Публикации Катедра "Стенопис" / Department of Mural Painting


Аврамов, Владимир (2022) ,,Достойни за портрет. Изложба на Владимир Аврамов" от Светозар Бенчев Бюлетин на СБХ, брой 02, 2022 г., стр. 33-34, Инфо СБХ - ISSN 1313 - 9622

Аврамов, Владимир (2022) КАВАЛЕТНИЯ ПОДХОД ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТЕНОПИСНА ПРОГРАМА В МАЩАБНИ САКРАЛНИ ПРОСТРАНСТВА – КАТЕДРАЛЕН ХРАМ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. ЛОВЕЧ -проф. д-р Владимир Аврамов Списание АРХИТЕКТУРА (издание на Съюза на архитектите в България), 2022/1-2, ISSN 0324-1254, с.34-40, печат: Мултипринт ООД

Аврамов, Владимир (2021) Владимир Аврамов в: Икони и стенописи. РЕЛИГИЯ - ХРИСТИЯНСТВО-ПРАВОСЛАВИЕ, издание на Българска православна църква - Българска патриаршия, София, 2021, ISBN 978-619-91522-4-9 Печат ,,БУЛВЕСТ ПРИНТ" АД

Аврамов, Владимир (2021) Владимир Аврамов в: Икони и стенописи. РЕЛИГИЯ - ХРИСТИЯНСТВО-ПРАВОСЛАВИЕ, издание на Българска православна църква - Българска патриаршия, София, 2021, с.200 ISBN 978-619-91522-6-3 Печат ,,БУЛВЕСТ ПРИНТ" АД

Аврамов, Владимир (2021) Творба: 1.,,Бременските музиканти", 162х100см., акрил см. техника, платно, 2021г. Творба: 2 ,,Marilyn", 100х100см., акрил, см.техника, платно.В каталог ,,50 години НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ЛУДОГОРИЕ*21*, Разград, 2021г., с.28, ISBN 978-619-00-1323-5 В каталог ,,50 години НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ЛУДОГОРИЕ*21*, Разград, 2021г., ISBN 978-619-00-1323-5, печат Издателство ,,Фабер", Велико Търново; съставител: Тодор Тодоров

Аврамов, Владимир (2020) ,,Веднъж на 50. Поглед назад и леко встрани. Изложба на Владимир Аврамов" , СБХ Инфо бюлетин, бр. 05/2020, с.44-47, ISSN 1313-9622

Аврамов, Владимир (2020) Владимир Аврамов/1970/ Велико Търново ТИТАН, 2019, См. техника, платно, 110х140 ладимир Аврамов/1970/ Велико Търново ЧЕСТИТА БАНЯ/ПОЧЪРЧИЛ/, 2019, См. техника, платно, 100х120 Художествена галерия - Стара Загора, ISBN 978-619-7251-28-9, с.21

Аврамов, Владимир (2020) КАВАЛЕТНИЯ ПОДХОД ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТЕНОПИСНА ПРОГРАМА В МАЩАБНИ САКРАЛНИ ПРОСТРАНСТВА – КАТЕДРАЛЕН ХРАМ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. ЛОВЕЧ -Владимир Аврамов ГОДИШНИК на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Факултет по науки за образованието и изкуствата КНИГА ИЗКУСТВА Том 113Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ София, 2020 ISSN 2738-7062, с.127-143 Година I, 2020

Аврамов, Владимир (2019) Владимир Аврамов - "60 години по вълните или възможността да докоснеш хоризонта", В: "По вълните на времето", Легкоступ, Пламен Велико Търново, Издателство Фабер 2019, с. 2-3. ISBN 978-619-00-0935-1.

Аврамов, Владимир (2018) Аврамов, В. Живописни творби „Скритият принц” (акрил, платно, размер 140х110 см) и „Луд или влюбен” (акрил, платно, размер 140х110 см) Велико Търново

Аврамов, Владимир (2018) Владимир Аврамов - ,,50+50=30" - Юбилейна изложба на Mариета Конова и Марио Конов Инфо бюлетин на СБХ, бр. 05, 2018 г., с. 29 -31, СБХ, София, ISSN 1313 – 9622.

Аврамов, Владимир (2017) Аврамов, В. Стенописи в катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий” в гр. Ловеч. София

Аврамов, Владимир (2016) Аврамов, В. Живописна творба "Съвременна легенда за Северозапада", с размери 140х110 см, акрил върху платно, участие в IV Международно балканско квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя народ”, Стара Загора, 2016 Стара Загора

Аврамов, Владимир (2015) Аврамов, В. Творба „Altar”, 2013, смесена техника върху платно София

Аврамов, Владимир (2014) The Harmonious Approach in the Implementation of the Art Synchronization between the Different Periods of the Mural Painting in the Sofia Church “Sveti Sedmochislenitsi”.

Аврамов, Владимир (2014) Аврамов, В. Изображенията на св. Елисавета и св. Ирина, стенописи от катедрален храм „Възкресение Христово”, Усинск, Русия, 2014 София

Аврамов, Владимир (2014) Аврамов, В. стенописи в храм „Възкресение Христово”, Усинск, Русия, 2006–2014 Усинск

Аврамов, Владимир (2013) Аврамов, В. Стенописи в храм „Св. арх. Михаил””, Чекотински манастир, България, 2012–2013 София

Аврамов, Владимир (2013) Аврамов, В. Творба „Personal geographic projections -3”, 2013, смесена техника върху платно България

Аврамов, Владимир (2013) Аврамов, В. Творбата „Fishes”, 2013 г., смесена техника върху платно. София

Аврамов, Владимир (2013) Аврамов, В. Творбата „Small frogs”, 2013, смесена техника върху платно. София

Аврамов, Владимир (2013) Аврамов, В. Цялостното творчество на Владимир Аврамов. Велико Търново

Аврамов, Владимир (2012) Аврамов, В. Изпълнение на стенописи в България, Гърция и Русия в периода 1997–2012 г. България, Гърция, Русия

Аврамов, Владимир (2012) Отношение (резултати) между заложената проблематика и крайният художествен продукт при проектирането и реализацията на монументално живописната украса в три сакрални обекта. Чернивци, Украйна

Аврамов, Владимир (2008) Аврамов, В. Стенописи в църквата ,,Успение Богородично", гр. Ботевград, 2008 г. гр. Ботевград

Аврамов, Владимир (2007) Аврамов,В. Стенописи във Врачешкия манастир „Св. Четиридесет мъченици”, с. Врачеш, 2007 г с. Врачеш

Георгиев, Борис (2021) „Борис Желев“ в „ЕСТЕТИКАТА ДНЕС. Неестетически инфилтрати в изкуството“ (Борис Желев, „Керемиди“ 2000 г.. Хиперреализъм (Фотореализъм), творческо направление сред плурализма в модерното изкуство), Валентин Ангелов; 2021; УИ „Св.св. Кирил и Методий“; ISBN 978-619-208-277-2, стр. 266 Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий“, 2021; Велико Търново, ул. „Теодосий Търновски“ №2, ISBN 978-619-208-277-2, стр. 266

Георгиев, Борис (2021) Изложба на Борис Желев в ХГ „Христо Тодоров“ СБХ, 1504, София, ул. Шипка 6

Георгиев, Борис (2021) Творба: 1. „Анахронично“, 50х60 см., акрил, платно, 2021 г.. В каталог „50 години НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ЛУДОГОРИЕ *21“, Разград, 2021 г., с. 23, ISBN 978-619-00-1323-5 Разград, 2021 г., с. 23, ISBN 978-619-00-1323-5, печат Издателство „Фабер“, Велико Търново; Съставител: Тодор Тодоров

Георгиев, Борис (2020) Български витраж. Търновска витражна школа. - Архитектура, 2020, 3-4, с. 123-126, Print ISSN 0324-1254 Архитектура - издание на Съюз на архитектите в България(САБ),включено в националния референтен списък на съвременни научни издания с научно рецензиране на НАЦИД, Издателство „Мултипринт ООД", София, 2020 г.

Георгиев, Борис (2020) Творба: 1. „Енигма“ 100х100 см., акрил, платно, 2020 г. В каталог „Митовете и легендите на моя народ“ – Пето балканско квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя народ“, Стара Загора, 2020, Издание на Художествена галерия - Стара Загора Стара Загора, 2020 г., с. 18, ISBN 978-619-7251-28-9, печат „Дъга Плюс“, Стара Загора; Съставител: Марин Добрев

Георгиев, Борис (2020) Творби: 1. „Азбучна молитва“ класически витраж(1999 - 2000 г.); 2. „Азбучна молитва“ Ниво 1(1999 г.); 3. „Възраждане“, витраж (2015 г.); 4. „Реконструкция“, витражно пано (2015); 5. „Алафранга“, витраж (2010 г.); 6. „Алафранга-2“, витраж ( 2010); 7. „Плодородие“ интериорен витраж (2011); 8. „Нощ“, фюзинговано стъкло (2015); 9. „Пролет“ класически витраж (2018 г.) В списание „Архитектура“ - издание на Съюза на архитектите в България, брой 3-4 2020 г.; с. 124, 126; ISSN 0324-1254; www.bularch.eu София, Списание „Архитектура“ - издание на Съюза на архитектите в България, брой 3-4 2020 г.; ISSN 0324-1254; www.bularch.eu

Георгиев, Борис (2020) Творби: 1. „Грешка в системата“ 100х100 см., акрил, платно, 2019 г. 2. „Настроения“ 100 х 162 см., акрил, платно, 2020 г. В каталог „Слънце и звезди“, с. 20-21, ISBN 978-619-00-1192-7, печат „Фабер принт ООД“ Каталог от кураторска изложба - Среща на поколенията „Слънце и звезди", реализиран от Министерство на културата в РБ, община Разград, СБХ, ХГ „проф. Илия Петров“,ISBN 978-619-00-1192-7, печат „Фабер принт ООД“ - Велико Търново

Георгиев, Борис (2018) Творби: 1. „Равновесие“ 120х100 см., акрил, платно, 2018 г.2. „Евхаристия“ 120 х 100 см., акрил, платно, 2018 г. В каталог „70 години Великотърновски художници 1948 - 2018“,Велико Търново, 2018 г. Велико Търново, 2018 г., с. 28, ISBN 978-619-00-0796-8, печат „Фабер ООД“- Велико Търново

Георгиев, Борис (2016) Творби: 1. „Полет“ 80х80 см., акрил, платно, 2016 г.2. „Разговор с облака“ 80х80 см., акрил, платно, 2016 г. В каталог „Митове и легенди на моя народ“ – Четвърто балканско квадринале на живописта, Стара Загора 2016 г. Стара Загора 2016 г., с. 29, ISBN 978-619-7251-07-4, печат „Дъга Плюс“, Стара Загора; Съставител: Марин Добрев

Георгиев, Борис (2014) „120 години българско изкуство (приложно, декоративно, монументално)“, София, 2014 г., с. 218, печат „Mag 97 ltd“, ISBN 978-954-92591-5-5 София, 2014 г., печат „Mag 97 ltd“, ISBN 978-954-92591-5-5

Георгиев, Борис (2013) Представяне на доц. Борис Желев Георгиев в Юбилеен сборник "Преподавателите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963-2013)" Велико Търново, "Преподавателите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий(1963-2013)", Фабер, 2013 г.,(с. 52-53), ISBN 978-619-00-0054-9

Георгиев, Борис (2011) „Борис Желев“ В „От изкуство към антиизкуство (панорамен поглед върху новото, съвременното и авангардното българско пластично изкуство в контекста на европейската художествена култура)“, Валентин Ангелов, Издателство "Агато", София, 2011, с. 44-45. ISBN 978-954-8761-88-8; COBISS.BG-ID 1239711204 София, Издателство "Агато", 2011, с. 44-45. ISBN 978-954-8761-88-8; COBISS.BG-ID 1239711204

Георгиев, Борис (2010) „Борис Желев (1961) - дискретният чар на вещите от делничния бит“ В „Eсета за изкуството“, Ангелов, В. „Есета за изкуството (есета за изобразителното изкуство и естетиката)“, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 67-69. ISBN 978-954-524-754-5; COBISS.BG-ID 1235225572 Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010; с. 67-69; ISBN 978-954-524-754-5

Георгиев, Борис (2009) Творба: „Азбучна молитва“(Началото), Класически витраж, Ректорат ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ В: „Стенописта - проблеми и предизвикателства“, Олег Гочев; Издание на НХА, Печат "Багра" - Пловдив, 2009, ст. 215, ст. 317-318; ISBN 978-954-92147-6-5; COBISS.BG-ID 1233580772 София, Издание на НХА, Печат "Багра" - Пловдив, 2009, ст. 215, ст. 317-318; ISBN 978-954-92147-6-5; COBISS.BG-ID 1233580772

Георгиев, Борис (2003) Азбучна молитва (полиптих - Началото, Преходът, Силата, Полета) – хабилитационен труд; диплома № 21990 от 05.07 2003 г. на база данни за решение на Специализация на научен съвет и ВАК, протокол № 7 / дата: 23.04.2003. Хабилитационен труд

Иванов, Даниел (2019) "Apollonia’nın Geçmişten Bugüne Gelen Işığı", JMR, Volume 12, str. 188, ISSIN 1309-047X, E-ISSIN 2619-9165, 2019

Иванов, Даниел (2017) Витражите по мелнишкия край

Иванов, Даниел (2016) "В началото бе словото" и "Слоеве на изкуството", Балкански калейдоскоп - 3, издателство Славена, Варна, 2016, ISBN 978-619-190-050-3

Иванов, Даниел (2016) Преходът от плоското стъкло към витража“ МНК– От сетивното към визуалното „Плурализмът в изкуството“, УИ „Св. св. Кирил и Методий

Иванов, Даниел (2015) Ролята и необходимостта от екип при реализирането на стенописни проекти в обучението по Стенопис на ФИИ във ВТУ

Иванов, Даниел (2014) Deus Ex Machina

Сталева, Велина (2016) Поява на витражното изкуство, като приемственост от употребата на стъклото в ранно-християнската архитектура – III МНК От сетивното към визуалното – „В търсене на идентичността”, ФИИ, ВТУ„Св. св. Кирил и Методий”,1-2 декември 2016, ISBN 978-619-208-141-6

Сталева, Велина (2015) Витражен ансамбъл Сезони на знанието II МНК От сетивното към визуалното – „Плурализмът в изкуството”, ФИИ, ВТУ„Св. св. Кирил и Методий”, 20-21 ноември 2015, електронен сборник, с. 68, ISBN 978-619-208-103-4

Сталева, Велина (2015) Изложба български витраж Втора научна докторантска сесия – Педагогически факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 29 април 2015, електронен сборник, с. 149, ISBN 978-619-208-039-6

Тонкова, Анастасия (2021) (2021) Творба: 1. „Спомен I“, 40х55 см., акрил, плоскост, 2021 г. Творба: 2. „Спомен II “, 40х55 см., акрил, плоскост, 2021 г..В каталог „50 години НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ЛУДОГОРИЕ 2021“, Разград, 2021 г., с. 15, ISBN 978-619-00-1323-5 Разград, 2021 г., печат Издателство „Фабер“, Велико Търново; Съставител: Тодор Тодоров В каталог „50 години НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ЛУДОГОРИЕ 2021“, Разград, 2021 г., с. 15, ISBN 978-619-00-1323-5 Разград, 2021 г., печат Издателство „Фабер“, Велико Търново; Съставител: Тодор Тодоров

Тонкова, Анастасия (2020) (2020) „Екипът като креативна система. Условия и стимули за ефективна съвместна творческа дейност в рамките на проект „Екоартлогия – витражна галерия на открито” В: Библиотека „ДИОГЕН” Книга „Психология”, Том 28 (1) Творчески предизвикателства в психологията, Авторски колектив със съставител гл.ас. д-р Златинка Георгиева, Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий” Велико Търново, 2020 (с. 285-300) ISSN 1314-2763 (print) ISSN 2367-9549 (online), Библиотека „ДИОГЕН” Книга „Психология”, Том 28 (1) Творчески предизвикателства в психологията, Авторски колектив със съставител гл.ас. д-р Златинка Георгиева, Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий” Велико Търново, 2020, ISSN 1314-2763 (print) ISSN 2367-9549 (online), с. 285-300

Тонкова, Анастасия (2020) (2020) Творба „Родословно дърво-семеен портрет I” 2019, акрил в/у картон, 50х40 см., В: Каталог „Дървото на живота днес и утре/ The tree ot life today and tomorrow”, Университетско издателство „Св.Климент Охридски”2020, (с.15) ISBN 978-954-07-5067-5 Каталог „Дървото на живота днес и утре/ The tree ot life today and tomorrow”, Университетско издателство „Св.Климент Охридски”2020, (с.15) ISBN 978-954-07-5067-5

Тонкова, Анастасия (2020) (2020) Творба „Споделени пространства II" 2020, акрил, в/у дърво, 50х50х5 см, Творба в каталог „Десето международно биенале на малките форми 2020”(с.23), Издател Печатница ЕА Плевен 2020 Творба в каталог „Десето международно биенале на малките форми 2020”(с.23), Издател Печатница ЕА Плевен 2020,Каталогът към изложбата се издава с подкрепата на Министерство на културата.

Тонкова, Анастасия (2019) (2019) „Диалогичните методи на работа като творческа форма на общуване в процеса на арттерапевтичната интеракция”, Доклад от VI Международна научна конференция – Творчески към реалността, 22 ноември 2019, ФИИ на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”

Тонкова, Анастасия (2019) (2019)Творба „Портрети I”, акрил в/у платно, 70х123 см, В: каталог от Национална изложба Лудогорие 2019 (23.05.2019 – 01.10.2019), (с.14); Печат: Абагар АД - Велико Търново 2019 Kаталог от Национална изложба Лудогорие 2019 (23.05.2019 – 01.10.2019) Съставител: Тодор Тодоров Издателство: Абагар АД - Велико Търново 2019 Каталогът се издава с финансовата подкрепа на Община Разград и Министерството на Културата

Тонкова, Анастасия (2018) (2018) Творби: Диптих "Шушу - мушу" 2018, акрил, фазер, 2 х 120/70 см и "Идентичност" 2015, акрил, платно 80х80 см, В: Каталог "70 години Великотърновски художници 1948-2018", Издател: Фабер, Велико Търново, 2018, Изданието е съфинансирано от Община Велико Търново по програма „Изкуство и култура Велико Търново 2018“ по договор № R-23/26.04.2018 г. ,(с.9) ISBN 978-619-00-0796-8 , COBIS.BG-ID1287602148 https://www.dnesbg.com/kultura/tvorbi-na-avtori-ot-pet-pokoleniya-v-katalog-na-tarnovskite-hudozhnitsi.html Каталог "70 години Великотърновски художници 1948-2018" Съставител:Мариета Конова, Николина Джановска, Красимира Друмева Издател: Фабер, Велико Търново, 2018, Изданието е съфинансирано от Община Велико Търново по програма „Изкуство и култура Велико Търново 2018“ по договор № R-23/26.04.2018 г. , ISBN 978-619-00-0796-8, COBIS.BG-ID1287602148

Тонкова, Анастасия (2017) (2017)Творба „Възможности” 2017, акрил, туш, 60х40 см, В: Каталог от Национална изложба Лудогорие 2017(23 май – 1 октомври 2017), (с.16); Печат: Абагар - Велико Търново 2017 Каталог от Национална изложба Лудогорие 2017 (23 май – 1 октомври 2017),Съставител: Тодор Тодоров Издателство: Абагар - Велико Търново 2017 Каталогът се издава с финансовата подкрепа на Община Разград и Министерството на Културата

Тонкова, Анастасия (2016) (2016) Творба „Дървото на конфликтите” 2012, темпера/картон, 30х40 см. В: Сборник „20 Years Positive Psychotherapy in Bulgaria. Science, Training, Practice“, Publisching house “Slavena”, Varna 2016, ISBN 978-619-190-060-2 (Корица) Сборник „20 Years Positive Psychotherapy in Bulgaria. Science, Training, Practice“, Publisching house “Slavena”, Varna 2016, ISBN 978-619-190-060-2

Тонкова, Анастасия (2016) (2016) Творба „Житие II”, 2015, см.техника, картон, 77х106 см., В: Каталог „Четвърто Балканско квадрианале на живописта-Митове и легенди на моя народ” Стара Загора 2016 (16.12.2016-16.02.2017), Издание на Художествена галерия – Стара Загора, (с.63) ISBN 978-619-7251-07-4, COBISS.BG-ID 1289880036 Каталог „Четвърто Балканско квадрианале на живописта-Митове и легенди на моя народ” Стара Загора 2016 (16.12.2016-16.02.2017), Съставител: Марин Добрев Издание на Художествена галерия – Стара Загора, ISBN 978-619-7251-07-4, COBISS.BG-ID 1289880036

Тонкова, Анастасия (2016) (2016) Творба „Сама”, акрил, платно, 25х25 см., В: Каталог от „8. Биенале на малките форми в изобразителното изкуство 2016” (28 октомври – 30 декември 2016) ХГ”Илия Бешков”гр. Плевен, (с.24), Печат „Растер Павлов принт”2016 Каталог от „8. Биенале на малките форми в изобразителното изкуство 2016” (28 октомври – 30 декември 2016) ХГ”Илия Бешков”гр. Плевен Съставител: Александър Сахатчиев, Антония Караиванова, Иван Велчев, Мирослав Минчев, Наталия Стойкова, Татяна Трифонова, Валентин Асенов Печат „Растер Павлов принт”2016

Тонкова, Анастасия (2015) (2015) Творби „Кокошката или яйцето...II”, см.техника в/у хартия, 40х40 см, В: Каталог „22. Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата” Габрово 2015 (16 май – 16 септември 2015), Печат „Елит Прес Къмпани” ЕООД-София 2015, (с. 79), ISBN 978-954-8714-43-3 Каталог „22. Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата” Габрово 2015 (16 май – 16 септември 2015) Издава: Музей”Дом на хумора и сатирата” – гр.Габрово Съставителство: Татяна Цанкова, Галина Бонева, Йорданка Шиякова Печат „Елит Прес Къмпани” ЕООД-София 2015, ISBN 978-954-8714-43-3

Тонкова, Анастасия (2014) (2014) Доклад "Използването на креативно-игрови метод „Контури на тялото” като нетрадиционна форма в обучението по изобразително изкуство" Сб. Международна научна конференция „Изкуство и образование – традиции и съвременност. Пловдив, 23–24.10.2014, Том II. Пловдив: Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, 2015, с. 468-486. ISBN 978-954-2963-13-4; COBISS.BG-ID 1272601828

Тонкова, Анастасия (2014) (2014) Доклад "Четири димящи дула. Защита, нападение и завоевание в територията на арттерапията" Сб. Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти. Велико Търново, 28.11.2014. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 257-272. ISBN 978-619-208-039-6; COBISS.BG-ID 1274367204

Тонкова, Анастасия (2014) (2014) Творба „Портрет.zip”, см.техника, 30х40 см., В: Каталог от „7. Биенале на малките форми в изобразителното изкуство 2014” ХГ”Илия Бешков”гр. Плевен, (с.19), Издателство: „Растер Павлов принт”2014 Каталог от „7. Биенале на малките форми в изобразителното изкуство 2014” ХГ”Илия Бешков”гр. Плевен,Съставител: Александър Сахатчиев, Антония Караиванова, Иван Велчев, Мирослав Минчев, Наталия Стойкова, Татяна Трифонова, Сашо Камбуров; Печат „Растер Павлов принт”2014

Тонкова, Анастасия (2013) (2013) Творба „Дървото на конфликтите” 2012, темпера/картон, 30х40 см. В: Сборник „20 години Позитивна Психотерапия в България. Наука, Обучение, Практика”, под редакцията на Иванка Бончева, Издателска къща „Славена”Варна 2013,(корица и с.253) ISBN 978-954-579-978-5 Сборник „20 години Позитивна Психотерапия в България. Наука, Обучение, Практика”, под редакцията на Иванка Бончева, Издателска къща „Славена”Варна 2013, ISBN 978-954-579-978-5

Тонкова, Анастасия (2013) (2013) Творби: Серия илюстрации, 2012; рециклирана хартия, туш, тъкан, размер 30х42 см. В: Книгата „Басма и Габардин” на Диана Иванова,Издателство Жанет 45 ООД – Пловдив 2013,(с. 8, 15, 17, 22, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 42, 45, 51) ISBN 978-954-491-944-3 , Книгата „Басма и Габардин” на Диана Иванова,Издателство Жанет 45 ООД – Пловдив 2013, ISBN 978-954-491-944-3

Тонкова, Анастасия (2013) (2013)"Дърво с корен и корона. Размисли за творбата в работния процес с метода на Позитивната психотерапия" Сб. 20 години позитивна психотерапия в България: наука, обучение, практика. Варна: Славена, 2013, с. 252-257. ISBN 978-954-579-978-5; COBISS.BG-ID 1257833700

Тонкова, Анастасия (2011) (2011) Творба „Кокошките са динозаври I”, С.В. колаж, акрил, молив, 19х50 см, В: Каталог „20. Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата” Габрово 2011, май 2011,Издателство: „Пиксел Плюс” ЕООД-Пловдив 2011, ( с.61) ISBN 978-954-8714-37-2 Каталог „20. Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата” Габрово 2011, май 2011; Издател Музей” Дом на хумора и сатирата” – гр.Габрово Съставителство: Татяна Цанкова, Галина Бонева, Йорданка Шиякова; Печат „Пиксел Плюс” ЕООД-Пловдив 2011, (с.61) ISBN 978-954-8714-37-2

Тонкова, Анастасия (2010) (2010) Творби "Gestaltung I,II,III" 2010, Acryl auf Papier, Einzelbild je 70x45 cm, и Творби "Gestaltungserie I, II, III" 2010, Acryl auf Papier, Einzelbild je 25x25 cm. В: Книгата „Die Erkrankung des Raumes“ на dr. Tanja C. Vollmer /Gemma Koppen, Herbert Utz Verlag GmbH, München ISBN 978 -3-8316-0922-2 (с. 177 и с.179) Книга „Die Erkrankung des Raumes“; Автори и съставители: dr. Tanja C. Vollmer / Gemma Koppen „Die Erkrankung des Raumes“ на dr. Tanja C. Vollmer /Gemma Koppen, Herbert Utz Verlag GmbH, München ISBN 978 -3-8316-0922-2

Тонкова, Анастасия (2009) (2009) Творби "Кокоша биография I, II, III" 2009, маслен пастел, туш, 40x40 см, В: Каталог „19. Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата” Габрово 2009, май 2009; Издателство: „Полиграф Комерс ЕООД“ – Пловдив, ISBN 978-954-8714-35-8 Каталог „19. Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата” Габрово 2009; Издател Музей” Дом на хумора и сатирата” – гр.Габрово Съставителство: Татяна Цанкова, Галина Бонева, Йорданка Шиякова Печат: „Полиграф Комерс ЕООД“ – Пловдив, ISBN 978-954-8714-35-8

Тонкова, Анастасия (2008) (2008) Творба "Ausducksmittel„Kunst-Installation“2008 - Инсталационни обекти в екстериор и Творба "Insel Fehmarn- Winter 1920, Monat März Dialogische Wandmalerei" 2008 -Стенопис, акрил в/у гипскартон В: CD-ROM Publikation Dokumentation zum Project „Was fang ich an im Grünen Bereich“, Съставител и издател: Akademie der Bildenden Künste München, Aufbaustudium Bildernisches Gestalten und Therapie,Leitung Prof. Dr.phil. Gertraud Schottenloher и Assistent Jürgen Fritsche заедно с Kunsthaus Kannen, Alexianer Krankenhaus Münster GmbH, ISBN 3-930330-18-0 Каталог от проект „Was fang ich an im Grünen Bereich“; Съставител и издател: Akademie der Bildenden Künste München, Aufbaustudium Bildernisches Gestalten und Therapie,Leitung Prof. Dr.phil. Gertraud Schottenloher и Assistent Jürgen Fritsche заедно с Kunsthaus Kannen, Alexianer Krankenhaus Münster GmbH, ISBN 3-930330-18-0

Тонкова, Анастасия (2007) (2007) Творби "Клоуни II", 2007, акрил, 25x44 см и "Клоуни III", 2007, акрил, 25x44 см В: Каталог „18. Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата” Габрово 2007, България, Издателство: „Елит прес” ЕООД-София 2007, (с.11) ISBN 978-954-8714-30-3 Каталог от „18. Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата” Габрово Издател Музей” Дом на хумора и сатирата” – гр.Габрово; Съставителство: Татяна Цанкова, Галина Бонева, Йорданка Шиякова, Печат „Елит прес” ЕООД-София 2007,(с.11) ISBN 978-954-8714-30-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/