Публикации Катедра "Графичен дизайн и визуални комуникации" / Graphic Design and Visual Communication


Друмева, Красимира (2021) ”The Wild River” – сценарий на творческа работилница за деца Публикация в каталог на The 19th International Creative Anxiety Workshops– Vincent’s Pocket Poznań, October 13–16, 2020, страници: 139, година: 2020, Studio Poligrafia Wysogotowo, стр. 67-68, ISBN 978-83-953075-7-7

Друмева, Красимира (2021) ART IN PIXELS Публикация в списание Facta Universitatis, Series Visual Arts and Music (FU Vis Art Mus), Ниш, Сърбия. 127-135 p. Print ISSN: 2466-2887, Online ISSN: 2466-2895

Друмева, Красимира (2021) Metaphor – the visual language of poster art Публикация в сборник доклади от VII National Scientific Conference with International participation Balkan Art Forum 2019 (BARTF 2019), ”ART AND CULTURE TODAY: METAPHOR, PERCEPTION AND SYMBOLISM” Ниш, Сърбия, 2020, ISBN 978-86-85239-76-2, COBISS.SR-ID 28308489,147-158 p.

Друмева, Красимира (2021) Стилове и тенденции в развитието на театралния плакат Списание „Визуални изследвания“, Брой 3/2020, ISSN: 2603-381X

Друмева, Красимира (2020) Conflict management in the youth field Публикация в електронно списание Youth VibE+s Magazine, статия "VIE+W | Conflict management in the youth field", https://issuu.com/youthvibes

Друмева, Красимира (2020) REFLECTION FROM THE PROJECT “GIRAFFES GO TO THEATRE” Публикация в електронно списание Youth VibE+s Magazine, ISSUE 22 - February 22, 1-2 стр. статия Reflection from the project “Giraffes go to theatre”, https://issuu.com/youthvibes

Друмева, Красимира (2020) Визуална интерпретация на символите в изкуството на плаката. Полиграфия : независимо научно-техническо списание за техника, технология и организация на редакционно-издателския процес и печатното производство = Poligrafia, Издателство: Принт енд Пъблишинг ООД, брой 3/2020, София, с. 37-41 ISSN 0204—9953

Друмева, Красимира (2020) Значение на обкръжаващата среда за стимулиране на творческото мислене Участие в VII Международна научна конференция от сетивното към визуалното „Изкуството – фикция на историята“, Велико Търново, 20 – 21 ноември 2020 година

Друмева, Красимира (2020) ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - дигитално по форма на производство и представяне Публикация в сборник доклади от VIII-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО“, ТУ-София, ТОМ V III, 2020, 164-167 стр. ISSN 2367-6523

Друмева, Красимира (2019) ”Colorful emotion - a tactile interactive performance” The 17th International Creative Anxiety Workshops – the Biennale Vincent’s Pocket Poznan, Издателство: Studio Poligrafia Wysogotowo, 2019, страници: 158, стр. 99-100, ISBN 978-83-946660-8-8,

Друмева, Красимира (2019) ”Reflections” The 18th International Creative Anxiety Workshops – the Biennale Vincent’s Pocket Poznan, страници: 143, година: 2019, Studio Poligrafia Wysogotowo, стр. 113-114, ISBN 978-83-953075-4-6

Друмева, Красимира (2019) Factors that block creative thinking Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej. Tom 2, Marcin Jaworski, Bernadeta Didkowska, Joanna Cieślikowska (red.), 2019, 248 p. Издател: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 45-58 p. ISBN: 978-83-231-3960-7

Друмева, Красимира (2019) Reflections The 16th International Creative Anxiety Workshops – the Biennale Vincent’s Pocket Poznan, Издателство: Studio Poligrafia Wysogotowo, 2019, страници: 137, стр. 35-38, ISBN 978-83-946660-3-3

Друмева, Красимира (2019) По повод участие в Девето международно триенале на сценичния плакат, 5-27 ноември 2019 г., Национален дворец на културата, гр.София. Участие с три творби "Миндя-рок фест", "Изложбен плакат", "Представителна изложба на преподавателите от ФИИ". Организатор: Триенале на сценичния плакат - София. ISSN: 2683-0043

Друмева, Красимира (2018) 70 години Великотърновски художници 1948 - 2018 Каталог, "Фабер", Велико Търново 2018, рекламни страници с. 227-237, ISBN 978-619-00-0796-8, COBISS.BG-ID 1287602148

Друмева, Красимира (2018) АМБИЕНТ РЕКЛАМА – ТВОРЧЕСКА СИМБИОЗА МЕЖДУ АРХИТЕКТУРА И РЕКЛАМНА ГРАФИКА Списание Polygrafiа 2’2018, с. 43-47. ISSN 0204—9953

Друмева, Красимира (2018) Книга – албум „Плакатът – изкуството на улицата“ Издателство "Група Цвят – България", София, с. 55. ISBN 978-619-7226-08-9, COBISS.BG-ID - 1292665572

Друмева, Красимира (2018) Книга „Лаборатория за идеи“ Издателство „Абагар“, Велико Търново, 2018, с. 204. ISBN 978-619-168-191-4, COBISS.BG-ID 1285367268, част от хабилитационният труд „Посткомерсиални трансформации в графичния дизайн - Креативност, комуникация и концепция” за участие в конкурс за придобиване на академична длъжност „доцент”, научна област 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – графичен дизайн и визуални комуникации) ДВ бр. 36/27.04.2018 г. Рецензенти: проф. Христо Маринов Цацинов и проф. Божидар Евгениев Йонов

Друмева, Красимира (2018) По повод самостоятелна изложба – акция „Плакатът – изкуството на улицата“, Велико Търново, 24-30 май 2018 Градско пространство на бул. "Васил Левски", http://www.designkd.com/, ISBN 978-619-7226-08-9, COBISS.BG-ID - 1292665572

Друмева, Красимира (2018) По повод участие в представителна изложба „70 години великотърновски художници 1948-2018”, 2018. г., с издаден каталог. Изложбени зали "Р. Михайлов", Велико Търново (20 март – 18 април 2018 г.); ХГ „Илия Бешков”, Плевен (20 април – 4 май 2018 г.) и галерия на СБХ – ул. „Шипка 6”, София (17 – 30 юли 2018 г.).

Друмева, Красимира (2018) Публикация „Фактори блокиращи творческото мислене“ Сборник статии от Втора национална научна конференция “Цвeтът и детето”, 09 юни 2018, НБУ, София, под печат

Друмева, Красимира (2017) "Изкуството – генератор на идеи за печатната реклама" Сборник от Международна научна конференция „От сетивното към визуалното - Плурализмът в изкуството”, 20-21 ноември 2015, ВТУ"Св. св. Кирил и Методий", 2017, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с.223-233. ISBN 978-619-208-103-4, COBISS.BG-ID 1284937188

Друмева, Красимира (2017) „Factors that block creative thinking“ Сборник от международна научна конференция “World from the Art Perspective, Art from the World Perspective. Challenges of contemporary visual education”, 19-20 October 2017, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Полша

Друмева, Красимира (2017) „Работното място – ключов компонент в творческия процес” Сборник от Международна научна конференцияЧетвърта международна научна конференция по проблемите на цвета и цветознанието за страните от Югоизточна Европа БАЛКАНКОЛОР “ЦВЯТ ВЪВ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ”, София, с. 36 - 41. ISSN 1313-4884

Друмева, Красимира (2017) The 16th International Creative Anxiety Workshops – the Biennale Vincent’s Pocket Poznan, Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket, Poznan, May 8-11, Poland, Издателство: Studio Poligrafia Wysogotowo, 2017, pp. 37 - 38. ISBN 978-83-946660-3-3

Друмева, Красимира (2017) По повод участие в The Triennial Ekoplagát ´17 – Международна изложба и конкурс за плакати на тема опазване на природата и околната среда, Музей на изкуството в Жилина, Словакия Участие с две творби "Conserve!", "Water". 29th June - 27th August 2017, Museum of Art in Žilina. Организатори: State Nature Conservancy of the Slovak Republic Malá Fatra National Park Administration in Varín Carpathian Wetlands Initiative. Издаден каталог ISBN 978-80-8184-049-4

Друмева, Красимира (2016) „Design with a Smile“ „Taking a Line for a Walk. Assignments in design education“. Spector Books, Leipzig, 2016, pp. 77. ISBN: 978-3-95905-081-4

Друмева, Красимира (2016) ИЗКУСТВОТО - ГЕНЕРАТОР НА ИДЕИ ЗА ПЕЧАТНАТА РЕКЛАМА Публикация в списание Polygrafiа 2’2016, Изкуството – генератор на идеи за печатната реклама, Издател: Принт енд Пъблишинг ООД, 2016, с. 40-43. ISSN 0204—9953, COBISS.BG-ID 1279029732

Друмева, Красимира (2016) Книга - албум „Дизайн с усмивка“ Издателство „Абагар“, Велико Търново, 2016, с. 218. ISBN 978-619-168-172-3, COBISS.BG-ID 1284560868

Друмева, Красимира (2016) Креативността - проводник на идеи в графичния дизайн Сборник от Международна научна конференция „В търсене на идентичността”, 01‐02 декември, Издателство: ВТУ"Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 79-87, ISBN 978-619-208-141-6, COBISS.BG-ID - 1289823204

Друмева, Красимира (2015) „Комплексен модел на обучение и проектиране в сферата на уеб дизайна“ Публикация в „Годишник – Пловдив, 2015”, Академия за танцово, музикално и изобразително изкуство, Пловдив, 2015, с. 204-214, ISSN 1313-6526, COBISS.BG-ID 1280046308

Друмева, Красимира (2015) АМБИЕНТ РЕКЛАМА – ТВОРЧЕСКА СИМБИОЗА МЕЖДУ АРХИТЕКТУРА И РЕКЛАМНА ГРАФИКА Сборник от научна конференция „Цвят и светлина в архитектурата“, Архитектурен факултет на УАСГ, 11-12 май 2015, София, с. 115 - 123. ISSN 1314 – 6564

Друмева, Красимира (2015) По повод участие в XXІІ Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово. 16 май - 30 септември 2015 г. Музей „Дом на хумора и сатирата“. Участие с две творби "Обичам да чета I", "Обичам да чета II". Организатор: Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово. Публикация в каталог ISSN 978-954-8714-43-3, COBISS.BG-ID - 1270466020

Друмева, Красимира (2014) „Синтетичен модел за оценяване качествата на уеб страниците рекламиращи индустриално произведени изделия“ Сборник от международна научна конференция „Проблеми и перспективи пред академичното образование по дизайн”, НХА, катедра „Индустриален дизайн“, София,12-13 декември 2014, с. 68-76. ISSN 978-954-2988-19-9

Друмева, Красимира (2014) Методи мотивиращи креативното мислене Сборник от национален научно-практически семинар “ФОТОКОЛОР - V”, 04 декември 2015, София, с. 33-40. ISSN 1313 – 9509

Друмева, Красимира (2014) По повод участие в Национална традиционна изложба на художниците – педагози 2014 Изложбени зали "Рафаел Михайлов" - Велико Търново. Участие с две творби "Обелиск I", "Обелиск II". Организатори: Министерство на образованието и науката, Представителството на СБХ - Велико Търново и Община Велико Търново.

Друмева, Красимира (2014) ФИКСИРАНЕ ЗОНИТЕ НА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ МЕЖДУ ПЕЧАТЕН И УЕБ ДИЗАЙН Сборник от международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти“ ФИИ, 28 ноември 2014, Велико Търново, 2014, с. 89-99. ISSN 978-619-208-039-6, COBISS.BG-ID 1274367204

Друмева, Красимира (2013) „Basic aspects of typography in designing a web page” Участие в международна научна конференция „ART, DESIGN AND ART EDUCATION: METHODS AND EXPERIENCES OF CREATIVITY DEVELOPMENT“ in Kaunas University of Applied Sciences Justinas Vienožinskis faculty of art, 22 November 2013, Kaunas

Друмева, Красимира (2013) Визуална йерархия при използването на цветовете в уеб дизайна Сборник от Трета международна научна конференция БАЛКАНКОЛОР 2013 “ЦВЯТ ВЪВ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ”, с. 421 - 431. ISSN 1313-4884

Друмева, Красимира (2013) ИНТЕГРИРАНЕ НА КОРПОРАТИВНИЯТ ДИЗАЙН В УЕБ Сборник от Юбилейна международна научна конференция на тема "50 години великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013,с. 50-55. ISBN 978-954-524-981-5, COBISS.BG-ID 1274612708

Друмева, Красимира (2013) По повод участие в XXI Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово, 18 май - 30 септември 2013 г. Музей „Дом на хумора и сатирата“. Участие с две творби "Храна за цял живот", "Намери ме". Организатор: Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово. Носител на наградата на министерството на културата в раздел ПЛАКАТ. Публикация в каталог ISBN 978-954-8714-41-9, COBISS.BG-ID. 1255021028

Друмева, Красимира (2013) Фотографията - основно изразно средство в уеб дизайна Сборник от Национален научно-практически семинар Фотоколор – 4, Технически университет, с. 7-14. ISSN 1313-9509

Друмева, Красимира (2012) Визуална метафора в рекламната фотография Сборник от Национален семинар с международно участие «Фотоколор 3», Технически университет, 5 декември 2012, София, с. 22-33. ISSN 1313-9509

Друмева, Красимира (2012) Обазователни аспекти на Фотопленер “Стамболово” Сборник от Национален Семинар «Цвят и Образование - 4» , Департамент “Изящни изкуства” Нов български университет, София, 20 декември 2012, с.197-199. ISSN 1314-5142

Друмева, Красимира (2011) Концепция във визуалната комуникация Сборник от Международна научна конференция «Дизайн - 2011, София», Съюз на българските художници, Национална художествена академия, 12-13 октомври 2011, с. 27-46. ISBN 978-954-92092-6-6

Друмева, Красимира (2011) По повод участие в XX Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово, 21 май – 30 септември 2011 г. Музей „Дом на хумора и сатирата“. Участие с две творби "Намери своя път", "Пластове". Организатор: Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово. Публикация в каталог ISBN 978-954-8714-37-2, COBISS.BG-ID 1244348900

Друмева, Красимира (2011) Цветът в контекста на рекламната комуникация Сборник от Международен семинар «Цвят и образование», 16 декември - София, Нов Български университет, с. 78-94. ISSN 1314 - 5142

Друмева, Красимира (2009) По повод участие в XIX международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово 16 май - 30 септември 2009 Музей „Дом на хумора и сатирата“ Участие с три творби "Кирилица", "Намери ме", "Пластове". Организатор: Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово. Публикация в каталог ISBN 978-954-8714-35-8, COBISS.BG-ID 1230174948

Друмева, Красимира (2007) По повод участие в Осемнадесето международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово 16 май - 30 септември 2007г. Музей „Дом на хумора и сатирата“. Участие с три творби: "Не пожелавай", "Чревоугодничество", "Лъжи". Организатор: Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово. Публикация ISBN 978-954-8714-30-3, COBISS.BG-ID 1243847140

Друмева, Красимира (2004) По повод участие в Четвърто международно триенале на сценичния плакат 4 - 29 октомври 2004 г. Галерия "Шипка 6". Участие с два плаката. Организатор: Триенале на сценичния плакат - София. Публикация в каталог COBISS.BG-ID 1042797028

Друмева, Красимира (2003) По повод участие в Шестнадесето международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово, 16 май - 30 септември 2003 г. Участие с две творби "Страната на обещанията", "Потребител". Организатор: Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово. Публикация в каталог ISBN 954-8714-0, COBISS.BG-ID 1227387364

Друмева, Красимира (2001) По повод участие в Трето международно триенале на сценичния плакат, 22 октомври - 17 ноември 2001 г., галерия "Шипка" 6, гр.София. Участие с една творба "Музика". Организатор: Триенале на сценичния плакат - София. COBISS.BG-ID - 1204034788

Друмева, Красимира (0) „Metaphor – the visual language of poster art“ VII National Scientific Conference with International participation Balkan Art Forum 2019 (BARTF 2019), Ниш, Сърбия, 04 – 05. October, 2019 ISBN: 978-86-85239-63-2, COBISS.SR-ID 279696140 22-23 p.

Желев, Симеон (2020) ПРИЛОЖЕНИЯ НА КАЛИГРАФИЯТА ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ С ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ХАРАКТЕР Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация Научна поредица Том 6, брой 2 (9), 2020, ISSN 2367-8038, Велико Търново Поредицата се издава от: Институт по математика и информатика при БАН Редактори: проф. д-р Петко Ст. Петков доц. д-р Галина Богданова Технически редактори: гл. ас. д-р Николай Ноев ас. д-р Калина Сотирова-Вълкова Паскал Пиперков

Желев, Симеон (2019) ИСТОРИЧЕСКИ СВЕДЕНИЯ ЗА НЕОФИЦИАЛНИ НАДПИСИ ПРЕДИ ВЪЗНИКВАНЕТО НА СЪВРЕМЕННИТЕ ГРАФИТИ Велико Търново, Културно-Историческо Наследство: Опазване, Представяне, Дигитализация, Научна поредица: том 5, брой 2, 2019 г., ISSN: 2367-8038

Желев, Симеон (2018) ЧОЛО НАДПИСИ: ЕДНА ОТ НАЙ-СТАРИТЕ ФОРМИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ГРАФИТИ Сборник от V Международна научна конференция От Сетивното Към Визуалното „Процеси, Събития, Личности“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново

Желев, Симеон (2017) ВЛИЯНИЕ НА ЕЗИКОВИТЕ СИСТЕМИ В РАЗВИТИЕТО НА УЛИЧНОТО ИЗКУСТВО Сборник от IV Международна Научна Конференция От Сетивното Към Визуалното „Утопия И Бъдеще”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново ISBN 978-619-208-257-4 (CD) ISBN 978-619-208-258-1 (online)

Желев, Симеон (2016) РОЛЯТА НА КАЛИГРАФИЯТА В ГРАФИТИ ИЗКУСТВОТО Сборник от III Международна Научна Конференция От Сетивното Към Визуалното „В Търсене На Идентичността”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 978-619-208-141-6, гр. Велико Търново

Йорданов, Йордан (2018) Представяне в каталог "70 години Великотърновски художници 1948 - 2018" "Фабер", Велико Търново, ISBN 978-619-00-0796-8 COBIS.BG-ID1287602148 стр. 93 - "Фабер", Велико Търново, ISBN 978-619-00-0796-8 COBIS.BG-ID1287602148 стр. 93

Йорданов, Йордан (2017) „Пиктограмата като средство за визуална комуникация“. Сборник от Международна научна конференция “От сетивното към визуалното – плурализмът в изкуството”, 20-21 ноември 2015 г., Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2017, с.201-204, ISBN 978-619-208-103-4, COBISS.BG-ID - 1284937188

Йорданов, Йордан (2017) М. Мойнова, В. Гунева. Учебник по изобразително изкуство за шести клас. София: Просвета плюс, 2017, с. 42, 43, 54, 56, 57, ISBN 978-619-222-141-6; COBISS.BG-ID 1283140324

Йорданов, Йордан (2017) Учебник по изобразително изкуство за пети клас (М. Мойнова, В. Гунева). София: Просвета плюс, 2017, с. 21, ISBN 978-619-222-049-5; COBISS.BG-ID 1280535780

Йорданов, Йордан (2016) "Естетичното и грозното в комуникационни знаци и символи на летните олимпийски игри" Научни симпозијум ТРАДИЦИОНАЛНА ЕСТЕТСКА КУЛТУРА 11: ЛЕПО И РУЖНО” 18 ноември 2016, Ниш, Сърбия

Йорданов, Йордан (2016) „Идентичност, традиции и комуникация на летните олимпийски игри" - III МНК От сетивното към визуалното – "В търсене на идентичността", ФИИ, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 1-2 декември 2016, c. 180 -187, ISBN 978-619-208-141-6, COBISS.BG-ID - 1289823204

Йорданова, Радимира (2019) Анализиране на дефиниране на методи и процеси при изграждане на шрифтови начертания в латиницата и кирилицата. Мethods and processes in construction of fonts in Latin and Cyrillic - analiz and definition. Велико Търново COBISS.BG-ID - 1560846804

Йорданова, Радимира (2017) ТРАДИЦИИ И ЕСТЕТИКА В ТИПОГРАФИЯТА И ВРЪЗКАТА ИМ С РАЗВИТИЕТО НА ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ПЕЧАТ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ. ТРАDITIONS AND AESTHETICS IN TYPOGRAPHY AND THEIR RELATIONSHIP WITH THE DEVELOPMENT OF PRINTING TECHNOLOGY AND VISUALIZATION Международна научна конференция "Oт сетивното към визуалното: плурализмът в изкуството" В. Търново, 20-21 ноември; стр. 321; 2015 ISBN - 978-619-208-103-4 COBISS.BG-ID - 1284937188

Йорданова, Радимира (2016) НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ ДВОЙКИ БУКВИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ШРИФТОВО НАЧЕРТАНИЕ. COMMONLY USED GLYPHS PAIRS IN BULGARIAN LANGUAGE AND HOW THEY CAN HELP US CREATING TYPEFACES От сетивното към визуалното - в търсене на идентичността. Mеждународна научна конференция, Велико Търново, 1-2 декември;стр. 403; 2016 ISBN - 978-619-208-141-6 COBISS.BG-ID - 1289823204

Йорданова, Радимира (2015) ЕСТЕТИЧНИ АСПЕКТИ В КОНСТРУКЦИЯТА И ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА НА ШРИФТОВИТЕ НАЧЕРТАНИЯ И ТИПОГРАФИЯТА ПРЕЗ 20-ТИ И НАЧАЛОТО НА 21-ВИ ВЕК В ДИГИТАЛНА СРЕДА. AESTHETIC ASPECTS, CONSTRUCTION AND VISUALIZATION OF TYPEFACE DESIGN IN THE 20S AND THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY - THE DIGITAL ENVIRONMENT. Втора докторантска научна сесия; Педагогически факултет; 29 април; 2015 стр. 181; Велико Търново ISBN: 978-619-208-040-2

Косев, Светослав (2021) ВЪЗПРИЯТИЕ, ВЪОБРАЖЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ, ИЗКУСТВО Велико Търново, Екслибрис студио. ISBN 978-619-90931-0-6 (книжно тяло) ISBN 978-619-91915-0-7 (DVD)

Косев, Светослав (2021) ОБХВАТ НА ЕСТЕТИКАТА В ИГРОВИЯ МОДЕЛ НА ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ С ФУНКЦИЯ НА ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ / SCOPE OF AESTHETICS IN THE GAME MODEL OF ARTWORKS, WHICH CONTAINED FUNCTION OF AUGMENTED REALITY Велико Търново, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО: OПАЗ ВАН Е, П РЕДСТАВ ЯН Е, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, ТОМ 7, Б РОЙ 1 (10)/2021, ISSN: 2367-8038

Косев, Светослав (2021) ТЕХНОАРТИСТИЗЪМ Технологиите като изразно средство в изобразителното изкуство Издателство • ПИК • Велико Търново, 2021, ISBN 978-954-736-262-8

Косев, Светослав (2020) „ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА НА КНИГАТА“ – ОТ ИДЕЯТА ДО РЕАЛИЗАЦИЯТА Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ София, 2020; ISSN 2738-7062; стр. 455 - 472; ГОДИШНИК на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Факултет по науки за образованието и изкуствата КНИГА ИЗКУСТВА Том 113 Година I, 2020

Косев, Светослав (2020) ВЪЗПРИЯТИЕ И ДЕЙСТВИЕ В ЕДНО. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ АРТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЪРХУ НАБЛЮДАТЕЛЯ-УЧАСТНИК Научна поредица. Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация. Том 6, брой 2 (9), 2020, ISSN 2367-8038

Косев, Светослав (2020) ПРИЛОЖЕНИЯ НА КАЛИГРАФИЯТА ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ С ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ХАРАКТЕР Научна поредица Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация Том 6, брой 2 (9), 2020, ISSN 2367-8038

Косев, Светослав (2019) EUROPEAN ENCOUNTER OF ERASMUS PARTNER FACULTIES. GEOMETRY AT FINE ARTS AND DESIGN FACULTIES. 7th — 9th May 2018. PORTO, PORTUGAL. CONFERENCE PROCEEDINGS PORTO, PORTUGAL, ISBN 978-989-54417-4-7 pg. 29, pg. 33, pg. 43

Косев, Светослав (2019) Електронен учебник по изобразително изкуство за десети клас. София: Просвета плюс, 2018, ISBN 978-619-222-213-0

Косев, Светослав (2019) Книга за учителя по изобразително изкуство за 10. клас София: Просвета плюс, 2018, 92 с., ISBN 978-619-222-307-6

Косев, Светослав (2019) ОТ „ИНТЕРАКТИВНО ГЕНЕРАТИВНИ ФОРМАЦИИ“ ДО „ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТЕХНОЛОГИЧЕН ОРГАНИЗЪМ“ FROM "INTERACTIVE GENERATIVE FORMATIONS" TO "INTERACTION WITH TECHNOLOGICAL ORGANISM" CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE; PRESERVATION; PRESENTATION; DIGITALIZATION, Science series, Veliko Tarnovo, Bulgaria, Volume 5 (2), 2019, pg. 81-88 ISSN: 2367-8038, http://www.math.bas.bg/vt/kin/

Косев, Светослав (2019) Учебник по изобразително изкуство за десети клас. София: Просвета плюс, 2018, 48 с., ISBN 978-619-222-213-0

Косев, Светослав (2018) Електронен учебник по изобразително изкуство за 7 клас. София: Просвета плюс, 2018, 92 с. ISBN 978-619-222-214-7

Косев, Светослав (2018) Книга на учителя по изобразително изкуство за седми клас. София: Просвета плюс, 2018 г., 43 с., ISBN 978-619-222-244-4; COBISS.BG-ID 1286183652

Косев, Светослав (2018) Представяне в каталог "70 години Великотърновски художници 1948 - 2018" "Фабер", Велико Търново, ISBN 978-619-00-0796-8 COBIS.BG-ID1287602148 стр. 179 "Фабер", Велико Търново, ISBN 978-619-00-0796-8 COBIS.BG-ID1287602148 стр. 179

Косев, Светослав (2018) Учебник по изобразително изкуство за седми клас. София: Просвета плюс, 2018, 92 с., ISBN 978-619-222-213-0; COBISS.BG-ID1286007780

Косев, Светослав (2018) ФОРУМ ЗА ТРИИЗМЕРНА И КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА – VISION. ПРЕСЕЧНА ТОЧКА НА АРТИСТИЧНИТЕ СРЕДИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ИНДУСТРИЯТА / FORUM OF THREE-DIMENSIONAL AND COMPUTER GRAPHICS – VISION. THE INTERSECTION POINT OF ARTISTIC CIRCLES, EDUCATION AND INDUSTRY CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE; PRESERVATION; PRESENTATION; DIGITALIZATION Science series, Veliko Tarnovo, Bulgaria, Volume 4 (2), 2018, ISSN: 2367-8038, http://www.math.bas.bg/vt/kin/, pg 59-66

Косев, Светослав (2017) ВИЗУАЛНА МАНИФЕСТАЦИЯ НА АЛГОРИТМИЧНИ КОДОВЕ В ИНТЕРАКТИВНИ АРТ ПРОЯВИ; VISUAL MANIFESTATION OF ALGORITHMIC CODES IN INTERACTIVE ART EVENTS Велико Търново, Международна научна конференция ОТ СЕТИВНОТО КЪМ ВИЗУАЛНОТО „УТОПИЯ И БЪДЕЩЕ” ISBN 978-619-208-257-4 (CD), ISBN 978-619-208-258-1 (online)

Косев, Светослав (2016) ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ СРЕДСТВА КАТО ФОРМА НА ТВОРЧЕСКА ИЗЯВА – ЕКИПНОСТ, ЕСТЕТИКА, ИНТЕРАКЦИЯ, ИНТЕРМЕДИЯ; TECHNOLOGICAL MEANS AS A FORM OF CREATIVE EXPRESSION – TEAMWORK, AESTHETICS, INTERACTION, INTERLUDE Велико Търново, Сборник. Международна научна конференция "От сетивното към визуалното - В търсене на идентичността, Велико Търново, 1-2 декември 2016, ISBN 978-619-208-141-6, COBISS.BG-ID - 1289823204, с.410 - 420

Косев, Светослав (2015) МУЛТИМЕДИЯТА, КАТО ФОРМА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ИЗКУСТВОТО И ТЕХНОЛОГИЯТА MULTIMEDIA AS A FORM OF INTERACTION BETWEEN ART AND TECHNOLOGY ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Сборник. Международна научна конференция "От сетивното към визуалното - Плурализмът в изкуството, Велико Търново, 20-21 ноември 2015, Велико Търново, ISBN 978-619-208-103-4, с. 339 - 349

Косев, Светослав (2015) ПРОЦЕСИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ВИЗУАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ PROCESSES FOR DESIGN AND CREATION OF INTERACTIVE WORKS IN THE VISUAL ARTS ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Сборник. Международна научна конференция "От сетивното към визуалното - Плурализмът в изкуството, Велико Търново, 20-21 ноември 2015, Велико Търново, ISBN 978-619-208-103-4, с. 14 - 25

Косев, Светослав (2013) “Преподавателите на Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий” (1963 – 2013) Издателство “Фабер”, Велико Търново с. 500-501. ISBN 978-619-00-0054-9 COBISS.BG-ID - 1266337252

Косев, Светослав (2013) РОЛЯТА НА КОМПЮТЪРНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СЪВРЕМЕННИТЕ ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА Велико Търново - ISBN 978-954-524-981-5

Косев, Светослав (2013) ТВОРЧЕСКИ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОННАТА ГРАФИКА Велико Търново ISBN 978-954-524-981-5

Косев, Светослав (2010) 1. ПЕРСПЕКТИВА, ПЕРСПЕКТИВНА СИСТЕМА И ТРИИЗМЕРНА ГРАФИКА. (монография) Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. София. 978-954-07-3022-6; COBISS.BG-ID - 44708872

Косев, Светослав (2010) 2. ПЕРСПЕКТИВA. ПРОЕКТИРАНЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ТРИИЗМЕРНАТА КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА (монография) Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. София. ISBN 978-954-07-3020-2; COBISS.BG-ID - 44657928

Косев, Светослав (2010) ИЗЛОЖБА - ПРОЕКЦИИ 27.02.2010 Галерия "СПЕКТЪР" - Велико Търново

Косев, Светослав (2010) ОТРАЖЕНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ С ИЗПЪКНАЛИ ЛЕЩИ В СРЕДИТЕ ЗА 3D ГРАФИКА И КОНСТРУКТИВНАТА ПЕРСПЕКТИВА. Сборник. Юбилейна научна конференция “България и българите в Европа”. Съюз на учените в България. Фабер. Велико Търново. ISBN 978-954-400-301-2, с. 488 - 503

Косев, Светослав (2010) СПОСОБИ ЗА ДЕФОРМАЦИЯ НА ТРИИЗМЕРНОТО ПРОСТРАНСТВО В СРЕДИТЕ ЗА 3D ГРАФИКА И КОНСТРУКТИВНАТА ПЕРСПЕКТИВА. Сборник. “Дни на науката 2009”. Фабер. Велико Търново. ISBN 978-954-400-276-2

Косев, Светослав (2010) ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД за участие в конкурс за доцент по 05.08.04 Изкуствознание и изобразително изкуство на тема "Перспектива и триизмерна графика" 2010 г. Велико Търново

Косев, Светослав (2009) A TRAINING MODEL OF A 3D COMPUTER GRAPHICS Сборник. Научна конференция. Съвременно образование и чужд език. Астарта. Велико Търново. ISBN 978-954-350-084-0

Косев, Светослав (2009) ДВИЖЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯТ ЗРИТЕЛЕН ЛЪЧ ВЪВ ВЕРТИКАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ. Сборник. “Дни на науката 2009”. Фабер. Велико Търново, ISBN 978-954-400-276-2

Косев, Светослав (2009) ИЗЛОЖБА - ТРИИЗМЕРНИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ "ЧОВЕКЪТ, ЯБЪЛКАТА, ЗМИЯТА" - Велико Търново Велико Търново, изложбени зали "Рафаел Михайлов"

Косев, Светослав (2009) ИЗЛОЖБА - ТРИИЗМЕРНИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ "ЧОВЕКЪТ, ЯБЪЛКАТА, ЗМИЯТА" - КАРЛОВО, 2009 г. Галерия А1 Карлово - галерия А1

Косев, Светослав (2009) СВЕТЛОСЯНКАТА В СРЕДИТЕ ЗА 3D ГРАФИКА И КОНСТРУКТИВНАТА ПЕРСПЕКТИВА. Сборник. “Дни на науката 2009”. Фабер. Велико Търново, ISBN 978-954-400-276-2

Косев, Светослав (2009) ТРИИЗМЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПРОСТРАНСТВО И ИЛЮЗИЯ. Сборник. Научна конференция “Проблеми на съвременното обучение по рисуване”, сборник Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново

Косев, Светослав (2004) ТРИМЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В МУЛТИМЕДИЙНИТЕ ПРОДУКТИ Сборник. Научна сесия. Приносът на факултета по изобразително изкуство за развитието на националното образование и изкуство. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново ISBN 954-524-409-7

Марков, Атанас (2021) Extension of creative approaches visual artists by Augmented Reality (AR). Разширяване на творческите подходи при визуалните артисти чрез добавена реалност (AR) Science series Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (P. Petkov and G. Bogdanova, Eds.), volume 7, issue 1, Publisher IMI-BAS, Sofia, Bulgaria, pp. 232-239, ISSN: 2367-8038, НАЦИД регистрационен No 1209

Марков, Атанас (2020) ВЪЗПРИЯТИЕ И ДЕЙСТВИЕ В ЕДНО. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ АРТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЪРХУ НАБЛЮДАТЕЛЯ-УЧАСТНИК Научна поредица. Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация. Том 6, брой 2 (9), стр. 97 - 94, ISSN 2367-8038, НАЦИД регистрационен No 1209

Марков, Атанас (2019) От „Интерактивно генеративни формации“ до „Взаимо-действие с технологичен организъм“. From "Interactive Generative Formations" to "Interaction with Technological Organism" Научна поредица "Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация", Том 5, брой 2 (7), pp. 81-88, 2019, ISSN 2367-8038 Science series “Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization”, 2019, Veliko Tarnovo, Bulgaria, volume 5, issue 2, pp. 81-88

Марков, Атанас (2018) FORUM OF THREE-DIMENSIONAL AND COMPUTER GRAPHICS – VISION. THE INTERSECTION POINT OF ARTISTIC CIRCLES, EDUCATION AND INDUSTRY. ФОРУМ ЗА ТРИИЗМЕРНА И КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА – VISION. ПРЕСЕЧНА ТОЧКА НА АРТИСТИЧНИТЕ СРЕДИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ИНДУСТРИЯТА CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE: PRESERVATION, PRESENTATION, DIGITALIZATION. Science series, Veliko Tarnovo, Bulgaria, Volume 5, 2018, p. 59-66, ISSN: 2367-8038, http://www.math.bas.bg/vt/kin/

Марков, Атанас (2017) Processes for design and creation of interactive works in the visual arts. Процеси при проектиране и изграждане на интерактивни визуални произведения. Сборник от Международна научна конференция “От сетивното към визуалното – плурализмът в изкуството”, 20-21 ноември 2015 г., Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2017, с.25-46, ISBN 978-619-208-103-4; COBISS.BG-ID 1284937188

Марков, Атанас (2016) Компютърните технологии при създаване на интерактивни произведения на изобразителното изкуство Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"; COBISS.BG-ID - 1277752804

Марков, Атанас (2015) Classification of techniques and styles in visual arts created by means of computer technologies. Класификация на техники и стилове във визуалните изкуства, създадени със средствата на компютърните технологии Сборник от Международна научна конференция “От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, 28 ноември 2014, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015, с. 100-112, ISBN 978-619-208-039-6; COBISS.BG-ID 1274367204

Марков, Атанас (2014) THE ROLE OF COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY IN CONTEMPORARY VISUAL ARTS Ролята на компютърните и информационни технологии в съвременните визуални изкуства. Сборник от Юбилейна международна научна конференция “50 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2014, с. 102-108, ISBN 978-954-524-981-5; COBISS.BG-ID 1273317604

Марков, Атанас (2010) Мултимедийни технологии Фабер, В. Търново, ISBN: 978-954-400-403-3

Цанова, Биляна (2020) Исторически предпоставки за началото на музейното дело и основополагането на художествен музей в Сливен Пролетни научни четения 2019, АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" Пловдив, 3-4 май, 2019 г.

Цанова, Биляна (2019) Художествена галерия "Димитър Добрович" - Сливен Фонд „Живопис“ – основа на музейните институции в Сливен" с.7-17 Живопис – избрано. От колекцията на Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен

Цанова, Биляна (2018) Изкуството, което не може да съществува без интернет Сборник доклади "Пролетни научни четения" 27-28 април 2018 г. Пловдив, АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив ISSN 1314-7005

Цанова, Биляна (2017) Събуждане на фотографията от вчера Вестник Култура, Бр. 28 (2904), година LXI, 21 юли 2017

Цанова, Биляна (2017) Събуждане на фотографията от вчера

Цанова, Биляна (2015) Бяло и дигитално, или Борис Симеонов между 22:00 ч. и 00:22 ч. artnovini.com – Арт Новини – актуални новини в областите – изобразително изкуство, музика, литература, театър

Цанова, Биляна (2015) Кинетичните графики на Сусуму Ендо Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив, 2015, с.447-454, ISBN 978-954-2963-13-4

Цанова, Биляна (2015) Художествени проекции и експерименти в творчеството на Сусуму Ендо и представянето им в България София, НХА, 2015, с. 171-177, ISBN 978-954-2988-10-6

Цанова, Биляна (2013) Sofia Design Week 2013 – Визуален пъзел за много вкусове Електронно издание на Градското списание – Варна

Цанова, Биляна (2013) Велико Маринчевски и безтегловната мисъл – изложба в София Електронно издание на Градското списание – Варна

Цанова, Биляна (2013) Художникът Красимир Добрев се завърна с престижна награда от Белград Електронно издание на Градското списание – Варна

Цанова, Биляна (2012) Атракция ли беше или театър? Седмичен регионален вестник „Сливенски новини” Год. XVIII, Брой 31, стр.10

Цанова, Биляна (2012) Случаят “Август в изкуството” 2012 Електронно издание на Градското списание – Варна

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/