Публикации на проф. дпн Пламен Анатолиев Легкоступ


Легкоступ, Пламен (2021) Национална изложба "Лудогорие" 2021, Художествена галерия "Проф. Илия Петров" в град Разград, откриване 21 май 2021 Художествена галерия "Проф. Илия Петров" в град Разград

Легкоступ, Пламен (2021) ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА - Paginadearte / Arte en Bulgaria / Изкуството в България https://www.youtube.com/watch?v=GUd5ko-xExc&feature=share&fbclid=IwAR3U7yFMDHGazqUBiBODSNQfjQhZsf-ysbs2f8jNWP0pvi6aHtSLXTqYcHc Paginadearte www.paginadearte.com - www.visualartsite.com

Легкоступ, Пламен (2021) В търсене на тайнствената красота (пътеводител за малки и големи), второ допълнено и преработено издание, ВТ, издателство "ФАБЕР", 2021, 264 стр., ISBN 978-619-00-1267-2; COBISS.BG-ID 47557128, рецензенти: доц. Лучия Ангелова, доц. Радослав Радев, д-р Галина Николова Велико Търново, издателство "Фабер"

Легкоступ, Пламен (2021) WORKS OF ART AND 5 – 10 YEAR OLD CHILDREN, Pedagogika-Pedagogy Volume 93, Number 2, 2021, pp 251-259, ISSN 1314–8540 (Online), ISSN 0861–3982 (Print), COBISS.BG-ID 47260424 Национално издателство Аз-буки, София

Легкоступ, Пламен (2021) ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВОТО ПОД КАРАНТИНА – ПРОБЛЕМИ, РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ, стр. 11-23; СБОРНИК С ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ДИПЛОМАТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ KИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА EВРОПА“ ТОМ VІ, 404 стр., Велико Търново, Издателство „Фабер“, 2021, ISSN: 2603-5030 (Print), ISSN: 2603-5391 (Online) Велико Търново, Издателство „Фабер“

Легкоступ, Пламен (2021) Самостоятелна изложба „От Търновград до Мисионис … през Китай“, ХГ "Никола Маринов", Търговище, 29.07.2021 - 27.08.2021 г. Художествена галерия "Никола Маринов", Търговище

Легкоступ, Пламен (2021) ХХІ Международно биенале на графиката - Варна 2021, Градска художествена галерия "Борис Георгиев", 13.08 - 30.09.2021 г. Градска художествена галерия "Борис Георгиев",

Легкоступ, Пламен (2021) "НАЦИОНАЛНА ГРАФИЧНА ИЗЛОЖБА НА ИМЕТО НА ГЕОРГИ ГЕРАСИМОВ – 2021", Художествена галерия „Станислав Доспевски” – Пазарджик, 01.10.2021 - 30.12.2021 г. Художествена галерия „Станислав Доспевски” – Пазарджик

Легкоступ, Пламен (2021) Осмо международно биенале „Изкуството на миниатюрата“, Художествена галерия Русе, 13.10.2021 - 30.12.2021 Художествена галерия Русе

Легкоступ, Пламен (2021) Самостоятелна изложба живопис „Приказен свят“, Галерия "Възраждане", Пловдив, 04.11.2021 - 22.11.2021 г. Галерия "Възраждане", Пловдив

Легкоступ, Пламен (2021) ЕСЕНЕН САЛОН НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ, Изложбен комплекс "Рафаел Михайлов", Велико Търново, 18 ноември – 15 декември 2021 г. Изложбен комплекс "Рафаел Михайлов", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2020) Рецензия за придобиване на ОНС Доктор от Елена Веселинова Панайотова, Факултет по науки за образованието и изкуствата при СУ „Св. Климент Охридски“. 26 Май 2020 Факултет по науки за образованието и изкуствата при СУ „Св. Климент Охридски“

Легкоступ, Пламен (2020) Самостоятелна художествена изложба "Китайски импресии" - живопис и графика, м. март 2020 Галерия "Arsenal of Art", Пловдив, България

Легкоступ, Пламен (2020) Пътуващият творец и неговите произведения – основа на интеркултурното общуване, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", том 5, Велико Търново, 11 – 12 октомври 2019 г., ВТ, изд. "Фабер", 2020, 266 стр., 217-228 стр., ISSN: 2603-5030, ред.колегия: доц. д-р Искра Мандова, проф. дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, проф. д-р Бора Беливанова, доц. д-р Андроника Мартонова, доц. д-р Чън Лися, проф. д-р Дун Юенсин Изд. "Фабер", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2020) Особености на китайската градска архитектура и парково изкуство – естетически и социални аспекти, (съавтор с Искра Мандова), Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", том 5, Велико Търново, 11 – 12 октомври 2019 г., ВТ, изд. "Фабер", 2020, 266 стр., 159-174 стр., ISSN: 2603-5030, ред.колегия: доц. д-р Искра Мандова, проф. дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, проф. д-р Бора Беливанова, доц. д-р Андроника Мартонова, доц. д-р Чън Лися, проф. д-р Дун Юенсин Изд. "Фабер", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2020) Биенале за съвременно българско изобразително изкуство БУРГАС 2020 "ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО", Галерия Петко Задгорски, Бургас, 04 септември - 09 октомври 2020 г. Галерия Петко Задгорски, Бургас,

Легкоступ, Пламен (2020) Рецензия за придобиване на ОНС Доктор от Милена Емилова Кирниколова, Факултет по науки за образованието и изкуствата при СУ „Св. Климент Охридски“. 28 септември 2020 Факултет по науки за образованието и изкуствата при СУ „Св. Климент Охридски“

Легкоступ, Пламен (2020) Самостоятелна художествена изложба "Пътуване във времето" - живопис и графика, 17 септември – 15 октомври 2020 г. Художествена Галерия Жорж Папазов, Ямбол

Легкоступ, Пламен (2020) ПЕТО БАЛКАНСКО КВАДРИНАЛЕ НА ЖИВОПИСТА "МИТОВЕТЕ И ЛЕГЕНДИТЕ НА МОЯ НАРОД", Стара Загора, 20.12.2020 г. Стара Загора, Художествена галерия

Легкоступ, Пламен (2020) Национална изложба - триенале: "ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ПРОСТРАНСТВО ЗА ВДЪХНОВЕНИЕ`2020", 20.10.2020 - 12.11.2020 г., Велико Търново ИК „Рафаел Михайлов“ Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2020) Национална изложба "ГРАФИЧЕН ФОРУМ", зала "Байер", Стара Загора, 31.10 2020 зала "Байер", Стара Загора

Легкоступ, Пламен (2019) Юбилейна самостоятелна изложба "60х60", Художествена галерия "Борис Денев", Велико Търново, април-май 2019 г. Художествена галерия "Борис Денев", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2019) Еast meets West - mutual learning between encountering civilizations : art exhibition in celebration of the 70th anniversary of the establishment of China-Bulgaria diplomatic relations 1949-2019 / forew. Cui Xiliang, Plamen Legkostup, Veliko Tarnovo, Faber Publishers, 2019, pp 54, ISBN 978-619-00-0978-8, COBISS.BG-ID 39072264 Veliko Tarnovo, Faber Publishers

Легкоступ, Пламен (2019) Изобразително изкуство за 4. клас (съавтор), изд."Просвета-София" АД, 76 стр. 2019 г., (Одобрен със заповед № РД 09-1607/25.06.2019 г.) ISBN: 978-954-01-3840-4, COBISS.BG-ID - 1291423972 изд."Просвета-София" АД,

Легкоступ, Пламен (2019) Изобразително изкуство за 4. клас - електронен учебник (съавтор), изд. "Просвета-София" АД, 2019 г., (Одобрен със заповед № РД 09-1607/25.06.2019 г.), 76 стр. ISBN: 978-954-01-3841-1 "Просвета-София" АД

Легкоступ, Пламен (2019) Есенен салон на СБХ-Велико Търново, Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново, м. октомври 2019 г. Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2019) Книга за учителя за 4 клас по изобразително изкуство, Издателство „Просвета – София“ АД – София, 2019, Формат: 17х24 см , 84 стр., ISBN 978–954–01–3905–0, COBISS.BG-ID - 1290818532 Издателство „Просвета – София“ АД

Легкоступ, Пламен (2019) Някои междукултурни различия между българи и китайци (съавтор с Искра Мандова), Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново, 12 – 13 октомври 2018 г., ВТ, изд. "Фабер", 2019, 220 стр., 69-78 стр., ISSN: 2603-5030, ред.колегия: доц. д-р Искра Мандова, проф. дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, проф. д-р Бора Беливанова, доц. д-р Андроника Мартонова, доц. д-р Чън Лися, проф. д-р Дун Юенсин ВТ, изд. "Фабер"

Легкоступ, Пламен (2019) Универсалният език на изкуството и Пътят на коприната, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново, 12 – 13 октомври 2018 г., ВТ, изд. "Фабер", 2019, 220 стр., 79-94 стр., ISSN: 2603-5030, ред.колегия: доц. д-р Искра Мандова, проф. дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, проф. д-р Бора Беливанова, доц. д-р Андроника Мартонова, доц. д-р Чън Лися, проф. д-р Дун Юенсин ВТ, изд. "Фабер", 2019

Легкоступ, Пламен (2019) По вълните на времето, Велико Търново, Изд. Фабер, 2019, 54 стр., ISBN 978-619-00-0935-1, COBISS.BG - ID - 38506504 Изд. Фабер, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2019) Международна изложба „Арт Розалиада - живописен пир на любовта и виното – 2019“, февруари 2019 изложбени зали „Рафаел Михайлов“, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2018) Фотоизложба „Китай през обектива на ... телефона“, м. октомври 2018 Институт „Конфуций“ към ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“

Легкоступ, Пламен (2018) Международна изложба в рамките на China Beijing International Language and Culture Expo 2018, 10.2018 CIEK, Beijing, China,

Легкоступ, Пламен (2018) Детето и изкуството (връзка между познавателното и творческото развитие), ДЕТЕТО И ПЕДАГОГИКАТА - Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Емилия Василева, София, 29 ноември 2018 г., София, изданието е отпечатано с подкрепата на изд. Просвета, 504 стр., 296-306 стр, ISBN 978-954-01-3806-0, съставители: Яна Рашева-Мерджанова, Илиана Петкова, Марияна Косева; СУ "Климент Охридски", изданието е отпечатано с подкрепата на изд. Просвета

Легкоступ, Пламен (2018) Изобразително изкуство за 3. клас (съавтор), електронен учебник; Одобрен със заповед № РД 09-1183/19.07.2018; София, Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД, 2018, 72 стр., ISBN: 978-954-01-3601-1; Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД

Легкоступ, Пламен (2018) Изобразително изкуство за 3. клас (съавтор), печатен - хартиен носител; Одобрен със заповед № РД 09-1183/19.07.2018; София, Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД, 2018, Формат: 21х29 см, 72 стр., ISBN: 978-954-01-3600-4; COBISS.BG-ID 1286955748 Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД

Легкоступ, Пламен (2018) Книга за учителя по изобразително изкуство за 3. клас (съавтор), София, Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД, 2018, Формат: 17х24 см, 80 стр., ISBN: 978-954-01-3720-9; COBISS.BG-ID 1285452516 Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД

Легкоступ, Пламен (2018) ПЪТЯТ. ДРАКОНЪТ. ХУДОЖНИКЪТ. (За Китай от първо лице), ВТ, Изд. Фабер, 2018, 252 стр., ISBN 978-619-00-0812-5; COBISS.BG-ID 1287410660 Издателство Фабер, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2018) Национална изложба „Арт Розалиада - живописен пир на любовта и виното – 2018“, февруари 2018 изложбени зали „Рафаел Михайлов“, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2018) Основи на изобразителното изкуство - теория и практика (част първа), ВТ, Издателство "Фабер", 2018 г., 328 страници, ISBN 978-619-00-0718-0; COBISS.BG-ID 1285810148 Издателство "Фабер" Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2018) Изложба „70 години великотърновски художници 1948-2018“, март 2018 г. Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2018) Първите пет години на великотърновския институт „Конфуций“, Пленарен доклад, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново, 13-14 октомври 2017 г., ВТ, изд. "Фабер", 2018, 310 стр., 25-59 стр., ISBN:978-619-00-0745-6; COBISS.BG-ID 1285808868 ред.колегия: проф. Пламен Легкоступ; доц. Лун Тао; доц. Искра Мандова, изд. "Фабер", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2018) Международна изложба „Дългият марш“, януари 2018 Hot Spot Art Plaza, Shenzhen, China

Легкоступ, Пламен (2018) Изобразително изкуство за 4. клас (съавтор), печатен - хартиен носител; Одобрен със заповед № РД ....на МОН; София, Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД, 2018, Формат: 60х90/8 см, 76 стр., ISBN: 978-954-01-3840-4 Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД

Легкоступ, Пламен (2018) Есенен салон на СБХ - Велико Търново – „ОТРАЖЕНИЯ“, м. декември 2018 г. Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2017) Изобразително изкуство за 1. клас (съавтор), Одобрен от МОН със заповед № РД 09-1588/08.02.2017 г., София, Издателство "Просвета", 2017, 68 стр., ISBN: 978-954-01-3226-6; COBISS.BG-ID 1280878052 Издателство "Просвета", София

Легкоступ, Пламен (2017) Изобразително изкуство за 2. клас (съавтор), одобрен от МОН,Заповед № РД 09-5349/05.10.2017 г., София, Издателство "Просвета", 2017, 72 стр., ISBN: 978-954-01-3412-3; COBISS.BG-ID 1283220708 Издателство "Просвета", София

Легкоступ, Пламен (2017) Изобразително изкуство за 2. клас, електронен учебник, (съавтор), одобрен от МОН,Заповед № РД 09-5349/05.10.2017 г, София, Издателство "Просвета", 2017, 72 стр., ISBN: 978-954-01-3413-0 Издателство "Просвета", София

Легкоступ, Пламен (2017) Изобразително изкуство за 1. клас, електронен учебник, (съавтор), Одобрен със заповед № РД 09-1588/08.02.2017 г., София, Издателство "Просвета", 2017, 70 стр., ISBN: 978-954-01-3276-1 Издателство "Просвета", София

Легкоступ, Пламен (2017) Книга за учителя по изобразително изкуство за 1. клас (съавтор), София, Издателство "Просвета", 2017, 60 стр., ISBN 978-954-01-3225-9; COBISS.BG-ID 1278392292 Издателство "Просвета", София

Легкоступ, Пламен (2017) Relation Between Cognitive аnd Creative Development // London Review of Education and Science, 2017, № 2 (22), (July-December). Volume XI., London, Imperial College Press, 2017. 381-390 p./ 590 p. ISSN: 1474-846X © Imperial College Press, 2017, © Imperial College London, 2017

Легкоступ, Пламен (2017) ИНТЕЛЛЕКТ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И ТВОРЧЕСКЫЕ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ - СВЯЗИ И ЗАВИСИМОСТИ // Вестник Восточно-Сибирской открытой академии. – 2017. – № 24; URL: vsoa.esrae.ru/190-1021 (дата обращения: 19.05.2017). Вестник Восточно-Сибирской открытой академии. – 2017. – № 24; URL: vsoa.esrae.ru/190-1021 http://www.vsoa.esrae.ru/

Легкоступ, Пламен (2017) Книга за учителя по изобразително изкуство за 2. клас (съавтор), София, Издателство "Просвета", 2017, 68 стр., ISBN 978-954-01-3463-5 ; COBISS.BG-ID 1282829540 Издателство "Просвета", София

Легкоступ, Пламен (2017) Международна изложба „The Silk Road - Impresion of Civilizations“, юни 2017 Пекински университет по езици и култура, Пекин, Китай

Легкоступ, Пламен (2017) Национална изложба – „Велико Търново, пространство за вдъхновение“, април-май 2017 Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2017) Класически техники и съвременни технологии в изобразителното изкуство, Международна научна конференция "Oт сетивното към визуалното: плурализмът в изкуството", В. Търново, 20-21 ноември 2015, [Електронен ресурс -1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см] В. Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2017' ISBN 978-619-208-103-4; COBISS.BG-ID 1284937188 В. Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"

Легкоступ, Пламен (2017) Приветствие, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", 257 стр,Велико Търново, 11-12 ноември 2016 г., ВТ, изд. "Фабер", 2017, 9-10 стр, ISBN: 978-619-00-0592-6; COBISS.BG-ID 1279019492 ред.колегия: проф. Пламен Легкоступ; доц. Лун Тао; доц. Искра Мандова, изд. "Фабер", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2016) Международна изложба, Международен пленер по живопис „Pod krovom Srbije” - май, 2016 Дом на културата, Княжевац, Сърбия,

Легкоступ, Пламен (2016) Представителна изложба на преподаватели от ФИИ на ВТУ, 2016 Ст. Загора, Казанлък, Сливен, Разград, Ловеч, Враца, Видин

Легкоступ, Пламен (2016) Самостоятелна изложба живопис, януари 2016 Университет по Геонауки, Ухан, Китай

Легкоступ, Пламен (2016) Самостоятелна изложба графика, живопис и компютърна графика, юни 2016 Пекински университет по езици и култура, Пекин, Китай

Легкоступ, Пламен (2016) IN JURE VERITAS! Списание DE JURE, Официално списание на Юридическия факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Том 7 / Брой 2, ВТ, УИ "Св.св. Кирил и Методий", 110-110 стр, Print ISSN: 1314-2593 УИ "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2016) Детето и изобразителното изкуство като интегративна творческа цялост, Сборник с доклади на тема „Предизвикателства пред съвременното образовани. Кръгла маса в чест на 80-годишнината на чл.-кор. проф. Любен Димитров, дпн“, София, 23 ноември 2016 г., София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, 97-104/ 512 стр., ISBN 978-954-07-4201-4, COBISS.BG-ID 1289550820 Ред.колегия: проф. Емилия Рангелова, проф. Георги Петров, доц. Вержиния Боянова, доц. Владислав Господинов; УИ „Св. Климент Охридски“, София

Легкоступ, Пламен (2016) Класически техники и съвременни технологии в изобразителното изкуство, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема: От сетивното към визуалното. "Плурализмът в изкуството“, Велико Търново, 20-21 ноември 2015 г., ВТ, УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2016, ISBN 978-619-208-103-4 УИ „Св. Св. Кирил и Методий“ ISBN 978-619-208-103-4

Легкоступ, Пламен (2016) Ролята на Институт „Конфуций“ за културния, образователен и икономически обмен между Китай и България, Пленарен доклад, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново, 25-26 септември 2015 г., ВТ, изд. "Фабер", 283 стр, 11-22 стр., ISBN: 978-619-00-0406-6; COBISS.BG-ID 1276229092; COBISS.BG-ID 1286335204 ред.колегия: проф. Пламен Легкоступ; доц. Лун Тао; доц. Искра Мандова, изд. "Фабер", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2016) Art Book of Prof. Plamen Legkostup, Beijing Language and Culture University, Division of Confucius Institute Development, Faculty of Arts, Beijing, China; 70 pp, 2016 Beijing Language and Culture University, Division of Confucius Institute Development, Faculty of Arts, Beijing, China

Легкоступ, Пламен (2016) Colorful world Beijing International Culture Exhibition, Oct 27-30, 2016 China International Exhibition Center, Beijing

Легкоступ, Пламен (2015) Международна изложба „Antilogika slike” - февруари, 2015 Нови Сад, Сърбия,

Легкоступ, Пламен (2015) Самостоятелна изложба живопис в рамките на 10-тата световна конференция на Институтите „Конфуций“, декември 2015 Експо център, Шанхай, Китай

Легкоступ, Пламен (2015) Отчет на проф. дпн Пламен Анатолиев Легкоступ, Ректор на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” за РАЗВИТИЕТО НА УНИВЕРСИТЕТА през периода от 17.05.2011 до 25.05.2015; ВТ, изд. Фабер, 2015, 532 стр., ISBN 978-619-00-0245-1; COBISS.BG-ID 1271954916 изд. Фабер, Велико Търново,

Легкоступ, Пламен (2015) Отчет на проф. д.п.н. Пламен Анатолиев Легкоступ - ректор на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" за развитието на Университета през периода от 17.05.2011 до 25.05.2015 година [Електронен ресурс], В. Търново : Фабер, 2015, 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см, ISBN 978-619-00-0245-1; COBISS.BG-ID 1271955940 издателство Фабер

Легкоступ, Пламен (2015) Antilogika slike, [autor tj. urednik Slavko Krunić; reprodukcije Milan Đakov]; Аутор: Гаталица, Александар; Ђурић, Миодраг; Албахари, Давид; Ђоковић, Михајло; Арсић, Љубица; Станић, Војо; Герзић, Боривој; Луковић, Александар; Димић, Ивана; Карабаджаков, Ганчо; Јовановић Данилов, Драган; Рап, Ото; Митровић, Немања; Уларџић, Дејан; Монд, Вал; Крунић, Славко; Огњановић, Мирјана; Браидо, Силвано; Палавестра, Александар; Легкоступ, Пламен; Пинел, Елоди; Пенев, Пеньо; Ранковић, Драган; Токин, Иван; Круљ, Зоран; Ветман, Харалд; Петровић, Снежана; Шајтинац, Угљеша; Мацановић, Момчило; Издавање и производња - Novi Sad : Kulturni centar Novog Sada, 2015 (Novi Sad : Print studio MA); 89 str.-reprodukcije u bojama; ISBN 978-86-7931-422-2; COBISS.SR-ID 293464071 Novi Sad : Kulturni centar Novog Sada, 2015 (Novi Sad : Print studio MA)

Легкоступ, Пламен (2015) Palavestra, Aleksandar; Легкоступ, Пламен, Ukradena relikvija : priča nastala prema slici "Privlačenje" Plamena Legkostupa / Aleksandar Palavestra; B: Antilogika slike, Novi Sad : Kulturni centar Novog Sada, 2015, ISBN 978-86-7931-422-2; COBISS.SR-ID 293464071; Str. 51-56 - COBISS.SR-ID 315453703 Novi Sad : Kulturni centar Novog Sada, Srbije

Легкоступ, Пламен (2014) Приветствие, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР, Велико Търново, 26-27 септември 2014 г., ВТ, изд. "Фабер", 2014, 12-13 стр., ISBN: 978-619-00-0185-0; COBISS.BG-ID 1271465188, ред.колегия: проф. Бора Беливанова, проф. Пламен Легкоступ; проф. Ли Сяокуей; доц. Искра Мандова изд. "Фабер", 2014

Легкоступ, Пламен (2014) Самостоятелна изложба „ТРАДИЦИИ, ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИИ”, юни 2014 Централно фоайе на БАН, София

Легкоступ, Пламен (2014) Самостоятелна изложба живопис и компютърна графика „Средновековни притчи“, октомври 2014 художествена галерия „Димитър Добрович”, Сливен

Легкоступ, Пламен (2014) Самостоятелна изложба живопис и графика, (cъвмecтно с Пeньo Пeнeв) - 01.10.2014 Нaциoнaлен иcтopичecки мyзeй, Tиpaнa, Албания

Легкоступ, Пламен (2014) Самостоятелна изложба „5 § 5“, м. април 2014 изложбени зали „Рафаил Михайлов“, Велико Търново, България

Легкоступ, Пламен (2014) Теория и методика на изобразително изкуство (съавтор), София, Издателство Просвета, 2014, 276 стр., ISBN 978-954-01-3039-2; COBISS.BG-ID 1267020004 Издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2013) Арт-терапия и социална работа с деца-мигранти, Сборник: Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца мигранти (авторски колектив); ВТ, изд. Фабер, 2013, 92-104/140 стр., ISBN 978-954-400-980-9; COBISS.BG-ID 1261589988 изд. Фабер, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2013) Училищна педагогика, (съавтор), Велико Търново, изд. Фабер, 2013, 354 стр./ 97-98; 183-192; 341-344 стр; ISBN 978-954-400-976-2; COBISS.BG-ID 1262632164 изд. Фабер, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2013) Изложба "Международен пленер по живопис “Спинакер'2013”, февруари, 2013 Херцег Нови, Черна гора

Легкоступ, Пламен (2013) Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий” – вчера, днес, утре, София, сп. Педагогика, кн. 9, година LXXXIV, 2013, стр. 1289-1301 ISSN: 0861-3982; COBISS.BG-ID 1261095908 София

Легкоступ, Пламен (2013) Социалната педагогика и изкуството, София, списание Педагогика, кн. 9, година LXXXIV, 2013, стр. 1331-1339, ISSN: 0861-3982; COBISS.BG-ID 1261097700 София

Легкоступ, Пламен (2013) Изобразително изкуство – IІI-ти клас, трето прераб. изд, (съавтор), одобрен от МОН със зaповeд: № PД 09-209/17.02.2014 г.) София, издателство Просвета, 2013, 96 стр., ISBN 978-954-01-2890-0; COBISS.BG-ID 1266366180 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2013) В университетите се учи, а не се прави политика : с проф. Пламен Легкоступ, ректор на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" разговаря Веселина Ангелова, В-к Труд : национален всекидневник. ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 294 (28 окт. 2013), с. 18, COBISS.BG-ID 1254365412 В-к Труд : национален всекидневник, София : Медиа холдинг

Легкоступ, Пламен (2013) Преподавателите на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" (1963-2013) / [ред. кол. Пламен Легкоступ - отг. ред. ... и др.], (предговор), В. Търново, изд. Фабер, 2013, 5-6 стр., 636 стр., ISBN 978-619-00-0054-9; COBISS.BG-ID 1266337252 изд. Фабер, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2012) Колективна изложба - живопис, м. декември 2012 университет по Геонауки в Ухан, КНР

Легкоступ, Пламен (2012) Предговор; Диалог на педагогическите компетенции : 130 години от създаването на педагогическото училище във Враца / [състав. Огняна Георгиева-Тенева ... и др.], ; 324 с. : с портр., диагр., табл. ; 24 см [предг. Пламен Легкоступ], ISBN 978-954-524-839-9; COBISS.BG-ID 1246143972 Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012 (печат-Ивис)

Легкоступ, Пламен (2012) Социално-педагогическата работа и изкуството (съавтор), ВТ, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 216 стр., ISBN 978-954-524-835-1; COBISS.BG-ID 1245980644 Рецензенти: проф. Димитър Гюров, проф. Лучия Ангелова, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Легкоступ, Пламен (2011) Основи на училищната педагогика, (съавтор), ВТ, изд. Фабер, 2011, 288 стр.; 52-54, 109-116, 278-282 стр; ISBN 978-954-400-560-3; COBISS.BG-ID 1239533796 изд. Фабер

Легкоступ, Пламен (2011) Измерения на личностното развитие в релациите на неговия творчески и интелектуален компонент, Сборник по случай 60-годишнината на проф. дпн Пламен Радев, Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски”, 2011, с. 29-34, ISBN 978-954-423-667-0. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011, ISBN 978-954-423-667-0.

Легкоступ, Пламен (2011) Изобразително изкуство – IV-ти клас, (съавтор), одобрен от МОН cъc заповeд № PД 09-1729/24.11.2011 г.), София, издателство Просвета, 92 стр., ISВN 9789540122359 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2011) Финансиране на държавните висши училища – състояние и перспективи, Сборник от научно-практически семинар „Финансовото управление и контрол във висшите училища от системата на публичния сектор” - 10-11.12.2010 г., ВТ, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 59-70, ISBN 978-954-524-807-8; COBISS.BG-ID 1239171300 Научно-практически семинар „Финансовото управление и контрол във висшите училища от системата на публичния сектор” 10-11.12.2010 г., Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, ISBN 978-954-524-807-8

Легкоступ, Пламен (2011) "Изобразителното изкуство и интегрираното обучение", сборник „Подадена ръка”, авторски колектив, Трудове на ВТУ"Св. Св. Кирил и Методий", 204 стр, ВТ, издателство Фабер, 2011, стр. 139-162, ISBN 978-954-400-555-9; COBISS.BG-ID 1239494628 Издателство Фабер, В. Търново,

Легкоступ, Пламен (2011) Социално-педагогическа компетентност за работа с деца-мигранти, (съавтор), „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2011, стр.156 - 160, ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID 1245232612 „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2011, ISSN 1311-3321

Легкоступ, Пламен (2011) Ролята на изобразителното изкуство при възприемането на художествената литература от децата от предучилищна възраст (съавтор), Ниш, Университет у Нишу. Врање: Учитељски факултет. с. 75-79, ISBN: 978-86-82695-92-9. Научни скуп на тему: Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста, Учитељском факултету у Врању. В: Денић, С. (гл. и отг. уред.). Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста. Университет у Нишу. Врање: Учитељски факултет. с. 153 - 163. ISBN: 978-86-82695-92-9.

Легкоступ, Пламен (2011) Социално-педагогически аспекти на работата с деца в неравностойно социално положение чрез интеграция между изобразителното изкуство и развитието на речта (съавтор) Ниш, Университет у Нишу, Врање: Учитељски факултет. с. 163 - 173. ISBN: 978-86-82695-92-9. Научни скуп на тему: Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста, Учитељском факултету у Врању. В: Денић, С. (гл. и отг. уред.). Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста. Университет у Нишу. Врање: Учитељски факултет. с. 163 - 173. ISBN: 978-86-82695-92-9.

Легкоступ, Пламен (2011) Арттераприја као начин јачање функције породице (съавтор), Васпитање за хумане односе-Проблеми и перспективе, Ниш, 2011, 393-400 стр, ISBN 978-86-7379-233-0 Васпитање за хумане односе-Проблеми и перспективе, Ниш, 2011, ISBN 978-86-7379-233-0

Легкоступ, Пламен (2011) Отчет на проф. дпн Пламен Анатолиев Легкоступ, Ректор на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” за РАЗВИТИЕТО НА УНИВЕРСИТЕТА през периода от 17.05.2007 до 17.05.2011; ВТ, изд. Фабер, 2011, 310 стр. ISBN 978-954-400-469-9; изд. Фабер, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2011) Самостоятелна изложба „33 компютърни графики“, м. май – 2011 изложбени зали „Рафаил Михайлов“, Велико Търново, България

Легкоступ, Пламен (2011) Изложба "Международен пленер по живопис “Спинакер'2011”, февруари, 2011 Херцег Нови, Черна гора

Легкоступ, Пламен (2011) Възможности за интегриране на деца-мигранти чрез средствата на изобразителната дейност, (съавтор), „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2011, с. 161 – 165, ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID 1245232612 „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, ISSN 1311-3321

Легкоступ, Пламен (2011) Търновска книжовна школа. Т. 9, Търново и идеята за християнския универсализъм XII-XV век : девети международен симпозиум, Велико Търново, 15-17 октомври 2009 г. / [ред. кол. Иван Харалампиев ... и др.], отзив, В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011 (В. Търново : Фабер), 816 с, ISBN 954-524-339-2 (подв.), COBISS.BG-ID 1248773860 Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, печат Фабер

Легкоступ, Пламен (2010) Изложба "Международен пленер по живопис “Алма-Монс”, март, 2010 Баня Врдник, Р. Сърбия

Легкоступ, Пламен (2010) Педагогическото образование във Великотърновската Алма Матер, Пленарен доклад, Сборник доклади от научна конференция „25 години педагогически факултет”, проведена на 6-7.11.2009, В.Търново, ВТ, изд. Фабер, 2010, стр. 13-18, ISBN 978-954-400-422-4 Сборник доклади от научна конференция „25 години педагогически факултет”, В.Търново, 2010, ISBN 978-954-400-422-4

Легкоступ, Пламен (2010) Взаимодействието „родители-деца и възможностите на арт-терапията”, (съавтор), Сборник доклади от научна конференция „25 години педагогически факултет”, проведена на 6-7.11.2009, В.Търново, изд. Фабер, 2010, стр.152-155, ISBN 978-954-400-422-4 В. Търново: Фабер, ISBN: 978-954-400-422-4.

Легкоступ, Пламен (2010) Изкуството на правото и правото на изкуството, Списание DE JURE, Официално списание на Юридическия факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Том 1 / Брой 1, ВТ, УИ на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 5-10 стр, Print ISSN: 1314-2593 УИ на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2010) Стилове и основни етапи в европейското изкуство, Велико Търново, УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2010, 195 стр., ISBN 978-954-524-765-1; COBISS.BG-ID 1239216356 Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2010) Изложба "Международен пленер по живопис", септември, 2010 Прилипац, Р. Сърбия

Легкоступ, Пламен (2010) Самостоятелна изложба – живопис, графика, м. март, 2010 Български културен център, Берлин, Германия

Легкоступ, Пламен (2010) Самостоятелна изложба – компютърна графика, м. юни, 2010 Ректорат на Нишкия университет, Ниш, Сърбия

Легкоступ, Пламен (2010) Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, второ допълнено издание, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2010, 233 стр., ISBN 978-954-07-3057-8; COBISS.BG-ID 1232900580 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с учителите (съавтор), книга за учителя за трета група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, стр. 89-98, ISBN 978-954-426-846-6; COBISS.BG-ID 1231908580 издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с цветовете (съавтор), учебник за трета група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, 32 стр, ISBN 978-954-426-814-5; COBISS.BG-ID 1233327588 издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2009) Юбилейна самостоятелна изложба – живопис, графика и скулптура – „50 по 50“, м. Април, 2009 художествена галерия „Борис Денев”, Велико Търново, България

Легкоступ, Пламен (2009) Самостоятелна изложба „Изкуство и технологии”, ноември 2009 СВУБИТ, София,

Легкоступ, Пламен (2009) Православие и славянство – единство в многообразии, Пленарен доклад, Международной научно-практической конференции "Славянский мир: общность и многообразие" Тверской государственный университет, 22-23 мая 2008, Тверь, 2009, стр. 5-13, ISBN 978-5-7609-0481-2 Тверской государственный университет, Тверь, 2009, ISBN 978-5-7609-0481-2

Легкоступ, Пламен (2009) Пламен Легкоступ, монография, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2009, 112 стр, ISBN 978-954-07-2849-0 Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с учителите (съавтор), Книга за учителя за втора група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, стр. 157-176, ISBN 978-954-426-816-9; COBISS.BG-ID 1231908068 издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с цветовете (съавтор), Учебник за втора група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, 30 стр, ISBN 978-954-426-837-4; COBISS.BG-ID 1233328868 издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с цветовете (съавтор), Учебник за първа група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, 30 стр, ISBN 978-954-426-844-2; COBISS.BG-ID 1233344484 издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с учителите, Книга за учителя за първа група на детската градина. (съавтор), София, издателство Анубис, 2009, стр. 89-98, ISBN 978-954-426-846-6; COBISS.BG-ID 1231908324 издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2009) Професорите на Великотърновския университет 1963-2008, Предговор на едноименния сборник, ВТ, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, стр. 3-6, ISBN 978-954-524-692-0 Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2009. ISBN 978-954-524-692-0

Легкоступ, Пламен (2009) Дела религијске уметности и ученици у неравномрпавном социјалном положају, (съавтор), Protivurečnosti socijalizacije mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira, Niš, 2009, стр. 429-438, ISBN 978-86-7379-179-1 Protivurečnosti socijalizacije mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira, Niš, 2009. ISBN 978-86-7379-179-1

Легкоступ, Пламен (2009) Жеља за истицањем и насиље у школама и арт-терапија, (съавтор), Protivurečnosti socijalizacije mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira, Niš, 2009, стр. 259-271, ISBN 978-86-7379-179-1 Niš, 2009. ISBN 978-86-7379-179-1

Легкоступ, Пламен (2009) Аспекти на социалната работа със семействата в България и в света, (съавтор), София, сп. Педагогика, кн 9-10, 2009, стр. 71-85, ISSN 0861-3982; COBISS.BG-ID 1183740388 сп. Педагогика, кн 9-10, стр. 71-85, София. 2009. ISSN 0861-3982.

Легкоступ, Пламен (2009) Денят на народните будители, София, сп. Педагогика, кн 9-10, 2009, стр. 3-7, ISSN 0861-3982. сп. Педагогика, кн 9-10, стр. 3-7, София. 2009. ISSN 0861-3982.

Легкоступ, Пламен (2009) История на българската философска мисъл : От палеобалканската митология до метафизиката на исихазма. - 2009. - 380 с. : с ил. ; 21 см., Т. 1 - съставител Евлоги Данков; В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2000-2009, ISBN 978-954-524-697-5; COBISS.BG-ID 1230182628 Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2000-2009, ISBN 978-954-524-697-5

Легкоступ, Пламен (2009) Изобразително изкуство за IV клас (съавтор с Лучия Малинова Ангелова), Одобрен със заповед N РД 09-216/03.02.2009 на МОН, второ прераб. издание, София, изд. Просвета, 2009, 92 стр., ISBN 978-954-01-2235-9; COBISS.BG-ID 1230217444 София, изд. Просвета

Легкоступ, Пламен (2009) Книга за учителя по изобразително изкуство за IV клас (съавтор с Лучия Малинова Ангелова), второ преработено издание, София, изд. Просвета, 2009, 80 стр., ISBN 978-954-01-2236-6; COBISS.BG-ID 1229351908 изд.Просвета

Легкоступ, Пламен (2009) Самостоятелна изложба, м. декември, 2009 галерия „Възраждане“, Пловдив, България

Легкоступ, Пламен (2009) Децата и изкуството (съавтор с Лучия Ангелова), монография, второ издание, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2009, 236 стр. ISBN 978-954-07-2950-3; COBISS.BG-ID Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София

Легкоступ, Пламен (2008) Изобразително изкуство за III клас (съавтор с Лучия Малинова Ангелова), второ преработено издание, Одобрен със заповед N РД 09-321/07.03.2008 г. на МОН, София, изд. Просвета, 2008, 92 стр., ISBN 978-954-01-2092-8; COBISS.BG-ID 1228091108 изд. Просвета

Легкоступ, Пламен (2008) Изобразително изкуство за II клас (съавтор с Лучия Ангелова), [2.] прераб. изд, Одобрен със заповед N РД 09-322/07.03.2008 г. на МОН, София, изд. Просвета, 2008, ISBN 978-954-01-1933-5; COBISS.BG-ID 1228549604 София, изд. Просвета

Легкоступ, Пламен (2008) Интегративната роля на изобразителното изкуство за интелектуалното развитие на децата, София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 8, 2008, стр. 9-13, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1181945060 сп. "Предучилищно възпитание", София, кн. 8, 2008.

Легкоступ, Пламен (2008) Приятели с учителите – обучение, възпитание и диагностика. Подготвителна група. (съавтор), (одобрено от МОН), София, изд. АНУБИС, 2008, ISBN 978-954-426-779-7; COBISS.BG-ID 1230070756 София, изд. АНУБИС, 2008.

Легкоступ, Пламен (2008) С основателно самочувствие и големи отговорности, София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 8, 2008, стр. 5-8, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1181945060 София

Легкоступ, Пламен (2008) Приятели с цветовете - обучение, възпитание и диагностика. Подготвителна група. (съавтор) (Одобрено със заповед Nо РД 09-289/05.03.2008 г. на МОН), София, издателство Анубис, 2008, 32 стр, ISBN 978-954-426-710-0; COBISS.BG-ID 1230065892 издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2008) 45 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" дава мощен духовен тласък за развитието на българската просвета и култура, София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 8, 2008, стр. 1-3, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1181945060 сп. "Предучилищно възпитание", София, кн. 8, 2008

Легкоступ, Пламен (2007) Интеркултурното образование в българското училище-идеи и реалност (съавтор с Валентина Колева, Христо Кючуков), София, сп. Педагогика, кн. 2, 2007, стр. 50-60, ISSN 0861-3982; COBISS.BG-ID 1174407140 сп. Педагогика, София ISSN 0861-3982.

Легкоступ, Пламен (2007) Изобразителното изкуство и интегрираното обучение, Интеграцията като идея, политика и тенденция в образованието, авторски колектив - Пенка Костова, Анелия Гърбачева, Иван Карагьозов, Мари-Клер Алевик, Гилен Мажерот, Моник Дьопре, Пол Дюпон, монография, 172 стр, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, 111-134 стр, ISBN 978-954-598-5; COBISS.BG-ID 1226964708; рецензенти: проф. Гинка Димитрова, доц. Живко Карапенчев, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (2007) Дете и уметничко дело (Ликовна уметност и дечjе ликовне способности) монография, Реп. Сърбия,Издавач: Медиа Прес Ниш, Штампа: Медиа Прес Ниш, 2007, 128 стр., ISBN 86-909478-0-3; COBISS.SR-ID 1024144596 Ниш Реп. Сърбия, Издавач: Медиа Прес Ниш, Штампа: Медиа Прес Ниш, ISBN 86-909478-0-3;

Легкоступ, Пламен (2007) Legkostup, Pl., "L`education artistique au sein de l`education integratrice", Destination: Integration scolaire – approaches educatives belgo-bulgares, 115 стр, авторски колектив; Mons, Belgique, Universite de Mons-Hainaut, UMH, 2007, pp 83-93, D/2007/9708/1 Université de Mons-Hainaut, UMH, Belgique

Легкоступ, Пламен (2007) Методически разработки на уроци по изобразително изкуство – I - IV клас: С Арт и Цветльо в света на изкуството (съавтор с Лучия Ангелова), книга за учителя; София, издателство Просвета, 2007, 152 стр, ISBN 978-954-01-2040-9; COBISS.BG-ID 1226957028 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2007) “Связи и зависимости между интеллектом и творческими способностями", Научные труды Московского Педагогического Государственного Университета, серия: Психолого-педагогические науки, Сборник статей - Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию факультета дошколной педагогики и психологии и 135-летию Московского Педагогического Государственого Университета, 16-17 марта 2007 года, Москва Москва, Русия, Московски държавен педагогически университет

Легкоступ, Пламен (2007) Възприемането на изкуството и децата от предучилищна възраст, София, сп. Предучилищно възпитание, бр. 1, 2007, стр. 18-24 Сп. Предучилищно възпитание, 2007, №1.

Легкоступ, Пламен (2007) Самостоятелна изложба – живопис и компютърна графика – „Традиции и технологии в изобразителното изкуство”, м. април – 2007 изложбени зали „Рафаил Михайлов“, Велико Търново, България

Легкоступ, Пламен (2007) Изложба "Международен пленер по живопис „Колут-Мандич“, февруари, 2007 Апатин, Р. Сърбия

Легкоступ, Пламен (2007) Изложба "Международен пленер по живопис „Колут-Мандич“, декември, 2007 Суботица, Р. Сърбия

Легкоступ, Пламен (2007) Ще проверя основно всички сметки на ВТУ : Интервю с Пламен Легкоступ, ректор на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" / Иван Първанов, в-к Монитор : Българският национален всекидневник Х1. ISSN 1311-9699. - IX, 2924 (25 май 2007), с. 14, COBISS.BG-ID 1220165348 в-к Монитор : Българският национален всекидневник, София : Монитор ООД

Легкоступ, Пламен (2006) Изложба "Международен пленер по живопис „Спинакер'06“, февруари 2006 Херцег Нови, Черна гора,

Легкоступ, Пламен (2006) Самостоятелна изложба живопис – галерия „Alteschule“, м. януари 2006 Клетвиц, Германия

Легкоступ, Пламен (2006) Дисертационен труд "Интегративна роля на изобразителното изкуство за интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст", 388 стр. и 297 стр. с приложения, защитен успешно пред СНС по Педагогика при ВАК през септември 2006 г., за присъждане на научната степен Доктор на педагогическите науки. Предложена от Великотърновски унив. Св. Св. Кирил и Методий. Пед. фак. Кат. Предучилищна педагогика Защитена пред СНС по педагогика, 28.09.2006 Утвърдена от ВАК с прот. N 18-14/19.10.2006 COBISS.BG-ID 1242124004 СНС по Педагогика при ВАК

Легкоступ, Пламен (2006) "Форми за екипна изобразителна дейност – класификация и организация",София, сп. Педагогика, кн. 9/ 2006, стр. 54-68, ISSN 0861-3982; COBISS.BG-ID 1173624548 София, сп. Педагогика, кн. 9/ 2006.

Легкоступ, Пламен (2006) Training of pedagogical staff on purpose to integrate the information and communication technologies in the teaching process, (Margarita Todorova, Mariana Nikolova, Georgi Todorov), Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmes Editing and layout of the book: Maria Pascual Segarra, Prague, Charles University in Prague, Faculty of Education, pp 151-159, ISBN 80-7290-236-9, Prague, Charles University in Prague, Faculty of Education

Легкоступ, Пламен (2006) Training primary school teachers in the new conditions of the Bulgarian educational reality, (Antonia Krasteva, Margarita Todorova, Georgi Todorov), Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmes, Editing and layout of the book: Maria Pascual Segarra, Prague, Charles University in Prague, Faculty of Education, pp 201-210, ISBN 80-7290-236-9, Prague, Charles University in Prague, Faculty of Education

Легкоступ, Пламен (2006) "Изобразителното изкуство и интелектуалното възпитание", София, сп. "Предучилищно възпитание", LIV, кн. 1, 2006, стр. 27-29, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1170001380 София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 1, 2006;

Легкоступ, Пламен (2006) Магия от цветове - учебно помагало за трета група на детската градина, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрено от МОН, заповед №09-246/31.03.2006, София, издателство Анубис, 2006, 32 стр., ISBN-10: 954-426-685-2; ISBN-13:978-954-426-685-1; COBISS.BG-ID 1242851556 рецензент Юлия Георгиева издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2006) Изкуство, творчество, интелектуално възпитание, монография, В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 216 стр, ISBN-13:978-954-524-509-1, ISBN-10:954-524-509-3, COBISS.BG-ID 1243623396 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев; Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (2006) Основи на специалната педагогика – част втора, учебник 218 стр, (съавтор с Иван Карагьозов, Венета Кацарска), глава 3-та - Изобразителното изкуство в обучението на деца със специални образователни потребности, Велико Търново, печат "Антос полиграф", Шумен, 2006, 66-105 стр, ISBN 954-8665-70-Х Велико Търново, печат "Антос полиграф", Шумен

Легкоступ, Пламен (2006) Изкуството и обучението по религия, книга, Велико Търново, изд. Фабер, 2006, 103 стр., ISBN 10: 954-775-665-9, ISBN 13: 978-954-775-655-7; COBISS.BG-ID 1243144420 рецензенти: доц. Димитър Попмаринов, доц. Пеньо Пенев, изд. Фабер, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2006) Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, учебник, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2006, 170 стр., ISBN 10: 954-07-2449-X , ISBN 13: 978-954-07-2449-2, рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София

Легкоступ, Пламен (2006) Практически аспекти на учебното съдържание по изобразително изкуство – I - IV клас, Електронен учебник, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2006 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (2005) Изобразително изкуство – IV-ти клас, (съавтор), одобрен от МОН със заповед № РД 09 - 1184/12.07.2005, София, издателство Просвета, 2005, 92 стр., ISBN 954-01-1715-1 COBISS.BG-ID 1044047844 рецензент Мариета Савчева издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2005) Книга за учителя по Изобразително изкуство – IV-ти клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН, София, издателство Просвета, 2005, 72 стр., ISBN 954-01-1734-8; COBISS.BG-ID 1044047844 рецензент Мариета Савчева издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2005) Изобразително изкуство, Тестови задачи и упражнения за IV-ти клас, авторски колектив, (съавтор с Лучия Ангелова), София, издателство Просвета, 2005, 198-227 стр., ISBN 954 01 1822-0; COBISS.BG-ID 1044660708 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2005) В търсене на тайнствената красота (пътеводител за малки и големи), ВТ, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2005, 176 стр., ISBN 954-524-435-6; COBISS.BG-ID 1243720676 рецензенти: доц. Лучия Ангелова, доц. Радослав Радев Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (2005) Международна изложба „Универсиада ’2005”, 2005 Измир, Турция

Легкоступ, Пламен (2005) Международен пленер по живопис „Струга'05“, 2005 Скопие, Македония

Легкоступ, Пламен (2005) Децата и изкуството (съавтор с Лучия Ангелова), монография, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2005, 236 стр. ISBN 954-07-2238-1; COBISS.BG-ID 1044177892 Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София

Легкоступ, Пламен (2005) Изобразительные способности и интеллект детей 5-6 лет, Научные труды Московского Педагогического Государственного Университета, серия: Психолого-педагогические науки, Сборник статей, МГПУ, Москва, Русия, Издательство Прометей, 2005, стр. 541-544, ISBN 5-7042-1446-0, Москва, Русия: Научные труды Московского Педагогического Государственного Университета, серия: Психолого-педагогические науки, Сборник статей, Издательство Прометей

Легкоступ, Пламен (2005) "Възприемане на природните обекти и изобразяването им в реални и фантазни образи", (съавтор с Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Владимир Стойчев), София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2005, стр. 2-4, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1168581092 София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2005

Легкоступ, Пламен (2005) Предучилищната педагогика – научна област или борба на програми (съавтор с Лучия Ангелова),София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 2/2005, с. 11-13, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1166615268 София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 2/2005, с. 11 - 13 .

Легкоступ, Пламен (2005) "Ролята и мястото на изобразителното изкуство за интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности в масовото училище", Велико Търново, Трудове на ВТУ"Св. Св. Кирил и Методий", Иновационни образователни технологии в детската градина и началното училище (Методико-приложни аспекти), 2005, том 10, книга 4, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, стр. 7-37, ISSN 0204-6369 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (2005) "Изобразителното изкуство и работата в екип", Педагогически алманах, том.13, бр.1, 2005, В. Търново, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2005, 289-319 стр, Print ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1174411492 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (2005) Арт-терапията чрез изобразителното изкуство и детето. – В: Здравно възпитание. Първа национална научно-практическа конференция „Иновации в подготовката на кадри за социална работа” София: Унив. изд. Св. Климент Охридски

Легкоступ, Пламен (2005) XI Национална изложба на художниците – педагози, май 2005 изложбени зали „Рафаил Михайлов“, Велико Търново, България

Легкоступ, Пламен (2005) Самостоятелна изложба компютърна графика „С ново лице“, м. април 2005 галерия „Спектър“, Велико Търново, България

Легкоступ, Пламен (2004) В приказния свят приказни игри (съавтор с Лучия Ангелова и Николай Цанев), сп. Предучилищно възпитание, кн.7/2004, 20-26 стр, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1165008868 София

Легкоступ, Пламен (2004) "Общуването “ Родител – дете – творба ” в музея или в художествената галерия”, София, сп. Образование, бр.1/2004, година XIII, стр. 36-43, ISSN: 0861-475X; COBISS.BG-ID 1163119588 София, сп. Образование, кн. 1/2004.

Легкоступ, Пламен (2004) Самостоятелна изложба – живопис и компютърна графика, м. декември 2004 Руски културно-информационен център, София, България

Легкоступ, Пламен (2004) Самостоятелна изложба живопис, м. юни 2004 – галерия „Възраждане“, Пловдив, България

Легкоступ, Пламен (2004) Приказни игри - учебно помагало за подготвителна група на детската градина, (съавтор с Лучия Ангелова, Николай Цанев), одобрено от МОН - зап. № РД 09-1135/11.08.2004, София, издателство Анубис, 2004, 32 стр., ISBN 954-426-634-8; COBISS.BG-ID 1044370660 рецензенти: проф. Стойка Здравкова, Кирил Гюлеметов, издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2004) Самостоятелна изложба – живопис и компютърна графика, м. септември, 2004 Български културно-информационен център, Москва, Русия

Легкоступ, Пламен (2004) Изобразително изкуство – IІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), Одобрен със заповед N РД 09-1337/31.08.2004 г. на МОН, София, издателство Просвета, 2004, 92 стр., ISBN 954-01-1585-Х, ISBN 954-01-1573-6; COBISS.BG-ID 1042497252, рец: Мариета Савчева, Анелия Асенова, издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2004) Книга за учителя по Изобразително изкуство – IІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН - зап. № РД 09-1337/31.08.2004, София, издателство Просвета, 2004, 62 стр., ISBN 954-01-1585-Х; ISBN 954-01-1573-6; COBISS.BG-ID 1042497252 рец: Мариета Савчева, Анелия Асенова, издателство Просвета София

Легкоступ, Пламен (2003) Изобразително изкуство – ІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрен от МОН, София, издателство Просвета, 2003, 88 стр., ISBN 978-954-011-933-5; COBISS.BG-ID 1040769508 рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2003) Книга за учителя по Изобразително изкуство – ІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН, рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова, София, издателство Просвета, 2003, 70 стр., ISBN 954-01-1420-9; COBISS.BG-ID 1040769764 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2003) Самостоятелна изложба живопис - галерия „Спинакер“, м. Февруари, 2003 Херцег Нови, Черна гора

Легкоступ, Пламен (2003) Самостоятелна изложба живопис, графика, пластика „44 години – 44 картини“, България, м. април, 2003 галерия „Спектър“ В. Търново

Легкоступ, Пламен (2003) "Изобразителното изкуство между подготвителната група и първи клас", София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 8/2003, стр. 16-19, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1161843684 София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 8/2003.

Легкоступ, Пламен (2003) “Children and talent”, Трета интернационална конференция “Creativity in mathematics education and the education of gifted students”, Bulgaria, Rousse, August 3-9, 2003, стр. 263-265 Трета интернационална конференция “Creativity in mathematics education and the education of gifted students”, Bulgaria, Rousse, August 3-9, 2003.

Легкоступ, Пламен (2003) IX Национална изложба на художниците – педагози, май, 2003 Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново, България

Легкоступ, Пламен (2003) Penio Penev, Plamen Legkostup: Slike, Galerija Spinnaker Mračević, Herceg Novi, februar 2003; 4 str. - ilustr. u boji ; 21 cm; Herceg Novi; COBISS.SR-ID 195613447 Herceg Novi, Monte Negro

Легкоступ, Пламен (2002) Самостоятелна изложба живопис, 2002 Културен център, Севшу, Швеция

Легкоступ, Пламен (2002) Изложба на художници от Североизточна България, 2002 художествена галерия, Разград

Легкоступ, Пламен (2002) "Социалната педагогика - минало, настояще и бъдещe Първа университетска конференция по Социална педагогика и Социални дейности, Китен

Легкоступ, Пламен (2002) “Изобразителното изкуство и някои аспекти на възпитателното му въздействие“, сб. Детето на ХХІ век, ВТ, изд. Инспекторат по образованието, Регионален комитет на ОМЕП, 2002, стр. 131-136, сб. Детето на ХХІ век, изд. Инспекторат по образованието, Регионален комитет на ОМЕП, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2002) "Изобразителното изкуство като приключение", (съавтир с Лучия Ангелова), София, сп. Начално образование, кн. 3/2002, стр. 79-85, ISSN 0204-4951, COBISS.BG-ID 1119655396 София, сп. Начално образование кн. 3/2002

Легкоступ, Пламен (2002) "Проблеми при разработването на учебници и книги за деца", (съавтор с Лучия Ангелова), София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2002, стр. 29-31, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1159843044 София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2002

Легкоступ, Пламен (2002) Изобразително изкуство – I-ви клас, (съавтор с Лучия Малинова), Одобрен със заповед N РД 09-421/11.06.2002 на МОН, София, издателство Прозорец, 2002, 90 стр., ISBN 954-733-277-5; COBISS.BG-ID 1039106788; рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова, издателство Прозорец, София

Легкоступ, Пламен (2002) Книга за учителя по Изобразително изкуство – I-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН, рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова, София, издателство Прозорец, 2002, 32 стр., ISBN 954-733-284-8 издателство Прозорец, София

Легкоступ, Пламен (2001) Предучилищна педагогика (учебник за висшите учебни заведения), под редакцията на проф. д-р Елка Петрова, девета глава, В. Търново, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2001, 162-190 стр, ISBN 954-524-272-8; COBISS.BG-ID 1037764324 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (2001) "Произведенията на графиката в заниманията по изобразителни дейности в детската градина", Трудове на ВТУ"Св. Св. Кирил и Методий", т. 4, книга 4, 1992, В. Търново, УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2001, стр. 115-150; ISSN: C619-2998 ; COBISS.BG-ID 1177170148 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (2001) Самостоятелна изложба живопис, 2001 галерия „Артеа“, Варна, България

Легкоступ, Пламен (2000) "Художественната галерия и развитието на творческите способности на детето", София сп. Предучилищно възпитание, XLVIII, 4 бр. 2000, стр. 12-17, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1143678948 София, сп.Предучилищно възпитание, брой 5

Легкоступ, Пламен (2000) "Изкуството и естетическото възпитание", В. Търново, Педагогически алманах, том 8, кн. 1, Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2000, стр. 97-104, (Print) ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1158998756 Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (2000) Детето и творбата, монография, II-ро допълнено издание. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2000. – 162 стр. ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156; рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (2000) Изложба "Международен балкански пленер по живопис", 2000 г. Измир, Турция

Легкоступ, Пламен (2000) Изложба на художници от балканските страни, 2000 г галерия „Санат“, Кушадасъ, Турция,

Легкоступ, Пламен (1999) Изложба "Международен пленер по живопис „БАЛКАНАРТ'99“, 1999 Варна, България,

Легкоступ, Пламен (1999) Изложба "Международен балкански пленер по живопис", август 1999 Остров Лемнос, Гърция

Легкоступ, Пламен (1999) Самостоятелна изложба живопис, графика, пластика „Митът или тялото на рибата“ , април 1999 галерия „Спектър“ Велико Търново, България

Легкоступ, Пламен (1999) Самостоятелна изложба живопис и графика, септември 1999 галерия „Възраждане“, Пловдив, България

Легкоступ, Пламен (1999) Изложба "Международен пленер по живопис", август 1999 Струга, Македония

Легкоступ, Пламен (1998) Самостоятелна изложба живопис, 1998 галерия „Аруид“, Русе, България

Легкоступ, Пламен (1998) Самостоятелна изложба живопис, 1998 галерия „Артеа“, Варна, България

Легкоступ, Пламен (1998) иЗЛОЖБА "Международен пленер „Лесново‘98“, 1998 Скопие, Македония

Легкоступ, Пламен (1998) Изложба "Международен пленер по живопис „БАЛКАНАРТ'98“, 1998 Велико Търново, България

Легкоступ, Пламен (1997) Колективна изложба „България - изкуство по време на криза“, 1997 галерия „Kunsthoken“, Кведленбург, Германия

Легкоступ, Пламен (1997) Самостоятелна изложба живопис, м. юни, 1997 галерия „Пеликан“, Бургас, България

Легкоступ, Пламен (1997) Самостоятелна изложба живопис, м. август,1997 - Културен център, Охрид, Македония

Легкоступ, Пламен (1997) Самостоятелна изложба живопис, м. май, 1997 галерия „Артос“, София, България

Легкоступ, Пламен (1997) Хабилитационен труд "Възприемане на художествената творба и влиянието й върху изобразителната дейност на децата", за получаване на научното звание “доцент”. СНС по Педагогика при ВАК

Легкоступ, Пламен (1997) Изложба "Международен пленер по живопис", 1997 Струга, Македония

Легкоступ, Пламен (1997) Изложба „Великотърновски художници в София“, 1997 изложбени зали на СБХ, „Шипка“ 6, София, България

Легкоступ, Пламен (1997) Изложба "Съвременни български художници", 1997. галерия за чуждестранно изкуство и галерия "Пеликан", София, България

Легкоступ, Пламен (1996) Изложба „Българските пейзажи“, м. Февруари, 1996 галерия „Артос“, София

Легкоступ, Пламен (1996) Самостоятелна изложба живопис, 1996 галерия „Спектър“, Велико Търново, България

Легкоступ, Пламен (1996) Самостоятелна изложба живопис, 1996 галерия „Данаилов“, Пловдив, България

Легкоступ, Пламен (1996) Детето и творбата, монография, I-во издание, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1996,160 стр, ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156 рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (1996) Художествено възприемане на произведенията на изобразителното изкуство (в предучилищна възраст), София, сп. Предучилищно възпитание 1996, № 8, стр. 11-15, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1133697764 София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 8

Легкоступ, Пламен (1996) "Развитие на детското творческо въображение и способности чрез изобразяването по асоциация", сп. "Педагогически алманах", Том 4 / Брой 1, Велико Търново, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 1996, 136-149 стр., (Print) ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1135438820 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (1995) "Динамизиране на отношението дете - детска рисунка чрез целенасочени контакти с графични творби", ВТ, сп. "Педагогически алманах",Том 3 / Брой 1, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”,1995, 63-79 стр., (Print) ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1132701668 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (1995) Самостоятелна изложба живопис, м. март – април, 1995 хотел „Бидермайер“, Виена, Австрия

Легкоступ, Пламен (1995) Изложба „22 великотърновски художници“, м. март – април, 1995 галерия „Спектър“, В. Търново

Легкоступ, Пламен (1994) Самостоятелна изложба, м. Декември, 1994 галерията на Департамента Л’Еро, Монпелие, Франция

Легкоступ, Пламен (1994) Колективна изложба - живопис „Вяра, традиция, палитра“, м. май, 1994 Народно събрание на Република България, София

Легкоступ, Пламен (1994) Самостоятелна изложба - живопис, м. Април, 1994 галерия "Спектър", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (1994) Самостоятелна изложба - живопис, м. юни, 1994 галерия „Жанет“ - Пловдив

Легкоступ, Пламен (1993) Колективна изложба - живопис, м. април – юни, 1993 салони на „Кръста на розата“, Париж, Франция

Легкоступ, Пламен (1993) Изложба "Фестивал на изкуството", 1993 Туке, Северна Франция

Легкоступ, Пламен (1993) Изложба „Българският мистицизъм“, 1993 Марсинел, Белгия

Легкоступ, Пламен (1992) Самостоятелна изложба - живопис, м. Октомври, 1992 галерия на Академията, Монпелие, Франция

Легкоступ, Пламен (1992) Колективна изложба, 1992 Галерия „Виа ди Нани“, Торино, Италия

Легкоступ, Пламен (1992) Изложба на Великотърновски художници, 1992 Каракас, Венецуела

Легкоступ, Пламен (1992) Великденски камбани: Детски стихотворения и разкази за Възкресение Христово, Съставител Иван Станков, Художник на илюстрациите - Пламен Легкоступ; В. Търново, изд. Абагар, 1992, 32 стр, ISBN 954-427-036-1; COBISS.BG-ID 1025014756 Велико Търново, издателство Абагар

Легкоступ, Пламен (1992) "Педагогическото въздействие на произведенията на изкуството", ,София, сп. "Предучилищно възпитание", XL, кн. 2, 1992, стр. 17-21, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1148127204 София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 2

Легкоступ, Пламен (1992) Усвояване цветността на детската рисунка от студентите – фактор за развитие на детската изобразителна дейност, (съавтор с Николай Гюлчев, Стефан Гостилов), Сборник: "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество". Смолян, 1992. Сборник: "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество". Смолян, 1992.

Легкоступ, Пламен (1991) "Графиката и интелектуалното развитие на децата", София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 6, 1991, стр. 16-18, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1147598308 София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 6

Легкоступ, Пламен (1991) "Концептуалност при създаване на нова програма за детските градини", стр. 22, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 4, 1991, София София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 4

Легкоступ, Пламен (1991) Самостоятелна изложба - живопис, м. Февруари, 1991 галерия „Спектър“, В. Търново

Легкоступ, Пламен (1989) ОХИ „Живопис - малък формат“, 1989 Сливен

Легкоступ, Пламен (1989) Осма национална младежка изложба, 1989 София

Легкоступ, Пламен (1989) ОХИ „Екология 89“, 1989 София

Легкоступ, Пламен (1989) Самостоятелна изложба живопис и графика, м. Февруари, 1989 гр. Белица, България

Легкоступ, Пламен (1989) Девето международно биенале на хумора и сатирата, 1989 Габрово

Легкоступ, Пламен (1989) „Интензивно усъвършенстване на изобразителните изразни средства в детската рисунка чрез произведенията на живописта“, съавтор с Николай Гюлчев, Сборник: “Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”, 1989 Сборник: “Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”

Легкоступ, Пламен (1989) „Интензивно овладяване на изразните средства на детската рисунка от студентите“, съавтор с Николай Гюлчев, Сборник: “Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”, 1989 Сборник: “Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”.

Легкоступ, Пламен (1988) Самостоятелна изложба - графика, м. Август, 1988 Салон на Дружеството на художниците - гр. В. Търново

Легкоступ, Пламен (1988) ОХИ „Графика - малък формат“, 1988 Шипка 6, София, България

Легкоступ, Пламен (1988) Колективна изложба - живопис и графика, м. Юли, 1988 Младежки дом, гр. Г. Оряховица

Легкоступ, Пламен (1986) Самостоятелна изложба - живопис и графика, м. Март, 1986 Салон на клуба на дейците на културата, В. Търново, България

Легкоступ, Пламен (1985) ОХИ „Български просветители и учители“, 1985 Шипка 6, София,

Легкоступ, Пламен (1985) Седмо международно биенале на хумора и сатирата, 1985 Дом на хумора и сатирата, Габрово

Легкоступ, Пламен (1985) ОХИ „Русе 85“, 1985 Русе, България

Легкоступ, Пламен (1985) ОХИ „Поглед към вековете“, 1985 Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново, България

Легкоступ, Пламен (1985) Седма национална младежка изложба, 1985 Шипка 6, София, България

Легкоступ, Пламен (1984) ОХИ „София 84“, 1984 Шипка 6, София, България

Легкоступ, Пламен (1984) ОХИ „Четиридесет години социалистическа революция“, 1984 Шипка 6, София, България

Легкоступ, Пламен (1983) ОХИ „Подвиг, признателност, дружба“, 1983 Плевен, България

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/