Публикации на доц. д-р Бойко Стефанов Великов


Стефанов, Бойко (2015) Великов, Б. Има ляво и дясно в местната политика. Вестник "24 часа". 23.10.2015. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Един милиард загуби в концесии. NEWS7. 19.06.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Електронните обществени поръчки ще ограничат подкупите. Вестник "Стандарт". 31.07.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Определихме пет зони за корупция със сериозен финансов риск. Вестник "24 часа". 28.01.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Ползата от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност тепърва ще се види. Вестник "Банкер". Приложение "Параграф 22". 03.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Спираме нарушенията в концесионните договори. www.komentator.bg. 24.03.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Няма да спестим нито една куриозна обществена поръчка в "Регистъра на срама". www.fakti.bg. 14.04.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Концесионерите - в регистър. Вестник "Труд". 23.04.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Оценката на Брюксел за корупцията е справедлива. Вестник "Сега". 04.02.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Жалват ни се от съдии, не и от министри. Вестник "Стандарт". 06.02.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Няма координация в борбата с корупцията. Вестник "Преса". 26.02.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Търсим слабите места в новите еврофондове. Списание "Тема". брой 11. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Главната цел е постигането на конкретни резултати в борбата с корупцията. Вестник "Строител". 31.01.2014. София.

Стефанов, Бойко (2013) Великов, Б. Политик не се става за един ден или един мандат. www.argumenti-bg.com. 15.03.2013. София.

Стефанов, Бойко (2013) Великов, Б. Не ни е нужен нов месия, а правителство на националната отговорност. Вестник "Янтра днес". 20.02.2013. Велико Търново.

Стефанов, Бойко (2012) Великов, Б. Трябва да се знае кой за какво отговаря в противодействието на корупцията. www.news.bg. 07.11.2012. София

Стефанов, Бойко (2011) Великов, Б. Политика и психология. Психологически аспекти в политическите идеи на античността. том 1. част 1. Велико Търново. Издателство Ровита.

Стефанов, Бойко (2009) Великов, Б. Моята истина. Велико Търново. Издателство "ИВИС".

Стефанов, Бойко (2008) Великов, Б. Модернизация на европейска България. Сборник, Развитие на модерната социалдемокрация, част Х, с.51-59. София.

Стефанов, Бойко (2008) Великов, Б. Корупцията и развитието на кризисни процеси в политическата демокрация. Сборник, Европейски ценности и гражданско общество, с.45-50. София.

Стефанов, Бойко (2006) Великов, Б. Единство на ценности, идеи и политика. Сборник, Развитие на модерната социалдемокрация, част VIII, с.82-84. София.

Стефанов, Бойко (2005) Великов, Б. За лявата политика и новите реалности. Сборник, Социалдемокрация и реална политика. Развитие на модерната социалдемокрация, част VII, с.36-43. София.

Стефанов, Бойко (1996) Великов, Б. Психичният конфликт в ранната юношеска възраст. Велико Търново. ИК "Витал".

Стефанов, Бойко (1992) Великов, Б. Особености на възприемането и въздействието на художествената мултипликация в предучилищна възраст. Сборник, Развиващи функции на учебния процес в детската градина, с.90-91. Велико Търново.

Стефанов, Бойко (1992) Великов, Б. Художественият конфликт - жизнени проекции и рефлексия. Сборник, Проблеми на обучението по говорна култура, словесно-изпълнителско и театрално изкуство на студентите от педагогическите институти, с.41-43. Благоевград.

Стефанов, Бойко (1991) Великов, Б. Конфликтното "АЗ" - идентификация и промяна в поведението в юношеска възраст. Сборник, Социална ситуация и автономия на личността, с.13-14. Благоевград.

Стефанов, Бойко (1991) Великов, Б. Развитие на дисфункционален конфликт в горна училищна възраст. Сборник, Психология и преустройство, с.17-18. София.

Стефанов, Бойко (1991) Великов, Б. Конфликтното "АЗ" и моралните стандарти на личността. Сборник, Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ, с.96-101. Шумен.

Стефанов, Бойко (1990) Великов, Б. Влияние на дисфункционалния конфликт върху процеса на обучението. Сборник, Научна организация на обучението във ВУЗ, с.164-166. Пловдив.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/