Публикации на проф. дин Милко Стоянов Палангурски


Палангурски, Милко (2021) Фирмилиановият въпрос. Духовната битка за "вратата" на Македония (1897-1902), В. Търново, 2021, 114 с. В. Търново, УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2019, ISBN 978-619-203-252-9

Палангурски, Милко (2021) Иван Пеев Плачков (1854-1942): Един просветител и публицист в политиката. В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2021. – 128 с. ISBN 978-619-203-254-3

Палангурски, Милко (2020) Formation of the Bulgarian Parliament (1879-1911) PROCEEDINGS OF 3rd International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo June, 19th 2020; FILODIRITTO INTERNATIONAL PROCEEDINGS, Bologna (Italy),, ISBN 978-88-85813-99-1

Палангурски, Милко (2020) Икономическите възгледи на Либералната (Радославистка) партия (края на XIX – началото на XX в.) ИЗВЕСТИЯ на Центъра за стопанско-исторически изследвания Том V, ПАЗАРИ,ОБЩЕСТВО, ВЛАСТ,Варна, 2020, ISSN 2534-9244 (print),ISSN 2603-3526 (online) с. 195-206.

Палангурски, Милко (2020) Нови щрихи към първообраза на Търновската конституция Годишник на Историческия факултет, 2020 / Том 4 / Брой 1 ,ISSN: 2603-5065 (Online) ISSN: 2603-3534 (Print), с.241-279.

Палангурски, Милко (2019) Бащите на Конституцията. Юристите между правото и политиката. Модерният свят на Българина. Търновската Конституция от 1879 г. В. Търново, 2019, с. 7-24, УИ "Св. Св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-180-5

Палангурски, Милко (2019) Бащите на Българската конституция. Мрежата на националната тъкан. Фондация "Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", 208 с., "Фабер, 2019, В. Търново, ISBN 978-619-00-0937-5

Палангурски, Милко (2019) Mateev. Avtobiografiya, spomeni, deynost, edited by Aleka Strezova and Lyubomir Valentinov Panayotov VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, 2019 / Том 3 / Брой 1,91-92.

Палангурски, Милко (2019) Eдин документ от 1919 г. за българската позиция към Моравското въстание от 1917 г. и неговото потушаване България и българите в ново и най-ново време, Сборник с научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф.д.и.н. Калчо Калчев, В. Търново, УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2019, ISBN 978-619-208-204-8, с.131-145

Палангурски, Милко (2019) Документални свидетелства за военните действия на Добруджанския фронт 1916–1917 г. Първа част. Предговор, съставителство и научна редакция Велико Лечев. Велико Търново: Изд. „Фабер“, 2018, 295 с. Епохи, 2019 / Том 27 / 479-483, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", ISSN: 1310-2141 (Print) ; ISSN: 2534-8418 (Online) Книжка / Issue 2

Палангурски, Милко (2019) Либералите радослависти и парламентарните избори за XI и XII народни събрания В: Д-р Васил Радославов - живот, борби, политика, В. Търново, 2019, "ИВИС", ISBN 978-619-205-139-6, с. 30-40

Палангурски, Милко (2019) Passive Suffrage in Bulgaria (1879-1911) PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE: 2nd Southeast Europe:History, Culture, Politics, and Economy,Filodiritto Editore, 2019, Bologna (Italy), ISBN 978-88-85813-37-3,

Палангурски, Милко (2019) История и цивилизации за десети клас София, Рива, ISBN 978-619-225-106-2

Палангурски, Милко (2019) Бащите на конституцията. Лекарите: между професионалния дъли и националната отговорност, Конституция и държавност, В. Търново, 2019, УИ "Св.св.Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-206--2, 62-76.

Палангурски, Милко (2018) Търновската конституция – собственост, финанси, икономика. Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, т. III, Институциите и българското стопанско развитие през вековете, Варна, 2018, с. 23-32, ISSN, 2534-9244.

Палангурски, Милко (2018) The Territorial Revisionism in South-East Europe on the Eve of World War II and Post-Cold War. Similarities and Differences. Proceedings of 5th ACADEMOS Conference 2018, International Political Science Conference, (Bucharest, Romania, 14-17 June 2018), Editor Andrei Taranu, FILODIRITTO INTERNATIONAL PROCEEDINGS, pp.395-399, ISBN 978-88-85813-08-3

Палангурски, Милко (2018) Иван Пеев Плачков - един възможен път към политиката. Годишник на Историческия факултет на ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", Година I (XXXIII), 2018, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", c.713-727. ISSN 2603-3534

Палангурски, Милко (2018) Русия и гражданските права на мюсюлманите при освобождението на Княжество България Чрез минало към бъдещето. Сборник в чест на проф.днк Маргарита Карамихова. София, 2018, "Просвета", с.140-146. ISBN 978-954-01-3551-9

Палангурски, Милко (2018) The Universal Suffrage in Bulgaria (1879-1947) Proceedings of an International Conference: Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy; “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, 2018,FILODIRITTO INTERNATIONAL PROCEEDINGS, ISBN 978-88-85813-05-2,,рр. 43-49

Палангурски, Милко (2018) Костадин Паев. Търновската конституция в светлината на балканския конституционализъм от ХIX век. Сравнително историко-правно изследване. София: Изд. „Сиби“, 2016, 359 с. Епохи, Том XXVI (2018) ,Книжка / 2, с. 547-548, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", ISSN: 1310-2141 (Print) ; ISSN: 2534-8418 (Online) Книжка / Issue 2

Палангурски, Милко (2018) Писма на Димитър Пъшков до Иван Драсов за Учредителното народно събрание 1879 г. Епохи, Том XXVI (2018) ,Книжка / 2, с. 525-538, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", ISSN: 1310-2141 (Print) ; ISSN: 2534-8418 (Online)

Палангурски, Милко (2018) Всеобщото избирателно право в България - между теорията и реалността (1879-1911). Под знака на Клио. Юбилеен сборник- По случай 20-годишнината на департамент "История", Издателство на Нов български университет, 2018, 307-318, ISBN -978-619-233-029-3

Палангурски, Милко (2018) История и цивилизации за седми клас. Рива, София, 2018, 57-118,, ISBN 978-619-225-071-3

Палангурски, Милко (2017) Бащите на Търновската конституция - духовниците между политиката и религията. Балканите - език, култура, история, 2017, т. V, В. Търново, УИ "Св. Св.Кирил и Методий", с. 293-309, Print ISNN - 1314-4065.Оnline 2535-1346

Палангурски, Милко (2017) Сподвижниците на Васил Левски в Учредителното събрание и създаването на Търновската конституция. Васил Левски и вътрешната революционна организация в борбата за национално освобождение, 2017,С, с.53-61, ISBN 978-954-776-038-7.

Палангурски, Милко (2017) Търговците в Учредителното народно събрание 1879 г. Опит за социално-политически портрет. Известия на центъра за стопанско-исторически изследвания, Том 2, Разнообразието в българското стопаско историческо развитие, Варна, 2017, с. 92-102, Print ISSN - 2534 - 9244; Оnline 2603-3526

Палангурски, Милко (2017) Поборниците в Учредителното народно събрание 1879 г. Град и Памет. Априлското въстание 1876 г. през призмата на паметта., Регионален исторически музей Пазарджик, изд. Фабер, 2017, ISBN-978-619-90021-7-9, с. 157-173.

Палангурски, Милко (2016) Ангел Джонев, Отиваха юнаците, отиваха. Петдесет и трети пехотен резервен полк през Първата световна война (1915-1918), Кюстендил-Добрич Епохи, 2016, 2, В. Търново, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", с. 316-318, ISSN, 1310-2141

Палангурски, Милко (2016) Военният потенциал и стратегия на Русия през очите на българските военни (1914 г.) Диалог, 2016/1, Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" – Свищов, ISSN 1311- 9206 http://www.uni-svishtov.bg/dialog/default.asp?magazine=8

Палангурски, Милко (2016) Търговци и политика (1886–1889). Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, Том I, Градското стопанство в българските земи през вековете, с. 163-172. Варна, 2016, ISSN 2534-9244; Оnline 2603-3526

Палангурски, Милко (2016) Адвокати, управление, политика (1879-2016). Адвокатите: държавни глави, регенти, председатели на парламента, министър-председатели, министри, конституционни съдии, председатели на върховни съдилища, главни прокурори, омбудсмани на републиката. В. Търново:: Фабер, 2016, 215 с. ISBN 978-619-00-0505-6.COBISS.BG-ID 1280206820

Палангурски, Милко (2015) Между матрицата и дискурса: Българската историография за Съединението. Съединението на България от 1885. 130 години по-късно, Пловдив, 2015, ISSS-1311-9133, с. 18-32.

Палангурски, Милко (2015) Предислокация на българските войски през септември 1885 г. Съединението на България от 1885. 130 години по-късно, Пловдив, 2015, ISSS-1311-9133, с. 99-110.

Палангурски, Милко (2015) Военный потенциал и стратегия России глазами болгарских военных в 1914 г. Первая мировая война: взгляд спустя столетие. 1914 год: от мира к войне: доклады и выступления участников IV Международной научно-практической конференции. — М., Изд-во МНЭПУ, 2015. — 832 с. World War I: Analysis a century later. 1914: from Peace back into War: Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference. — Publishing House of IIUEPS Academy, Moscow, 2015. — 832 p., с. 130-136; ISBN 978-5-7383-0404-0

Палангурски, Милко (2015) Консервативно-либералния сблъсък относно „книжовността“ и „грамотността“ като част от пасивното избирателно право 1879-1900 г. - https://conservativequarterly.bg/2015-2/2-2015/palangurski/ Conservative Quarterly, 2015, 2, софия,с. 48-68,. ISSN 2637-6981.

Палангурски, Милко (2014) Светла Атанасова, Търновските търговски дружества през Възраждането. Модели за стопанско развитие. :Известия на регионален исторически музей - В. Търново, т.XXVIII-XXIX, Фабер, В. Търново, 2014, с. 411-415, ISSN 0861-5888.

Палангурски, Милко (2014) Всеобщото избирателно право в България - между теорията и реалността (1879-1911 г.). Трети международен конгрес по българистика, 23-23 май 2013 г., т. 29, С., 2014, Университетско издателство"Св. Климент Охридски", с. 76-89, ISNN 978-954-07-3841-3

Палангурски, Милко (2014) Россия и болгарские попытки достижения национального суверенитета (1898–1903 гг.). Дриновський збірник, т. VI, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, Харків – Софія, 2014, с.252-261, ISBN: 978-954-322-812-6

Палангурски, Милко (2014) Руско-българската военна конвенция от 1902 г. и създаването на Балканския съюз – неосъзнатите предупреждения. Войните 1912-1918. Днешен поглед и интерпретации, В. Търново, 2014, 22-35. ISBN 978-954-92946-9-9.

Палангурски, Милко (2014) Учредителите. Участниците в Учредителното Народно събрание в Търново, (10.II.-16.IV.1879 г.). Енциклопедичен справочник. София: Сиби, 2014, 327 с. ISBN 978-954-730-887-0.COBISS.BG-ID 1266121188

Палангурски, Милко (2014) За състава на Учредителното народно събрание, В: Сборник 135 години от приемането на Търновската конституция, С., Сиби, 2014, с. 97-126. ISBN 978-954-730-887-0. София

Палангурски, Милко (2013) Пасивното избирателно право на религиозните служители в България – част от секуларизационния процес (1879-1911), В: Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков, В. Търново, 2013, Фабер, 291-300. ISBN 978-954-400-982-3. В. Търново

Палангурски, Милко (2013) Нова история на България I. Княжеството (1879-1911). София: Сиела, 2013, 358 с. ISBN 978-954-28-1370-5.COBISS.BG-ID 1261193444

Палангурски, Милко (2013) Русия, България и Виенската реформена акция Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят“, февруари-март 2012, В. Търново, 2013, с.70-80. ISBN 978-954-524-919-8

Палангурски, Милко (2012) Бележити Българи. Между двете световни войни. Илюстрована енциклопедия. т. 9, Изд. Световна библиотека, С.,2012, с.14-19;30-39;48-61; В. съавт. с Л. Спасов, Ан. Джонев, Св. Елдъров, Ив. Тютюнджиев, Пл. Павлов, Б. Гаврилов, Ан. Анчева, Ог. Стамболиев; ISBN 978-954-574-089-3. София

Палангурски, Милко (2012) Россия и болгарские попытки достижения национального суверенитета /1898-1903 гг./. Modern Нistori, Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах запада и востока, Выпуск ХV, Уфа, БашГУ, 2012, 42-61. ISBN 978-5-7477-2957-5.

Палангурски, Милко (2012) Отечественная война 1812 г. в болгарских учебниках истории /ХIХ-первая половина ХХ вв./. Международная научно-практическая конференция „Вклад Башкирия в победу России в Отечественнойвойне 1812 года“, Уфа, 8-10 юни 2012 года. БашГУ, с. 203-208. ISBN 978-5-7477-2986-5.

Палангурски, Милко (2012) Бележите Българи. От Освобождението до Независимостта. Илюстрована енциклопедия.т.7, Изд. Световна библиотека, С. 2012, с. 6-15, 26-41, 49-51, 58-67, 74-87. В. съавт. с Л. Спасов, Б. Гърдев, Ал. Въчков, Ив. Тютюнджиев, Ал. Гребенаров, В. Милачков, Ан. Анчева, Ог. Стамболиев, Ив. Г. Илиев,Пл. Крайски. ISBN 978-954-574-087-9. София

Палангурски, Милко (2011) Син на своя род и Отечество. В: Генерал-лейтенант Атанас Стефанов /1891-1944/. В. Търново, 2011, Личен Архив. Съст. М. Чолакова, с.7-8. ISBN 954-427-442-1. В. Търново,

Палангурски, Милко (2011) Стопанска история на България, В. Търново, Ровита, 2011 г. в съавт. с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, Пл. Павлов, Ив. Русев, Ал. Костов, с. 105-160. ISBN 954-9541-04-5. В. Търново

Палангурски, Милко (2011) По българските парламентарни избори (1894-1913 г.). В.Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 372 с. ISBN 978-954-524-789-7.COBISS.BG-ID 1238013668

Палангурски, Милко (2011) Первая мировая война и болгарское общество. В: Россия и Великая война. Опыт и перспективы осмысления роли Первой мировой войны в России и за рубежом, Материал¸Международной конференции, Москва, 8 декабря 2010, Издательство Московского университета, М.,2011.162-164. ISBN 978-5-211-06187-3. Москва

Палангурски, Милко (2011) Россия и гражданские права мусульман после освобождение Княжества Болгария. Россия и ислямский мир: История и перспектива цивилизационного взаимодействия. Уфа, 2011. с. 112-117. Антаир, ISBN 978-5-9635-0300-3.

Палангурски, Милко (2011) Русско-болгарская военная конвенция 1902 года. В: Modern Нistori, Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах запада и востока, Выпуск ХІV, Уфа, Баш Гу, 2011, с. 75-89. ISBN 978-5-7477-2651-2. Уфа

Палангурски, Милко (2010) Българският парламентарен избирателен процес (1887-1913 г.), машинопис, 847 с. : дисертация за придобиване на научната степен "доктор на историческите науки", научна специалност 05.03.06 - История на България , рец. Иван Стоянов, Людмил Спасов, Йорданка Гешева. 2010. Автореферат 60 с. Защитена пред СНС по нова и най-нова история при ВАК. Утвърдена от ВАК с протокол № 08-2. В. Търново

Палангурски, Милко (2009) Ръководство на избирателния процес в България (1879-1911 г.). В: Modern histori: Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока, Историческая болгаристика в республике Башкортостан, Выпуск ХІІІ, Уфа, 2009, БашГУ.с. 25-39. ISBN 978-5-7477-2226-2. Уфа

Палангурски, Милко (2009) Как учредителите “дописаха” Търновската конституция. В: Учредителното събрание и българските конституции, С., Издание на Народното събрание на Република България. 2009, с. 43-58. ISBN 978-954-22-0622-4. София

Палангурски, Милко (2009) Размисли относно вътрешната хармония на Търновската конституция. В: Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития. т. ХІ. С., „Златен змей“, 2009, с. 46-50. ISSN 1311-1337 София

Палангурски, Милко (2009) Сформиране и същност на ръководството на избирателния процес (1879-1911 г.). В: Историк със съдбата на творец и преподавател, Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Л. Спасов, т. І. 2009, с. 202-215. Фабер, В. Търново. ISBN 978-954-400-115-5. В. Търново

Палангурски, Милко (2009) Поемането на изпълнителната власт – конституционен или личен режим. В: 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 133-141. ISBN 978-954-524-720-0. В. Търново

Палангурски, Милко (2009) Подготовка и провеждане на изборите за V ОНС през 1887 г. В: Европа между средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Радослав Мишев, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 370-387. ISBN 978-954-524-675-3. В. Търново

Палангурски, Милко (2009) Активност и география на вота, парламентарен обем и професионално социален състав на VІІІ и ІХ ОНС. България, Българите и Европа – мит, история, съвремие, 2009, т. ІІІ, с. 299- 311. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Print ISBN 978-954-524-713-2.

Палангурски, Милко (2008) Избори по Стамболовистки (1887-1994 г.). В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 279 с. ISBN 978-954-524-661-6.COBISS.BG-ID 1229590244

Палангурски, Милко (2008) „Книжовността“ и „грамотността“ като част от пасивното избирателно право в българското законодателство. . Балканите – език, история, култура, 2008, т. I, с. 168-175. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Print ISBN 978-954-524-636-4

Палангурски, Милко (2008) Подготовка, провеждане и утвърждаване на изборите за VІІ ОНС през 1893 г. В: България, Българите и Европа – мит, история и съвремие. България, Българите и Европа – мит, история и съвремие, 2008, т. ІІ. УИ “Св. св. Кирил и Методий”,с.115-143. Print ISBN 978-954-524-660-9.

Палангурски, Милко (2008) Избирателното законодателство в княжество България (1879-1886 г.). В: Дриновський збiрник, т. ІІ, Харкiв – Софiя, АИ „Марин Дринов“, 2008, с. 167-178. ISBN 978-954-322-224-7. Харкiв – Софiя

Палангурски, Милко (2008) Избирательный процес в теории и практике Народнолиберальной партии (1887-1894 гг.). В: Modern histori, Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока, Выпуск Х. Болгария – Россия: исторический опыт взаимодействия и взаимовлияния, Уфа, БашГУ, 2008, с. 25-38. ISBN 978-5-7477-1887-6. Уфа

Палангурски, Милко (2007) Избирателната система в България 1879-1911 г. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 271 с. ISBN 978-954-524-562-6. COBISS.BG-ID 1243618020

Палангурски, Милко (2006) Заплащането на депутатския корпус в България (1879-1911 г.). Епохи, 2006, 1-2, с. 115-134, Print ISSN 1310 – 2141.

Палангурски, Милко (2006) Fourth Drinov Readings at Harkov, 2006 (February , 28 - March 1, 2006), Et.,Bal., 2006/2. София

Палангурски, Милко (2005) България в балканската политика на Русия (1899-1903 г.). В. Търново; ІІ-ро изд. УИ“Св. св. Кирил и Методий”, 2005.366 с. ISBN 954-524-447-Х В. Търново; ІІ-ро изд. УИ“Св. св. Кирил и Методий”, 2005.366 с. ISBN 954-524-447-Х. COBISS.BG-ID 1043344356

Палангурски, Милко (2004) Кратка история на българския народ, В. Търново, Ровита 2004, в. съавт. Ив.Лазаров, Ив.Тютюнджиев, Пл.Павлов. дял.ІІІ. с.223-369. ISBN 954-01-0281-2. В. Търново

Палангурски, Милко (2003) История на България. Тестове и конспекти за кандидат-студенти. Съавт.: Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, В. Стойчева, П. Ст. Петков. В. Търново: Слово, 2003. 160 с. ( М. Палангурски, Нова Българска история, с. 108 - 131). ISBN 978-954-439-762-3. В. Търново

Палангурски, Милко (2001) История и цивилизация, учебник за ХІ клас.В съавт. с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, Р. Михнева, Л. Стоянов, В. Стойчева, В.Търново, 2001, с. 215-280. ISBN 954-439-701-2. В.Търново

Палангурски, Милко (2001) 12. История и цивилизация, учебник за ХІ клас. Тестове. В съавт. с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, В. Стойчева, В. Търново, 2001, с. 215-280. ISBN 954-439-710-8. В. Търново

Палангурски, Милко (2001) 13. История и цивилизация за ХІ клас, профилирана подготовка. В съавт. Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, Р. Михнева, В. Стойчева, В.Търново, 2001. с.24-30, 66-71, 143-154. ISBN 954-439-702-7. В. Търново

Палангурски, Милко (2000) История на България, в. съавт. с В. Гюзелев, Д. Саздов, Л. Спасов, Пл. Павлов, Ив. Тютюнджиев, Ив. Лазаров, С., 2000, с. 214-218; 251 - 285, 303-309. АИ „Проф. М. Дринов“ – GABEROF, ISBN 954-430-707-9. София

Палангурски, Милко (1999) Кратка история на българския народ, С., Анубис, 1999, в. съавт. Ив.Лазаров, Ив.Тютюнджиев, Пл.Павлов. дял.ІІІ. с.180-278. ISBN 954-426-194-Х. София

Палангурски, Милко (1999) На изпит по история на България. Съавтори: Ив. Лазаров, П. Ст. Петков,. В. Търново: ИК Марков, 1999, 175 с. (М. Палангурски, Нова история на България, с. 97-157). ISBN 954-9894-02-9. В. Търново,

Палангурски, Милко (1998) 3. История на България VII в. – 1947 Г., в. съавт. с Пл. Павлов, Ив. Тютюнджиев, Ив. Лазаров, Слово, В. Търново, 1998, 228-368. ISBN 954-439-501-6. В. Търново

Палангурски, Милко (1996) История на България ХVII в. – 1947 Г.,II част, в. съавт. с Пл. Павлов, Ив. Тютюнджиев, Ив. Лазаров, Слово, В. Търново, 1996, 74-215. ISBN 954-439-415-Х (IIчаст). В. Търново

Палангурски, Милко (1996) България в балканската политика на Русия (1899-1903 г.). В. Търново, 1996. Слово, 1995, ISBN 954-439-412-5. В. Търново, Слово, 1996, ISBN 954-439-412-5.

Палангурски, Милко (1996) Кратка стопанска история на България, В.Търново, 1996, FABER, в съавт. с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, Пл. Павлов, П. Петков, Л. Дончева, с.127-184. ISBN 954-9541-04-5. В. Търново

Палангурски, Милко (1996) Либералната радославистка партия и българо-руските отношения (1901-1903 г.), Болгарский ежегодник, т.ІІ, Харьков – София, 1996, с. 142-156. ISBN 954-8528-04-5. Харьков – София

Палангурски, Милко (1996) Руският генералщабен план за концентрация на българската армия на Добруджанския боен театър от 1902 г. В: Българите в северното причерноморие, т.V., УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1996, с.321-332. ISBN 954-524-153-5. В. Търново

Палангурски, Милко (1995) Кабинетът Т. Иванчов – В. Радославов и Фирмилиановият въпрос. Епохи, 3-4, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”1995, с. 43-57. ISSN 1310 – 2141. В. Търново

Палангурски, Милко (1995) Държавно-политическа система на България 1879-1919. В. Търново, 1995, Слово, 150 с. ISBN 954-439-354-4. В. Търново

Палангурски, Милко (1995) Либералната (радославистка) партия в системата на българската парламентарна демокрация (ноември 1900 - юни1904 г.). В.Търново: Слово, 1995, 207 с. ISBN 954-439-394-3.COBISS.BG-ID 1029083620

Палангурски, Милко (1995) Либералната (радославистка) партия и вътрешно-политическото развитие на Княжество България (ноември 1900 - декември 1901 ), Епохи, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий” 1995, 1, с. 14-27. ISSN 1310 – 2141. В. Търново

Палангурски, Милко (1994) Кратка история на българския народ, С., Просвета, 1994, в. съавт. Ив.Лазаров, Ив.Тютюнджиев, Пл.Павлов.дял.ІІІ. с.180-278. ISBN 954-01-0281-2. София

Палангурски, Милко (1993) Познавате ли историята на България? Въпроси и отговори. История на България в тестове. В съавт. с М. Минчев, Ив. Тютюнджиев, Ив. Лазаров, П. Ст. Петков, Н. Проданов, В. Търново, 1993, Аста, с. 148-201. В. Търново

Палангурски, Милко (1993) Кратка история на българския народ, С., Просвета, 1993, в. съавт. Ив.Лазаров, Ив.Тютюнджиев, Пл.Павлов.дял.ІІІ. с.180-278. ISBN 954-01-0281-2. София

Палангурски, Милко (1993) Първият държавен съд. Епохи, УИ “Св. св. Кирил и Методий” 1993, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий” кн. 3-4, с. 38-50. ISSN 1310 – 2141. В. Търново

Палангурски, Милко (1992) Разцеплението на Либералната (радославистка) партия, ноември 1900 - юни 1904 г. В: Трудове на ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1992, т. 30, кн.3, с. 79-125. ISSN 0204 – 6369. В. Търново

Палангурски, Милко (1992) Българо-руски военни връзки по време на управлението на Либералната (радославистка) партия (1899-1901г.). В: България, Балканите и Европа, Сборник в чест на проф. Симеон Дамянов, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1992, с.201-208. В. Търново

Палангурски, Милко (1992) Добруджа в геостратегическия сблъсък между Русия и Австро-Унгария. В: Българите в северното причерноморие, т. І., В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий” 1992, с.114-122. В. Търново

Палангурски, Милко (1992) България и Балканската война. Библиографски указател, 1992, В.Търново, предговор. В. Търново

Палангурски, Милко (1992) Либералната (Радославистка) партия в системата на българската парламентарна демокрация : ноември 1900 - юни 1904 г./,Машинопис, 296 с. автореферат – 24 с. Предложена от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" ; Защитена пред СНС по нова и най-нова история. Утвърдена от ВАК с протокол на ПВАК No 22. Рецензенти: П. Тодоров, В. Николова. За придобиване на научната степан „кандидат да историческите науки“. В. Търново

Палангурски, Милко (1991) България – рекордьор на процеси срещу бивши управници, Общество и право, 1991,12, 26-28. ISSN 02-04-8523 София,

Палангурски, Милко (1991) Лекции по българска история /ХVІІІ в.-1944 г./, В. Търново, 1991, ч.ІІ. в съавт.Ив.Лазаров, Ив.Тютюнджиев, Пл.Павлов, с.80-201. В. Търново

Палангурски, Милко (1991) Социална опора на Либералната (радославистка) партия Исторически преглед, 1991, 11, с. 73-86.

Палангурски, Милко (1991) Идейни и програмни схващания на Либералната (радославистка) партия, (1886-1904 г.) Трудове на ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1991, т. 29, кн. 3, с. 47-80. ISSN 0204 – 6369.

Палангурски, Милко (1990) Россия во внешнеполитических концепциях либеральной (радослависткой) партии Болгарии (1886-1915) Проблеми словянознанства, 42, Львiв, „Свiт“,1990, с. 107-109. ISSN 0203-9494.

Палангурски, Милко (1989) 17. Организационна структура на Либералната (радославистка) партия. 1886-1912 г. Трудове на ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, УИ “Св. св. Кирил и Методий”1989, т. 27, кн.3, с.147-172. ISSN C619-3013. - 0861-7945

Палангурски, Милко (1988) П. Горанов, Извоюване независимостта на България, В.Търново, 1996. Исторически преглед, 1988, 2, 98-101. София

Палангурски, Милко (1988) Научна конференция за възникването и развитие но чехословашката република 1918-1939 Исторически преглед, 1988, 3, 117-119.

Палангурски, Милко (1986) 1. Документално изследване за българската военна история – Военноисторически сборник, 1986, 5, 202-205. София

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/