Публикации на проф. дфн Пенка Емилова Ангелова


Ангелова, Пенка (2019) Повече от спомен…Румяна Захариева. „Ръкавици за студената война”. Пловдив: Издателска къща „Хермес“, 2018. В: в. К. Вестник за критика, дежати и културни удоволствия. 22.02.2019. ISSN: ISSN 2603-4441. . София: Фондация „Пространство Култура”.

Ангелова, Пенка (2018) ВТОРИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА. Рийдър за учителя. 2018, 188 с. . Русе: Елиас Канети

Ангелова, Пенка (2018) Роберт Шиндел. Гебиртиг. Роман. Русе: Елиас Канети (Библиотека Нова Европа), 2018, 312 с., ISBN 978-954-2992-36-3. COBISS.BG-ID - 1286885604. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2018) Близкото минало, което все повече се отдалечава. В: Гебиртиг: роман / Роберт Шиндел. 2018, Русе: Елиас Канети, с. 5-13, ISBN 978-954-2992-36-3. COBISS.BG-ID - 1286885604. Русе: Елиас Канети

Ангелова, Пенка (2018) Глобалното измерение. Предговор към: Глобалното измерение. Сборник очерци (за български евреи със световна известност). Русе: Елиас Канети, 2018, с. 7-10. ISBN - 978-954-2992-37-0. COBISS.BG-ID - 1286811364. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2018) Жилото на спасението. В: Глобалното измерение. Сборник очерци (за български евреи със световна известност). Русе: Елиас Канети, 2018, с. 11-29. ISBN - 978-954-2992-37-0. COBISS.BG-ID - 1286811364. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2018) Фердинанд Брукнер. В: Глобалното измерение. Сборник очерци (за български евреи със световна известност). Русе: Елиас Канети, 2018, с. 68-72. ISBN - 978-954-2992-37-0. COBISS.BG-ID - 1286811364. Русе: Елиас Канети

Ангелова, Пенка (2018) Елиас Канети. В: Глобалното измерение. Сборник очерци (за български евреи със световна известност). Русе: Елиас Канети, 2018, с. 157-164. ISBN - 978-954-2992-37-0. COBISS.BG-ID - 1286811364. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2018) Нисим Жак Канети. В: Глобалното измерение. Сборник очерци (за български евреи със световна известност). Русе: Елиас Канети, 2018, с. 165-168. ISBN - 978-954-2992-37-0. COBISS.BG-ID - 1286811364. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Илия троянов. Кучешки времена: революцията менте - 1989. Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 41-50. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Рикарда Валхойзер: Паралелни светове, квантова физика, струни, ножица и хартия. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 473-488. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) По следите на изгубената България. Милен Русков. „Чамкория”. В-к Култура, 27 октомври 2017, бр. 36. ISSN 0861-1408. . София : Фонд. "Пространство Култура".

Ангелова, Пенка (2017) Роман Видер: Ибисур. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 353-360. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Катарина Мишченко: Украинска нощ. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 361-375. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Петер Ваверцинек: Безмайчинство. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 398-403. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Свен Ханушек: Елиас Канети. Писма 1931-1994. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 489-492. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Ана Вайденхолцер: На езерото. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 261-267. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Роберт Шиндел: Гебиртиг. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 291-299. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Цвета Софрониева: Други места, други слова; Затворени в Светлина; На път на Запад. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 51-59, 59, 60. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Ксавер Байер: Когато днес се събудих, станах и се умих, изведнъж ми се стори, че всичко на този свят ми е ясно и аз зная как трябва да се живее (По Чехов). В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 97-114. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Ирис Ханика: Същината. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 125-131. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Петра Ганглбауер: Понякога викам натам. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 143-149. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Филип Вайс: По света. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 186-198. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Микул Дежуп (Паул Йойте): Картини и сцени. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 214-227. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Марк Дегенс: Счупеното коляно на Господ. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 228-235. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Наталка Сняданко: Фрагменти от ненаписан сценарий за многосериен любовен филм. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 347-352. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Каролина Шути: Някога трябва да съм вървяла по мека трева. Совите летят безшумно. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 407-410; 410-413. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Предговор. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 13-18. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2016) Елиас Канети: Съчинения. т. 5, Записки 1954-1993. Русе: МД "Елиас Канети", 2016, 480 с. ISBN: 978-954-2992-31-8, COBISS.BG-ID: 1277033188. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2016) За актуалността на теорията за маса и власт на Елиас Канети. В: сп. Либерален преглед, . Либерален преглед.

Ангелова, Пенка (2016) Deutsch als Wissenschaftsprache. Selbstreflexion und Innovation. In: Mehrsprachigkeit-Interkulturalität-Intermedialität. Deutsch - die Sprache, die uns verbindet. Balkangermanistiken. Schriftenreihe der Elias Canetti Gesellschaft Bd. 9. Zweiter Kongress der Germanistinnen und Germanisten aus Südosteuropa, Veliko Tarnovo, Oktober, 2010. Hrsg. Von Nikolina Burneva, Marijka Dimitrova, Ljudmila Ivanova, Rada Vasileva. St. Ingbert. Röhrig Universitätsverlag, 2016, S. 19-32, ISBN 978-3-86110-577-0. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag

Ангелова, Пенка (2016) Akzente Kultureller Bildung und Anregungen von Elias Canetti. In: An der Grenze der Zukunft. Genshagener Noten. Nr. 8, 11–17 November 2016 at Castle Genshagen S. 60-67. Genshagen: Stiftung Genshagen.

Ангелова, Пенка (2015) Von der Bewältigung zur Bewirtschaftung. Betrachtungen zu Iris Hanikas Roman „Das Eigentliche“. In: Identitäten. Erinnertes 20. Jahrhundert. Schriftenreihe der Elias Canetti Gesellschaft Bd.10, St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, 2015. S. 183-204. ISBN 978-3-86110-578-7. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag

Ангелова, Пенка (2015) Петер Ваверцинек. Безмайчинство: роман. Русе: МД Елиас Канети, 2015, 447 с. ISBN 978-954-2992-27-1. COBISS.BG-ID:1273906916. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2015) Елиас Канети. Записки 1942-1985. Провинцията на човека. Тайното сърце на часовника. Русе: МД Елиас Канети, 2015, 456 с. ISBN: 978-954-2992-26-4. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2015) Гражданинът на света Елиас Канети : 110 г. от рождението на световноизвестния писател-нобелист. В: в. Дума, 2015, бр. 169 (25-26 юли 2015), с. 22. ISSN 0861-1343 . в. Дума

Ангелова, Пенка (2014) За повратните времена в българската литература. Рецензия за книгата на Н. Бурнева: Wendezeiten in der bulgarischen Literatur / Nikolina Burneva. Göttingen: Universitätsverlag. В: Проглас, 2014, т. 23, кн. 2, с. 1-3, ISSN: 0861-7902. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий".

Ангелова, Пенка (2014) Елиас Канети. Слуховидецът на века. Русе: МД "Елиас Канети", с 216-223, с. 237-259, с. 286-362. ISBN: 978-954-2992-22-6. COBISS.BG-ID: 1268511460. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2014) Петра Ганглбауер: Понякога викам натам. Небесно щастие. Русе: МД Елиас Канети, 2014, ISBN 978-954-2992-16-5. COBISS.BG-ID 1268561636. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2014) Елиас Канети. Слуховидецът на века. Предговор. Русе: МД "Елиас Канети", 2014, с. 9-17, ISBN: 978-954-2992-22-6, COBISS.BG-ID: 1268511460. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2014) Някъде зад белия шум. Послеслов. В: Петра Ганглбауер: Понякога викам натам. Небесно щастие. Русе. МД Елиас Канети 2014, с. 212-218. ISBN 978-954-2992-16-5, COBISS.BG-ID: 1268561636. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2014) Нашият попмодернизъм. Русе: МД "Елиас Канети", 155 с. ISBN 978-954-2992-15-8. COBISS.BG-ID: 1265908452. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2014) Марк Дегенс: Нашият попмодернизъм. Русе: МД "Елиас Канети", 2014, 155 с. ISBN 978-954-2992-15-8. COBISS.BG-ID 1265908452. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2014) „Eraritjaka“, или подстъпи към митичното мислене. В: Слуховидецът на века. Русе: МД „Елиас Канети“, 2014, с. 227-236, ISBN: 978-954-2992-22-6, COBISS.BG-ID: 1268511460. Русе: МД „Елиас Канети“.

Ангелова, Пенка (2014) Съставът от масови характери. Към поетиката на характерописите. В: „Слуховидецът на века". Русе: МД „Елиас Канети“, 2014, с. 209-215, ISBN: 978-954-2992-22-6, COBISS.BG-ID: 1268511460. Русе: МД „Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2014) Образът на света и на човека при Елиас Канети. В: Слуховидецът на века. Русе: МД „Елиас Канети“, 2014, с. 263-275, ISBN: 978-954-2992-22-6, COBISS.BG-ID: 1268511460. Русе: МД „Елиас Канети“.

Ангелова, Пенка (2014) Нашият попмодернизъм. Послеслов. В: Марк Дегенс, Нашият попмодернизъм. Русе: МД Елиас Канети 2014, с. 147-153. ISBN 978-954-2992-15-8. COBISS.BG-ID 1265908452. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2013) Kulturwissenschaftlich-philologische Herangehensweise zwischen Interkulturalität und Transdisziplinarität. Über die “Freiheit der Wissenschaft” und das Prinzip Verantwortung. In: Interkulturalität und Kognition. Konferenzschrift, 2009, Debrecen. Hrsg. Tamás Lichtmann, Karl Katschthaler. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2013, Debrecener Studien zur Literatur Bd.17. S. 11-17. ISBN: 978-3-631-63851-4. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.

Ангелова, Пенка (2013) Анна Тюне „Възстановеното щастие. Едно германско детство във Франция”. Предговор. Стр. 5-7. Русе: "МД Елиас Канети", ISBN: 978-954-2992-12-7. COBISS.BG-ID 1259390948 Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2013) Магията на словото. Послеслов в: Ирен Ниг: Човек сам словотвори местата си. Русе: МД "Елиас Канети", с. 196-201. ISBN 978-954-2992-14-1. Русе: МД Елиас Канети, с. 196-201. ISBN 978-954-2992-14-1. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2013) От превъзмогване към стопанисване на миналото. В: "Същината", роман от Ирис Ханика, Ред. Недка Николова. Русе: МД "Елиас Канети", 2013, с. 5-33. ISBN 978-954-2992-05-9. COBISS.BG-ID - 1259382756. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2013) Ирис Ханика. Същината (роман). Русе: МД "Елиас Канети", 2013, 216 с. ISBN 978-954-2992-05-9. COBISS.BG-ID - 1259382756. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2013) Безпомощната Европа. В: Роберт Музил. Безпомощната Европа. Сборник с есета и откъси от романа на Роберт Музил "Мъжът без свойства". Съст. Владимира Вълкова и Владимир Сабоурин. Ред. Владимир Сабоурин. Русе: МД "Елиас Канети", 2013, с. 49-85. ISBN 978-954-2992-10-3, COBISS.BG-ID: 1259363812. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2013) Германският човек като симптом. В: Роберт Музил. Безпомощната Европа. Сборник с есета и откъси от романа на Роберт Музил "Мъжът без свойства". Съст. Владимира Вълкова и Владимир Сабоурин. Ред. Владимир Сабоурин. Русе: МД "Елиас Канети", 2013, с. 159-242. ISBN 978-954-2992-10-3, COBISS.BG-ID: 1259363812. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2012) Europäische Zivilisation. Dreizehn Vorlesungen. Internationale Elias-Canetti-Gesellschaft: Schriftenreihe der Elias-Canetti-Gesellschaft ; St. Ingbert : Röhrig, 2012, Bd. 8. ISBN 978-3-86110-505-3. COBISS.BG-ID - 1244264420. St. Ingbert : Röhrig Universitätsverlag.

Ангелова, Пенка (2012) Илия троянов. Кучешки времена: революцията менте - 1989. София: Сиела, 2012, 2. прераб. изд., 291 с. ISBN 978-954-28-1035-3 -886.7-94. COBISS.BG-ID - 1245933540. София: Сиела.

Ангелова, Пенка (2012) Комуникация от Орфей до Шенген. Предговор. В: Каталог на културните събития по проект "Трансгранична университетска мрежа за интеркултурна комуникация". Велико Търново: Фабер, 2012, с. 8-20. ISBN 978-954-400-843-7. Велико Търново: Фабер.

Ангелова, Пенка (2012) И без това. Предговор. В: Дорон Рабинович. И без това (роман). София: Балкани, 2012, с. 5-8. ISBN: 9789549276671. COBISS.BG-ID - 1252445924. София: Балкани.

Ангелова, Пенка (2012) Завръщането на авторите. Предговор. В: Пътуване през Европа. Русе: МД "Елиас Канети", 2012, с. 13-17. ISBN 978-954-2992-03-5. COBISS.BG-ID - 1246438628. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2012) Паулус Хохгатерер. Сладостта на живота (роман). Русе: МД "Елиас Канети", 2012, 300 с. ISBN 978-954-92453-9-4. COBISS.BG-ID - 1248651492. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2012) Дорон Рабинович. И без това (роман). София: Балкани, 2012, 280 с. ISBN: 9789549276671. COBISS.BG-ID - 1252445924. София: Балкани.

Ангелова, Пенка (2012) Хуго Портиш. А сега накъде. Русе: МД "Елиас Канети", 2012, 75 с. ISBN 978-954-2992-02-8. COBISS.BG-ID - 1247784420. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2012) Хуго Портиш: Сега накъде. Русе: МД "Елиас Канети", 2012. ISBN - 978-954-2992-02-8. COBISS.BG-ID - 1247784420. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2012) Ivaila Alexandrova. Heisses Rot. In: Kleine Sprachen - große Literaturen : die Anthologie ; ein Forum auf der Leipziger Buchmesse 2011-2012. Hrsg. Jan-Gunnar Franke, Konstantin Kosmas. Leipzig ; Berlin: Ed. Kirchhof & Franke. 2012, S. 25-32. . Leipzig ; Berlin: Ed. Kirchhof & Franke.

Ангелова, Пенка (2012) Регионалните идентичности и техният потенциал в контекста на Дунавската стратегия. В: Годишник на Русенски университет, т. 51. Серия 5.2. Европеистика, с. 7-16. Изд. РУ "Ангел Кънчев", 2012. ISSN 1311-3321. Изд. РУ "Ангел Кънчев".

Ангелова, Пенка (2012) Страхът и неговите метастази. Предговор. В: Паулус Хохгатерер, Сладостта на живота. Русе: Елиас Канети, 2012. с. 5-11. ISBN 978-954-92453-9-4. COBISS.BG-ID - 1248651492. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2012) Der deutschsprachige politische Roman der Jahrtausendwende. In: Politische Romantik im 19. und 20. Jahrhundert. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Internationale Vereinigung für Germanistik: Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG). Hrsg. von Franciszek Grucza / betreut und bearb. von Ulrich Breuer, Min Suk Choe ... [u.a.]. Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang Verlag, 2012, Bd. 7. ISBN 9783631632079. Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang Verlag.

Ангелова, Пенка (2012) Дискурси на идентичността по поречието на река Дунав. Доклад на Форума на Европейската академия за история и култура в Брегенц, Австрия. 16.4.2012 В: ORF . Bregenz: ORF.

Ангелова, Пенка (2012) Изопачена до узнаваемост. За "Апостолов" на Сибиле Левичаров в сборника по случай 65 годишнината на Ана Димова. 2012. В: Либерален преглед, 07.05.2012, . И в: Либерален преглед, Годишник 2012, (Част 2). с. 204-220. Либерален преглед. Годишник.

Ангелова, Пенка (2012) Der deutschsprachige Roman der Jahrtausendwende. In: Politische Romantik im 19. und 20. Jahrhundert / betreut und bearb. von Ulrich Breuer. Wien u.a.: Peter Lang, 2012, S. 239-252. ISBN: 978-3-631-63207-9. Wien u.a.: Peter Lang.

Ангелова, Пенка (2012) Изопачена до узнаваемост. В: Петков, П., Бойчева, С. Димитрова, А. (изд): Език на културата и култура на езика. Сборник с научни статии в чест на проф. дфн Ана Димова. Велико Търново: Фабер, 2012, с. 233-245. ISBN - 978-954-400-720-1. COBISS.BG-ID - 1247532516. Велико Търново: Фабер.

Ангелова, Пенка (2011) Етнонационализмите. В: Либерален преглед, 23.07.2011 . И в: Либерален преглед. Годишник. с. 811-822. Либерален преглед. Годишник.

Ангелова, Пенка (2011) Ethnonationalismen in Reformländern. - In: Erinnerungskulturen im Vergleich: Internationale Konferenz Wien, Mai 2009. Internationale Elias-Canetti-Gesellschaft: Schriftenreihe der Elias-Canetti-Gesellschaft. Hrsg. Penka Angelova. Manfred Müller. St. Ingbert: Röhrig, 2011, Bd. 7, S. 167-182. ISBN: 978-3-86110-501-5. St. Ingbert: Röhrig.

Ангелова, Пенка (2011) История на големите спасения. В: Либерален преглед, 10.08.2011 . И в: Либерален преглед. Годишник 2011, ч. 2. с. 1362-1367. Либерален преглед. Годишник.

Ангелова, Пенка (2011) Другият път. В: Либерален преглед, 09.05.2011 . И в: Либерален преглед, Годишник 2011, ч. 1, с. 116-127. Либерален преглед. Годишник.

Ангелова, Пенка (2010) Маса и власт – подстъпи към митологичното мислене (ІІ част). В: Проглас, 2010, т. 19, кн. 1, с. 80-103. ISSN: 0861-7902. Велико Търново: Университетско издателсто "Св. св. Кирил и Методий".

Ангелова, Пенка (2010) The Other Road : On the Bulgarian Topos in the Work of Three Writers Awarded the Adalbert von Chamisso Prize. Studies in Slavic Literature and Poetics. Shoreless Bridges : South-East-European Writing in Diaspora / Ed. by Elka Agoston-Nikolova. Leiden : Brill/Rodopi, 2010, Vol. 55 , pp. 83-95. ISBN: 9789042030213. . Leiden: Brill.

Ангелова, Пенка (2010) Езикът на тоталитарната империя. Послеслов в: Илия Троянов и Юли Це: Посегателство над свободата: Истерия за сигурност, полицейска държава и ограничаване на гражданските права. Русе: МД "Елиас Канети", 2010. с. 181-182. ISBN: 978-954-92453-1-8. COBISS.BG-ID - 1232824292. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2010) Илия Троянов и Юли Це: Посегателство над свободата: Истерия за сигурност, полицейска държава и ограничаване на гражданските права. Русе: МД "Елиас Канети", 2010. ISBN: 978-954-92453-1-8. COBISS.BG-ID - 1232824292. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2009) Palimpsest Kakanien/Seserien. In: Yumpu. Publishing digital magazines worldwide, 2009. . Yumpu. Publishing digital magazines worldwide.

Ангелова, Пенка (2009) Цвета Софрониева: Седемнайсет извора, седемнайсет войни. В: сп. Литературни Балкани, 2009, бр. 17, с. с. 246-257. ISSN: 1312 – 014X. София: Литературни Балкани.

Ангелова, Пенка (2009) За новите и старите лица на труда. В: Либерален преглед, 16.02.2009, и в: Либерален преглед. Годишник. 2009, ч. 1. Берлин: Екстаз, с. 495-506. Либерален преглед. Годишник.

Ангелова, Пенка (2009) Дискурси на идентичността: България и Румъния, сравнителни наблюдения. В: Spiritul Dunarii. = Духът на Дунава. - Constanta : Muzeul de Arta, с. 94-105. Също и на рум. ез., с. 121-131. Spiritul Dunarii. = Духът на Дунава.

Ангелова, Пенка (2009) Записките на Елиас Канети. Подстъпи към митологичното мислене. В: Проглас, 2009, т. 18, кн. 2, с. 5-31, ISSN: 0861-7902. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий".

Ангелова, Пенка (2009) Перо в крилете на Европа. В: сп. Литературни Балкани, 2009, бр. 17, с. 239-245. ISSN: 1312 – 014X. София: Литературни Балкани.

Ангелова, Пенка (2009) Elias Canetti und Hermann Broch - Anstatt eines Vorwortes. In: Elias Canetti und Hermann Broch. Hrsg. Penka Angelova. Internationale Elias-Canetti-Gesellschaft: Schriftenreihe der Elias-Canetti-Gesellschaft. St. Ingbert: Röhrig, 2009, Bd. 5, S. 9-12. ISBN: 978-3-86110-451-3. St. Ingbert: Röhrig.

Ангелова, Пенка (2008) Елиас Канети: Образът на света и на човека при Канети. В: Бележити русенци. Състав. Атанас Колев, Живодар Душков, Руси Русев. Русе: Ахат, 2008, с. 59-69. ISBN - 978-954-9664-11-9. COBISS.BG-ID - 1230032356. Русе: Ахат.

Ангелова, Пенка (2008) Die mobile Gesellschaft. In: TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, № 17. TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften.

Ангелова, Пенка (2008) Initiative Europäische Erinnerungskultur: Projektvorschlag. Kultur. Übersetzung. In: Österreich in einem Europa der Kultur - Auslandskulturtagung 2003 Chancen kultureller Netzwerke. Konferenz zur Standortbestimmung der Österreich-Bibliotheken im Ausland und ihrer Perspektiven. Österreich in einem Europa der Kultur. Auslandskulturtagung 2003. Redaktion: Andreas Pawlitschek (Hg.), Christine Dollinger, Mag. Sandra Kowald, Dr. Elmar Schübl. Wien: BMeiA. S. 92-94. . Wien: BMeiA.

Ангелова, Пенка (2008) Übersetzungswissenschaftliches Seminar: Das Österreichische Übersetzen: Projektvorschlag. Kultur. In: Wissens- und Kulturtransfer im Netzwerk der Österreich-Bibliotheken im Ausland. Hg. v. Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, bis 28.2.2007 Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten - Kulturpolitische Sektion. Redaktion, Lektorat, Layout: Mag. Lukas Marcel Vosicky. Redaktionsschluss: September 2006. Wien: Feldmann Verlag 2007, S. 95-96. ISBN 978-3-9500702-2-4. Wien: Feldmann Verlag.

Ангелова, Пенка (2008) Михаел Крюгер: Торинска комедия: записки на един управител на наследство. София: Балкани, 2008. 192 с. ISBN - 978-954-9446-55-5. COBISS.BG-ID - 1239643364. София: Балкани.

Ангелова, Пенка (2008) Vorläufer der Kulturwissenschaften: Musil, Canetti, Broch. In: Österreichische Literatur zwischen den Kulturen: Internationale Konferenz Veliko Tarnovo, Okt. 2006. Hrsg. Iris Hipfl, Raliza Ivanova. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag. 2008, Bd. 4. S. 155-171. ISBN: 978-3-86110-437-7. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag.

Ангелова, Пенка (2008) Илия Троянов: Кучешки времена : революцията менте - 1989. София: Балкани, 2008. ISBN - 978-954-9446-53-1. COBISS.BG-ID - 1239643620. София: Балкани.

Ангелова, Пенка (2008) "Другият" път. Предговор в: Илия Троянов. Кучешки времена: революцията менте - 1989. София: Балкани, 2008, с. 9-13. ISBN - 978-954-9446-53-1. COBISS.BG-ID - 1239643620. София: Балкани.

Ангелова, Пенка (2008) Musil, Broch, Canetti: Präliminarien der Kulturwissenschaften. In: Jean-Marie Valentin (Hg.): "Germanistik im Konflikt der Kulturen". Teil: Bd. 5., Kulturwissenschaft vs. Philologie? [u.a.] / unter Mitarb. von Laure Gauthier. Wien u.a.: Peter Lang, 2008, S. 199-206. ISBN: 978-3-03910-794-0. Wien u.a.: Peter Lang.

Ангелова, Пенка (2007) Die Österreich-Bibliotheken als Kultur- und Bildungsforen: Das Beispiel Österreich Bibliotheken in Veliko Tirnovo und Rousse. Kultur. In: Wissens- und Kulturtransfer im Netzwerk der Österreich-Bibliotheken im Ausland. Hg. v. Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, bis 28.2.2007. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten - Kulturpolitische Sektion. Redaktion, Lektorat, Layout: Mag. Lukas Marcel Vosicky. Redaktionsschluss: September 2006. Wien: Feldmann Verlag 2007, S. 127-130. ISBN 978-3-9500702-2-4. Wien: BMeiA.

Ангелова, Пенка (2006) Родният град на Елиас Канети. В: Елиас Канети : Слуховидецът на века : 1905–2005 / Състав. Пенка Ангелова. с. 13. Русе : Авангард принт, 2006. Русе: Авангард принт.

Ангелова, Пенка (2006) Die Rolle von Wissenschaft und Forschung bei der Herausbildung eines neuen Selbstbewusstseins in den jungen Demokratien. In: TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 2006, № 16. . TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften.

Ангелова, Пенка (2006) Elias Canetti als Biograph der Massen und der Macht. In: Elias Canetti: Chronist der Massen, Enthüller der Macht; [als Referate auf dem 18. Internationalen Kulturanthropologisch-Philosophischen Canetti-Symposion gehalten, das im Volksbildungshaus Wiener Urania in der Zeit vom 3. bis 6. November 2005 stattfand]. Hrsg. John D. Pattillo-Hess und Mario R. Smole. Wien: Löcker, 2006. S. 76-82. ISBN: 978-3-85409-459-3. Wien: Löcker Verlag.

Ангелова, Пенка (2006) Елиас Канети. Мъчение на мухи: Притурка от Хемпстед: Записки 1942-1972. Прев. [от нем.] Пенка Ангелова. В. Търново: ПИК, 2006. - 243 с. ISBN - 978-954-736-160-7. COBISS.BG-ID - 1229253860. В. Търново: ПИК.

Ангелова, Пенка (2006) Уводни думи. В: Елиас Канети: Слуховидецът на века: 1905–2005. Състав. Пенка Ангелова. Русе: Авангард принт, 2006, с. 3. Русе: Авангард принт.

Ангелова, Пенка (2006) Масовите характери на Слуховидеца. В: Елиас Канети: Слуховидецът на века: 1905–2005. Състав. Пенка Ангелова. Русе: Авангард принт, 2006, с. 55-56. Русе: Авангард принт.

Ангелова, Пенка (2006) Пътища в рецепцията на Елиас Канети. В: Изв. Съюза на учените. Русе, 2006, Сер. Общ. науки, 5; № 2, с. 112-116 Също и в: . Русе: Изв. Съюза на учените.

Ангелова, Пенка (2006) Identitäten in Bulgarien zwischen Fremd- und Selbstbestimmung – Identitätsdiskurse. In: TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 2006, № 16. . TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften.

Ангелова, Пенка (2006) Die Sprachenpolitik der EU: Sprachenvielfalt als Reichtum Europas. In: Езиковата политика на Европейския съюз и eвропейското университетско пространство : В. Търново, 5-7 окт. 2005 г. Съст. Багрелия Борисова. В. Търново: ПИК, 2006, т. 1 - 2, с. 365-375. ISBN - 954-736-142-2. COBISS.BG-ID - 1045500132. Велико Търново: ПИК.

Ангелова, Пенка (2006) Topoi der Heimat. Маска i метаморфоза (Де)конструювання дiалогiчного мовлення i фiлософiя метаморфози Елiаса Канеттi / пер. Т. Гаврилів. Львів: ВНТЛ-Класика, 2006, с. 121-134. ISBN 966-8849-24-8. Львів: ВНТЛ-Класика.

Ангелова, Пенка (2005) Der Begriff der Kultur im Bulgarischen. In: Enzyklopädie vielsprachiger Kulturwissenschaften. TRANS – Biographies. Biographische Notizen zu den Beiträgen in TRANS und INST – Short Biographies of Contributors to TRANS and INST – Brefs CVs des auteurs de TRANS et INST. . TRANS – Biographies.

Ангелова, Пенка (2005) Die alten Zivilisationen: Der Übergang zur Europäischen Zivilisation : Grundfaktoren der Europäischen Zivilisation. В: Научни трудове РУ "А. Кънчев", 44, 2005, Сер. 5.3. Европеистика, с. 42-50. ISSN 1311-3321. Русе: РУ "А. Кънчев".

Ангелова, Пенка (2005) Gegenstand, Aufgaben und Organisation der Europäischen Zivilisation. В: Научни трудове РУ "А. Кънчев", т. 44, 2005, Сер. 5.3. Европеистика, с. 91-99. ISBN 1311-3321. Русе: РУ "А. Кънчев".

Ангелова, Пенка (2005) Езиковото многообразие като европейско богатство: примерът БРИЕ. In: Trans-Uni-Herausforderungen des Managements bei der internationalen Hochschulzusammenarbeit in den Grenzregionen (Beitr. zur Hochschulpolitik, 2005, № 11). Herausgeber: Gerhard Duda, Krzysztof Wojciechowski. Bonn: Beiträge zur Hochschulpolitik, 11/2005. S. 108-113. . ISBN 3-938738-11-1. Bonn: Beiträge zur Hochschulpolitik.

Ангелова, Пенка (2005) Общество и отговорност. В: Научни трудове РУ "А. Кънчев", т. 44, 2005, Сер. 5.3. Европеистика, с. 51-55. ISSN 1311-3321. Русе: РУ "А. Кънчев".

Ангелова, Пенка (2005) Topoi der Heimat in den Autobiographien von Elias Canetti. In: Elias Canetti. Hrsg. Kurt Bartsch, Gerhard Melzer. Graz: Literaturverlag Droschl, 2005. S. 94-109, DOSSIER: Bd. 25. ISBN: 978-3-85420-686-6. Graz: Literaturverlag Droschl.

Ангелова, Пенка (2005) Към поетиката на характерописите. В: Панорама: алманах за чуждестранна литература, София: Съюз на преводачите в България, 2005 (ХХVІ), Х, с. 133-137. ISSN - 0205-0013. COBISS.BG-ID - 1119661540. София: Съюз на преводачите в България.

Ангелова, Пенка (2005) Elias Canetti: Spuren zum mythischen Denken. Wien: Zsolnay, 2005, 318 с. ISBN: 3-552-05327-1. COBISS.BG-ID - 1241889508. Wien: Zsolnay.

Ангелова, Пенка (2004) Kultur, Bildung und Geist: Trinität oder Einheit? Unterwegs zu einer europäischen Identität. In: Kultur, Bildung oder Geist? Skizzen zur Gestalt der europäischen Humanwissenschaften im 21. Jahrhundert. Hrsg. Roland Benedikter. Innsbruck u.a.: Studien-Verlag, 2004, S. 441-452. ISBN: 978-3-7065-1832-1. Innsbruck u.a.: Studien-Verlag.

Ангелова, Пенка (2004) Canetti, Roustschouk and Bulgaria: The Impact of Origin on Canetti’s Work. In: A companion to the Works of Elias Canetti. Hrsg. Dagmar Lorenz. Rochester: Camden House, 2004. S. 261-287. Online ISBN: 9781571136404. Rochester: Camden House.

Ангелова, Пенка (2004) Опити за духовно проникване в света. В: Научни трудове РУ “А. Кънчев”, 41, 2004, Сер. 5.2. Европеистика. 10 години катедра “Европеистика” в Русенски университет. с. 102-104. Русе: РУ “А. Кънчев”.

Ангелова, Пенка (2004) Bericht von der Sektion "Kultur und Zivilisation". In: Das Verbindende der Kulturen = The unifying aspects of cultures / HerausgeberInnen Koordinator: Herbert Arlt. Wien: INST, 2004, S. 221-222. ISBN: 978-3-9501947-0-8. Wien: INST.

Ангелова, Пенка (2004) Археология на една дипломация [Предговор]. В: България - Австрия : 125 г. дипломатически отношения и 160 г. представителства на Австрия (Австро-Унгария) в България = Osterreich - Bulgarien : 125 Jahre diplomatische Beziehungen und 160 Jahre osterreichische (osterreichisch-ungarische) Vertretungsbehorden in Bulgarien. Велико Търново: ПИК, 2004, с. 7-11. ISBN - 954-736-114-7. COBISS.BG-ID - 1044030436. Велико Търново: ПИК.

Ангелова, Пенка (2004) Международен научно-изследователски и творчески проект, инициативата за който тръгна от Русе. Увод. В: Научни трудове РУ "А. Кънчев", т. 41, 2004, Сер. 5.2. Европеистика, с. 101. ISBN 1311-3321. Русе: РУ "А. Кънчев".

Ангелова, Пенка (2002) Някои размисли за терминологията на Канети [Предговор]. В: Елиас Канети: Провинцията на човека: Записки 1942-1972. Велико Търново: ПИК, 2002, с. 5-19. ISBN - 954-736-073-6. COBISS.BG-ID - 1040066788. Велико Търново: ПИК.

Ангелова, Пенка (2002) Уводни думи: Постигнахме гласността, но сега трябва да постигнем и чуваемост. В: Научни трудове РУ "А. Кънчев", т. 38, 2002, Сер. 11. Европеистика. Homo communicativus: европейският гражданин на 21-ви век, с. 3. ISSN 1311-3321. Русе: РУ "А. Кънчев".

Ангелова, Пенка (2002) Nachwort. In: Leontina Arditti: An meinem Ende steht mein Anfang: ein jüdisches Leben in Bulgarien. Wien: Milena-Verlag, 2002, S. 295-301. ISBN: 978-3-85286-107-4. Wien: Milena-Verlag.

Ангелова, Пенка (2002) Защо е необходим православен богословски факултет? Открито писмо до Господин Димитър Попов – Министър-председател на Република България (1991). В: Любомъдрие. Архив за българска философска култура. Велико Търново: Фабер, 2002, т. 7, с. 26-29. ISBN - 978-954-8387-11-8. COBISS.BG-ID - 1229184996 Велико Търново: Фабер.

Ангелова, Пенка (2002) Das Exil der Träume und Albträume: Topoi der U-Topia im Global-town österreichischer Literatur der 90er Jahre. In: Akten des X. Internationalen Germanistenkongresses Wien 2000 - «Zeitenwende – Die Germanistik auf dem Weg vom 20. ins 21. Jahrhundert». Gegenwartsliteratur [u.a.] Bern u.a.: Peter Lang, 2002, Teil: Bd. 7., S. 119-126, ISBN:978-3-906766-06-5. Bern u.a.: Peter Lang.

Ангелова, Пенка (2002) Die Konstruierbarkeit der Welt: Reflexionen über Umberto Eco, Hermann Hesse und die konstruktiven Ansätze der Jahrtausendwende. In: Trans : Dokumentation eines kulturwissenschaftlichen Polylogversuchs im WWW (1997 - 2002) / Herbert Arlt ... (Hrsg.). St. Ingbert: Röhrig, 2002, S. 35-45. ISBN: 978-3-86110-324-0. St. Ingbert: Röhrig.

Ангелова, Пенка (2002) Der Stachel der Rettung. In: TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 2002, № 14. . TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften.

Ангелова, Пенка (2002) Die Über-Informationsgefahr der medialen Welt und die unsichtbaren Massen: Das allmähliche Verschwinden der Wirklichkeit. В: Научни трудове РУ "А. Кънчев", т. 38, 2002, Сер. 11. Европеистика. Homo communicativus: европейският гражданин на 21-ви век, с. 31-37. ISSN 1311-3321. Русе: РУ "А. Кънчев".

Ангелова, Пенка (2002) Ich sehe was, was du nicht siehst: Seitensprünge einer Germanistin. Ost- Mittel- und Suedosteuropaeische Literatur-, Theater- und Sprachwissenschaft. St. Ingbert: Roehrig Universitaetsvеrlag: 2002, 198 S. ISBN: 3-86110-294-3. St. Ingbert: Roehrig Universitaetsvеrlag.

Ангелова, Пенка (2001) Структура на художествения свят в романите на Кафка "Процесът" и "Замъкът". В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Филологически факултет = Travaux de L'universite St. St. Cyrille et Methode de Veliko Tirnovo. Faculte de philologie. Велико Търново: Университетско издателство, 1973-2007, 2001. № 30 [за 1992]. т. 1, с. 133-180. ISSN - 0204-6369. COBISS.BG-ID - 1124241892. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий".

Ангелова, Пенка (2001) Über die Dekonstruktion des Begriffes der Nationen bei Canetti. In: Pulverfass Balkan : Mythos oder Realität ; internationales Symposium, Rousse, Oktober 1998. Internationale Elias-Canetti-Gesellschaft: Schriftenreihe der Elias-Canetti-Gesellschaft. Hrsg. Penka Angelova, Judith Veichtlbauer. Sankt Ingbert : Röhrig, 2001, Bd. 3. S. 19-40. ISBN: 978-3-86110-274-8. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag.

Ангелова, Пенка (2001) Vorwort. In: Pulverfass Balkan: Mythos oder Realität; internationales Symposium, Rousse, Oktober 1998. Internationale Elias-Canetti-Gesellschaft: Schriftenreihe der Elias-Canetti-Gesellschaft. Hrsg. Penka Angelova, Judith Veichtlbauer. St. Ingbert: Röhrig, 2001, Bd. 3. S. 7-17. ISBN: 978-3-86110-274-8. St. Ingbert: Röhrig.

Ангелова, Пенка (2001) Canettis menschheitliche Ethik und Todesfeindschaft. In: Научни трудове РУ "А. Кънчев", 2001, Сер. 1. Европеистика. Европейски идентичности, т. 38, с. 11-14. ISSN 1311-3321. Русе: РУ "А. Кънчев".

Ангелова, Пенка (2001) Cultural Studies und Interkulturalität. In: Elias Canetti : internationale Zeitschrift für transdisziplinäre Kulturforschung ; meždunarodno spisanie za transdisciplinarni kulturologični izsledvanija = Elias Kaneti / Meždunarodno Družestvo "Elias Kaneti". Ruse: Internationale Elias Canetti Gesellschaft, 2001, Nr. 4, S. 1-5. Ruse: Internationale Elias Canetti Gesellschaft.

Ангелова, Пенка (2001) Der Balkan - "Eine Landschaft als Schicksal"? Die Landschaft und das Schicksal. In: TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 2001. . TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften.

Ангелова, Пенка (2001) Einige Überlegungen zum Strukturwandel in der europäischen Familie. In: Jura Soyfer. Internationale Zeitschrift für Kulturwissenschaften. Jg.10, 2001, Nr. 4, S 12-14. Wien: Ges. Wien: Ges.

Ангелова, Пенка (2001) Уводни думи. В: Научни трудове РУ "А. Кънчев", 2001, Сер. 1. Европеистика. Европейски идентичности, т. 38, с. 3-4. ISSN 1311-3321.

Ангелова, Пенка (2000) Филология, трансдисциплинарност и компаративистика. В: Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2000, с. 132-138. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий".

Ангелова, Пенка (2000) Balkanidentitäten. In: Elias Canetti: internationale Zeitschrift für transdisziplinäre Kulturforschung; meždunarodno spisanie za transdisciplinarni kulturologični izsledvanija = Elias Kaneti / Meždunarodno Družestvo "Elias Kaneti". Ruse: Internationale Elias Canetti Gesellschaft, 2000, Nr. 2, S. 1-9. Ruse: Internationale Elias Canetti Gesellschaft.

Ангелова, Пенка (2000) Das Theater in Russe - Großstadt und Theater. In: Dramatik, "global towns", Jura Soyfer / Herbert Arlt (Hrsg.). St. Ingbert: Röhrig, 2000, S. 135-152. ISBN: 978-3-86110-254-0. St. Ingbert: Röhrig.

Ангелова, Пенка (2000) Narrative Topoi nationaler Identität: Der Historismus als Erklärungsmuster. In: Narrative Konstruktion nationaler Identität. Konferenzschrift, 1999, Bielefeld. Hrsg. Eva Reichmann. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, 2000, S. 83-95. ISBN: 978-3-86110-255-7. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag.

Ангелова, Пенка (1999) Принципът отговорност. В: Литературен форум: седмичник. IX, № 33, 2-8 ноем. София: Литературен форум, 1999. ISSN - 0861-2153. COBISS.BG-ID - 1119415524. София: Литературен форум.

Ангелова, Пенка (1999) Verpflichtung gegenüber unseren Geistesgrössen. Mit Erhard Busek spricht Penka Angelova. In: Elias Canetti : internationale Zeitschrift für transdisziplinäre Kulturforschung; meždunarodno spisanie za transdisciplinarni kulturologični izsledvanija = Elias Kaneti / Meždunarodno Družestvo "Elias Kaneti". Ruse: Internationale Elias Canetti Gesellschaft, 1999, Nr. 1, S. 56-58. Ruse: Internationale Elias Canetti Gesellschaft.

Ангелова, Пенка (1999) Vom “Balkan” zu “Europa”: Multiple Identitäten und mögliche Erwartungshorizonte angesichts einer gespalteten Zukunft. In: Conturen / Hrsg.: TrendConsult, Verein für Kommunikation über Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. St. Christophen: TrendConsult, 1999, № 2, S. 49-60. ISSN: 1615-6188. St. Christophen: TrendConsult.

Ангелова, Пенка (1999) Die Geburt von Europa: Oder noch etwas über das weibliche Sein im Mythos. In: Auf-Brüche - Um-Brüche - Aus-Brüche in Ost und West : Nation - Kultur - Geschlechterverhältnisse ; Ergebnisse eines Symposiums / Hannelore Scholz ... (Hrsg.) Berlin: Trafo-Verl. Weist, 1999, S. 193-203. ISBN: 978-3-930412-72-3. Berlin: Trafo-Verl. Weist.

Ангелова, Пенка (1999) “…aber die Erinnerung sie sollen lassen stan”. In: Elias Canetti : internationale Zeitschrift für transdisziplinäre Kulturforschung ; meždunarodno spisanie za transdisciplinarni kulturologični izsledvanija = Elias Kaneti / Meždunarodno Družestvo "Elias Kaneti". Ruse: Internationale Elias Canetti Gesellschaft, 1999, Nr. 1, S. 13-16. Ruse: Internationale Elias Canetti Gesellschaft.

Ангелова, Пенка (1999) Elias Canettis Namenspoetik oder die Todesfeindschaft. In: Mediator: Series of the Center for Jewish Culture and Civilization. Rousse: Univ. of Rousse, 1999, № 1, S. 17-21. Rousse: Univ. of Rousse.

Ангелова, Пенка (1999) Projekt für ein Kultur-, Informations- und Forschungszentrum Elias Canetti in Rousse. In: Elias Canetti : internationale Zeitschrift für transdisziplinäre Kulturforschung ; meždunarodno spisanie za transdisciplinarni kulturologični izsledvanija = Elias Kaneti / Meždunarodno Družestvo "Elias Kaneti". Ruse: Internationale Elias Canetti Gesellschaft, 1999, Nr. 1, S. 4-13. Ruse: Internationale Elias Canetti Gesellschaft.

Ангелова, Пенка (1999) Antiutopie als Destruktion der Utopie und des Dialogs bei Jura Soyfer: Methologische Vorüberlegungen. In: Jura Soyfer (1912 - 1939) zum Gedenken / Herbert Arlt/Klaus Manger (Hrsg.). St. Ingbert: Röhrig, 1999, S. 160-184. ISBN: 978-3-86110-222-9. St. Ingbert: Röhrig.

Ангелова, Пенка (1999) Frei, wie frei! Und dann? Theater in Bulgarien. In: Via Regia: Blätter für internationale kulturelle Kommunikation. Thüringen, Erfurt: Europäisches Kultur- und Informationszentrum, 1999, № 58-59. Thüringen, Erfurt: Europäisches Kultur- und Informationszentrum.

Ангелова, Пенка (1999) Transdisziplinarität, Unterricht und Forschung: Die Erfahrung der "Europäistik" in Rousse. In: Internationale Kulturwissenschaften, 1999. . TRANS – Biographies.

Ангелова, Пенка (1998) Свободната театрална дейност е възможност за коректив и обновление.. В: в.Утро - Русе: градът в един вестник. Русе : Пресгрупа Утро ООД, 1998, № 166, 21 юли 1998, с. 3. Русе: Пресгрупа Утро ООД.

Ангелова, Пенка (1998) Kulturforschung zwischen Interkulturalität und Transdisziplinarität. In: TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 1998, № 4. TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften.

Ангелова, Пенка (1998) Die Ungeduld der Erkenntnis: Zu einigen Berührungspunkten in Canettis und Brochs Kunstkonzeption. In: Hermann Broch: Perspektiven interdisziplinärer Forschung. Hrsg. Arpád Bernáth, Michael Kessler, Endre Kiss. Tübingen: Stauffenburg-Verlag, 1998, S. 117-136. ISBN: 978-3-86057-142-2. Tübingen: Stauffenburg-Verlag.

Ангелова, Пенка (1998) Vorwort. In: Die Massen und die Geschichte. Schriftenreihe der Elias Canetti Gesellschaft. Internationales Symposium Russe, Oktober 1995. Hrsg. Penka Angelova, Herbert Arlt, Michael Benedikt. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, 1998. S. 7-9. ISBN: 978-3-86110-155-0. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag.

Ангелова, Пенка (1998) Das Konzept von Geschichte und Mythos bei Elias Canetti. In: Die Massen und die Geschichte. Schriftenreihe der Elias Canetti Gesellschaft. Internationales Symposium Russe, Oktober 1995. Hrsg. Penka Angelova, Herbert Arlt, Michael Benedikt. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverl, 1998. S. 55-85. ISBN: 978-3-86110-155-0. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag.

Ангелова, Пенка (1997) Bericht der Sektion III: Disziplinüberschreitende Ansätze der Sprach- und Literaturwissenschaften. In: TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 1997, № 2. TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften.

Ангелова, Пенка (1997) Masse und Individuum bei Zamjatin und Canetti. Typologische Betrachtungen über Zamjatins Roman "Wir" und Canettis Dramen. In: "Ein Dichter braucht Ahnen": Elias Canetti und die europäische Tradition; Akten des Pariser Symposiums, 16. - 18.11.1995. Hrsg. Gerald Stieg und Jean-Marie Valentin. Bern u.a.: Peter Lang Verlag, 1997. S. 173-192. ISBN: 978-3-906757-19-3. Bern u.a.: Peter Lang Verlag.

Ангелова, Пенка (1997) Canettis autobiographische Trilogie als Bildungsroman. In: Autobiographie zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Internationale Elias-Canetti-Gesellschaft: Schriftenreihe der Elias-Canetti-Gesellschaft: internationales Symposium, Russe, Oktober 1992, Bd. 1. Hrsg. Penka Angelova, Emilia Staitscheva. St. Ingbert: Röhrig, 1997. S. 47-62. ISBN: 978-3-86110-134-5. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag.

Ангелова, Пенка (1997) Карл Ясперс: Екзистенция, комуникация, скок. В: Екзистенциална философия: 3 лекции, изнесени в Свободния нем. инст. във Франкфурт на Майн, септ. 1937. Прев. от нем. Сашо Марков. Велико Търново: Слово, 1997, с. 97-104, ISBN - 954-439-472-9. COBISS.BG-ID - 1030555620. Велико Търново: Слово.

Ангелова, Пенка (1997) Jura-Soyfer-Veranstaltungen in Bulgarien. In: Jura Soyfer. Internationale Zeitschrift für Kulturwissenschaften. Heft 4, 1997, S.4 Wien: Ges.

Ангелова, Пенка (1997) Bulgarische Literatur in deutscher Übersetzung: "Das Rosenland" von Roda Roda. In: Jura Soyfer. Internationale Zeitschrift für Kulturwissenschaften. Heft 4, 1997, S.37-42. Wien: Ges.

Ангелова, Пенка (1996) Christoph Ransmayrs Romanwerk oder Was heißt und zu welchem Ende verläßt man die Universalgeschichte. In: Geschichte der österreichischen Literatur / Donald G. Daviau/Herbert Arlt (Hrsg.). St. Ingbert: Röhrig, 1996, S. 416-433. ISBN: 978-3-86110-107-9. St. Ingbert: Röhrig.

Ангелова, Пенка (1996) Антиутопиите на Юра Зойфер [Предговор]. В: Юра Зойфер: От Рая до Края на Света: Пиеси. Велико Търново: ПИК, 1996, с. 5-19. ISBN - 954-8258-62-5. COBISS.BG-ID - 1029723876. , Велико Търново: ПИК.

Ангелова, Пенка (1996) Vorwort der Herausgeberin. In: Roda Roda: Das Rosenland: Bulgarische Gestalter und Gestalten. Veliko Tarnovo: PIC, 1996, S. 5-7. ISBN - 954-8258-58-7. COBISS.BG-ID - 1030289636. Veliko Tarnovo: PIC.

Ангелова, Пенка (1996) Mich liebt, o, Mutter, ein Feuerdrache: Seitensprünge einer Germanistin. Велико Търново: ПИК, 1996, 120 с. ISBN: 954-8258-73-0, COBISS.BG-ID: 1031325412. Велико Търново: ПИК.

Ангелова, Пенка (1996) Topoi des Schweigens. In: Alte Welten - neue Welten. Teil: 2., Abstracts. Tübingen: Niemeyer, 1996, S. 15. ISBN: 978-3-484-10716-8. Tübingen: Niemeyer.

Ангелова, Пенка (1995) Romanwelten: Ansichten zum Roman des 20. Jahrhunderts. Велико Търново: ПИК, 1995, 255 с. ISBN: 954 8258 32 3, COBISS.BG-ID: 1028718564. Велико Търново: ПИК.

Ангелова, Пенка (1995) Erfahrungsräume erlebter Geschichte – Die Germanistik in Weliko Tarnovo (Bulgarien). In: Germanistik in Mittel- und Osteuropa 1945 - 1992 : [eine Veröffentlichung der Arbeitsstelle für die Erforschung der Geschichte der Germanistik im Deutschen Literaturarchiv Marbach am Neckar] / hrsg. von Christoph König. Berlin/New York: de Gruyter, 1995, S. 92-98. ISBN: 978-3-11-014419-2. Berlin/New York: de Gruyter.

Ангелова, Пенка (1995) Mich liebt, o Mutter, ein feuerspeiender Drache : Betrachtungen zu einem Motiv in der bulgarischen Folklore. In: Der weibliche multikulturelle Blick. Hrsg. Hannelore Scholz, Brita Baume ; mit Beitr. von Penka Angelova. Berlin: Trafo-Verl. Weist, 1995. Berlin: Trafo-Verl. Weist.

Ангелова, Пенка (1995) Strategien des Schweigens im Machtdiskurs der Diktaturen. In: Die Sprache der Diktaturen und Diktatoren : Beiträge zum internationalen Symposion an der Universität Erlangen vom 19. bis 22. Juli 1993 / hrsg. von Klaus Steinke. Heidelberg: Winter, 1995. ISBN: 978-3-8253-0330-3. Heidelberg: Winter.

Ангелова, Пенка (1994) Прекословието на Мариане Грубер [Предговор]. В: Протоколи на страха: Разкази и есета. Велико Търново: ПИК, 1994, с. 5-8. ISBN - 954-8258-27. COBISS.BG-ID - 1027469284. Велико Търново: ПИК.

Ангелова, Пенка (1994) Ясночуваща. Вместо предговор. В: Ротраут Хакермюлер: Стихия: Разкази. Велико Търново: ПИК, 1994, с. 5-10. ISBN - 954-8258-26-9. COBISS.BG-ID - 1027471332. Велико Търново: ПИК.

Ангелова, Пенка (1994) Frauenbilder bilden Bilder: Betrachtungen zu sozial vorgebildeter Wirklichkeit der achtziger und Anfang der neunziger Jahre in Bulgarien. In: "Ich will meine Trauer nicht leugnen und nicht meine Hoffnung": Veränderungen kultureller Wahrnehmungen von ostdeutschen und osteuropäischen Frauen nach 1989 / Helga Grubitzsch... (Hrsg.). Mit Beitr. von Penka Angelowa... Bochum: Winkler, 1994, S. 189-200. ISBN: 978-3-924517-99-1. Bochum: Winkler.

Ангелова, Пенка (1994) Women and Nationalism: On the Position of Women in the Nationalist Movements of the Balkan Peninsula. In: Transl. by Dorothy J. Rosenberg. Los Angeles: Ucla Woman’s Law Journal, 1994, Vol. 5, № 1, p. 49-61. Los Angeles: Ucla Woman’s Law Journal.

Ангелова, Пенка (1994) Сбогом, Елиас Канети! В: Русенски стандарт news. Русе: Русенски стандарт, 1994, № 54, 19 авг. 1994, с. 4. Русе: Русенски стандарт.

Ангелова, Пенка (1993) Hermann Hesses Wandlung in den Jahren 1914-1919 oder Der Weg zum Demian. In: "... einen Stein für den grossen Bau behauen": Studien zur deutschen Literatur / [Universitas Wratislaviensis. Red. t. Eugeniusz Klin ; Marian Szyrocki]. Wrocław: Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 1993, S. 321-330. ISBN: 83-229-0886-5. Wrocław: Wydawn. Uniw. Wrocławskiego.

Ангелова, Пенка (1993) Paradigmata des Literaturunterrichts in der Fremdsprachengermanistik. In: Dokumentation der Tagungsbeiträge / Germanistentreffen Bundesrepublik Deutschland - Bulgarien - Rumänien : 28.2. - 5.3.1993 / [Hrsg.: Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Red.: Werner Roggausch]. Bonn: DAAD, 1993, S. 401-415. ISBN: 978-3-87192-527-6. Bonn: DAAD.

Ангелова, Пенка (1993) Die Rolle von Kafkas Werk für die Selbstbewußtwerdung von Literatur und Literaturwissenschaft. In: Franz Kafka in der kommunistischen Welt / Kafka-Symposion 1991, Klosterneuburg. [Österreichische Franz-Kafka-Gesellschaft]. Hrsg.: Norbert Winkler; Wolfgang Kraus. Wien u.a.: Böhlau, 1993, S. 1-20. ISBN: 978-3-205-98055-1. Wien u.a.: Böhlau.

Ангелова, Пенка (1993) История и личност в драмата на Георг Бюхнер "Смъртта на Дантон". В: Проглас, 1993, т. 7, бр. 4, с. 82-91. ISSN: 0861-7902. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий".

Ангелова, Пенка (1992) Всичките ли спомени на Канети са толкова действителни, колкото на нас, русенци, ни се струва?. В: в.Утро - Русе : градът в един вестник. Русе : Пресгрупа Утро ООД, 1992, № 186, 23 септ. 1992, с. 4. Русе : Пресгрупа Утро ООД.

Ангелова, Пенка (1992) Действие и рефлексия - някои аспекти на литературната комуникация в романите на Кафка "Процесът" и "Замъкът". В: Литература и култура. Ред. кол. Симеон Хаджикосев - отг. ред. и др. София: БАН, 1992, с. 48-64. ISBN - 954-430-083-X. COBISS.BG-ID - 1024577764. София: БАН.

Ангелова, Пенка (1992) Две австрийски и една германска писателки за Елиас Канети. В: в. Утро - Русе : градът в един вестник. Русе: Пресгрупа Утро ООД, 1992, № 188, 25 септ. 1992, с. 6. Русе: Пресгрупа Утро ООД.

Ангелова, Пенка (1992) “Игра с очи” на Елиас Канети.. В: в. Утро - Русе: градът в един вестник. Русе: Пресгрупа Утро ООД, 1992, № 187, 24 септ. 1992, с. 6. Русе: Пресгрупа Утро ООД.

Ангелова, Пенка (1991) Die Aktanten des “Fremden” und des “Anderen” in Kafkas Romanwerk. In: Begegnung mit dem "Fremden": Grenzen - Traditionen - Vergleiche der Fremdheit. Akten des VIII. Internationalen Germanisten-Kongresses, Tokyo 1990. Shichiji, Yoshinori (Herausgeber). München: Iudicium-Verlag, 1991, S. 102-108. ISBN: 978-3-89129-900. München: Iudicium-Verlag.

Ангелова, Пенка (1991) Intertextualität als sinn- und struktur-konstituierendes Merkmal von Kafkas Romanen. In: Strukturuntersuchung und Interpretation künstlerischer Texte: interdisziplinäres Kolloquium an der Sektion Germanistik/Kunstwissenschaften der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Hrsg. von Hans-Georg Werner und Eberhard Müske. Halle/S.: Abteilung Wissenschaftspublikationen der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 1991. Jg. 14, ISBN: 978-3-86010-257-2. Halle/S.: Abteilung Wissenschaftspublikationen der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Ангелова, Пенка (1991) Aspekte der Weltmodelierung in Kafkas Romanen. In: Német filológiai tanulmányok = Arbeiten zur deutschen Philologie, 1991. Jg. 20, S. 85-102. Budapest: Német filológiai tanulmányok.

Ангелова, Пенка (1991) Die Macht des Dichters. In: Verwandlungsverbote und Befreiungsversuche in Canettis Masse und Macht : [Referate auf dem 3. Internationalen Kulturanthropologisch-Philosophischen Canetti-Symposion, das im Volksbildungshaus Wiener Urania in der Zeit vom 3. bis 6. Mai 1990 stattfand] / Canetti-Symposion. John Pattillo-Hess (Hg.). [Von der Wiener Urania in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Wien veranst.]. Wien: Löcker, 1991, S. 53-59. ISBN: 978-3-85409-186-8. Wien: Löcker.

Ангелова, Пенка (1991) Politische Sprachspiele zwischen Tradition und Erneuerung. In: Kulturraum Donau : zwischen Klischee und Erfahrung ; [im Rahmen des Symposions "Kulturraum Donau - Zwischen Klischee und Erfahrung" gehalten im Volksbildungshaus Wiener Urania in der Zeit vom 15. bis 17. November 1990] / Wilhelm Petrasch (Hg.). Wien: Verein Volksbildungshaus Wiener Urania, 1991, S. 61-73. Wien: Verein Volksbildungshaus Wiener Urania.

Ангелова, Пенка (1990) Kafkas Romanprotagonist - ein Don Quichote des 20. Jahrhunderts. In: Dialog mit dem Erbe. Geisteswissenschaftliche Beiträge der Friedrich-Schiller-Universität Jena 1990. S. 124-137. Jena: Geisteswissenschaftliche Beiträge der Friedrich-Schiller-Universität.

Ангелова, Пенка (1988) Три пътя към творчеството на Кафка. В: Литературна мисъл: двумесечно списание за естетика, литературна история и критика. София: БАН, 1988, № 8, с. 77-98. ISSN - 0324-0495. COBISS.BG-ID - 1119649508. София: БАН.

Ангелова, Пенка (1988) Zum Wolfmotiv bei Hermann Hesse und Emilijan Stanev. In: Archiv fur bulgarische Philologie. Hrsg. Ivan Duridanov, Hilmar Walter ; Red. Hilmar Walter, Dietmar Endler; Sofia: Universität Kliment Ochridski, 1988, Bd. 1, S. 145-154. COBISS.BG-ID - 1084398820. Sofia: Universität Kliment Ochridski.

Ангелова, Пенка (1987) Paradigmatische Struktur und semantische Isotopien in nichtlinearen Erzähltexten. In: Sprach- u. literaturwissenschaftliche Aspekte bei der Interpretation literarischer Texte. Beiheft des Germ. Jahrbuches der VR Bulgarien. Germanistisches Jahrbuch DDR - VRB: Beiträge aus Lehre und Forschung / hrsg. vom Deutschlektorat beim Kultur- und Informationszentrum der DDR in Sofia. Sofia: Deutschlektorat, 1987, Bd. 1, S. 93-102. Sofia: Deutschlektorat.

Ангелова, Пенка (1987) Rund-Tisch-Gespräch. In: Beiheft des Germ. Jahrbuches der VR Bulgarien. Germanistisches Jahrbuch DDR - VRB: Beiträge aus Lehre und Forschung / hrsg. vom Deutschlektorat beim Kultur- und Informationszentrum der DDR in Sofia. Sofia: Deutschlektorat, 1987, Bd. 2, S. 290-291. Sofia: Deutschlektorat.

Ангелова, Пенка (1987) Zur Frage der marxistischen Rezeption von Kafkas Werk. In: Germanistisches Jahrbuch DDR - VRB: Beiträge aus Lehre und Forschung / hrsg. vom Deutschlektorat beim Kultur- und Informationszentrum der DDR in Sofia. Sofia: Deutschlektorat, 1987/1988, S. 26-35. Sofia: Deutschlektorat.

Ангелова, Пенка (1987) Struktur-funktionelle Besonderheiten von Kafkas Romanen “Der Prozess” und “Das Schloss” [Структурно-функционални особености на романите на Франц Кафка “Процесът” и “Замъкът”]. Рец. Божидара Делииванова, Никола Георгиев. В. Търново, 1987. Хабилитационен труд за присъждане на научното звание “Доцент”. Утв. от ВАК с прот. № 3 от 26.04.1990. Велико Търново

Ангелова, Пенка (1986) Вавилонското стълпотворение. В: Заслепението: [Роман]. Послеслов. Прев. от нем. Елисавета Кузманова. София: Народна култура, 1986, с. 541-548. COBISS.BG-ID - 1092234212. София: Народна култура.

Ангелова, Пенка (1985) Canettis Roman “Die Blendung”. In: Germanistisches Jahrbuch DDR - VRB: Beiträge aus Lehre und Forschung / hrsg. vom Deutschlektorat beim Kultur- und Informationszentrum der DDR in Sofia. Sofia: Deutschlektorat, 1985, S. 103-114. Sofia: Deutschlektorat.

Ангелова, Пенка (1985) Zur paradigmatischen Struktur von Johannes Bobrowskis „Levins Mühle“. In: Stilistik und Poetologie. [5. Sprachwiss. Konferenz zum Thema "Stilistik u. Poetologie", 5. - 6. November 1984]. Hg. von Willi Steinberg. Halles. S. 118-132. Halle: Abteilung Wissenschaftspublizistik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Ангелова, Пенка (1985) Der Konflikt von Ideal und Wirklichkeit und seine poetische Fassung in Hermann Hesses Romanen der Reifezeit als Ausdruck der Krise der Persönlichkeit : Eine Untersuchung im Lichte der romantischen Tradition. В: Трудове на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Великотърновски университет, 1985, бр. 20, № 1, с. 63-90. Велико Търново: Великотърновски университет.

Ангелова, Пенка (1984) Йоханес Бобровски: “Воденицата на Левин”. Парадигматична структура на романа. В: Лингвистика, поетика, литературна история. София, 1984, с. 157-165. София: Творчески фонд на СНРБ.

Ангелова, Пенка (1984) Zur Bedeutung literarischer Strukturen sowie der Kategorie Konnotation für die Rezeption literarischer Werke in den Seminaren der Germanistikausbildung, dargestellt an einem Beispiel aus Johannes Bobrowskis Roman “Lewins Mühle“. In: Germanistisches Jahrbuch DDR - VRB : Beiträge aus Lehre und Forschung / hrsg. vom Deutschlektorat beim Kultur- und Informationszentrum der DDR in Sofia. Sofia: Verl. Septemvri, 1984, S. 122-137. Sofia: Verl. Septemvri.

Ангелова, Пенка (1984) Zur Friedrich-Schlegel-Rezeption Bachtins. In: Roman und Gesellschaft: Internationales Michail-Bachtin-Colloquium / Friedrich-Schiller-Universität Jena. Jena: Abteilung Wissenschaftliche Publikationen der Friedrich-Schiller-Universität, 1984, S. 137-144. Jena: Abteilung Wissenschaftliche Publikationen der Friedrich-Schiller-Universität.

Ангелова, Пенка (1983) Die Geschehensstruktur in Armin Stolpers Erzählungen im Erzählungsband "Die Karriere des Seiltänzers". In: Dokumentation zum II. Symposium zur DDR-Literatur / Kultur- u. Informationszentrum d. DDR in d. VRB, Deutschlektorat. Sofia, 1983, S. 20-29. Sofia: Kultur- u. Informationszentrum d. DDR in d. VRB, Deutschlektorat.

Ангелова, Пенка (1983) Zwei Arten der Verräumlichung der Zeit im Roman des 20. Jahrhunderts, dargestellt am Beispiel der Romane von Kafka, Musil, Hesse. In: Welt und Roman: Visegráder Beiträge zur deutschen Prosa zwischen 1900 und 1933. Hrsg. Antal Mádl; Miklós Salyámosy. Budapest: ELTE, 1983, S. 177-188. Budapest: ELTE.

Ангелова, Пенка (1983) Проблемното обучение по литература със студенти филолози. В: Проблеми на обучението и възпитанието във ВУЗ. Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 1983, с. 73-80. COBISS.BG-ID - 1125026276. Велико Търново: Великотърновски университет.

Ангелова, Пенка (1983) Zur Vorbild-Problematik in Hermann Hesses Romanen der Reifezeit. В: Наука и съвременност. Велико Търново: Окръжен клуб на младите работници (1983-1983), 1983, т. 2., с. 225-234. COBISS.BG-ID - 1124425956. Велико Търново: Окръжен клуб на младите работници.

Ангелова, Пенка (1983) Hermann Hesses Persönlichkeitsbegriff. In: Germanistisches Jahrbuch DDR - VRB: Beiträge aus Lehre und Forschung / hrsg. vom Deutschlektorat beim Kultur- und Informationszentrum der DDR in Sofia, 1983, S. 31-41. Sofia: Deutschlektorat.

Ангелова, Пенка (1983) Die deutsche Literatur von der Jahrhundertwende bis zum Ausgang des I. Weltkriegs: [Vorwort]. In: Wege der deutschen Literatur: Anthologie: Deutsche Literatur von 1885 bis 1917. Hrsg. Penka Angelova. V. Tirnovo: Univ. Kyrill und Methodij, 1983. S. I-XI. COBISS.BG-ID - 1085529060. V. Tirnovo: Univ. Kyrill und Methodij.

Ангелова, Пенка (1982) Zur Sujetzeitstruktur in Hesses Romanen der Reifezeit. In: Germanistisches Jahrbuch DDR - VRB: Beiträge aus Lehre und Forschung / hrsg. vom Deutschlektorat beim Kultur- und Informationszentrum der DDR in Sofia. Nr. 4, 1982, S. 99-106. Sofia: Deutschlektorat.

Ангелова, Пенка (1981) Die Rezeption klassisch-romantischer Dichtung und Weltauffassung im Erzählwerk Hermann Hesses (1919-1932). Dissertation: Friedrich Schiller Universität Jena, 1981. Утв. от ВАК с прот. № 2 от 25.01.1982 . COBISS.BG-ID - 1258172644. Jena: Friedrich Schiller Universität.

Ангелова, Пенка (1976) “Die natürliche Tochter”: Französische Revolution und Entfremdung. В: Аспирантски сборник. Велико Търново: ВТУ "Св.св.Кирил и Методий", 3, 1976, № 1, с. 101-110. COBISS.BG-ID - 1120168676. Велико Търново: ВТУ "Св.св.Кирил и Методий".

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/