, ФИИ, ВТУ „Св.св Кирил и Методий”, 20.11.2015г.// Визуални изследвания, Том 1, бр.1, 2017,(ISSN 2603-381X [online]; 2535-101X [Print]; (http://journalist.uni-vt.bg/vr/bul/) Международна научна конференция „Теоретични аспекти на визуалното изкуство”, катедра „Изкуствознание и теоретични дисциплини”, ФИИ, ВТУ „Св.св Кирил и Методий”, // Визуални изследвания, Том 1, бр.1, 2017,(ISSN 2603-381X [online]; 2535-101X [Print]; (http://journalist.uni-vt.bg/vr/bul/)

Иванова, Екатерина (2016) Иванова, Екатерина, „Рисунката и изкуството на Източна Азия – пресечни точки в изразността”, В:Сборник с доклади на Трета Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – в търсене на идентичността”, ФИИ, ВТУ „Св.св Кирил и Методий”, 01-02.12.2016, (ISBN 978-619-208-141-6) Сборник с доклади на Трета Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – в търсене на идентичността”, ФИИ, ВТУ „Св.св Кирил и Методий”

Иванова, Екатерина (2015) Иванова, Екатерина „Някои аспекти към ролята на материала в рисунката.Традиции и новаторство”, В; Сборник с доклади на Втора докторантска научна сесия, Педагогически факултет, ВТУ „Св.св, Кирил и Методий”, 29.04.2015г., с.167-174 (ISBN 978-619-208-040-2) Сборник с доклади на Втора докторантска научна сесия, Педагогически факултет, ВТУ „Св.св, Кирил и Методий”

Иванова, Екатерина (2015) Иванова, Екатерина, „Рисунката в творчеството на живописеца Цветан Колев”, В;Сборник с доклади на Втора Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – плурализмът в изкуството”, ФИИ, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, 20.11.2015г.(ISBN 978-619-208-103-4) Сборник с доклади на Втора Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – плурализмът в изкуството”, ФИИ, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”

Младенов, Младен (2018) „ СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА ОПАЗВАНЕТО НА ПРЕДМЕТИ НА ИКОНОПИСТА, КОНСЕРВАЦИЯТА И РЕСТАВРАЦИЯТА НА ИКОНИ“ - Ласкарова Анна ШУ Еп. Константин Преславски

Младенов, Младен (2018) Маденов Младен ИНТЕРМЕДИЯ – (НЕ САМО) ВИЗУАЛНОТО В ХИПЕРТЕКСТА НА СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО -"Виз. Изследвания"2018 том 2 бр.1 ст.12 ISSN :2603-381х(on line) .ISSN : 2535-101x(print) лиценз CCBY-NC-IVD Велико Търново -"Виз. Изследвания"2018 том 2 бр.1 ст.12 ISSN :2603-381х(on line) .ISSN : 2535-101x(print) лиценз CCBY-NC-IVD

Младенов, Младен (2017) ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ИНТИМНОТО В СОЦИАЛНОТО (за някои образователни практики в началния етап на обучението по "Изящни изкуства – рисуване и интермедия") - Младенов Младен ВТУ СВ. св. Кирил и Методий Международна Научна Конференция ОТ сетивното към визуалното „Утопия и бъдеще „

Младенов, Младен (2017) ИНТЕРМЕДИЙНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРИРОДНОТО В ИЗКУСТВ(ЕН)ОТО-Младенов Младен ВТУ СВ.св Кирил и Методий Международна Научна Конференция ОТ сетивното към визуалното „Утопия и бъдеще „

Младенов, Младен (2017) Младенов Младен ИНТЕРМЕДИЙНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРИРОДНОТО В ИЗКУСТВ(ЕН)ОТО-Младенов Младен( Н.Конференция от сетивното към визуалното „Утопия и бъдеще“ 24-25 .11. 2017) ISBN 9786192080396 Велико Търново ВТУ Св.Св. Кирил и Методий ФИИ

Младенов, Младен (2017) Младенов Младен ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ИНТИМНОТО В СОЦИАЛНОТО (за някои образователни практики в началния етап на обучението по "Изящни изкуства – рисуване и интермедия") - Младенов Младен ( Н.Конференция от сетивното към визуалното „Утопия и бъдеще“ 24-25 .11. 2017) ISBN 9786192080396 Велико Търново ВТУ СВ.СВ. Кирил и Методий Фии

Младенов, Младен (2014) По повод 40 годишнината на Факултета по изобразително изкуство при ВТУ СВ.СВ. Кирил и Методий ,списание "Пламък" представя една от неговите основополагащи катедри - катедра Рисуване София

Младенов, Младен (2009) Хабилитационен труд със заглавие Проект- Проектиране- Проекция Национална Художествена Академия "Николай Павлович"

Младенов, Младен (2009) Хабилитационен труд със заглавие Проект- Проектиране- Проекция 2009 Научна специаост 05.08.04."Изкуствознание и изобразитеи изкуства" по конкурс обявен от ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" Научна комисия 17,Протокол №1 от 28.01.2009 №25461 НХА "Николай Павлович"

Младенов, Младен (2008) Младенов Младен. Самостоятелна изложба в център-ателие „Николай Шмиргела“цикъл скулптури „обекти“. София център-ателие „Николай Шмиргела“цикъл скулптури „обекти“. 29.10.2008-17.11.2008 бюлетин на СБХ бр.10/2008 с.8 ISSN 1310-9448

Младенов, Младен (2006) Младенов Младен изложба конкурс.".Награди за съвременно бъгарско изкуство" М-Тел София Шипка 6 следващо издание в Австрия Виена Кунстлер Хаус

Младенов, Младен (2006) Младенов Младен" Да го покажеш на мама " по повод изложба „Формата следва емоцията“от 7.03.-21.03. 2006 г.Шипка 6 2 ет. София Шипка 6 7.03.-21.03. 2006

Младенов, Младен (2005) Младенов Младен изложба в" Център за съвременно изкуство "-Шумен 10.05.2005 Шумен Център за съвременно изкуство

Младенов, Младен (1998) Младен Младенов Награда на сп." Изкуство" за млад автор ART in Bulgaria сп Изкуство 50-51 1998 ISSN 0861 95

Младенов, Младен (1997) младен младенов галерея артин софия

Млячков, Костадин (2018) По повод представителна изложба „70 години великотърновски художници 1948-2018”, 2018. г., с издаден каталог. гр. Велико Търново в изложбени зали "Р. Михайлов (20 март – 18 април 2018 г.); ХГ „Илия Бешков” в гр. Плевен (20 април – 4 май 2018 г.) и галерията на СБХ – ул. „Шипка 6”, София (17 – 30 юли 2018 г.).

Млячков, Костадин (2017) Визуален материал в учебник по Изобразително изкуство за 6-ти клас. Изобразително изкуство за 6. клас/Учебник. Изд. Просвета Плюс, София, 2017.

Млячков, Костадин (2017) Визуален материал в учебник по Изобразително изкуство за 8-ми клас. Изобразително изкуство за 6. клас/Учебник. Изд. Просвета Плюс, София, 2017.

Млячков, Костадин (2017) Индивидуалният подход в обучението по рисуване в българската образователна система. Сб. научни трудове от конференция "Иновации в образованието", Шумен, 27-29 октомври 2017 г. Ред. Г. Янкова. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2017, т. ХХІ D, с. 355-364. ISSN 1314-6769 Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски"

Млячков, Костадин (2017) Мозъчна атака (брейнсторминг) – интерактивен метод за решаване на художественотворчески проблеми и задачи. Сб. от Трета международна научна конференция „От сетивното към визуалното – в търсене на идентичността”, 01-02 декември 2016 г., Велико Търново, ФИИ; УИ. „Св. св. „Кирил и Методий”, 2017, с. . ISBN 978-619-208-141-6

Млячков, Костадин (2016) Визуален материал в учебник по Изобразително изкуство за 5-ти клас. Изобразително изкуство за 5. клас/Учебник. Изд. Просвета Плюс, София, 2017.

Млячков, Костадин (2016) По повод участие в ІV Балканско квадринале "Митове и легенди на моя народ" Стара Загора `2016 Стара Загора, каталог "Четвърто балканско квадринале "Митове и легенди на моя народ" Стара Загора `2016"

Млячков, Костадин (2014) По повод 40-годишнината на Факултета по изобразително изкуство при ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” – представяне на една от основополагащите катедри – катедра „Рисуване”. списание "Пламък" бр. 2/2014 г.

Млячков, Костадин (2013) Костадин Млячков - преподавател, в "История на Факултет по изобразително изкуство" - юбилейно издание по случай 50-годишнината на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013. Велико Търново, История на Факултет по изобразително изкуство

Млячков, Костадин (2013) Представяне на художника-педагог Костадин Млячков в юбилеен сборник "Преподавателите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963-2013)". Велико Търново, Юбилеен сборник "Преподавателите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963-2013)

Млячков, Костадин (2005) Хабилитационен труд на тема "Рисунката като самостоятелна художествена творба". Научна област 8. Изкуство, професионално направление 8.2. Изкуствознание и изобразително изкуство (Рисуване) София, Национална художествена академия

Млячков, Костадин (0) По повод участие в пленер и колективна изложба на пленер по живопис „Реката” – 2016, гр. Тутракан, в ГХГ Тутракан. гр. Тутракан, ГХГ

Млячков, Костадин (0) Съвременни стратегии за обучението на студентите от специалност „Изящни изкуства – Рисуване и интермедия” – интерактивни методи и техники. Сб. от Четвърта международна научна конференция „От сетивното към визуалното – утопия и бъдеще”, 24-25 ноември 2017 г., Велико Търново, ФИИ Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”

Тотляков, Атанас (2021) Тотляков, А. Интерсубективност и интерсубект // Визуални изследвания. Списание за съвременно изкуство 1/2021, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, ISSN 2535-101X, с. 26-33

Тотляков, Атанас (2020) Тотляков, А. Експериментално студио 2019. Рисунката – тактилни подходи Визуални изследвания. Списание за съвременно изкуство 1/2020, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, ISSN 2535-101X, с. 24-33

Тотляков, Атанас (2020) Тотляков, А. Изкуство и Естезика. Онтологизация и деонтологизация на усещанията Визуални изследвания. Списание за съвременно изкуство 2/2020, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, ISSN 2535-101X, с. 138-148

Тотляков, Атанас (2019) Естезика секонд - двойно и кръстосано композиране на перцепти ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ФИИ- Централен корпус, Зала 115

Тотляков, Атанас (2019) Изкуство и културни индустрии. От гледна точка на антиконформизма // Визуални изследвания. Списание за съвременно изкуство 1/2019, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, ISSN 2535-101X, с. 53-60 Визуални изследвания. Списание за съвременно изкуство 1/2019, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, ISSN 2535-101X, с. 53-60

Тотляков, Атанас (2019) Фиктивно обиталище - Илюзорни ситуации и вещи Министерство на културата, Галерия "Средец" - София, 10-22.04. 2019

Тотляков, Атанас (2018) Антиконформизъм и изкуство. Идейна конструкция // Визуални изследвания. Списание за съвременно изкуство 2/2018, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, ISSN 2535-101X, с. 123-128

Тотляков, Атанас (2018) „Естезика” Къща „Хиндлиян”, в рамките на Национални есенни изложби Пловдив „Отвъд повърхността”, куратор Галина Лардева, Финансираща организация: Община Пловдив, Приемаща организация: Общински институт Старинен Пловдив Организатор: Култура и съвременност. 01.09 - 01.10. 2018

Тотляков, Атанас (2018) „Фиктивно обиталище – илюзорни ситуации и вещи”, Галерия „Станислав Доспевски”, Пазарджик, 01.11- 01.12. 2018

Тотляков, Атанас (2018) Относно участието на Атанас Тотляков в Национални есенни изложби „Отвъд повърхността” в Пловдив; куратор Галина Лардева Рецензия: Попов, Ч. Национални есенни изложби в Пловдив, списание Култура, Бр. 02 (2951), октомври 2018, с. 46

Тотляков, Атанас (2018) Феноменологична рисунка – концепция Визуални изследвания. Списание за съвременно изкуство 1/2017, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, ISSN 2535-101X, с. 57-61

Тотляков, Атанас (2017) Изобразителното изкуство днес – интермедия и хипертекстуалност Худ. галерия „Елена Карамихайлова”, Шумен, куратор Младен Младенов

Тотляков, Атанас (2016) „Рисунка и интермедия”, куратор и участник Изложбена зала „Райко Алексиев”, София

Тотляков, Атанас (2015) Рисунка и интермедия Габрово, 2015, ISBN 978-619-90527-2-3

Тотляков, Атанас (2014) Totlyakov, A. STEPS.TACTILE EXPERIENCE ON THE BOUNDARY OF THE ORDINARY Happy-Nes(t)s, 2014, ISBN 978-619-7100-19-8, pp. 16 -18

Тотляков, Атанас (2014) Totlyakov, A. ART - REPLACEMENT THERAPY or How an artist could be happy in economically poor country Happy-nes(t)s, 2014, ISBN 978-619-7100-19-8, pp. 18-20

Тотляков, Атанас (2014) Totlyakov, A. FOR HAPPINESS AND THE ABILITY TO CREATE. From personal point of view Happy-Nes(t)s, 2014, ISBN 978-619-7100-19-8, pp. 8-13

Тотляков, Атанас (2014) Осезанието като средство за артистично въздействие Сборник „Научна конференция 50 години ВТУ”, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, ISBN 978-954-524-981-5, с. 133-139

Тотляков, Атанас (2013) „Тактилна интерпретация”, авторска инсталация Авторска инсталация на Атанас Тотляков в рамките на Contempo фестивал на съвременното изкуство Варна, галерия Архис

Тотляков, Атанас (2013) Международен проект „Безплатен билет” (в съавторство), с подкрепата на Община Стара Загора Стара Загора, 2013

Тотляков, Атанас (2013) Международната изложба „Безплатен билет”, реализирана в публична среда в град Стара Загора.

Тотляков, Атанас (2012) „12 часа със затворени очи” Соло пърформанс в рамките на фестивал „12 часа изкуство”, Клуб за културни инициативи „Таралеж”, В. Търново

Тотляков, Атанас (2011) „Политическо изкуство. Русе 2011” в рамките на международен проект „Край Дунава. Политическият и граждански ангажимент на съвременните творци от Дунавския регион”, куратор А. Тотляков

Тотляков, Атанас (2011) Totlyakov, A. Touch as means for artistic impact TOUCH international art project, Ex-Press, 2011, pp. 12 - 41, ISBN 978-954-490-303-9

Тотляков, Атанас (2011) Totlyakov, A. Touch. Hand made book with Relief Sensory Worlds. Environment, Value and the Multi-Sensory”, University of Edinburgh, p.32, 2011

Тотляков, Атанас (2010) “Политическо изкуство” в Дом „Елиас Канети”, Русе през 2010 г.

Тотляков, Атанас (2010) „Гранична ситуация: Рисунката в съвременното изкуство” Галерия „Индустриална 11” София ; Аполония 2010 Фестивал на изкуствата, Созопол; Галерия на Българския културен институт Прага, куратор Йово Панчев

Тотляков, Атанас (2008) „Глаголическа диктатура” (серия от изложби и художествени акции във Велико Търново, Русе, София, Прага, Берлин и Задар), реализиран в периода 2006-2008 г. (серия от изложби и художествени акции във Велико Търново, Русе, София, Прага, Берлин и Задар), реализиран в периода 2006-2008 г.

Тотляков, Атанас (2008) „Глаголическа конституция на Европа” концептуална книга-обект УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2008, ISBN 978-954-524-620-3

Тотляков, Атанас (2008) Глаголическа диктатура Утопичен художествен проект, 2008, ISBN 978-954-8606-94-3

Тотляков, Атанас (2008) Конкурс за млади художници, критици и куратори на фондация „Св. св. Кирил и Методий” 2008 Галерия на СБХ - Шипка 6, Фондация „Св. св. Кирил и Методий” 2008,

Тотляков, Атанас (2002) Инсталация от каронени тръби Пловдив 2002 г., и социална художествена творба с неконвенционален характер 1998 г.

Тотляков, Атанас (0) „CD Tactil. Дискове с тактилна информация” инсталация от 111 ръчно гравирани CD. Зала „Янаки Манасиев” Факултет по Изобразително Изкуство

Христов, Гълъбин (2017) "Магическо пространство Тангра" - актът на прозрение в изкуството на Веселин Димов

Христов, Гълъбин (2017) Водният змей на Веселин Димов

Христов, Гълъбин (2017) Терен и конструкции - първата авангардна изложба в България

Цветкова, Галина (2021) Вътрешно пространство - самостоятелна изложба В.Търново, Изложбени зали "Р.Михайлов"

Цветкова, Галина (2020) Катя. Тема и мотив за една изложба Визуални изследвания (Списание за изкуство) - УИ "Св.св. Кирил и Методий", В.Търново, 2020

Цветкова, Галина (2020) Летящи ризи - самостоятелна изложба В.Търново, Изложбени зали "Р.Михайлов"

Цветкова, Галина (2019) "Катя" - самостоятелна изложба В.Търново, Изложбени зали „Р.Михайлов”, Графичен салон.

Цветкова, Галина (2019) Експериментът "Обличани рокли". Представяне на артистична концепция. Списание за изкуство „Визуални изследвания” – УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2019, бр. 2, с. 177-179, 249-252. ISSN: 2535-101Х

Цветкова, Галина (2018) Самостоятелна изложба "Чувал ли си - не съм чувал" В.Търново, Изложбени зали „Р.Михайлов”, Графичен салон.

Цветкова, Галина (2017) Самостоятелна изложба "Обличани рокли" ВТУ„Св.св. Кирил и Методий”, корпус "Скулптура", Зала „Радикално”.

Цветкова, Галина (2017) Творческата реализация на Васил Стоилов в периода 1927-1929 г. Списание за съвременно изкуство „Визуални изследвания” – УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2017, т. 1, бр. 1, с. 52-56. ISSN: 2535-10IX. COBISS.BG-ID: 1285463268.

Цветкова, Галина (2015) Прегръщам те (рис.,100/70) Светът е оцелял, защото се е смял: 22 международно биенале на хумора и сатирата в изкуството

Цветкова, Галина (2015) Търновският период на Васил Стоилов в. Новият пулс – Изд. СБП и ИК Илинда, бр. 19 (309), 1-15 окт. 2015 г., година ХII. ISSN: 1311- 9451. COBISS.BG-ID: 1119997668.

Цветкова, Галина (2014) Васил Стоилов - Париж (1929-1932) сп. Везни – Изд. Захарий Стоянов, 2014, бр. 7-8, с.72-74. ISBN: 0861-606Х. COBISS.BG-ID: 1119624164.

Цветкова, Галина (2014) Васил Стоилов и Велико Търново Изд. Абагар, 2014. – 188 стр. ISBN: 978-619-168-09-7. COBISS.BG-ID: 1271424740.

Цветкова, Галина (2014) Васил Стоилов. Неизвестен ръкопис на художника. сп. Везни – Изд. Захарий Стоянов, 2014, бр. 7-8, с.72-74. ISBN: 0861-606Х. COBISS.BG-ID: 1119624164.

Цветкова, Галина (2014) Нови данни за административната дейност на Васил Стоилов Международна научна конференция - 50 години ВТУ / Съставител: Светослав Косев. – УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2014, с. 140-145. ISBN: 978-954-524-981-5

Цветкова, Галина (2014) Фрагменти от Търновския период в творчеството на Васил Стоилов Международна научна конференция - 50 години ВТУ / Съставител: Светослав Косев. – УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2014, с.146-152. ISBN: 978-954-524-981-5

Цветкова, Галина (2013) Малка черна рокля (рис.,100/70) Светът е оцелял, защото се е смял: 21 международно биенале на хумора и сатирата в изкуството, Габрово 2013

Цветкова, Галина (2012) Самостоятелна изложба "Откриване" - В.Търново, Изложбени зали „Р.Михайлов”, Конферентна зала.

Цветкова, Галина (2011) Ю-1 (рис.,100/70), Ю-2(рис.,100/70) Първо биенале на рисунката. В.Търново, 2011

Цветкова, Галина (2009) Самостоятелна изложба "По пътя" В.Търново, Изложбени зали „Р.Михайлов”, Конферентна зала..

Цветкова, Галина (2005) Самостоятелна изложба "Живопис", 2005 В.Търново, Изложбени зали „Р.Михайлов”, Конферентна зала.

Цветкова, Галина (2004) Самостоятелна изложба "Рисунки", 2004 В.Търново, Изложбени зали „Р.Михайлов”, Конферентна зала.

Цветкова, Галина (2002) Самостоятелна изложба "Живопис и рисунки" В.Търново, Изложбени зали „Р.Михайлов”, Скулптурен салон. 50 творби.

Цветкова, Галина (0) "Летящи ризи. Вернисаж" Визуални изследвания: списание за изкуство. – УИ Св.св. Кирил и Методий, В.Търново, 2020, бр. 2, с. 157-159. ISSN: 2535-101X. COBISS.BG-ID: 1285463268.

Янева, Деница (2019) Изложба “Шедьоври от фонда на Международното биенале на графиката – Варна” 100 графични оригинала на художници от България и света – В: в. Кил /Култура, Изкуство, Литература/, бр. 5, 2019, с. 5. ISSN 1310-120Х в. Кил /Култура, Изкуство, Литература/, бр. 5, 2019, с. 5. ISSN 1310-120Х

Янева, Деница (2019) Художниците на Варна. Каталог. 2019. с. 147. ISВN 978-619-241-000-1 Варна

Янева, Деница (2019) ХХ Международно биенале на графиката – Варна 2019. – В: Бюлетин на СБХ, бр. 5, 2019, с. 52. Инфо СБХ – ISSN 1313–9622 Бюлетин на СБХ, бр. 5, 2019, с. 52. Инфо СБХ – ISSN 1313–9622

Янева, Деница (2019) Янева, Д. Българската графика във Фонда на Галерията за графично изкуство – Варна: епохи, поколения, индивидуалности. – В: в. Кил /Култура, Изкуство, Литература/, бр. 4, 2019, с. 6-7. ISSN 1310-120Х в. Кил /Култура, Изкуство, Литература/, бр. 4, 2019, с. 6-7. ISSN 1310-120Х

Янева, Деница (2018) “70 години великотърновски художници 1948-2018”, 2018. Издателство “Фабер”, Велико Търново, 2018.

Янева, Деница (2018) Проект “Шедьоври от фонда на Международното биенале на графиката, Варна. – В: в. Кил /Култура, Изкуство, Литература/, бр. 3-4, 2018, с. 4. ISSN 1310-120Х в. Кил /Култура, Изкуство, Литература/, бр. 3-4, 2018, с. 4. ISSN 1310-120Х

Янева, Деница (2018) Янева, Д. Шедьоври от фонда на Международното биенале на графиката, Варна. Каталог /съставител/, 2018. Издателство "Славена" Варна

Янева, Деница (2017) “За 19-тото Международно биенале на графиката, Варна и съвременната графика с членове на Селекционното жури. – Интервю на Здравка Сиракова. – В: АртДиалог – интернет списание за култура. Бр. 2, 2017. ISSN 2367-8801

Янева, Деница (2017) “За 19-тото Международно биенале на графиката, Варна и съвременната графика с членове на Селекционното жури. – Интервю на Здравка Сиракова. – В: АртДиалог – интернет списание за култура. Бр. 2, 2017. ISSN 2367-8801 АртДиалог – интернет списание за култура. Бр. 2, 2017. ISSN 2367-8801

Янева, Деница (2017) 2017, Магда Шплит. – В: Магда Шплит носител на голямата награда на град Варна, ХVІІI-то Международно биенале на графиката Варна. Каталог (съставител, предговор) Издателство "Славена" - Варна, 2017

Янева, Деница (2017) 2017, ХIХ Международно биенале на графиката Варна. Каталог (съставител, предговор) Издателство "Славена" - Варна, 2017

Янева, Деница (2017) 2017, Христо Чукачев. – В: Христо Чукачев. Изложба (съставител, предговор). ISВN 978-619-90707-2-7 Издателство "Славена" Варна

Янева, Деница (2017) Янева, Д. Графичните импресии на Мария Чакърова. – В: АртДиалог – интернет списание за култура. Бр. 4, 2017. ISSN 2367-8801 АртДиалог – интернет списание за култура. Бр. 4, 2017. ISSN 2367-8801

Янева, Деница (2016) “Остен” биенале на рисунката, Скопие 2016. Издателство “8-ма Удърна бригада” 2, Скопие, Македония, 2016.

Янева, Деница (2016) 2016, Балкански пътища. – В: Балкански пътища. Изложба “Македонско изкуство”. Каталог (съставител, предговор) ISВN 978-608-65850-6-8 COBISS.MK-ID 101571594 ISВN 978-619-90707-0-3 Издателство "Славена" Варна

Янева, Деница (2016) 2016, Форми. – В: Форми. Изложба живопис на художника Мице Янкуловски . Каталог (съставител, предговор). ISВN 978-608-65850-5-1 COBISS.MK-ID 101571082 Издателство "Славена" Варна

Янева, Деница (2016) Видимо/невидимо. Групова регионална изложба 20.04.2016 – 20.05.2016. Сдружение на художниците – Варна и Галерия “Графит”. ISВN 978-954-92883-0-8

Янева, Деница (2016) Изложба-конкурс “Национално биенале “Тенец” Монтана 2016. Бюлетин СБХ, бр. 5, 2016

Янева, Деница (2016) Янева, Д. Живописна изложба “Фрагменти” на Венцеслав Антонов в Галерия “Графит”. – В: АртДиалог – интернет списание за култура. Бр. 4, 2016. ISSN 2367-8801 АртДиалог – интернет списание за култура. Бр. 4, 2016. ISSN 2367-8801

Янева, Деница (2015) 2015, Българските автори във фонда на Галерията за „Графично изкуство” – Варна. – В: Международна научна конференция “От сетивното към визуалното плурализъм в изкуството”, Велико Търново. Международна научна конференция “От сетивното към визуалното плурализъм в изкуството”, Велико Търново.

Янева, Деница (2015) 2015, Символизмът в българското изобразително изкуство – основни теми, мотиви и идеи. – В: Национална научна конференция в чест на 85-годишнината на Проф. д. изк. Валентин Ангелов „Изкуство и живот”. Национална научна конференция в чест на 85-годишнината на Проф. д. изк. Валентин Ангелов „Изкуство и живот”.

Янева, Деница (2015) 2015, Томиюки Сакута. – В: Томиюки Сакута носител на голямата награда на град Варна, ХVІI-то Международно биенале на графиката Варна. Каталог (съставител, предговор). Издателство "Славена" - Варна, 2015

Янева, Деница (2015) 2015, ХVІІI Международно биенале на графиката Варна. Каталог (съставител, предговор). Издателство "Славена" - Варна, 2015

Янева, Деница (2015) VІІІ Международно триенале на графиката, Битоля 2015. Издателство Национална и университетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопие, Македония, 2015.

Янева, Деница (2014) “Остен” биенале на рисунката, Скопие 2014. Издателство “8-ма Удърна бригада” 2, Скопие, Македония, 2014

Янева, Деница (2014) 2014, Българската графика в периода 1980 – 1990 г. – поглед и тенденции. – В: Международна научна конференция “От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, Велико Търново Международна научна конференция “От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, Велико Търново

Янева, Деница (2014) 2014, Структура и движение – хабилитационен труд., 2014. Велико Търново, Факултет по изобразително изкуство

Янева, Деница (2014) Артистизъм и богат художествен талант. За картините на варненката Деница Янева. – В: в. Кил /Култура, Изкуство, Литература/, бр. 7-8, 2014 ISSN 1310-120Х в. Кил /Култура, Изкуство, Литература/, бр. 7-8, 2014

Янева, Деница (2014) Артистизъм и богат художествен талант. За картините на варненката Деница Янева. – В: в. Кил /Култура, Изкуство, Литература/, бр. 7-8, 2014, с. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15.. ISSN 1310-120Х в. Кил /Култура, Изкуство, Литература/, бр. 7-8, 2014, с. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15.. ISSN 1310-120Х

Янева, Деница (2014) По повод 40-годишни Факултета по изобразително изкуство при ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” – представяне на една от основополагащите катедри – катедра “Рисуване”. Издателство “Съюз на българските писатели” 2014

Янева, Деница (2013) “История на Факултет по изобразително изкуство” – билейно издание по случай 50-годишнината на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” 1963-2013. ISBN - 978-619-00-0029-7 COBISS.BG-ID - 1266221028 Издателство “Фабер”, Велико Търново, 2013 ISBN - 978-619-00-0029-7 COBISS.BG-ID - 1266221028

Янева, Деница (2013) “Преподавателите на Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий” (1963 – 2013) – юбилейно издание по повод 50-годишнината на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” 1963 – 2013. ISBN - 978-619-00-0054-9 COBISS.BG-ID - 1266337252 Издателство “Фабер”, Велико Търново, 2013 ISBN - 978-619-00-0054-9 COBISS. BG-ID - 1266337252

Янева, Деница (2013) 2013, “Идеята Вулкан”. Албум (предговор). Издателство "Славена" - Варна, 2013

Янева, Деница (2013) 2013, Владимир Величкович. – В: Владимир Величкович носител на голямата награда на град Варна, ХVІ-то Международно биенале на графиката Варна. Каталог (съставител, предговор). Издателство "Славена" - Варна, 2013

Янева, Деница (2013) 2013, Графичните импресии на Мария Чакърова – В: Алманах за литература и изкуство “Света гора” 2013. Издателство "Фабер" - Велико Търново, 2013, стр. 35-39, ISSN 1311-0209.

Янева, Деница (2013) 2013, ХVІІ Международно биенале на графиката Варна. Каталог (съставител, предговор). Издателство "Славена" - Варна, 2013

Янева, Деница (2013) 2013, Христо Нейков – размисъл и съзерцание. – В: Юбилейна международна научна конференция “50 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново. Юбилейна международна научна конференция “50 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново.

Янева, Деница (2011) Янева, Д. Художникът в броя – Марк Фризинг. – В: в. Кил /Култура, Изкуство, Литература/, бр. 7, 2011. ISSN 1310-120Х

Янева, Деница (2003) Символиката в илюстрациите на Христо Станчев и Сирак Скитник. В: Алманах за литература и изкуство “Света гора”, бр. 4 (“Г”). Велико Търново, 2003. Издателства: “Слово”, “ПИК”, “Фабер”, “Абагар”, Велико Търново, 2003. ISSN 1311 – 0209

Янева, Деница (2002) Основни теми, мотиви и идеи в българския символизъм. – В: Аспекти на символизма в българското изобразително изкуство. Велико Търново, 2002. Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2002. ISBN 954 – 524 – 317 – 1

Янева, Деница (2002) Символите в произведенията на българските художници символисти. – В: Аспекти на символизма в българското изобразително изкуство. Велико Търново, 2002. Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2002. ISBN 954 – 524 – 317 – 1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/