Публикации Катедра "Изкуствознание и теоретични дисциплини / Department of Art Studies and Theoretical Subjects


Анчева, Антоанета (2021) От природата като „първоучител“ към „субективната идея“. Промени в естетическите критерии през втората половина на ХVI век и тяхното отражение върху учението за пропорциите. Сп. Визуални изследвания, Брой (4) 3/2020. УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2021, с. 46-56 ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268 DOI: https://doi.org/10.54664/MYET2917

Анчева, Антоанета (2019) Античният модел – метод и естетическа програма на Академиите през ХVII век Сп. Визуални изследвания, Брой 2/2018. УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2019. с. 16-22 ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268

Анчева, Антоанета (2019) Художественное слова и живопись Двенадцатый международный симпозиум „Русистика в современном мире“, Велико Тырново, Болгария, 6 стр.

Анчева, Антоанета (2019) Художествено слово и живопис Сп. Визуални изследвания, кн. 2/2019, изд. на ФИИ, ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“, с.141-149 ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268

Анчева, Антоанета (2018) Екоршето като метод и естетическа програма Сп. Визуални изследвания, Брой 1/2017. УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2018, с. 27-30 ISSN 2535-101Х COBISS.BG-ID 1285463268

Анчева, Антоанета (2017) Проф. дизк Валентин Ангелов на 85 години Изкуство и живот : юбилеен сборник доклади от международна научна конференция в чест на 85-годишнината на проф. д.изк. Валентин Ангелов, 23-24 октомври 2015 г., В. Търново / [ред. кол. Антоанета Анчева - отг. ред. ... и др.].УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017. ISBN 978-619-208-077-8 COBISS.BG-ID 1284928484

Анчева, Антоанета (2015) Към история на пластичната анатомия Електронно списание за наука, култура и образование на ФНПП, СУ „Климент Охридски“, бр.2/2014. стр.36-43// http://www.fnpp.uni-sofia.bg/magazine.html (дата на достъп: 16.06.2015).ISSN 2367-6396

Анчева, Антоанета (2015) Леонардо – основоположник на пластичната анатомия От сетивното към визуалното – изследователски аспекти. Сборник с доклади от Международна научна конференция ФИИ, В.Търново, 28 ноември 2014, В.Търново: Унив. изд. „Св.св. Кирил и Методий“, 2015. с. 7-22 ISBN 978-619-208-039-6 COBISS.BG-ID 1274367204

Анчева, Антоанета (2015) Пластична анатомия и изобразително изкуство Международна научна конференция "Изкуство и образование - традиции и съвременност", Пловдив, 23-24 октомври, 2014. International scientific conference "Art and education - traditions and contemporaneity", Plovdiv, October 23rd - 24th, 2014.- T. 2, S. 273-286. Пловдив:Унив. изд. „Паисий Хилендарски“, 2015 С. 273-286 ISBN 978-954-2963-13-4 COBISS.BG-ID 1275802596

Анчева, Антоанета (2015) Развитие на учението за пропорциите От сетивното към визуалното – изследователски аспекти. Сборник с доклади от Международна научна конференция ФИИ, В.Търново, 28 ноември 2014, В.Търново, 2015. с. 7-22 ISBN 978-619-208-039-6 COBISS.BG-ID 1274367204

Анчева, Антоанета (2015) Човек и Канон. Пластичната анатомия между изкуството и науката В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2016. 280 с. ISBN 978-619-208-051-8 COBISS.BG-ID 1274843108

Анчева, Антоанета (2013) „НЕТЛЕННО ВРЕМЕ“ Галерия „Хан Хаджи Николи“, Велико Търново, май 2013 г.Велико Търново, май 2013 г. Инфо СБХ. брой 05/2013. София : СБХ, 2013. ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404.

Анчева, Антоанета (2012) Андрей Николов Бележити Българи Том 9: Между двете световни войни: илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов] Поредица Бележити българи. София, 2012. стр. 120-123 ISBN 978-954-574-089-3 Подсерия на Поредица Бележити българи = ISSN C634-5697 COBISS.BG-ID 1277619172

Анчева, Антоанета (2012) Антон Митов Бележити Българи Том 7: От Освобождението до Независимостта. Световна библиотека. : илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов]. Поредица Бележити българи = ISSN C634-5697 София, 2012. стр. 124-127 ISBN 978-954-574-087-9 COBISS.BG-ID 1277619172

Анчева, Антоанета (2012) Владимир Димитров-Майстора Бележити Българи Том 9: Между двете световни войни. илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов] Поредица Бележити българи. София, 2012.стр.124-131 ISBN 978-954-574-089-3 Подсерия на Поредица Бележити българи = ISSN C634-5697 COBISS.BG-ID 1277619172

Анчева, Антоанета (2012) Дечко Узунов Бележити Българи Том 10: От Втората световна война до днес: илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов] Поредица Бележити българи ISSN C634-5697 Световна библиотека. София, 2012. стр.58-63 ISBN 978-954-574-090-9 COBISS.BG-ID 1277619172

Анчева, Антоанета (2012) Златю Бояджиев Бележити Българи Том 10: От Втората световна война до днес: илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов] Поредица Бележити българи. ISSN C634-5697 Световна библиотека. София, 2012. стр.68-71 ISBN 978-954-574-090-9 COBISS.BG-ID 1277619172

Анчева, Антоанета (2012) Иван Мърквичка - големият „български чех“ Бележити Българи Том 7: От Освобождението до Независимостта: илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов] Поредица Бележити българи ISSN C634-5697 Световна библиотека. София, 2012. стр. 119-123 ISBN 978-954-574-087-9 COBISS.BG-ID 1277619172

Анчева, Антоанета (2012) Илия Бешков. Бележити Българи Том 9: Между двете световни войни: илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов] Поредица Бележити българи ; Подсерия на Поредица Бележити българи = ISSN C634-5697 София, 2012.стр.132-135 ISBN 978-954-574-089-3 COBISS.BG-ID 1277619172

Анчева, Антоанета (2011) Иван Бочев. Юбилеен каталог. Иван Бочев : Монографичен албум / Състав. Антоанета Анчева. УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2011. ISBN 978-954-524-558-9 COBISS.BG-ID 1243848164

Анчева, Антоанета (2009) Цикъл „Риби“/ Цикъл „Коне“. (Цикъл живописни платна) Галерия „ОТ-ТО“, гр. Варна. 10.09.2009

Анчева, Антоанета (2008) Стефан Лазаров. Юбилеен каталог Встъпителна студия към монографичен албум. УИ „Св.св Кирил и Методий”, В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2008 (В. Търново : Сира) COBISS.BG-ID 1240023524

Анчева, Антоанета (2007) Терминологичен речник по пластична анатомия В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2007. 230 с. ISBN 978-954-524-595-4 COBISS.BG-ID 1226993636

Анчева, Антоанета (2006) Леонардо и Пикасо – творчески аспекти на две епохи УИ "Св.св. Кирил и Методий”, 2006, 230 с. ISBN-10: 954-524-531-X ISBN-13: 978-954-524-531-2 COBISS.BG-ID 1046096100

Анчева, Антоанета (2003) Портретите на Леонардо Приносът на Факултета по изобразително изкуство за развитието на националното образование и изкуство : Науч. конф. по повод 40 г. Великотърновски унив. "Св. Св. Кирил и Методий", 5 ноем. 2003 г., В. Търново / Иван Бочев и др. ISBN ISBN 954-524-409-7 COBISS.BG-ID 1042312932

Анчева, Антоанета (2001) Васил Стоилов като портретист Сб. Проф. Васил Стоилов - изтъкнат художник и педагог, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, с. 51-62. ISBN 954-524-264-7

Анчева, Антоанета (2001) Леонардо да Винчи. Живописта като наука. Изд. “Фабер”, 2001, 172 с. ISBN 954-775-074-7 COBISS.BG-ID 1038621412

Анчева, Антоанета (2000) Въведение в живописния портрет Филологически сборник в памет на проф. д-р Г. Димов /1918-1994/, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, с. 267-274. ISBN 954-524-224-8

Анчева, Антоанета (2000) Пластично-анатомичните форми на главата и лицето и тяхното значение за портрета УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, 123 с. Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Факултет по изобразително изкуство.- 5(26) (1999), с. 5-123 ISSN 0861-8038 COBISS.BG-ID 1147030756

Анчева, Антоанета (2000) Портретистът Дечко Узунов В: Дечко Узунов – художникът и педагогът: Нац. теор. конф. по случай 100 г. от рождението му. Велико Търново, 21 май 1999 г. Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Факултет по изобразително изкуство = Travaux de L'Universite St. St. Cyrille et Methode de V. Tirnovo. Faculte blaux arts ISSN: 0861-8038.- 6(27) (2000), s. 9-51, с. 27-39. COBISS.BG-ID 1147124708

Анчева, Антоанета (2000) Предизвикателствата на Пикасо В: Сб.“Западноевропейският модернизъм и славянските литератури: краят на XIX - началото на XX век и 20-те години. Материали от Международна научна конференция... 8-10.V.1997 г. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1991, с. 153-163 ISBN 954-524-189-6

Анчева, Антоанета (1999) Живописният портрет – пластично-анатомични проблеми “Фабер”. 1999, 230 с. ISBN 954-9541-39-8 COBISS.BG-ID 1038213604

Анчева, Антоанета (1994) Портретът във френската живопис на ХIХ век Сб. “La langue et la litterature Francaise dans la civilisation mondiale”, В. Търново, 1994, с. 427-437 ISBN 9954-524-087-3

Анчева, Антоанета (1991) Поглед към живописния и литературния портрет Българистични и славистични изследвания : Материали от науч. конф., посветена на 80-год. от рождението на акад. Емил Георгиев 1910-1982, В. Търново, 21 май 1990 г. / Ред. кол. Георги Данчев и др. Унив. издателство, 1991, с. 162-169. COBISS.BG-ID 1024827876

Анчева, Антоанета (1989) Михаил Арнаудов за мимиката и за другите анатомично-изразни средства в изкуството сп. “Литературна мисъл”, 1989, кн. 5, с. 127-130. ISSN 0324-0495

Добрев, Марин (2020) ЛЮБЕН ДИМАНОВ Издание на Национален дарителски фонд "13 века България", София, 2020 ISBN 978-954-8718-49-3

Добрев, Марин (2019) КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА СТАРА ЗАГОРА Издание на "Дъга плюс", Стара Загора, 2019г. ISBN 978-619-7251-20-3

Добрев, Марин (2019) МАРИО ЖЕКОВ 1898-1955 MARIO ZHEKOV Издание на "Дъга плюс", Стара Загора, 148 стр. ISBN 978-619-7251-23-4, ISBN 978-619-7251-24-1

Добрев, Марин (2019) Старозагорската художествена галерия - сред най-значимите в страната сп. CHERGA-BG , София, 2019, бр. 97, стр. 15-17, ISSN 1312 6547

Добрев, Марин (2018) Изложба "Европейски градове в творби на български художници" 2018г. Зала "Средец" при Министерство на културата, София - куратор на изложбата

Добрев, Марин (2018) С български дух и европейска мисъл Стара Загора, Издание на РИМ и Община Стара Загора, 2018, стр. 36,37, 54, 55, 61,62, ISBN 978-619-168-210-2

Добрев, Марин (2017) „Никола Кожухаров - художникът, който нарисува историята” Сп. „ZONA. bg”, 2017г. май, стр. 49-51

Добрев, Марин (2017) Голото мъжко тяло (1856-1944) „Голото мъжко тяло (1856-1944)”, София, 2017 Издание на СГХГ. Стр. 80, 96, 147, ISBN 978-954-2950-28-8

Добрев, Марин (2017) Художникът Марио Жеков „Художникът Марио Жеков“,сп. Градът, 2017, бр.3, ст. 210-211, ISSN 2367-8054

Добрев, Марин (2016) "За художествения фонд" - текст към Каталог на Художествена галерия "Христо Цокев" Габрово, 2016, стр. 4,5 Издание на „Екслибрис Дизайн Студио“, ISBN 978-619-90589-0-9

Добрев, Марин (2016) ДОБРИ ДОБРЕВ /1898-1973/ „СТАРИЯТ СЛИВЕН” Стара Загора, 2016, Издание на „Дъга плюс“, ISBN 978-619-7251-05-0

Добрев, Марин (2016) НЕНКО ТОКМАКЧИЕВ - магията на акварела Община Бургас

Добрев, Марин (2016) Японската гравюра Укийо- е /17-19век/ Сп. „Птици в нощта”, 2016г., год 9, бр.2, стр.26-30

Добрев, Марин (2014) „Добри Христов /1879-1964/ - автор на нови училищни методики по рисуване в началото на 20 век” Международна конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в постмодерното образование”, Тракийски университет, Стара Загора 12-13 септември 2013.

Добрев, Марин (2014) РОДЪТ МАНДОВИ В БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО Стара Загора, 2014, Издание на „Дъга плюс“, ISBN 978-954-9387-94-0

Добрев, Марин (2014) „Забравените художници на региона” Сборник от Научна конференция „В дните на българската наука” /В чест на 145 годишнината на Българската Академия на Науките/, 2014, стр. 79-86, Сливен, ISSN 0562 - 1852

Добрев, Марин (2014) Марко Шивачев /1892 - 1946/ "Между образа и текста" сборник в чест на доц. Ружа Маринска, Нов български университет, София, 2014, ISBN 978-954-535-807-4

Добрев, Марин (2014) ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ СТАРА ЗАГОРА Стара Загора, 2014, Издание на „Дъга плюс“, ISBN 978-954-9387-88-9

Добрев, Марин (2013) „Марио Жеков /1898-1955/” Бюлетин на СБХ, бр.04,2013, стр.16-17, ISSN 1313-9622

Добрев, Марин (2013) „ЧУДОМИР – карикатури, илюстрации, рисунки, живопис“ Велико Търново, 2013, Издателство „Абагар“, ISBN 978-619-168-028-3

Добрев, Марин (2013) Забравените художници на България „Забравените художници на България”, София, 2013. Национална художествена академия, галерия „Академия”. Ст. 63, ISBN 978-954-8761-89-5

Добрев, Марин (2013) Инфо СБХ Инфо СБХ, "МАРИО ЖЕКОВ (1898 – 1955)", София, 2013, ст. 16-17, ISSN 1313-9622

Добрев, Марин (2013) Стара Загора Издателство "Дъга плюс", Стара Загора, 2013, ISBN 978-954-9387-81-0

Добрев, Марин (2013) ХУДОЖНИЦИТЕ НА КАЗАНЛЪК Издание на "Дъга плюс" Стара Загора, 2013 г., 280 страници, ISBN 978-954-9387-77-3

Добрев, Марин (2012) „ДИМИТЪР РАДОЙКОВ/1879 -1940/ ХУДОЖНИК И ВДЪХНОВИТЕЛ НА ТАЛАНТИ” Годишник на Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора, том 12, стр. 232-239. ISSN 1312-286X /print/ ISNN 2535-1125

Добрев, Марин (2012) ИВАН МИЛЕВ /1897-1927/ сп. Arh &Art форум, София, 2012г. бр.20 /1042/, стр.26-28 ISSN 1313-8863

Добрев, Марин (2009) Живопис и акварел Владимир Кондарен „Живопис и акварел” 2009г. София, Издателство „Захарий Стоянов” стр.7 , ISBN 978-954-09-0406-1

Добрев, Марин (2008) Валентин Дончевски “Валентин Дончевски”, 2008, Стара Загора, Издателствово „Дъга плюс“, ст.146, ISBN 978-954-9387-36-0

Добрев, Марин (2007) ХУДОЖНИЦИТЕ НА СТАРА ЗАГОРА Издателство “Дъга плюс” ,Стара Загора, 2007г. 176 страници, ISBN 978-954-9387-23-0

Добрев, Марин (2003) WHU’S WHU IN THE 21st SENTURY WHU’S WHU IN THE 21st SENTURY, Cambridge, England, 2003 , S 882, ISBN:0 948875 89 5

Добрев, Марин (2003) Художественото наследство на България. Първа и втора българска държава. Стара Загора, ППС Мултимедия ООД. Удостоверение № 15244- Министерство на културата, 2003

Добрев, Марин (1988) Портретът в съвременната българска живопис Национална художествена академия /ВИИИ "Николай Павлович", София

Добрев, Марин (1986) ХУСЕПЕ де РИБЕРА Издателство "Български художник", 1986

Добрев, Марин (0) 120 години от рождението на Марио Жеков Инфо СБХ, бр.3 2018 София, ISSN 1313-9622

Добрев, Марин (0) Българи в италианските академии за изящни изкуства 1878-1944 Данева, Анжела „Българи в италианските академии за изящни изкуства 1878-1944“. София, 2013, Издание на Нов български университет. Ст. 26, ISBN 978-954-535-794-7

Добрев, Марин (0) Георги Данчов- Зографина, художникът на една драматична епоха Годишник на Тракийски университет, Педагогически факултет, 2008 Стара Загора, ISSN 1312-286X

Калфов, Трифон (2018) Тълкувателният процес и ролята му в изкуството Сп. “Визуални изследвания” 1/2018, УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2018. с. 71-75ISSN: 2603-381X (Online) ISSN: 2535-101X (Print)

Калфов, Трифон (2016) Перспективна наука и Зрител „Изкуство и живот“, юбилеен сборник доклади от международна научна конференция в чест на 85-годишнината на проф. д. изк. Валентин Ангелов, 23-24 октомври 2015, УИ „Св.св. Кирил и Методий“, В.Търново , 2016, с. 387-392 ISBN 978-619-208-077-8

Калфов, Трифон (2016) Трансформативния възглед –ново виждане. „Изкуство и живот“, юбилеен сборник доклади от международна научна конференция в чест на 85-годишнината на проф. д. изк. Валентин Ангелов, 23-24 октомври 2015, УИ „Св.св. Кирил и Методий“, В.Търново , 2016, с. 387-392 ISBN 978-619-208-077-8

Теофилова, Марина (2022) Галерия ARTRAY и още един ден Сб. Креативният град: медийни наративи и комуникационни политики. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2022, с. 73-83 ISBN 978-619-208-288-8

Теофилова, Марина (2021) Борис Денев и „Рисуването в основните училища“ Сп. Визуални изследвания, Брой 1/2021. УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2021, с. 46-56 ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268 DOI: https://doi.org/10.54664/FQHD4905

Теофилова, Марина (2020) NEW SCHOOL(Reading New School journal since 1910) Eruditio et Ars. Czasopismo Naukowe Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.Nr 1/2020 (3), pp.51-65. ISSN 2545-2363 Полша

Теофилова, Марина (2020) Творба: „Нишан“, маслени бои, каширан картон, 50х70 см Участие във виртуална изложба „Дървото на живота днес и утре“, реализирана в рамките на международен проект Арт инициативи 2020: https://artinitiativesproject.com/, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на СУ„Св. Климент Охридски“, ръководител на проекта: проф. дн Лаура Димитрова, от 28.04.2020

Теофилова, Марина (2019) „Ново изкуство“ и „Ново училище“. (Из списание „Ново училище“ от 1910 г.) Сп. Визуални изследвания, Брой 2/2018. УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2019, с. 95-105 ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268

Теофилова, Марина (2019) Елена Каблешкова. Четири автопортрета Сп. Визуални изследвания, Брой 1/2019. УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2019, с. 49-52 ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268

Теофилова, Марина (2019) Кратък наръчник за естетическо възпитание в градска среда Сп. Педагогически Алманах. Брой 1/2019.с.118-122. ISSN: 2367-9360 (Online)ISSN: 1310-358Х (Print) цитирано на стр.120 COBISS.BG-ID 1121205220

Теофилова, Марина (2018) Движение за дидактично художество - утопия или бъдещето на училището Сп. Визуални изследвания, Брой 1/2017. УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2018, с. 45-51 ISSN 2535-101Х COBISS.BG-ID 1285463268

Теофилова, Марина (2017) Взаимодействия на изкуствата при приложение на информационни и комуникационни технологии за изграждане на интерактивни и детски музеи Електронно списание за наука,култура и образование, УИ„св. Климент Охридски“, СУ,ФНПП, брой 8, година 2017, с.28-47 ISSN 2367-6396

Теофилова, Марина (2017) Рисунки в междучасие Сборник доклади Международна научна конференция „От сетивното към визуалното“ II, „ПЛУРАЛИЗМЪТ В ИЗКУСТВОТО”, организирана от Факултет по Изобразително изкуство към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 20 – 21 ноември 2015 г. УИ „Св.св. Кирил и Методий“, В.Търново, 2017. стр. 234-244 ISBN 978-619-208-103-4 COBISS.BG-ID 1284937188

Теофилова, Марина (2016) Един урок по експериментална скулптура Сборник Дни на науката ...2016 / Издание на Съюз на учените в България. Клон Велико Търново. COBISS.BG-ID - 41311752, ISSN 1314-2283. - 2016 (2016), с. 252-260

Теофилова, Марина (2016) За резбения иконостас в църквата "Свети Никола" - В. Търново Сборник „Дни на науката 2015“,Издание на СУБ – клон Велико Търново, В. Търново, 2016, с. 410-421 ISSN 1314-2283.-2015(2016) COBISS.BG-ID 1232486884

Теофилова, Марина (2016) Резбите от иконостаса на църквата „Свети Никола“ – В.Търново „Изкуство и живот“, юбилеен сборник доклади от международна научна конференция в чест на 85-годишнината на проф. д. изк. Валентин Ангелов, 23-24 октомври 2015, УИ „Св.св. Кирил и Методий“, В.Търново , 2016, с. 315-323 ISBN 978-619-208-077-8 COBISS.BG-ID 1284928484

Теофилова, Марина (2014) The city - guide to the next generation HAPPY-NES(T)S.: incubating and connecting creative communities for social innovation as a means to improve local wealth in peripheral regions : case studies in Bulgaria, Canary Islands and Poland, first world summit of community arts centers and networks "Creativity and wellbeing", 24-28 Sept., 2014, Veliko Tarnovo, Bulgaria p.p. 6-8 ISBN978-619-7100-19-8 COBISS.BG-ID 1281884900

Теофилова, Марина (2014) The city - guide to the next generation. Публикация в международна Интернет платформа за концептуални форми на изкуство Urban shortcut, 2014

Теофилова, Марина (2014) Урокът на Лиса Сб. Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти“, ФИИ, 2014 В.Търново: УИ„Св.св. Кирил и Методий“, 2015. с. 23-32 ISBN 978-619-208-039-6; COBISS.BG-ID 1274367204

Теофилова, Марина (2014) Училище за художествено възпитание Изд. Дъга Плюс, Ст. Загора, 2014. с. 245 ISBN 978-954-9387-97-1; COBISS.BG-ID 1287731172

Теофилова, Марина (2013) В орбитата на теорията История на Факултет по изобразително изкуство УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013. стр. 114-154 ISBN 978-619-00-0029-7 COBISS.BG-ID 1266221028

Теофилова, Марина (2013) За цвета и изобразяването на формата и пространството в детската рисунка Сб. III Международна конференция „Balkancolor- 2013“, 2013. с.259-268 ISSN 1313-4884 COBISS.BG-ID 1125010148

Теофилова, Марина (2013) Началото, развитието История на Факултет по изобразително изкуство УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013. стр. 9-97 ISBN 978-619-00-0029-7 COBISS.BG-ID 1266221028

Теофилова, Марина (2009) About the boundaries of graphic thinking Tarptautines mokslines praktines konferencijos medžiada „MENAS, DIZAINAS, MENINIS UGDYMAS: kurybiskumo lavinimo metodai ir patirtys“, KAUNA KOLEGIJA, 2009. p.p. 68-72 ISBN 978-9955-27-172-7

Теофилова, Марина (2009) Графичният образ във възрастта на нарушеното детско равновесие УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009. ISBN 978-954-524-696-8 COBISS.BG-ID 1230226660

Теофилова, Марина (2008) Изисквания към възприемането и интерпретацията на графичния образ в 11-12-годишна възраст. Актуални проблеми на обучението по изобразително изкуство. УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2008

Теофилова, Марина (2007) The limit of obligatory and the world of the boundless in the creative process Tarptautines mokslinespraktineskonferencijos medžiada „MENAS, DIZAINAS, MENINIS UGDYMAS: socialines portnerystes itaka studiju proceso kokybes gerinimui ir studentu saviraiskoi“, KAUNA KOLEGIJA, J. VIENOŽINESKO MENU FAKULTETAS, 2007. p.p.91-93 ISBN 978-9955-27-040-9

Теофилова, Марина (2006) Изисквания и подходи при възприемането и интерпретацията на графичния образ в 11-12-годишна възраст Висша атестационна комисия към Министерския съвет на Република България присъдена образователна и научна степен „доктор“ 05.07.03 „Методика на обучението по изобразително изкуство“

Теофилова, Марина (2005) Достъпност на художествения образ при възприемане на графични произведения в 11-12-годишна възраст Педагогически алманах, бр. 1-2/2003, УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2005. с.143-155 ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1166919652

Теофилова, Марина (2004) Границата на задължителното и светът на необятното в творческия процес Сп.Педагогика, бр.8/ 2004, МОН. С., 2004. с.83-86 ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID 1165016292

Теофилова, Марина (2004) За природата на графичното мислене Сб. Приносът на факултета по изобразително изкуство за развитието на националното образование и изкуство. – Сб. Научна конференция по повод 40 години ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. В.Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2004. с.72-87 ISBN 954-524-409-7 COBISS.BG-ID 1042312932

Теофилова, Марина (2003) Аспекти на графичното мислене Сп. Педагогика, бр.11/ 2003, МОН. С., 2003. с.54-61 ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID 1162587364

Теофилова, Марина (2002) Художественото оформление и текстът в учебниците по български език Науката, методиката и училището-конфликтни точки, срещи и разминавания. Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция. Смолян 28-29 май 2002 г. Том I ПУ „Паисий Хилендарски“, 2002. с.106-109. ISBN954-91026-4-5 COBISS.BG-ID 1039897060

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/