Публикации Катедра "Графика" / Department of Graphics


Джановска, Николина (2020) Моите кутии за спомени/ My memory boxes ИЗ „Рафаел Михайлов“, Велико Търново

Джановска, Николина (2020) Моите кутии за спомени/ My memory boxes ИЗ „Рафаел Михайлов“, Велико Търново

Джановска, Николина (2020) Наопаки. Изложба на Ганчо Ганчев 6 – 30 ноември 2020 ИЗ „Рафаел Михайлов“, Велико Търново бюлетин на СБХ – Инфо СБХ, брой 5/2020, стр 62-63 ISSN 1313-9622 COBISS.BG-ID 1125170404

Джановска, Николина (2020) Наопаки. Изложба на Ганчо Ганчев 6 – 30 ноември 2020 ИЗ „Рафаел Михайлов“, Велико Търново бюлетин на СБХ – Инфо СБХ, брой 5/2020, стр 62-63 ISSN 1313-9622 COBISS.BG-ID 1125170404

Джановска, Николина (2019) Младежка изложба „Продължавай/ Go Ahead“. 10 – 28 май 2019 г. Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, Велико Търново бюлетин на СБХ, Инфо СБХ, бр. 04/2019, стр. 41/43 ISSN 1313-9622 COBISS.BG-ID 1125170404

Джановска, Николина (2019) Младежка изложба „Продължавай/ Go Ahead“. 10 – 28 май 2019 г. Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, Велико Търново бюлетин на СБХ, Инфо СБХ, бр. 04/2019, стр. 41/43 ISSN 1313-9622 COBISS.BG-ID 1125170404

Джановска, Николина (2018) 70 години великотърновски художници 1948-2018 = 70 years Veliko Tarnovo artists 1948-2018 : каталог на СБХ - Представителство Велико Търново Съюз на българските художници (Велико Търново) Фабер, В. Търново, 2018, ISBN 978-619-00-0796-8, COBISS.BG-ID 1287602148

Джановска, Николина (2018) 70 години великотърновски художници 1948-2018 = 70 years Veliko Tarnovo artists 1948-2018 : каталог на СБХ - Представителство Велико Търново Съюз на българските художници (Велико Търново) Фабер, В. Търново, 2018, ISBN 978-619-00-0796-8, COBISS.BG-ID 1287602148

Джановска, Николина (2018) Българската графика и методът на „социалистическия реализъм“ в развоя на изкуството след 9 септември 1944 – до средата на 50-те III МНК От сетивното към визуалното – „В търсене на идентичността“, ФИИ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 1-2 декември 2016, ISBN 978-619-208-141-6, COBISS.BG-ID - 1289823204

Джановска, Николина (2018) Българската графика и методът на „социалистическия реализъм“ в развоя на изкуството след 9 септември 1944 – до средата на 50-те III МНК От сетивното към визуалното – „В търсене на идентичността“, ФИИ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 1-2 декември 2016, ISBN 978-619-208-141-6, COBISS.BG-ID - 1289823204

Джановска, Николина (2017) Графични техники използвани при визуалното отразяване на събитията от Руско-турската война 1877-1878 г. МНК 140 години от Руско-турската война. Международна експедиция по бойните полета на войната, 25 август 2017, зала на връх „Св. Никола“, Военноисторически сборник, година LXXXXI, бр.1-2/2017, Военноисторическа комисия, София: Воен. изд., 1927/1928, 2017, с.71-170, ISSN-0204-4080, COBISS.BG-ID 1290842340

Джановска, Николина (2017) Графични техники използвани при визуалното отразяване на събитията от Руско-турската война 1877-1878 г. МНК 140 години от Руско-турската война. Международна експедиция по бойните полета на войната, 25 август 2017, зала на връх „Св. Никола“, Военноисторически сборник, година LXXXXI, бр.1-2/2017, Военноисторическа комисия, София: Воен. изд., 1927/1928, 2017, с.71-170, ISSN-0204-4080, COBISS.BG-ID 1290842340

Джановска, Николина (2016) Мястото на жените графички в българското изкуство през ХХ век НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ в чест на 85 годишнината на проф.д.изк. Валентин Ангелов "ИЗКУСТВО И ЖИВОТ", Велико Търново, 23-24 октомври 2015, УИ „Св св Кирил и Методий“, 2016, с.210-224, ISBN 978-619-208-077-8

Джановска, Николина (2016) Мястото на жените графички в българското изкуство през ХХ век НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ в чест на 85 годишнината на проф.д.изк. Валентин Ангелов "ИЗКУСТВО И ЖИВОТ", Велико Търново, 23-24 октомври 2015, УИ „Св св Кирил и Методий“, 2016, с.210-224, ISBN 978-619-208-077-8

Джановска, Николина (2015) The Influence of the Medium on the Contemporary Art and on Graphic Arts in Particular in Bulgaria Sociology Study, Volume 5, Number 7, July 2015 (Serial Number 50), David Publishing Company, Social Transformations, The Influence of the Media on the Contemporary Art and on Graphic Arts in Particular in Bulgaria, р.577, ISSN 2159-5526

Джановска, Николина (2015) The Influence of the Medium on the Contemporary Art and on Graphic Arts in Particular in Bulgaria Sociology Study, Volume 5, Number 7, July 2015 (Serial Number 50), David Publishing Company, Social Transformations, The Influence of the Media on the Contemporary Art and on Graphic Arts in Particular in Bulgaria, р.577, ISSN 2159-5526

Джановска, Николина (2015) Влиянието на медията върху съвременното изкуство и в частност върху графиката БАРТФ (Балкански арт форум), "Изкуството и културата днес. Духът на времето и проблеми на интерпретацията", Факултет по изкуства, Нишки университет, 10-11октомври 2014, Ниш – Сърбия, с.566,/ Национални научни скуп Балкан Арт Форум (2 ; 2014 ; Ниш), BARTF 2014, Balkan art forum, Umetnost i kultura danas duh vremena i problemi interpretacije, Art and culture today spirit of time and problems of interpretation,Niš : ǂUniverzitet, ǂFakultet umetnosti : ǂUniversity, ǂFaculty of Arts, 2015 (Niš : Atlantis), ISBN 978-86-85239-30-4, COBISS.SR-ID 217979916

Джановска, Николина (2015) Влиянието на медията върху съвременното изкуство и в частност върху графиката БАРТФ (Балкански арт форум), "Изкуството и културата днес. Духът на времето и проблеми на интерпретацията", Факултет по изкуства, Нишки университет, 10-11октомври 2014, Ниш – Сърбия, с.566,/ Национални научни скуп Балкан Арт Форум (2 ; 2014 ; Ниш), BARTF 2014, Balkan art forum, Umetnost i kultura danas duh vremena i problemi interpretacije, Art and culture today spirit of time and problems of interpretation,Niš : ǂUniverzitet, ǂFakultet umetnosti : ǂUniversity, ǂFaculty of Arts, 2015 (Niš : Atlantis), ISBN 978-86-85239-30-4, COBISS.SR-ID 217979916

Джановска, Николина (2015) Възникване и развитие на българската гравюра XVIII – XIX век Научен журнал "Богословски бюлетин", електронен сборник, стр.68, бр.11/2015, Философско-теологичен факултет при Черновицкия Национален университет "Юрий Федкович", Киевска православна богословска академия, Черновци, Украйна// Богословський вісник, Науковий журнал – Чернівці: Чернівецький національний університет, №11/2015, 248с., ISSN 2310-0923

Джановска, Николина (2015) Възникване и развитие на българската гравюра XVIII – XIX век Научен журнал "Богословски бюлетин", електронен сборник, стр.68, бр.11/2015, Философско-теологичен факултет при Черновицкия Национален университет "Юрий Федкович", Киевска православна богословска академия, Черновци, Украйна// Богословський вісник, Науковий журнал – Чернівці: Чернівецький національний університет, №11/2015, 248с., ISSN 2310-0923

Джановска, Николина (2015) Графиката – визуална и сетивна Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти“ – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 28 – 29 ноември 2014, електронен сборник, с. 59-67, ISBN 978-619-208-039-6

Джановска, Николина (2015) Графиката – визуална и сетивна Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти“ – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 28 – 29 ноември 2014, електронен сборник, с. 59-67, ISBN 978-619-208-039-6

Джановска, Николина (2015) Графиката и съвременното изкуство в художествения живот в България АМТИИ, Пловдив, 23 – 24 октомври 2014, Международна научна конференция „Изкуство и образование – традиции и съвременност“, том II, УИ "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2015, c.494, ISBN 978-954-2963-13-4, COBISS.BG-ID 1275906020

Джановска, Николина (2015) Графиката и съвременното изкуство в художествения живот в България АМТИИ, Пловдив, 23 – 24 октомври 2014, Международна научна конференция „Изкуство и образование – традиции и съвременност“, том II, УИ "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2015, c.494, ISBN 978-954-2963-13-4, COBISS.BG-ID 1275906020

Джановска, Николина (2015) Научно изследователски проект „Една идея за графика“ II МНК От сетивното към визуалното – „Плурализмът в изкуството“, ФИИ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 20 – 21 ноември 2015, електронен сборник, ISBN 978-619-208-103-4, COBISS.BG-ID - 1284937188

Джановска, Николина (2015) Научно изследователски проект „Една идея за графика“ II МНК От сетивното към визуалното – „Плурализмът в изкуството“, ФИИ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 20 – 21 ноември 2015, електронен сборник, ISBN 978-619-208-103-4, COBISS.BG-ID - 1284937188

Джановска, Николина (2015) Традиция и новаторство в българската гравюра от ХІХ век Втора научна докторантска сесия – Педагогически факултет, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, 29 април 2015, електронен сборник, с.149, ISBN 978-619-208-040-2

Джановска, Николина (2015) Традиция и новаторство в българската гравюра от ХІХ век Втора научна докторантска сесия – Педагогически факултет, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, 29 април 2015, електронен сборник, с.149, ISBN 978-619-208-040-2

Джановска, Николина (0) ЗА ОБРАЗА НА КЛОУНА В НЯКОИ ТВОРБИ НА БЪЛГАРСКИ ГРАФИЦИ/ ABOUT THE CLOWN IN SEVERAL WORKS OF BULGARIAN GRAPHIC ARTIST

Джановска, Николина (0) ЗА ОБРАЗА НА КЛОУНА В НЯКОИ ТВОРБИ НА БЪЛГАРСКИ ГРАФИЦИ/ ABOUT THE CLOWN IN SEVERAL WORKS OF BULGARIAN GRAPHIC ARTIST

Джановски, Милен (2018) В ТЪРСЕНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА

Джановски, Милен (2015) „Лендарт – една от посоките на развитие на българското изкуство” Втора научна докторантска сесия – Педагогически факултет, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий. ", 29 април 2015, електронен сборник, 221с., с.186-190, ISBN 978-619-208-040-2

Джановски, Милен (2015) „Началото на арт групите в българското изкуство 1984 – 2000 година” статия – Научен журнал "Богословски бюлетин", електронен сборник, стр.85-95, бр.11/2015, Философско-теологичен факултет при Черновицкия Национален университет "Юрий Федкович", Киевска православна богословска академия, Черновци, Украйна// Богословський вісник, Науковий журнал – Чернівці: Чернівецький національний університет, №11/2015, 248с., ISSN 2310-0923

Джановски, Милен (2015) «Илюстрации Никола Хаджитанев» – албум - 116 страници Абагар АД, Велико Търново, 2015, ISBN 978-619-168-121-1

Карагогов, Деян (2014) ” Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Международна научна конференция – „От сетивното към визуалното –изследователски аспекти,2014 г. /научен доклад/ - “Йожен Дьолакроа и картината му „Свободата води народа” Велико Търново

Карагогов, Деян (2014) Академия за Музикално и Танцово и Изобразително Изкуство, гр. Пловдив , Национална научна конференция – „Изкуство и образование-традиции и съвременност” 2014 г. /научен доклад/ - “Франсиско Гоя и неговият графичен цикъл ”Бедствията на Войната” Печат и подвързия: УИ „Паисий Хилендарски“ ISBN 978-954-2963-13-4 Пловдив

Карагогов, Деян (2014) Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ 1963-2013“. Секция Факултет по изобразително изкуство. “Изобразяване на агресията в изкуствотo“ УИ: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" , CD ISBN 978-954-524-981-5 ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" , CD носител

Карагогов, Деян (2014) Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по начална и предучилищна педагогика Национална научна конференция – „Преподаватели и студенти”, 2014 /научен доклад/ - “Теодор Жерико и картината му „Салът на „Медуза”. Електронно списание за наука, култура и образование. ISSN 2367-6396 "Електронно списание за наука,култура и образование" бр. 2, 2014

Найденов, Христо (2016) „Развитие на дълбокия печат през 19 век” В: Сб. „Изкуство и живот”, УИ „ Св.св Кирил и Методий”, 2016,

Найденов, Христо (2016) „Развитие на дълбокия печат през 20 век” В: Сб. „Изкуство и живот”, УИ „ Св.св Кирил и Методий”, 2016

Найденов, Христо (2012) „Musica, poesia e mitologia: temi della mia opera” сп. „In Pressioni” година 3, брой 6, Италия, 2012

Спасов, Радко (2014) Линия в картинното пространство Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014 , 277 стр. ISBN 978-954-524-962-4

Спасов, Радко (2012) Композирането Варна, Славена, 2012, 260 стр. ISBN 978-954-579-944-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/