Публикации Катедра "Живопис" / Department of Painting


Илев, Стоян (2019) Новите медии в живописта през призмата на времето. Международна Научна Конференция „Визуални изследвания”. Факултет Изобразително изкуство към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 25-26 октомври 2019г.

Илев, Стоян (2017) Код живопис в дигиталната ера. Сборник с доклади на Четвърта Международна Научна Конференция „От сетивното към визуалното – Утопия и бъдеще”, Факултет по Изобразително изкуство. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 24-25 ноември, В.Т., 2017 г.

Илев, Стоян (2016) Проектите за „Палимпсест” на Богдан Александров Сборник с доклади на Трета Международна Научна Конференция „От сетивното към визуалното – В търсене на идентичността”, Факултет по Изобразително изкуство. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 1-2 декември, В.Т., 2016 г.

Илев, Стоян (2015) Ахил и костенурката Международна Научна Конференция „От сетивното към визуалното – Плурализмът в изкуството”, Факултет по Изобразително изкуство. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 20-21 ноември, В.Т., 2015 г.

Илев, Стоян (2015) Живопис и фотография – изначална заедност в режим на съвременно проявление. Сборник с доклади на Втора докторантска научна сесия. Педагогически факултет. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 29 април 2015 г., В.Т.,2015, с. 198-204. http://www.uni-vt.bg/pages/10575/uplft/II_SESIYA22.pdf

Йорданов, Йордан (2004) Цветови вариации в натюрморта.Равновесие. Диплом от ВАК/ присъдена титла доцент/ с номер 2267 -14.10 .04, комисия 17 протокол 8 от 16.06.2004. Научна степен 050804 Изкуствознание и изобр. Изкуство- живопис.

Карабаджаков, Красимир (2008) ,,Хабилитационен труд на тема ,, Експесионизъм и балкански пейзаж,,.

Караиванова-Аврамова, Мартина (2022) Караиванова, Мартина (2022). Самостоятелна изложба живопис (47 творби) 10.02-04.03.2022 г., галерия "Артистика" гр. Пловдив Галерия "Артистика", гр. Пловдив

Караиванова-Аврамова, Мартина (2021) Караиванова, Мартина "Пространство" 100/100 см.т, платно. Участие в 50 години Национална изложба "Лудогорие" 2021 НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА "ЛУДОГОРИЕ" 2021, Разград (каталог), изд. "Фабер",2021 ISBN 978-619-00-1323-5

Караиванова-Аврамова, Мартина (2021) Караиванова, Мартина (2021) Участие в Осмо Международно биенале "Изкуството на миниатюрата" Русе, България (13.10-30.12. 2021 г,)с три творби ("Липсващ формат I, II, III) см. техника, хартия 10/10 см. Осмо Международно биенале "Изкуството на миниатюрата" Русе, България - Каталог, 2021.

Караиванова-Аврамова, Мартина (2021) Караиванова, Мартина. 2021 г. Творби: „„Запази вълната“ см. т., платно, 63/81 см, „Хербарий от природата“ 50х60 см; см. т., платно, участие в Международен симпозиум „АРТ-еко“ в рамките на проект „ЕКО-арт/АРТ-еко” на катедра „Визуални изкуства“ на СУ, реализиран с финансиране на фонд „Научни изследвания“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по договор № 80-10-174/04.05.2021, проведен в периода 5-10.09.2021 г. в творчески дом „Китен" Официален сайт на проекта в страницата на СУ: https://fnoi.uni-sofia.bg/artprojects/?page_id=738 Официален сайт на проекта в страницата на СУ: https://fnoi.uni-sofia.bg/artprojects/?page_id=738

Караиванова-Аврамова, Мартина (2020) "Домашно огнище" Каталог на Пето балканско квадринале на живописта "митовете и легендите на моя народ" Стара Загора 2020, съставител: Марин Добрев ISBN 978-619-7251-28-9

Караиванова-Аврамова, Мартина (2020) "Преход" ГОДИШНИК на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Факултет по науки за образованието и изкуствата КНИГА ИЗКУСТВА Том 113 Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ София, 2020 ISSN 2738-7062, с.313-324 Година I, 2020

Караиванова-Аврамова, Мартина (2020) "Танцът на война" Каталог А Cube

Караиванова-Аврамова, Мартина (2019) Хабилитационен труд „Преход“ - конкурс за доцент област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (изкуствознание и изобразително изкуство – живопис) Съдържа текстова част, научни приноси, 13 живописни творби (основен хабилитационен труд) и 13 живописни творби (допълнителни) към хабилитационен труд. 17.06.2019 г.

Караиванова-Аврамова, Мартина (2019) Великотърновски художници творят на пленер в Оряхово https://www.dnesbg.com/kultura/velikotarnovski-hudozhnitsi-tvoryat-na-plener-v-oryahovo.html Публикувано на вт, 23 Юли 2019.

Караиванова-Аврамова, Мартина (2019) Караиванова, Мартина "След полунощ, преди изгрева" (изложба живопис) Национален дворец на културата

Караиванова-Аврамова, Мартина (2019) Караиванова, Мартина (2019) 1."Прах от миналото", см. т., платно, 10x10 см; 2. "Завърнали се спомени", см. т., платно, 10x10 см 3. " Пепел от корените" ; см. т., платно, 10x10 см; Участие в Седмо Международно биенале "Изкуството на миниатюрата" Русе, България 11.10-30 12. 2019 Каталог на Седмо Международно биенале "Изкуството на миниатюрата" Русе, България

Караиванова-Аврамова, Мартина (2018) Второ биенале за съвременно изкуство „Временен баланс – непрестанни трусове” Инфо СБХ – ISSN 1313–9622, бр. 04/2018, с.61.

Караиванова-Аврамова, Мартина (2018) 70 години великотърновски художници (каталог), Печат: Фабер, Велико Търново, ISBN 978-619-00-0796-8 70 години великотърновски художници (каталог), Печат: Фабер, Велико Търново, ISBN 978-619-00-0796-8.

Караиванова-Аврамова, Мартина (2018) Мартина Караиванова, „През прозореца“ (2016), смесена техника, платно, 150/150 см; „Лунен камък“, смесена техника, платно, 100/100 см. 70 години великотърновски художници 1948-2018: каталог на СБХ – Представителство Велико Търново. Състав. Мариета Конова и др. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 122. ISBN 978-619-00-0796-8; COBISS.BG-ID 1287602148

Караиванова-Аврамова, Мартина (2018) Национално биенале „Тенец“, Монтана 2018 Инфо СБХ – ISSN 1313–9622, бр. 04/2018, с. 6, 61.

Караиванова-Аврамова, Мартина (2017) „Метаморфози на преминаването“ 200/200 см. см. т., пл. - Национално триенале „Мостове“ 2017 Габрово: Худож. галерия "Христо Цокев", 2017, с. 6, 43. ISBN 978-619-90589-1-6; COBISS.BG-ID 1283616996

Караиванова-Аврамова, Мартина (2017) Караиванова, Мартина. Участие в “Национален конкурс Алианц България за живопис, скулптура и графика” “Национален конкурс Алианц България за живопис, скулптура и графика” (каталог)

Караиванова-Аврамова, Мартина (2017) Караиванова, Мартина. Участие в 15 Годишна изложба формат 30/30 галерия Астри 2016 – 2017 15 Годишна изложба формат 30/30 галерия Астри 2016 – 2017 (каталог)

Караиванова-Аврамова, Мартина (2017) Караиванова, Мартина. Участие в AMATERAS Annuel Paper Art Exhebition 2017 AMATERAS Annuel Paper Art Exhebition 2017 (каталог)

Караиванова-Аврамова, Мартина (2017) Караиванова, Мартина. Участие в международен арт симпозиум „Родина на кръстопът”, Стар Бешенов, Румъния 2017. Български културен форум "Родина на кръстопът", Стар Бешенов, Румъния, 2017. куратор: Иван Василчин Бюлетин на СБХ брой 04/2017, изд. Инфо СБХ – ISSN 1313-9622

Караиванова-Аврамова, Мартина (2017) Караиванова, Мартина. Участие в Шесто Международно биенале "Изкуството на миниатюрата" ХГ Русе

Караиванова-Аврамова, Мартина (2017) Национално триенале „Мостове“ 2017 Национално триенале „Мостове“ 2017 (каталог), първо издание, печат : Тафпринт ООД, ISBN 978-619-90589-1-6

Караиванова-Аврамова, Мартина (2016) „За долната земя“, 2016 г.,см. т., платно., 150/150 – Четвърто балканско квадринале на живописта "Митовете и легендите на моя народ", Стара Загора Художествена галерия - Стара Загора. Състав. Марин Добрев. Стара Загора: Дъга плюс, 2016, с. 36. ISBN 978-619-7251-07-4; COBISS.BG-ID 1289880036

Караиванова-Аврамова, Мартина (2016) Караиванова, Мартина. Участие в Четвърто Балканско квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя народ“ стара Загора 2016 Четвърто Балканско квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя народ“ стара Загора 2016 (каталог) , ISBN 978-619-7251-07-4

Караиванова-Аврамова, Мартина (2015) "Визуални проекции на сетивната ос – „черно-бяло” в творчеството на двама български художници – Петър Дочев и Лика Янко „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”(Международна научна конференция, Велико Търново, 28 ноември 2014), Издателство: УИ „Св. св. Кирил и Методий”– Велико Търново , 2015 ISBN: 9786192080396

Караиванова-Аврамова, Мартина (2015) "Визуални проекции на сетивната ос – „черно-бяло” в творчеството на двама български художници – Петър Дочев и Лика Янко „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, Издателство: УИ „Св. св. Кирил и Методий”-Велико Търново ISBN: 9786192080396

Караиванова-Аврамова, Мартина (2015) „АХРОМАТЪТ” В БЪЛГАРСКАТА ЖИВОПИС В КРАЯ НА XX И НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК Стремеж към нови пластични изразни средства 2015, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Диплома No/дата: ВТ-15 4-0017 / 28.01.2015

Караиванова-Аврамова, Мартина (2015) „АХРОМАТЪТ” В БЪЛГАРСКАТА ЖИВОПИС В КРАЯ НА XX И НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК Стремеж към нови пластични изразни средства ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Караиванова-Аврамова, Мартина (2015) „Любовта на дакела“, см. т., в/у платно, винил, 150/150 см – ХХІІ Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата, Габрово, 2015 Дом на хумора и сатирата, 2015, с. 88, 138. ISBN 978-954-8714-43-3; COBISS.BG-ID 1270466020

Караиванова-Аврамова, Мартина (2015) Караиванова, Мартина (2015) Участие в Международно биенале "Изкуството на миниатюрата" 2015 - Русе, България 5.11 - 22.12 с инсталация от 5 творби (5x6 измерения I, II, III, IV, V, см. техника, дърво, 10x10x10 см). 5 Международно биенале "Изкуството на миниатюрата: Русе, България, каталог

Караиванова-Аврамова, Мартина (2015) Караиванова, Мартина. Участие в Национална изложба „Лудогорие“ 2015 Инфо СБХ (бюлетин) бр. 3/2015 ISSN 1313-9622, с.4.

Караиванова-Аврамова, Мартина (2015) Караиванова, Мартина. Участие в 22 Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2015, България. 22 Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2015, България (каталог), ISBN 978-954-8714-43-3

Караиванова-Аврамова, Мартина (2014) „Ахроматичното – елемент от съвременните тенденции в живописта в края на xx и началото на XXI век” сборник от Международна научна конференция посветена на съвременните тенденции в изкуството и обучението по изобразително изкуство, СУ „Климент Охридски” в Eлектронно списание за наука, култура и образование, бр. 2 от 2014 г. на ФНПП, стр. 50.

Караиванова-Аврамова, Мартина (2014) „Ахроматичното – елемент от съвременните тенденции в живописта в края на xx и началото на XXI век” В сборник от Международна научна конференция посветена на съвременните тенденции в изкуството и обучението по изобразително изкуство, СУ „Климент Охридски” в Eлектронно списание за наука, култура и образование, бр. 2 от 2014 г. на ФНПП

Караиванова-Аврамова, Мартина (2014) „Емоционалните послания и естетическото възприемане на ахроматичната картина (поглед върху Пикасо, Маноло Миларес, Тапиес)” Електронносписание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век ISSN 1314-9067 год. IІ, 2014, брой 4

Караиванова-Аврамова, Мартина (2014) „Емоционалните послания и естетическото възприемане на ахроматичната картина (поглед върху Пикасо, Маноло Миларес, Тапиес)” в сборник от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, електронно издание на ВТУ /ISBN 978-954-524-981-5/

Караиванова-Аврамова, Мартина (2014) „Художествена симбиоза между фото печат и живопис в творчеството на двама съвременни автори” Научна конференция „Проблеми и перспективи пред академичното образование по индустриален дизайн”, Национална художествена академия „Николай Павлович”, София, (електронно издание) ISBN 978-954-2988-19-9

Караиванова-Аврамова, Мартина (2014) „Емоционалните послания и естетическото възприемане на ахроматичната картина (поглед върху Пикасо, Маноло Миларес, Тапиес)” е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век ISSN 1314-9067, год. IІ, 2014, брой 4.

Караиванова-Аврамова, Мартина (2014) „Художествена симбиоза между фото печат и живопис в творчеството на двама съвременни автори” научна конференция „Проблеми и перспективи пред академичното образование по индустриален дизайн”, НХА, 12 – 13 декември 2014 г., в електронно издание /ISBN 978-954-2988-19-9/.

Караиванова-Аврамова, Мартина (2014) Караиванова Мартина. Участие в изложба на секция "Живопис", СБХ "Какво се случи?" http://www.jivotatdnes.bg/nachalo/news/kultura/kakvo-se-sluchi-pitat-39-bylgarski-jivopisci

Караиванова-Аврамова, Мартина (2014) Караиванова Мартина. Участие в Седмо биенале на малките форми в изкуството Плевен 2014 Инфо СБХ (бюлетин) бр. 5/2014 ISSN 1313-9622, с.3.

Караиванова-Аврамова, Мартина (2014) Караиванова, Мартина. Участие в изложба "Тогава и сега" Инфо СБХ (бюлетин) ISSN 1313-9622

Караиванова-Аврамова, Мартина (2013) "Аз, Мартина" - саамостоятелна изложба в ИЗ "Рафаел Михайлов", гр. Велико Търново

Караиванова-Аврамова, Мартина (2013) „Емоционалните послания и естетическото възприемане на ахроматичната картина (поглед върху Пикасо, Маноло Миларес, Тапиес)” сборник от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, електронно издание на ВТУ /ISBN 978-954-524-981-5/.

Караиванова-Аврамова, Мартина (2013) „Сърцето на снежния човек”, см.т. в/у платно 100/100 – ХХІ Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата, Габрово, 2013 Габрово: Дом на хумора и сатирата, 2013, с. 60, 97. ISBN 978-954-8714-41-9;COBISS.BG-ID 1255021028

Караиванова-Аврамова, Мартина (2013) Караиванова Мартина. Национална традиционна изложба на художниците педагози Велико Търново 2013

Караиванова-Аврамова, Мартина (2013) Караиванова, Мартина. Участие в 21 Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово - 2013

Караиванова-Аврамова, Мартина (2013) Представяне в Юбилеен сборник "Преподавателите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963-2013) Велико Търново

Караиванова-Аврамова, Мартина (2012) „Трите орисници“, 2012 г., см. т., платно, 40/120 см; „Панагия – въздигане на хляба“, 2012 г., см. т., платно, 60/120 см – Трето Балканско квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя народ“, каталог, Стара Загора, 2012 Трето Балканско квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя народ“, Стара Загора, 2012: 18 декември 2012 - 28 февруари 2013, Градска художествена галерия – Стара Загора. Състав. Марин Добрев. Стара Загора: Дъга Плюс, 2012, с. 6, 28. ISBN 978-954-9387-69-8; COBISS.BG-ID 1249171684.

Караиванова-Аврамова, Мартина (2012) „Трите орисници“, 2012 г., см. т., платно, 40/120 см; „Панагия – въздигане на хляба“, 2012 г., см. т., платно, 60/120 см – Трето Балканско квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя народ“, Стара Загора, 2012 Градска художествена галерия – Стара Загора. Състав. Марин Добрев. Стара Загора: Дъга Плюс, 2012, с. 6, 28. ISBN 978-954-9387-69-8; COBISS.BG-ID 1249171684.

Караиванова-Аврамова, Мартина (2012) Караиванова, Мартина. Участие в проект за съвременно изкуство "ZOOM IN" в галерия "Резонанс", гр. Пловдив с куратор Красимир Русев

Караиванова-Аврамова, Мартина (2012) Караиванова, Мартина. Участие в Декелска му работа... (Дакелът в съвременното българско изобразително изкуство) - кураторски проект на Елена Панайотова

Караиванова-Аврамова, Мартина (2012) Караиванова, Мартина. Участие в международен симпозиум за съвременно изкуство „Ломея” 2012, куратор Пенка Минчева

Караиванова-Аврамова, Мартина (2012) Караиванова, Мартина. Участие в Трето Балканско квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя народ“ стара Загора 2012

Караиванова-Аврамова, Мартина (2011) Караиванова, Мартина. Участие в „Кутии за сънища“ - кураторски проект на Николай Маринов ул. „Шипка“ 6, етаж 1

Караиванова-Аврамова, Мартина (2011) Караиванова, Мартина. Участие в Изложба за съвременното изкуство “Идентичности” - кураторски проект на Ивайло Попов

Караиванова-Аврамова, Мартина (2010) Караиванова, Мартина. Участие в изложба конкурс за специализация в ателиетата на Сите де-з-ар, Париж

Караиванова-Аврамова, Мартина (2009) „Блага ракия“, см. техника, 100/100 – ХІХ Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата, Габрово, 2009 Габрово: Дом на хумора и сатирата, 2009, с. 106, 147. ISBN 978-954-8714-35-8; COBISS.BG-ID 1230174948

Караиванова-Аврамова, Мартина (2009) Караиванова, Мартина. Участие в Деветнадесето Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2009

Караиванова-Аврамова, Мартина (2005) „Нито риба, нито рак“, м. б., 81/100 – ХVІІ Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата, Габрово, 2005 Габрово: Дом на хумора и сатирата, 2005, с. 100, 141. ISBN 954-8714-21-3; COBISS.BG-ID 1043772132

Караиванова-Аврамова, Мартина (2005) Караиванова, Мартина. Участие в Седемнадесето Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2005

Лалев, Илиян (2018) "Мащаб 1:100000. Изкуството като пробация" kultura.bg

Лалев, Илиян (2017) "В нов социален реализъм" гр. София, галерия "Шипка" 6

Лалев, Илиян (2017) Мащаб 1:1. Нов социален реализъм София, "Шипка" 6

Лалев, Илиян (2017) Още за "новия реализъм" в една изложба Въпреки.com //Рефлексии http://kultura.bg/web/%D0%BC%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B1%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83/

Лалев, Илиян (2017) Рефлексии: "Трима извън реалността" въпреки.com

Лалев, Илиян (2016) "Мащаби в социалното или изкуството като реакция" kultura.bg

Лалев, Илиян (2016) Мащаби в социалното или изкуството като реакция Портал "Култура"

Лалев, Илиян (2015) Авангард и неконвенциални форми Втора научна докторантска сесия – Педагогически факултет, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 29 април 2015,електронен сборник,съст. Доц. д-р Рени Христова-Коцева, с.160-164, ISBN 978-619-208-040-2

Лалев, Илиян (2015) Живопис и неконвенциални форми. Тенденции към осъвременяване на живописта в България в края на 70-те, 80-те и 90-те години – концептуалност, фотореализъм, нова фигуралност и обекти в картината Втора научна докторантска сесия – Педагогически факултет, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 29 април 2015, електронен сборник, съст. Доц. д-р Рени Христова-Коцева с.165-167, ISBN 978-619-208-040-2

Лалев, Илиян (2015) Кураторски проект "Острови по течението" галерия "Райко Алексиев", София 2015 г. София, галерия "Райко Алексиев"

Лалев, Илиян (2015) Проект "Изкуство за подмяна. Не на подмяната! Не на художествената олигархия!" - Акция пред СГХГ гр. София гр. София, СГХГ 2015 г.

Лалев, Илиян (2013) Нарисувани наблюдения. изложба галерия "Ракурси", гр. София гр. София, галерия "Ракурси"

Лалев, Илиян (2000) "Отстрани" галерия "Солерс" гр. София

Лалев, Илиян (2000) По повод статията на Диана Попова - изненади през август в. Култура, 2000 г.

Лалев, Илиян (1999) Каса І - картината каталог "Живопис", инсталации и асамблажи - Илиян Лалев"

Лалев, Илиян (1999) Преспапие или няколко опита да докосна Труман Капоти каталог "Живопис, исталации и асамблажи - Илиян Лалев"

Лалев, Илиян (1999) При затворенин врати каталог "Живопис, инсталации и асамблажи - Илиян Лалев"

Лалев, Илиян (1999) Работи върху дърво и хартия... колумбарии" каталог "Живопис, инсталации и асамблажи"

Млячкова, Маринета (2018) По повод участие в представителна изложба „70 години великотърновски художници 1948-2018”, 2018. г., с издаден каталог. гр. Велико Търново в изложбени зали "Р. Михайлов (20 март – 18 април 2018 г.); ХГ „Илия Бешков” в гр. Плевен (20 април – 4 май 2018 г.) и галерията на СБХ – ул. „Шипка 6”, София (17 – 30 юли 2018 г.).

Млячкова, Маринета (2017) Визуален материал в учебник по Изобразително изкуство за 6-ти клас. Изобразително изкуство за 6. клас/Учебник. Изд. Просвета Плюс, София, 2017.

Млячкова, Маринета (2017) По повод участие в пленер и колективна изложба на 22-то издание на пленер по живопис „Дружба” – 2017, гр. Стара Загора, в галерия „Байер”. Дати на провеждане: 16.06.2017 г. – 26.06.2017 г. гр. Стара Загора, галерия "Байер"

Млячкова, Маринета (2016) По повод участие в ІV Балканско квадринале "Митове и легенди на моя народ" Стара Загора `2016. Стара Загора, каталог "Четвърто балканско квадринале "Митове и легенди на моя народ" Стара Загора `2016"

Млячкова, Маринета (2016) По повод участие в пленер и колективна изложба на пленер по живопис „Реката” – 2016, гр. Тутракан, в ГХГ Тутракан. Дати на провеждане: 25.07.2016 г. – 30.07.2016 г. гр. Тутракан, ГХГ

Млячкова, Маринета (2015) „Обогатяване на систематичния подход за преподаване на живописна композиция във Факултета по изобразително изкуство, чрез развиване на асоциативно-образното мислене на студентите” Педагогически алманах. Педагогическо списание, ХІІ кн. 2/2014. Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015, с. 120-130. ISSN: 1310-358Х

Млячкова, Маринета (2015) Хабилитационен труд на тема "Актуалност и емоционалност на тоналния регистър в живописната структура". Научна област 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Живопис) Велико Търново, Факултет по изобразително изкуство

Млячкова, Маринета (2014) "ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЗАНЯТИЯТА ПО ЖИВОПИС. СЪВРЕМЕННИ СТРАТЕГИИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА ЖИВОПИСНА КОМПОЗИЦИЯ" Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти” (28-29.11.2014г., В. Търново, Факултет по изобразително изкуство, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”)

Млячкова, Маринета (2014) „Необходимост от развиване на асоциативно-образното мислене на студентите, които изучават изобразително изкуство – живопис” Збiрник наукових праць Богословського вiддiленния КПБА „Богословсккий вiсник”, № 9, изд. Черновитски национален университет „Юрий Федкович”, гр. Черновци, Украйна, 2014, с. 125-134. ISSN: 2310-0923

Млячкова, Маринета (2013) "NEED TO DEVELOP ASSOCIATIVE AND FIGURATIVE THINKING OF STUDENTS OF ART /PAINTING/" Сборник на International scientific practical conference „ART, DESIGN AND ART EDUCATION: METHODS AND EXPERIENCES OF CREATIVITY DEVELOPMENT”, KAUNo Kolegija/ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES JUSTINAS VIENOŽINSKIS FACULTY of arts University of Liepaja, Kaunas /Lithuania/

Млячкова, Маринета (2013) „Приносът на художника Георги Стойков при създаването на систематичен подход за преподаване на живописна композиция във Факултета по изобразително изкуство” Юбилейната международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” (май 2013 г., В. Търново, Факултет по изобразително изкуство, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”)

Млячкова, Маринета (2013) Маринета Млячкова - преподавател, в "История на Факултет по изобразително изкуство" - юбилейно издание по случай 50-годишнината на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013. Велико Търново, История на Факултет по изобразително изкуство

Млячкова, Маринета (2013) Представяне на художника-педагог Маринета Млячкова в юбилеен сборник "Преподавателите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963-2013)". Велико Търново, Юбилеен сборник "Преподавателите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963-2013)

Узунов, Иван (2018) Самостоятелна изложба „Иван Узунов на 60 години“ Галерия „Възраждане“, Пловдив, 2018

Узунов, Иван (2017) „Иван Узунов- живописни портрети“ Представяне на 7 портрета, притежание на галерии в България, Италия и Португалия в електронно списание за наука, култура и образование на СУ„Св. Климент Охридски“

Узунов, Иван (2017) „Обезчовечаване на българското село“(Инсталация) ГХГ„Шипка 6“, София

Узунов, Иван (2016) „Велосипедът на прехода“ и „Декларация“ Кураторски проект на Илиян Лалев „Мащаби в социалното или изкуството като реакция“- изл. зали „Р. Михайлов“- гр. Велико Търново

Узунов, Иван (2016) „Ренесансът днес“/ „Rinashimento“ - akademiq Azolo- Italy Азоло, Италия- Академия за музикално изкуство.

Узунов, Иван (2015) „Автопортрет“(2015), „Жулиета” (2014), „Монна” (2015) и др. ХГ ,,Христо Цокев,,

Узунов, Иван (2015) „Ния” (2012), „Ния с ябълка” (2013) Галерия ,,Възраждане,, Пловдив

Узунов, Иван (2015) Адаптация на класическите живописни техники към съвременните материали и условия //Сборник доклади Международна научна конференция „От сетивното към визуалното“ II, „ПЛУРАЛИЗМЪТ В ИЗКУСТВОТО”, организирана от Факултет по Изобразително изкуство към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 20 – 21 ноември 2015 г. УИ „Св.св. Кирил и Методий“, В.Търново, 2017. стр. 182-192 ISBN 978-619-208-103-4 COBISS.BG-ID 1284937188

Узунов, Иван (2015) Изложба ,,Иван Узунов и Милен Джановски,, в галерия ,,Неси,,- Бургас Бургас - галерия ,,Неси,,

Узунов, Иван (2014) Инсталация „Черна бутилка“ В.Търново

Узунов, Иван (2013) "Портрет на Грета" (маслени бои/платно, 100/81 см), "Портрет на Ния с ябълка" (маслени бои/платно, 60/46 см) ,,Шипка 6,,

Узунов, Иван (2013) Проект 8 х 3, реализиран в изл. зали „Рафаел Михайлов“- Велико Търново, 2013 г. ИЗ„Рафаел Михайлов“, гр. В.Търново, 2013

Узунов, Иван (2011) „Втори национален конкурс на „Алианц- България“ България

Узунов, Иван (2011) Самостоятелна изложба „Минимализъм“ -корпус Скулптура на ВТУ. По покана на ръководството на катедра „Скулптура“, презентирана от доц. Цветан Колев и проф. Стефан Лютаков. Съдържа 11 творби- пластики и рейдимейд. Представена на официалната страница на ВТУ. http://www.uni-vt.bg/11/?page=5735&zid=47 13. 11- 2011г. ВТУ

Узунов, Иван (2010) Реализация на стенопис „Madonna della Salute“- След спечелен конкурс в Мазер, провинция Виченца. Публична защита на авторова концепция. Рецензент- Антонио Гато, Италия, Рим, 2010 Италия

Узунов, Иван (2009) ,,Секция 13,, изложба- ,,Шипка 6,, София

Узунов, Иван (2009) ,,Фикция- реалност.. София

Узунов, Иван (2008) Самостоятелна изложба живопис в гал ,,Възраждане,,- Стария град- Пловдив Стария град- Пловдив - галерия ,,Възраждане,,

Узунов, Иван (2008) Юбилейна самостоятелна изложба на Иван Узунов (50г.) Изложбен център на СБХ „Шипка 6“, гр. София

Узунов, Иван (2005) 11 август Книга -корица.Репродукция на творбата ,,11август,,

Узунов, Иван (2003) „Ivan Uzunov- Pittura in Italia“ Foto- K2- Bassano del Grappa, print- Bulhaus.

Узунов, Иван (2001) „Eлегично за живописта“- хабилитационен труд.Диплом от ВАК на базата решение на Специализирания научен съвет- номер 20837- 15.08.2001 година. Диплом от ВАК на базата решение на Специализирания научен съвет- номер 20837- 15.08.2001 година.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/