Публикации на проф. д-р Пламен Христов Павлов


Павлов, Пламен (2021) Българските "следи" от територията на днешна Румъния в епохата на Средновековието.– Българи и румънци. С., "Тангра ТанНакРа", 2021 София

Павлов, Пламен (2021) Готите в българските земи. С., „Борина”, 2021 (в съавторство с П. Владкова) София

Павлов, Пламен (2021) Автентичен поглед към корените на Злото (Предговор).– Василиев, А. Т. Охранка - тайната полиция на царска Русия (Из документите на последния руски директор на полицията). София, изд. "Стефан Добрев", 2021, 5-11 ISBN 978-619-7050-48-6 София

Павлов, Пламен (2021) Моята България (Учебно помагало по история и цивилизации, 5-12 клас).София, изд. "Просвета", 2021, 165 стр. /авторски текст на Пл. Павлов, с. 50-89/ ISBN 978-954-01-4117-6 София

Павлов, Пламен (2021) За историята на храма и духовната енергия на един град (Предговор).– Анюта Каменова–Борин. "На църква да идем". Храм "Св.св. Кирил и Методий", град Монтана. Монтана, изд. "Пространство форма", 2021. Монтана

Павлов, Пламен (2021) Владетелите на България /от легендите до ХХ в./. София, изд. "Сиела", 2021, 288 стр. ISBN 978-954-28-3141-9 /в колектив с Делян Момчилов, илюстрации Стен Дамянов/ София

Павлов, Пламен (2021) Необикновена книга на необикновен автор (Предговор).– Илия Пехливанов. Преображения Матееви. София, 2021. София

Павлов, Пламен (2021) Златната Орда и българите. София, "Сдружение Българска история", 2021 /Второ преработено и допълнено издание/, 192 стр. ISBN 978-619-7496-90-1 София

Павлов, Пламен (2021) Георги Раковски и Васил Левски – водачите на българската национална революция.– Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие. София, Военна академия "Г. С. Раковски", 2021, 26-32 ISBN 978-619-7478-66-2 София

Павлов, Пламен (2021) София - хилядолетният град на мъдростта. София, "Борина", 2021 (на бълг., англ., фр., нем., рус., исп., итал.) София

Павлов, Пламен (2021) Ислямът и българите - ранни контакти и характерни случаи на промяна на вярата (до средата на XV в.).– Българският ислям (съставител Г. Кулов). Кърджали - Габрово, 2021, 85-103 ISBN 978-954-490-718-1 Кърджали – Габрово

Павлов, Пламен (2021) Българският въпрос в Южна /Егейска/ Македония в светлината на най-нови данни.– Румен Иванов. Невидимите българи в Южна Македония. Плевен, "Еделвайс", 2021, 6-10 ISBN 978-619-7186-45-1 Плевен

Павлов, Пламен (2021) Град Радомир и националната памет за един достоен владетел и воин.– Цар Гаврил Радомир. Радомир, 2021. София - Радомир

Павлов, Пламен (2021) Към личностната характеристика на Хаджи Димитър и Стефан Караджата.– Сб. 180 години от рождението на Хаджи Димитър и Стефан Караджата. Сливен, Регионален исторически музей - Сливен, 2021 Сливен

Павлов, Пламен (2021) Кратка илюстрована история на България. София, "Борина", 2021. София

Павлов, Пламен (2021) Българската земя Македония през IX-XIV в.– Две държави, един народ. София, изд. "Тангра ТанНакРа", 2021. София

Павлов, Пламен (2021) "Един само буден сред толкова спящи..." Георги Раковски – будителят на нацията.– Будител, 2021, кн.1, 7-12. ISSN 1312-7829 София

Павлов, Пламен (2021) Историята не е кабинетна наука, а много повече /Предговор/.– Николай Овчаров. Краят на Второто българско царство и съдбата на Златоградския край. София, "Уникарт", 2021, 7-10 ISBN 978-954-2953-00-5 София

Павлов, Пламен (2021) Раковски - будителят на нацията.– Форум, 2021, кн. 6, 16-18 ISSN 2367-9271 Балчик

Павлов, Пламен (2021) Обиколките на Левски.– Сб. в чест на проф.д.н. Атанас Дерменджиев, 2021 В. Търново

Павлов, Пламен (2021) Македония – Историческата истина. София, "Световна библиотека", 2021, 223 стр. ISBN 978-954-574-252-1 София

Павлов, Пламен (2021) Легията на Раковски – първообраз на българската държавност и армия.– "За буквите", год. ХLIII, 2021, с. 7 ISSN 1312-3785 (отделни издания на бълг. и англ. ез.) София

Павлов, Пламен (2021) "Този, който пръв ни повика в народен живот..." /Иларион Макариополски/.– Сб. 150 години Българска Екзархия – държавност и национален идеал (Сборник с доклади от научна конференция). Троян - В. Търново, изд. "Фабер", 2021, 61-66. ISBN 978-619-00-1367-9 Троян - В. Търново

Павлов, Пламен (2021) Ново изследване за средновековната боруйска "Мала Света гора" и миналото на Стара Загора.– Иван Танев Иванов, Мариана Минкова. Боруйската "Мала Света гора". В. Търново, изд. "Фабер", 2021, 7-12 ISBN 978-619-00-1307-5 В. Търново

Павлов, Пламен (2021) Какво знаем и какво не знаем за Иван Асен II?– National Geographic – България, 2021, бр. 6, 26-37 ISSN 1312-6571 София

Павлов, Пламен (2021) Бележки към някои от новооткритите документи за Васил Левски и комитетската организация в България.– Васил Левски, комитетската организация и османската власт /1872-1873/. София, Национален музей "Васил Левски", изд. "Златен змей", 2021, 29-35 ISBN 978-954-776-057-8 София

Павлов, Пламен (2021) Книга, написана с обич и ерудиция.– Мутафов, Вихрен, Цанка Дикова, Иван Бораджиев. История на село Момин сбор, Великотърновско. В. Търново, "Фабер", 2021, 7-8 ISBN 978-619-00-1344-0 Велико Търново

Павлов, Пламен (2021) Алманах. По следите на България. София, изд. "A&T Publishing", 2021, 302 стр. ISBN 978-619-91642-2-8 София

Павлов, Пламен (2021) Сръбската кралица Белослава (1234-1243), дъщеря на цар Иван Асен II.– Юбилеен сборник Бони Петрунова /Известия на Националния исторически музей, т. XIII/. София, 2021, 538-546 /на бълг. и англ. ез./ ISSN 1311 - 5219 София

Павлов, Пламен (2021) Предговор /Отношенията на българите и Православния Изток с Русия през XV-XVII в. в светлината на нови извори/.– Веселин Горанчев. Русия, Православния Изток и българските земи през XV–XVII век /Църковни и политически връзки/. В. Търново, 2021, 7-10. ISBN 978-619-7602-09-8 В. Търново

Павлов, Пламен (2021) Още веднъж за контактите между Раковски и Левски.– Сб.от научна конференция "Градът Ловеч като център на Българския централен революционен комитет, столица на Васил Левски и роден град на поборника Тодор С. Кирков", 2021 Ловеч

Павлов, Пламен (2021) Моята България (Учебно помагало по история и цивилизации, 5-12 клас)(I допълнено издание). София, изд. "Просвета", 2021, 207 стр. /авторски текст на Пл. Павлов, с. 54-93/ ISBN 978-619-7447-04-0 София

Павлов, Пламен (2021) Деспот Добротица и българският XIV в. през погледа на писателя Емил Димитров.– Е. Димитров. Нефритеният амулет /Исторически роман/. В. Търново, изд. "Фабер", 2021, 5-6 ISBN 978-619-00-1396-9 В. Търново

Павлов, Пламен (2020) Стойностно изследване за мирното освобождение на Южна Добруджа и неговата военна защита.– Мануш Христов. Дейности на формирования на българската войска и флота на Негово Величество по присъединяването (окупирането) на Южна Добруджа през септември – октомври 1940 г. Долна Митрополия, Висше военно-въздушно училище "Георги Бенковски", 2020, 3-9 ISBN 978-954-713-144-6 Долна Митрополия

Павлов, Пламен (2020) Книга за дългия път към Свободата и нейната висока цена.– Живко Войников. Източният въпрос и българското полуосвобождение през 1878 г. Плевен, изд. "Еделвайс", 2020, с. 6 ISBN 978-619-7186-31-4 Плевен

Павлов, Пламен (2020) 300 неща, които трябва да знаем за историята на България. София, "Световна библиотека", 2020 (в колектив с Л. Спасов), 256 стр. (Авторски текстове на Пл. Павлов: с. 6-161) ISBN 978-954-574-237-8 София

Павлов, Пламен (2020) Магьосникът бунтар от изворите на Вардар.– Младен Сърбиновски. Македонизмът – триумфът на нищото. В. Търново, Университетско изд. "Св.св. Кирил и Методий", 2020, 5-7 (предговор) ISBN 978-619-208-221-5 Велико Търново

Павлов, Пламен (2020) Момчил – "родопският цар". Варна, "Славена", 2020, 70 стр. ISBN 978-619-190-171-5 (в колектив с Н. Овчаров) Варна

Павлов, Пламен (2020) Спартак – битката за един по-добър свят.– National Geographic – България, 2020, 28-39 ISSN 1312-6571 София

Павлов, Пламен (2020) Пълнокръвен и обективен прочит на миналото.– Войников, Ж. Сръбско-българският антагонизъм /1878-1945/. Плевен, изд. "Еделвайс", 2020, 7-10 /Предговор/ ISBN 978-619-7186-26-0 Плевен

Павлов, Пламен (2020) Момчил – защитникът на Родопите и Беломорието.– Сборник Тракия, т. 10, 2020, 60-76 ISSN 1312-1979 В интернет: http://macedonia.kroraina.com/tr/10/trakija_10_4.pdf Хасково

Павлов, Пламен (2020) Необикновена книга с необикновена съдба /Послеслов/ – Илия Бояджиев. Героична Стрелча в Априлското въстание. В. Търново, "Знак '94", 2020, 257-262 ISBN 978-954-8305-60-0 Велико Търново

Павлов, Пламен (2020) Римският "дисидент" Авъл Кремуций Корд в полезрението на Христо Ботев.– От Залмоксис до Кетцалкоатл (Изследвания в чест на 65-год. на доц. Стефан Йорданов). В. Търново, Изд. "ИТИ", 2020, 887-891 ISBN 978-619-7602-01-2 Велико Търново

Павлов, Пламен (2020) Власт и страст... Царица Анна-Неда и нейните скандални родители.– Годишник на ИФ на ВТУ, 2020 /В чест на проф. Мария Иванова/. В. Търново, 2020 В. Търново

Павлов, Пламен (2020) Хаджи Станьо Врабевски и "арсеналът" на Тетевенския революционен комитет /1872 г./.– Сб. в памет на проф. Иван Стоянов. В. Търново, 2020. В. Търново

Павлов, Пламен (2020) За официалния език на Република Северна Македония. София, Изд.на БАН "Проф. Марин Дринов", 2020, 68 стр. /в колектив/ В интернет: http://www.bas.bg/wp-content/uploads/2020/05/Za-oficialnia-ezik-na-Republika-Severna-Makedonia-Online-Pdf.pdf ISBN 978-619-245-042-7 София

Павлов, Пламен (2020) Христо Ботйов, руският професор Николай Костомаров и римският историк Кремуций Корд.– Ботйов лист, 2020, с. 6. Враца

Павлов, Пламен (2020) Пътят на Ивайло към Царевец.– National Geographic – България, 2020, кн. 3, 28-37 ISSN 1312-6571 София

Павлов, Пламен (2020) Magna silva Bulgarica / Великата Българска гора.– National Geographic – България, 2020, 69-77 ISSN 1312-6571 София

Павлов, Пламен (2020) Анти-Бай Ганьо (Книга за българите). София, "Тангра ТанНакРа", 2020, 202 стр. (в колектив) ISBN 978-954-378-169-0 София

Павлов, Пламен (2020) Няколко думи за учения и приятеля д-р Иван Иванов (Предговор).– Иванов, Иван. Изследвания. Посветени на Отечеството, т. 2. София, изд. "Златен змей", 2020, 7-15. ISBN 978-954-776-053-0 София

Павлов, Пламен (2020) "Първите дами" на средновековна България. София, "Българска история", 2020, 256 стр. ISBN 978-619-749-656-7 София

Павлов, Пламен (2020) Васил Левски и комитетите на Вътрешната организация като военни структури.– Сб. 150 години Вътрешната революционна организация. Плевен. 2020, 19-31. ISBN 978-619-00-1182-8 Плевен

Павлов, Пламен (2020) Стойностно изследване за съдебния процес срещу Апостола на Свободата.– Маргарита Златарева. Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски. София, "Сиела", 2020, 11-22 ISBN 978-954-283-11-12 София

Павлов, Пламен (2020) Да съпреживяваш съдбата на предците /предговор/.– Оживелият подвиг, кн. 2. Съст. В. Васевски. Плевен, изд. "Еделвайс", 2020, 7-10. ISBN 978-619-718-621-5 Плевен

Павлов, Пламен (2019) Алманах. История на българщината. София, "A&T Publishing", 2019, 341 стр. (в колектив с Милко Палангурски) ISBN 978-619-188-321-9 Авторски текст на Пл. Павлов – с. 7-175. София

Павлов, Пламен (2019) Град Елена и родът Кършовски. – Будител, 2019, кн. 3-4, 99-106 ISSN 1312-7829 София

Павлов, Пламен (2019) За култа към св. Филотея Търновска в средновековна България и Влахия.– В поисках сущности (Сборник статей в честь 60-летия Н. Д. Руссева). Stratum plus, 2019, 361-366. ISBN 978-9975-3343-1-0 Кишинев

Павлов, Пламен (2019) Познатата "непозната" война.– Форум, бр. 4, 2019, 10-12 ISSN 2367-9271 Балчик

Павлов, Пламен (2019) Забравеното Средновековие. София, "Българска история", 2019, 303 стр. ISBN 978-619-7496-14-7 София

Павлов, Пламен (2019) За един автор, неговия роман и закъснялото българско признание.– Милен Александров. "Аз, грешният и недостойният". София, "Тангра ТанНакРа", 2019, 9-16 ISBN 978-954-378-171-3 София

Павлов, Пламен (2019) Книга за двама тоталитарни лидери и за отговорността на Човечеството.– Веселин Борисов. Близнаци с различен образ (Хитлер и Сталин един до друг). София, Изд. къща "Горекс Прес", 2019, 7-14. ISBN 978-954-616-294-6 София

Павлов, Пламен (2019) Грузинци и алани в българо-византийските войни в края на XII - началото на XIII в.–Antiharismatos Episfragisis (В чест на 70-годишнината на проф.д.и.н. Иван Йорданов). Шумен, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" – Научен център по византинистика, 2019, 403-409. ISBN 978-619-201-348-6 Шумен

Павлов, Пламен (2019) Предговор.– Краят увенчава делото (Сб. материали от Международната научна конференция "Спасяването на българските евреи – събития и личности"). Съставители Пламен Павлов, Елко Хазан, Самуил Ардити. В. Търново, изд. "Фабер", 2019,7-8 ISBN 978-619-000-881-1 В. Търново

Павлов, Пламен (2019) Необходима и навременна книга (Предговор).– Григор Велев. Чуждопоклонството при българите и националните интереси. София, 2019. София

Павлов, Пламен (2019) Книга за съхранената памет.– Димо Тодоров. 50 години Плачковци - град. Плачковци, 2019, 3-5. В. Търново

Павлов, Пламен (2019) Проф. Людмил Спасов като популяризатор на историята.– Империи и имперско наследство на Балканите, т. I (Сб. в чест на 70-годишнината на проф.д.и.н. Людмил Спасов). Пловдив, 2019, 5-11 ISBN 978-954-8536-32-5 Пловдив

Павлов, Пламен (2019) Династията на Крум. София, "Българска история", 2019, 416 стр. ISBN:978-619-7496-40-6 София

Павлов, Пламен (2019) Някои бележки за култа към св. Филотея Търновска.– Сб. доклади от научна конференция /05.12.2019 г., Велико Търново/. В. Търново, "Абагар", 2019, 118-127 ISBN 978-619-168-245-4 Велико Търново

Павлов, Пламен (2019) Помъчените. – Българите мохамедани /Лъжи и спекулации/, част II. София, "Тангра ТанНакРа", 2019, 15-31 ISBN 978-954-378-164-5 София

Павлов, Пламен (2019) История и цивилизации за 5. – 7. клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина. София, "Просвета", 2019, 180 стр. ISBN 978-954-013-944-9 София

Павлов, Пламен (2019) Сто и петдесет години от подвига на Хаджи Димитър, Стефан Караджата и техните четници.– Обединената чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджата (1868 г.). Под ред. на Пламен Павлов и Пламен Митев. София, "Фондация Българска Памет", 2019, 7-16 ISBN 978-619-7447-02-6 София

Павлов, Пламен (2019) "Над-дръзновенният от революционерните началници..." – Апостолът /Юбилеен вестник по случай 182 години от рождението на Васил Левски - 2019/. Карлово-София, 2019, 3-5 Карлово - София

Павлов, Пламен (2019) История и цивилизации за Х клас /в колектив/. София, "Просвета", 2019, 279 стр. ISBN 978-954-3910-4 София

Павлов, Пламен (2019) Човекът и обществото /за четвърти клас/. София, "Просвета", 2019 ISBN 978-954-01-XXXX-X София

Павлов, Пламен (2019) Книга, написана с обич, талант и отговорност пред поколенията.– Атанаска Петрова. Село Пейчиново. София, изд. "Сиби", 2019, 11-16. ISBN 978-619-226-132-0 София

Павлов, Пламен (2019) Волжка България през погледа на един доказан изследовател.– Георги Владимиров. Етюди по история и култура на волжките българи. София, изд. "Изток–Запад", 2019, 7-12. ISBN 978-619-010-473-3 София

Павлов, Пламен (2019) Още веднъж за Васил Левски като революционен водач и политик с държавническо мислене.– Буджак: от прошлого к настоящему /Сб. статей к 80-летию Ивана Федоровича Грека/. Кишинев, 2019, 204-212 ISBN 978-9975-3344-2-6. Кишинев

Павлов, Пламен (2019) Лабиринт от заплетени връзки (Цар Георги Тертер и неговата династия).– National Geographic – България, 2019, кн. 11, 66-71 ISSN 1312-6571 София

Павлов, Пламен (2019) "Невидимите" българи в Егейска Македония /Предговор/.– Румен Иванов. Забравените наши сънародници в Егейска Македония. В. Търново, "Фабер", 2019, 3-7 ISBN 978-619-00-1076-0 В. Търново

Павлов, Пламен (2018) Още веднъж за познанството и контактите между Ботев и Левски.– Христо Ботев – 170 години от рождението (Национална конференция за 170-годишнината от рождението на Христо Ботев). Калофер, 2018, 22-32 ISBN 978-954-8259-00-2 София

Павлов, Пламен (2018) Васил Левски и зографите от Галичник.– Годишник на Историческия факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", год. II (XXXIV), 2018. Изследвания в чест на проф.д-р Красимира Мутафова.В. Търново, В. Търново, 2018, 667-673. ISSN 2603-3534 В. Търново

Павлов, Пламен (2018) Човекът и обществото (за трети клас). София, изд. "Просвета", 2018, 112 стр. ISBN 978-954-01-3591-5 София

Павлов, Пламен (2018) Книга за драматичната съдба и делата на един достоен владетел и държавник (Предговор). Николай Овчаров. Константин Тих Асен (Злочестият цар). В. Търново, изд. "Фабер", 2018, 5-12 ISBN: 978-619-00-0763-0 Велико Търново

Павлов, Пламен (2018) Асеневци / Asen Dynasty. София, "Класика и стил", 2018, 107 стр. (на бълг. и англ. ез.) ISBN 978-954-327-120-7 COBISS.BG-ID 1285698532 София

Павлов, Пламен (2018) 140 години свободна България.– Будител, 2018, кн. 1, 7–11. Също: Дебати, 3.03.2018: https://debati.bg/spetsialno-za-debati-bg-140-godini-svobodna-balgaria/ София

Павлов, Пламен (2018) Васил Левски – творецът на нашата Свобода.– Дебати, 18.02.2018: https://debati.bg/spetsialno-za-debat-bg-vasil-levski-tvoretsat-na-nashata-svoboda/ София

Павлов, Пламен (2018) Историческо въведение.– Масонството в България. Freemasonry in Bulgaria. София, "Тангра ТанНакРа", 2018, 96-106 /в съавт. с Иво Жейнов/ ISBN 978-954-378-1553 София

Павлов, Пламен (2018) Четирима архиепископи и патриарси от епохата на Първото българско царство.– Поглед, 21.05.2018: http://pogled.info/avtorski/Plamen-Pavlov/chetirima-arhiepiskopi-i-patriarsi-ot-epohata-na-parvoto-balgarsko-tsarstvo.94676 София

Павлов, Пламен (2018) Бележити охридски архиепископи от XV - XVIII в.– Поглед, 21.05.2018: http://pogled.info/avtorski/Plamen-Pavlov/belezhiti-ohridski-arhiepiskopi.94670 София

Павлов, Пламен (2018) Необходимото завръщане на един български учен и интелектуалец от европейска величина. – Рафаил Попов. Още нещо за нашите далечни прадеди. София, 2018, 6-10. ISBN 978-619-188-176-5 София

Павлов, Пламен (2018) Ново изследване за българското държавно-политическо наследство във Влахия и Молдова през късното Средновековие. – Тервел Попов. Влияние на българската държавна традиция върху институциите на Дунавските княжества. София, изд. "Пропелер", 2018, 7-10. ISBN 978-954-392-520-9 София

Павлов, Пламен (2018) Послеслов.– Искрен Веселинов. Защо съм патриот? Русе, изд. "Ахат", 2018, 123-124. ISBN 978-954-966-487-4 Русе

Павлов, Пламен (2018) Прочути хайдушки войводи или за "вродената любов към свободата..." – Везни, 2018, кн. 7, 26-30 ISSN 0861-606X София

Павлов, Пламен (2018) Един град, един храм, една гимназия и тяхната българска същност.– 160 години Болградска гимназия "Георги Раковски". София, Министерство на образованието и науката, 2018, 3-6. София

Павлов, Пламен (2018) За ролята на номадите маджари и печенези в българо-византийските отношения при цар Симеон Велики /893-927/.– Симеонова България в историята на европейския Югоизток, т. II. В. Търново, "Фабер", 2018, 96-106. ISBN 978-619-00-0832-3 COBISS.BG-ID 1287568868 Велико Търново

Павлов, Пламен (2018) За завръщането на една книга, и не само.– Стоян Марков. Град Бяла. Антропогеографски проучвания. Под ред. на Дянко Колев. 2018, 2-3 ISBN 978-619-176-135-7 София

Павлов, Пламен (2018) Васил Левски – стратег на националната революция в "Отечеството Българско" / Мизия, Тракия, Македония.– Сборник "Тракия", т. 8, 2018, 7-29. Публикация в интернет като pdf: http://macedonia.kroraina.com/tr/trakija_8_2018.pdf ISSN 1312-1979 Хасково

Павлов, Пламен (2018) Моята България (Кратка история). "Просвета", 2018, 107 стр. ISBN 978-954-01-3767-4 COBISS.BG-ID 1287185380 София

Павлов, Пламен (2018) Някои бележки за българската власт отвъд Тимок и Морава (краят на VII – средата на IX в.).– Българското царство. Сб. в чест на 60-та годишнина на Георги Н. Николов. София, 2018, 304-314 ISBN 978-954-07-4490-2 София

Павлов, Пламен (2018) България и българите в историята на Европа (Предговор).– Георги Атанасов. Кан Тервел – защитникът на средновековна Европа. София, "Тангра ТанНакРа", 2018,9-57. ISBN 978-954-378-156-0 София

Павлов, Пламен (2018) Каймакчалан - повик на кръвта, пътуване към себе си (Предговор).– Каймакчалан и Европейската война през погледа на потомците (Съставители Г. Кременаров и В. Васевски). Пловдив, изд. "Еделвайс", 2018, 7-10 ISBN 978-619-7186-08-6 София

Павлов, Пламен (2018) Afterwoord - A Miletich. The Bulgarian Genocide in Thrace in 1913. Sofia, "Dr. Shterev Hospital", 2018, 347-362. ISBN 978-619-188-156-7 Sofia

Павлов, Пламен (2018) Високите Западни Родопи през Средновековието.– Епохи, XXIII (2015), кн.1, 2018, 477-480. Велико Търново

Павлов, Пламен (2018) Константин и Фружин – залезът на средновековната българска държавност.– Българска история, 2018, кн. 1 (5). Трагедия и слава: залезът на средновековна България, 56-61. ISSN 2367-864X София

Павлов, Пламен (2018) Трети март - българският ден /140 години от Освобождението/.– За буквите, 2018. София

Павлов, Пламен (2018) Арбанаси – центр активности христианского сообщества и православной церкви в ХVI-XVIII вв.– Славянские чтения, Nr. 11(17), 2018, 84-95 ISSN 1857-4580 Кишинев

Павлов, Пламен (2018) Кан Тервел и неговите съвременници.– Ави-Тохол, кн. 42, 2018, 29-32. ISSN 1312-2185 София

Павлов, Пламен (2018) По въпроса за евентуалното пътуване на Васил Левски в Бесарабия.- Българите в Северното Причерноморие, т. XIII. Одеса – В. Търново, 2018, 41-47. ISBN 978-966-2601-86-2 Одеса

Павлов, Пламен (2018) За Еленската "даскалоливница" и нейната роля във възрожденските процеси.- Годишник на Историческия факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий,година I (XXXIII), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф.д.и.н. Иван Тютюнджиев. В. Търново, 2018, 615-620. ISSN 2603-3534 В. Търново

Павлов, Пламен (2017) За т.нар. революционни "кръжоци" в някои български градове, комитетите на Левски и Априлското въстание.- Град и памет, т. 3. Пазарджик, 2017, 312-323 ISBN 978-619-90021-7-9 Пазарджик

Павлов, Пламен (2017) Османските завоевания и "Държавата на Духа". В. Търново, „Абагар“, 2017, 232 стр. ISBN 978-619-168-179-2 ; COBISS.BG-ID 1284492260 В. Търново

Павлов, Пламен (2017) Куберова България (VII – IX в.).– Славянские чтения, Nr. 10(16), 2017, 139-155 ISSN 1857-4580 Кишинев

Павлов, Пламен (2017) Татаринът Чака не е български цар.– Българска история, 6.03.2017: https://bulgarianhistory.org/tatarinat-chaka-ne-e-bulgarski-tzar/ София

Павлов, Пламен (2017) Иван Владислав срещу Гаврил Радомир.– Българска история, 9.10.2017: https://bulgarianhistory.org/ivan-vladislav-gavril-radomir/ София

Павлов, Пламен (2017) Някои бележки за дейността на Васил Левски в Добруджа и Бесарабия.– Сб. Добруджа, т. 32, 2017 (В чест на 60-годишнината на проф.д.и.н. Георги Атанасов), 424-434 ISSN 0205–2210 Силистра - Добрич

Павлов, Пламен (2017) Българите торлаци. С., "Тангра ТанНакРа", 2017, 241 стр. ISBN 978-954-378-148-5 София

Павлов, Пламен (2017) 180 години по-късно: какво още не знаем за Апостола?– сп. Българска история, 2017, кн. 1, 42-44. ISSN 2367-864X София

Павлов, Пламен (2017) За името "Левски".– Будител, 2017, кн. 1 /януари - март/, 7–10. ISSN 1312-7829. София

Павлов, Пламен (2017) За българските характеристики на Печката патриаршия.– История, култура, медии (Юбилеен сборник в чест на Горан Благоев). С., 2017, 51-62. ISBN 978-619-7067-72-9 София

Павлов, Пламен (2017) Васил Левски – творец и водач на българската национална революция.– сп. Летописи /издание на Бълтарската Академия на науките и изкуствата/, 2017, кн. 2, 16-25. Също: http://www.basa.bg/images/files/Letopisi_02_2017.pdf София

Павлов, Пламен (2017) Още веднъж за Ботев и Левски.– Ботев лист, 26 май - 4 юни 2017, с. 4 Враца

Павлов, Пламен (2017) История и цивилизации 6. клас. С., „Просвета“, 2017, 140 стр. (в колектив с А. Николов, Р. Гаврилова, М. Босева). ISBN 978–954–01–3394–2 София

Павлов, Пламен (2017) "Армията" на Левски.– Васил Левски и Вътрешната революционна организация в борбата за национално освобождение (Национална научна конференция, посветена на 180-годишнината от рождението на Апостола на свободата /Карлово, 22-23 юни 2017 г./). Ред. кол. Пл. Митев и др. София, Изд. "Златен змей", 2017, 37-52. ISBN 978-954-776-038-7 София

Павлов, Пламен (2017) Левски – другото име на Свободата. София, "A&T Publishing", 2017 (второ изд. 2018),416 стр. ISBN: 978-619-7106-48-0 - COBISS.BG-ID 1287366116 София

Павлов, Пламен (2017) Куманите – съюзниците на първите Асеневци.– сп. Българска история, 2017, кн. 2.Специален брой: Десетилетието на цар Калоян, с. 80-87 ISSN 2367-864X София

Павлов, Пламен (2017) Международна научна конференция, посветена на 1300-годишнината от българо-византийския договор от 716 г.– Епохи, 2017, кн. 2: http://journals.uni-vt.bg/epohi/bul/vol25/iss1/12 В. Търново

Павлов, Пламен (2017) Нов и оригинален поглед към личността на цар Иван Александър и неговата епоха /Предговор/.– Николай Овчаров. Цар Иван Александър Асен: Миротворецът. В. Търново, "Фабер", 2017. ISBN 978-619-000-627-5 Велико Търново

Павлов, Пламен (2017) Сага за Учителя на българското войнство (Предговор) – Красимир Узунов. Азъ служихъ при Дранговъ. С., "Витамин арт", 2017, 3-4. ISBN 978-619-902-428-7 В интернет: https://liternet.bg/publish13/p_pavlov/saga-drangov.htm София

Павлов, Пламен (2017) Сто места на българската памет в "близката чужбина".– Костадин Костадинов. Пътеводител на старите български земи. Варна, 2017, с. 9. Варна

Павлов, Пламен (2017) Вълнуваща панорама на българското минало (Предговор).– Боян Драганов. Ангели и демони (Разкази за лица и събития от българската история). Русе, ИК "Ахат", 2017, 5-9. ISBN 978-954-9664-84-3 София

Павлов, Пламен (2017) Двете български държави на Балканите през VII - IX в. и връзките между тях.– Аристократи и воини /Сребърните колани на българите, VII - VIII в./. София, 2017, 5–23 /на бълг. и англ. ез./ София

Павлов, Пламен (2017) Ивайло - "Смелото сърце" на средновековна България.– Българска история, 6.03.2017: https://bulgarianhistory.org/ivaylo-smeloto-syrtze-na-bulgaria/ София

Павлов, Пламен (2017) Кога е роден Апостола?– Факел, 2017, 02.03. 2017: https://www.fakel.bg/index.php?t=5782 София

Павлов, Пламен (2017) Нова книга за миналото на Стара Загора и средновековна България (Предговор).– Иван Танев Иванов. Град Берое в средновековната история на България. Стара Загора, Издателство "Алфа визия", 2017, 7-12. ISBN 978-954-948-349-9 Стара Загора

Павлов, Пламен (2017) Травъл и въстанието на павликяните в България – Българска история, 2017: https://bulgarianhistory.org/pavlikiani-vustanie-travyl/ София

Павлов, Пламен (2017) Интриги и преврати в "ханския стан" Плиска. – Българска история, 2017: https://bulgarianhistory.org/intrigi-prevrati-pliska/ София

Павлов, Пламен (2017) "Слаб" владетел ли е цар Борил? – Българска история, 2017: https://bulgarianhistory.org/slab-vladetel-li-e-boril/ Също: http://bultimes.eu/%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BB%D0%B8-%D0%B5-%D1%86%D0%B0%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB/ София

Павлов, Пламен (2017) Хаджи Станьо Врабевски и Тетевенският революционен комитет. София, "Фондация Българска Памет", 2017, 52 стр. (в колектив с Пл. Митев) ISBN 978-619-7447-00-2 COBISS.BG-ID 1285247972 София

Павлов, Пламен (2017) Книга за учителя. История и цивилизации 6. клас. С., „Просвета“, 2017, 123 стр. (в колектив с М. Босева, А. Николов, Р. Гаврилова) ISBN 978-954-01-3490-1 София

Павлов, Пламен (2017) Предговор или панорама на успеха.– Момчилов, Делян. Българите! Забравените постижения. София, "Сиела", 2017, 5-7. ISBN 978-954-282-467-1 София

Павлов, Пламен (2017) "Граничаря" Нестор.– Българска история, 2017: http://monarh1991.blog.bg/history/2017/11/05/buntyt-na-granicharia-nestor-prof-plamen-pavlov-bylgarska-is.1575823 София

Павлов, Пламен (2017) Пламен Павлов, историк /интервю/.– сп. Българска наука, 2017, бр. 100 (100 лица на българската наука), 426–428: http://image.nauka.bg/magazine/BG-Science-100-LICA.pdf София

Павлов, Пламен (2017) За "църквата-майка" и нейната законна "дъщеря". – Дебати, 29.11.2017: https://debati.bg/spetsialno-za-debati-bg-za-tsarkvata-mayka-i-neynata-zakonna-dashterya/ София

Павлов, Пламен (2017) Тюркофонията в средновековна България и произходът на гагаузите.– Българска история, 6.10.2017: https://bulgarianhistory.org/proizhod-na-gagauzite/ София

Павлов, Пламен (2016) Послеслов.– Григор Велев. История на българите от Македония, т. II. Българското националнореволюционно движение в Македония. София, изд. "Изток–Запад", 2016, 617-623. 2016

Павлов, Пламен (2016) Текстове за музейната експозиция на хълма Трапезица във Велико Търново - 8 тематични табла, 2016 г. В. Търново

Павлов, Пламен (2016) "Първостепенний знаменосец" Васил Левски.– Известия на Исторически музей – Чипровци,том II (2016), 43-60. Също: Везни, 2017, кн. 9, 58-68 ISSN 0861-606X Също: Научно дружество на българистите в Република Молдова, бр. 18, февруари 2017 г.: http://ndb.md/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9/ Чипровци - София

Павлов, Пламен (2016) Българите от Беломорска Тракия и турската експанзия в Мала Азия (краят на ХIII – първата половина на XIV в.).- Сборник „Тракия”, т. 7. Хасково, 2016, 43-62. ISSN 1312-1979 Хасково

Павлов, Пламен (2016) Добруджанската епопея и нейните уроци.- Красимир Узунов. Епопеята на Добруджа, т. I. С., „Витамин Арт”, 2016, 141-148. ISBN 978-619-90242-3-2 В интернет: „Десант”, 5.09.2016 - http://www.desant.net/show-news/36750/; също: „ПАН.Бг”, 25.09.2016 - https://pan.bg/view_article-5-352478-Dobrudzhanskata-epopeya-i-nejnite-uroci.html София

Павлов, Пламен (2016) Българският Северозапад през IX-XI в. – Ищван Ердейи. Съкровището от Над Сент Миклош (Съставител Цв. Степанов). С., „Тангра ТанНакРа”, 2016, 113-122. ISBN 978-954-378-135-5 София

Павлов, Пламен (2016) Ираноезични етнически общности в средновековна България. – Булгарика – Ираника (Сборник доклади). С., „Тангра ТанНакРа”, 2016, 84-104. ISBN 978-954-378-139-3 София

Павлов, Пламен (2016) Българите и Печката патриаршия (XIV – XVIII в.).- Сребърният Век: нови открития (Съставител А. Милтенова). С., ИК „Гутенберг”, 2016, 245-255. ISBN 978-619-176-063-3 София

Павлов, Пламен (2016) Спартак – идеята за един по-добър свят.- In honorem professoris Stanislav Stanilov / Известия на Националния археологически институт, XLIII, 2016, 65-73. ISSN 0323-9535 София

Павлов, Пламен (2016) Класически труд за езика и етнокултурната идентичност на кримските татари (Встъпителна студия).- Емил Боев. Татарските говори в България. Добрич, 2016, 11-20. ISBN 978-619-90566--0-8 Добрич

Павлов, Пламен (2016) Послеслов и ред. към: Черга пъстроцветна (Антология на автори българи от чужбина и от България). София, 2016. ISBN: 978-619-726-506-4 София

Павлов, Пламен (2016) Петър и Асен – Освободителите на средновековна България.– Великите Асеневци (Сб. доклади от конференция, посветена на 830-годишнината от въстанието на Петър и Асен). Под ред. на Пл. Павлов, Н. Хрисимов, Н. Кънев. В. Търново, „Абагар“, 2016, 15-22 (в съавторство с Ив. Лазаров).ISBN 978-619-168-175-4 В. Търново

Павлов, Пламен (2016) Книга за един свободен българин в несвободна България.- Станчо Мънков (съставител). Русан Христов Мирчев. Бунтовният син на Сухиндол. В. Търново, „Абагар”, 2016, с. 101-102. ISBN 978-619-168-167-9 В. Търново

Павлов, Пламен (2016) Работни материали по история и цивилизация за 7 клас. Европейско Средновековие. С., „Просвета”, 2016, 36 стр. (в колектив с Ал. Николов и М. Босева). София

Павлов, Пламен (2016) Геноцидът над арменския народ в контекста на политиката на масови изтребления в Османска Турция през XIX – XX в.- Престъпленията против човечеството и тяхното отражение през XXI век (Научна конференция с международно участие, посветена на 100-годишнината от Геноцида над арменците, София, 5-6 юни 2015 г.). С., 2016, 121-130. ISBN 978-619-90184-3-9 София

Павлов, Пламен (2016) Историята като калейдоскоп от ... истории (Предговор).- Боян Драганов. Зад завесата на големите скандали, т. I. Русе, 2016. ISBN 978-954-966-440-9 Русе

Павлов, Пламен (2016) Българи и турци. С., „Тангра ТанНакРа”, 2016, 383 стр. (в колектив). ISBN 978-954-378-141-6 София

Павлов, Пламен (2016) Обективност, енциклопедизъм и аналитичен прочит на миналото (Послеслов). – Григор Велев. История на българите от - Македония, т. II. С., „Изток – Запад”, 2016, 617–623. ISBN 9786191527694 Също: http://www.fakel.bg/index.php?t=5122 София

Павлов, Пламен (2016) Няколко „стоп-кадри” с Дьорд Сонди.- Мостът на езика (В чест на 70-год. на Д. Сонди). С., „Литературен вестник”, 2016, 92-96. ISBN 978-954-9602-48-7 София

Павлов, Пламен (2015) Голи оток – пъкълът на Титовия „рай” (Предговор).- Венко Марковски. Голи оток – островът на смъртта. С., „Сиела”, 2015, 5-18. ISBN 978-954-28-1897-7 София

Павлов, Пламен (2015) Щрихи към историческия портрет на св. Ромил Видински.- Търновска книжовна школа, т. 10. В. Търново, 2015, 680-696. ISBN 978-954-339-2 В. Търново

Павлов, Пламен (2015) Каймак-Чалан и битката за паметта (Послеслов).- Красимир Узунов. Каймакъ-Чаланъ, т. I. С., 2015, 711-717. ISBN 978-619-90242-3-2 Също: http://www.fakel.bg/index.php?t=4832 София

Павлов, Пламен (2015) Св. Киприан, митрополит Московски, и някои видни негови съвременници.- Россия – Болгария (Образы духовного единства). Изд. Подворье Патриарха Московского и всея Руси в Софии (Болгария). София, 2015, 124-139. София

Павлов, Пламен (2015) България, Римската църква и идеята за християнско единство.- Conservative Quarterly, 2015, кн. 2, 29-39. ISSN 2367-6981 Публикувана в интернет: https://conservativeq.wordpress.com/2015-2/2-2015/pavlov/ София

Павлов, Пламен (2015) Петър и Асен – братята освободители (830 години от възобновяването на средновековната българска държава).– Света гора (Алманах за литература, наука и изкуство), кн. 13, 2014-2015, 66-76 (в съавторство с Ив. Лазаров). В. Търново

Павлов, Пламен (2015) История на Ямбол. Ямбол, Община Ямбол, 2015, 127 стр. (научен консултант и отг. редактор). ISBN 978-619-90492-0-4 Ямбол

Павлов, Пламен (2015) За България – с горчивина и болка, с обич и вяра (Предговор).- Кристиян Бегажев. Децата на България. Варна, 2015, 5-7. ISBN 978-954-9418-81-1 Варна

Павлов, Пламен (2015) Българска национална доктрина (Проект). С., 2015, 275 стр. (в колектив с Гр. Велев и др.) ISBN 978-954-621-248-1 София

Павлов, Пламен (2015) Освободителите Петър и Асен.- в. „Велико Търново”, 2015, 1-2. Също: Факел, 7.11.2015 http://www.fakel.bg/index.php?t=4838 В. Търново - София

Павлов, Пламен (2015) Бележки за управлението на кан Маламир (831-836) и кавхан Исбул.- Добруджа, т. 30 (2015) (В чест на 60-годишнината на Валери Йотов), 179 – 192. ISSN 0205-2210 Добрич

Павлов, Пламен (2015) Още веднъж за браковете, дъщерите и „сватбите на Йоан Асен…” – Bulgaria mediaevalis, (в чест на проф. Илия Илиев), т. 6, С., 2015, 285-298. ISSN 1314-2941 София

Павлов, Пламен (2015) Цар Самуил – от битката при Ключ до смъртта му в Преспа (29 юли – 6 октомври 1014 г.).- Хиляда години от битката при Беласица и от смъртта на цар Самуил (1014 - 2014). С., Изд.къща „Гутенберг”, 2015, 92 – 100. ISBN 978-619-176-049-7 София

Павлов, Пламен (2015) Бележки за държавно-политическата идеология на Първото българско царство при цар Самуил и неговите наследници.- Eвропейският Югоизток през втората половина на Х – началото на XI в. История и култура (Международна научна конференция. София, 6-8 октомври 2104 г.). С., Военно издателство, 2015, 199 – 207. ISBN 978-954-509-540-5 София

Павлов, Пламен (2015) Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат. С., „Борина”, 2015, 159 стр. (на бълг. и англ. ез.). ISBN 978-954-500-303-5 София

Павлов, Пламен (2015) Българска национална история, т. III. Първото българско царство (680 - 1018). В. Търново, „Абагар”, 2015, 811 стр. (отговорен редактор, предговор, автор). ISBN 978-619-168-142-6 В. Търново

Павлов, Пламен (2015) Един от авторитетите на съвременна България. – Сб. На многая лета! (Акад. Гр. Велев на 80 години). С., 2015, 69-71 София

Павлов, Пламен (2015) Константинопольский вселенский патриарх Иосиф II– болгарин и духовный лидер европейского масштаба.– Славянские чтения, Nr. 6(12), 2015, 41-62 ISSN 1857-4580 Кишинев

Павлов, Пламен (2014) Истината за цар Самуил.– http://pogled.info/avtorski/Plamen-Pavlov/istinata-za-tsar-samuil.58573 София

Павлов, Пламен (2014) Цар Самуил, българската държавност и историческа памет /Тематична изложба/. София

Павлов, Пламен (2014) Св.св. Кирил и Методий и държавата на Духа /Тематична изложба/ София

Павлов, Пламен (2014) Борис–Михаил Покръстител – духът и волята на България /Тематична изложба/ София

Павлов, Пламен (2014) Последните месеци и дни на цар Самуил.– Будител,2014, кн. 2,65-68 София

Павлов, Пламен (2014) 1000 години от битката при Беласица.– Факел, 2014: https://www.fakel.bg/index.php?t=3816 София

Павлов, Пламен (2014) Към пантеона на българските светци. Ефрем Печки и Теодосий Трапезундски (Втората половина на XIV в.). – Трети международен конгрес по българистика (23–26 май 2013 г., София), т. 20. Секция „История и археология“, подсекция „Българите през Средновековието“. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2014, 453-465. ISBN 978-954-07-3863-5 София

Павлов, Пламен (2014) Агресията на киевския княз Светослав в България.–Факел, 8. 11. 2014: https://www.fakel.bg/index.php?t=3998 София

Павлов, Пламен (2014) Векът на цар Самуил. Предговор.– Българска история – летописец, 2014: http://bghistory-letopisec.blogspot.bg/2014/09/blog-post.html София

Павлов, Пламен (2014) Симеон Симев – гласът на изкуството, на истината.– Културна палитра, кн. 6-7, Перник, 2014, 143-144 ISSN 1314-7307 Перник

Павлов, Пламен (2014) Векът на цар Самуил. София, изд. "Изток - Запад", 2014, 232 стр. ISBN 978-619-152-502-7 София

Павлов, Пламен (2014) София (Пътеводител). С., „Тангра ТанНакРа”, 2014, 307 стр. (предговор, автор на историческата част). София

Павлов, Пламен (2014) От Парория и Търново до Печ и Раваница. – Власт и моћ - властела Моравске Србије од 1365 до 1402 године. Крушевац, 2014, 149-162. ISBN 978-86-82803-38-6 Крушевац

Павлов, Пламен (2014) Свети Методий или „първенството на втория” (Предговор).- Зденек Кланица. Тайната на гроба на Методий, моравски архиепископ (превод от чешки Н. Жечева-Увирова, научен ред. Пл. Павлов). С., изд. „Изток – Запад”, 2014, 7-16. ISBN 978-619-152-427-3 София

Павлов, Пламен (2014) Павликени – огледало на българската история и национална съдба.- Юбилеен сборник Павликени (под ред. на Пл. Павлов). В. Търново, „Фабер”, 2014, 8-12. ISBN 978-619-00-0050-1 В. Търново

Павлов, Пламен (2014) Съперничества и кървави борби за престола на Асеневци.- Slavii in regiuna Carpato-Dunare: influente reciproce entice si culturale. Chisinau, 2014, 59-66. Chisinau / Кишинев

Павлов, Пламен (2014) Две християнски реликви от Дукля (дн. Черна гора), свързани с видни българи.- Средновековният човек и неговият свят (Сб. в чест на 70-та год.на проф. К. Попконстантинов). В. Търново, „Фабер”, 2014, 183 – 195. ISBN 978-619-00-0108-9 В. Търново

Павлов, Пламен (2014) Всичко българско и родно (Христоматия за деца). Русе, изд. „Парнас”, 2014, 239 стр. (в колектив с Н. Петрова и Пл. Абаджиев) (авторски текст на Пл. Павлов – с. 9 – 54). ISBN 978-954-8483-30-8 Русе

Павлов, Пламен (2014) „Дунав грабна короната на Рим…” – „За буквите”, бр. 43, октомври 2014, с. 7; също: http://zabukvite.org/issues#top София

Павлов, Пламен (2014) Комитопулите в борба за българската независимост (Предговор).- Василка Тъпкова – Заимова. „Българи родом” (Второ допълнено и преработено изд.). С., Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 2014, 13-17. ISBN 978-954-322-783-9 София

Павлов, Пламен (2014) България и българите (Предговор).- Иван Градешлиев. Българите гагаузи / Болгары гагаузы. София, „Тангра ТанНакРа”, 2014, 9-27 (бълг.), 149-168 (рус.). ISBN 978-954-378-119-5 София

Павлов, Пламен (2014) Цар Самуил и идеята за независимото Българско царство.– Будител, 2014, кн. 1, 7-12. София

Павлов, Пламен (2014) За историята на едно селище и за общата ни българска съдба (Предговор).- Филип Хитов. Село Припек. Ямбол, 2014, 5 – 6. ISBN 978-619-7020-04-5 Ямбол

Павлов, Пламен (2013) Когато фактите говорят ... (Предговор).- Р. Иванов. Българската народност (ХІХ-ХХІ в.). В. Търново, изд. „Знак '94”, 2013, 7-10. В. Търново

Павлов, Пламен (2013) Куманы (половцы) во внутреполитической жизни поздней Византийской империи ХІІІ-ХV вв. – Сборник материалов международной научной конференции „Кипчаки Евразии: история, язык и писменные памятники“ / „Еуразия кыпшак тары: тарих, тил жэне жазба ескергкiштерi”. Астана, 2013, 67 – 77. ISBN 978-9965-31-560-2 Астана

Павлов, Пламен (2013) Бележки за личността и времето на цар Роман Симеон (978-991).- Триандафилло (Юбилеен сб. в чест на проф. Христо Трендафилов), т. 1. Шумен, 2013, 392-405. ISBN 978-954-400-933-5 Шумен

Павлов, Пламен (2013) Познатите и непознати български светини в Скопие.- Ние в науката и науката в нас (Сб.в чест на 50-год. на проф. д-р Петко Ст. Петков). В. Търново, 2013, 147-156. Също: http://frognews.bg/news_53664/Znakovi_balgarski_svetini_v_Skopie/; Също: http://www.zona-news.com/displaynews/57788 също (в две части): http://www.celokupnabulgaria.eu/?p=5088; http://www.celokupnabulgaria.eu/?p=5120 В. Търново

Павлов, Пламен (2013) Книга, написана с ерудиция и обективност.- К. Бадваганян. Антитези на твърденията на Джъстин Маккарти за историята на западните арменци. Пловдив, 2013, 4-13. Вариант в интернет: http://avtorski.pogled.info/article/54275/Oshte-vednazh-za-opitite-da-se-otricha-genotsida-nad-armenskiya-narod Пловдив

Павлов, Пламен (2013) За съдбата на една фамилия и за историческата памет (Предговор).- В. Антонова. Потомците на Баба Тонка и Народният съд. С., „Изток-Запад“, 2013, 7-10. Също: http://iztok-zapad.eu/uploads/materials/Baba-Tonka.pdf София

Павлов, Пламен (2013) Вселенският патриарх Йосиф ІІ – духовен водач от европейска величина.- Българското начало (Сб. за 15-год. от основаването на Общобълг. фондация „Тангра ТанНакРа“ ). С., „Тангра ТанНакРа“, 2013, 242-259. ISBN 978-954-378-096-9 София

Павлов, Пламен (2013) Няколко бележки за Индже войвода.- В: България: метрополия и диаспора (Сб. по случай 65-год. на проф. д.и.н. Николай Червенков). Кишинев, 2013, 139-146. Кишинев

Павлов, Пламен (2013) Предговор.- Архимандрит Григорий (Лозев). Васил Левски Дякона. С., „Марс 09“, 2013 (предговор и редакция) София

Павлов, Пламен (2013) Няколко думи за учения и човека проф. Василка Тъпкова-Заимова.- Homo Sciens, 2013, бр.7, с. 19 София

Павлов, Пламен (2013) Владимировият кръст.- Будител, 2013, кн. 1, 25-31; Също: http://fakel.bg/index.php?t=2495; също: http://dveri.bg/aqqu4; София

Павлов, Пламен (2013) За философско-историческите възгледи на един български учен от европейска величина (Предговор).- В: К. Пампов. Философия на историята (Гледната точка на проф. Петър Мутафчиев). Пазарджик, 2013, 3-7. Също: http://literaturensviat.com/?p=91682 Пазарджик

Павлов, Пламен (2013) Хаджи Станьо Врабевски - един полузабравен съратник на Васил Левски.- „Будител”, 2013, кн. 3, 91-95. Разширен вариант в: http://frognews.bg/news_53269/EDIN_POLUZABRAVEN_SARATNIK_NA_VASIL_LEVSKI/, София

Павлов, Пламен (2013) За „великия небесен човек“ св. Григорий Синаит и духовното средище в Странджа през ХІV в. (Предговор).- М. Николов. Исихазмът, св. Григорий Синаит и манастирите в Парория. Бургас, „Делфин прес”, 2013, 9-14. ISBN 978-954-721-014-1 Бургас

Павлов, Пламен (2013) Арбанаси и църквата „Рождество Христово”. С., „Борина”, 2013, 32 стр. (на бълг., англ., рус., фр., нем., итал., исп.ез.) (в съавторство с Хитко Вачев) София

Павлов, Пламен (2013) Българска национална история, том ІІ (Древните българи, Старата Велика България и нейните наследници в Източна Европа през Средновековието). В. Търново, „Абагар“, 2013, 448 стр. ISBN 978-619-168-060-3 Велико Търново

Павлов, Пламен (2013) Великая болгарская ересь в средневековом мире.– Проза.Ру, 2013: https://www.proza.ru/2013/02/06/2054 Москва

Павлов, Пламен (2013) Св. патриарх Евтимий - "добрият пастир" на българите в едно жестоко време.–http://pogled.info/avtorski/Plamen-Pavlov/sv-patriarh-evtimii-dobriyat-pastir-na-balgarskiya-narod-v-edno-trudno-i-zhestoko-vreme.42279 София

Павлов, Пламен (2013) Българи - духовни водачи на сърбите (XIV-XVIII в.).– Българско Средновековие: общество, власт, история /Сб. в чест на проф.д-р Милияна Каймакамова/. София, Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2013, 453-465 ISBN 978-954-07-3464-4 София

Павлов, Пламен (2012) Кой кой е в средновековна България (Трето основно преработено и допълнено издание). С., “Изток – Запад”, 2012, 720 стр. (в колектив с Й. Андреев и Ив. Лазаров). ISBN 798-619-152-012-1 COBISS.BG-ID 1246206948 София

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. І. Световни имена от нашите земи. С., “Световна библиотека”, 2012, 160 стр. (съставител, отг. редактор, автор, предговор). ISBN 978-954-574-081-7 София

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. VІІ. От Освобождението до Независимостта. С., “Световна библиотека”, 2012, 160 стр. (съст., отг.ред., предговор). ISBN 978-954-574-087-9 София

Павлов, Пламен (2012) Цар Константин Асен във фокуса на предубедеността.- В: Провалите в историята. С., 2012, 106-112. Също: http://lib.sudigital.org/record/18934/files/SUDGTL-BOOK-2012-034.pdf София

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. ІІ. Първото българско царство. С., “Световна библиотека”, 2012, 160 стр. (съст., отг. редактор, предговор, автор) ISBN 978-954-574-082-4 София

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. ІІІ. Византийското владичество и Второто българско царство. С., “Световна библиотека”, 2012, 160 стр. (съст., отг. ред., предговор, автор) ISBN 978-954-574-083-1 София

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. V. Българското възраждане – от Паисиевата история до Кримската война. С., “Световна библиотека”, 2012, 160 стр.(съст., отг.ред., предговор, автор) ISBN 978-954-574-085-5 София

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. VІ. Пътят към Свободата. С., “Световна библиотека”, 2012, 160 стр. (cъст., отг.ред., предговор, автор). ISBN 978-954-574-086-2 София

Павлов, Пламен (2012) Кракра Пернишки.- Културна палитра (алманах), кн. 1-2. Перник, 2012, 255-256. Перник

Павлов, Пламен (2012) Георги Пеячевич – един недооценен национален герой.- Литературен свят, 2012: http://literaturensviat.com/?p=60967 София

Павлов, Пламен (2012) “Този, който пръв ни повика в народен живот...“ (Иларион Макариополски – 200 години от рождението му).- http://www.fakel.bg/index.php?t=2169; Също: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5165111 София

Павлов, Пламен (2012) (Послеслов) За „повторния живот” на Георги Бенковски - В: Галина Златарева. Медальонът (роман). С., 2012. Също: http://fakel.bg/index.php?t=2480 София

Павлов, Пламен (2012) Бележити охридски архиепископи.– Литературен свят, брой 40 май 2012: http://literaturensviat.com/?p=56217 София

Павлов, Пламен (2012) Българи - участници в освобождение на Гърция и Сърбия.– Литературен свят, бр. 40, май 2012: http://literaturensviat.com/?p=57319 София

Павлов, Пламен (2012) „Този народ чака да се бие, както се чака голям празник...“ (100 години от Балканската война).- Будител, 2012, кн. 3, 7-16. София

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. ІV. В сянката на азиатската деспотия. С., “Световна библиотека”, 2012, 160 стр. (съст., отг.ред., предговор, автор). ISBN 978-954-574-084-8 София

Павлов, Пламен (2012) “Дадох ли нещо на България...“ (Предговор).- Симеон Радев. Моите спомени от Балканската война. Букурещката конференция. София, „Изток-Запад“, 2012, 6-13 (в съавторство с Пл. Крайски). Също: Будител, 2012, кн. 3, 12-15; Също: http://iztok-zapad.eu/uploads/materials/Tova_Loeto_vidqh_ot_Balkanskata_vojna.pdf София

Павлов, Пламен (2012) (Предговор). Григор Велев. Българската национална кауза (1762-2012). С., „Знание“, 2012, с. 1-2; Също в: сп. България – Македония, 2012, кн. 6, 38-39; Също: http://jivotatdnes.bg/index.php?page=article&id=12920 и http://www.basa.bg/index.php/izdania/knigi/112-2012-09-28-06-46-53 София

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. Х. От Втората световна война до днес. С., „Световна библиотека“, 2012, 160 стр. (съст., отг.ред., предговор, автор). ISBN 978-954-574-090-9 София

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. VІІІ. За обединение на разпокъсаното Отечество, С., „Световна библиотека“, 2012, 160 стр. (съст., отг.ред., предговор, автор). ISBN 978-954-574-088-6 София

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. ІХ. Между двете световни войни. С., „Световна библиотека“, 2012, 160 стр. (съст., отг.ред., предговор, автор) ISBN 978-954-574-089-3 София

Павлов, Пламен (2012) Пловдив – хилядолетният град. С., “Борина”, 2012, 32 стр. (на бълг., англ., фр., нем., исп., итал.ез.) София

Павлов, Пламен (2012) K bulharskemu narodnimu dni.- Hlas Pravoslavi, 2012, cislo 4, 6-10. http://www.hlaspravoslavi.cz/ (архив – pdf) Praha

Павлов, Пламен (2011) Религиозният живот по българските земи и неговото духовно излъчване. – К. Рижов. Кой кой е в световната религия. В. Търново, “Абагар”, 2011, 678 – 694. ISBN 978-954-427-914-1 В. Търново

Павлов, Пламен (2011) Предговор.- Н. Илиев. Османската империя, Видин и Осман Пазвантоглу. Видин, 2011, 5-6. Видин

Павлов, Пламен (2011) История на България (Енциклопедия за малки и пораснали деца). С., “Световна библиотека”, 2011, 160 стр. (в съавт. с Р. Манджукова). ISBN 978-954-574-055-8 София

Павлов, Пламен (2011) (Предговор) Младен Сърбиновски. За македонистките работи. С., 2011, 7-10. ISBN 978-954-9336-63-4 София

Павлов, Пламен (2011) И висока академична наука, и отлично четиво.- Поморие. Древност и съвремие, т. І. Пловдив, „Геопан“, 2011: http://nessebar-news.com/2011/%D0%B4%D0%BE%D1%86-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%E2%80%9C%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82/ Бургас

Павлов, Пламен (2011) (Предговор)Ж. Войников. Алано-древнобългарско писмо. В. Търново, изд. "Фабер", 2011, 7-8. В. Търново

Павлов, Пламен (2011) Българо-татарските отношения и тяхното отражение в Тракия през ХІІІ-ХІV в. – Стефан Захариев (Живот, дело, род). Научна сесия, посветена на 200-год. от рождението му. Пазарджик, 2011, 51-68. Пазарджик

Павлов, Пламен (2011) Енциклопедична книга, утвърждава националната идея и демократичните ценности.- Гр. Велев. Диктатура, терор, геноцид, шовинизъм. В. Търново, “Абагар”, 2011, 273 – 278. Също: http://www.celokupnabulgaria.eu/?p=951 В. Търново

Павлов, Пламен (2011) “Слаб владетел” ли е цар Борил (1207-1218)? – Традиции и приемственост (50 години полувисше и висше образование в Източните Родопи), т. І (История). Кърджали – В. Търново, изд. “Фабер”, 2011, 249 – 258. Също: http://literaturensviat.com/?p=69254 В. Търново

Павлов, Пламен (2011) За “латинските” влияния в средновековна България и идеята за християнско единство.- Будител, 2011, кн. 3, 17-26. Също: Литературен свят, 2012: http://literaturensviat.com/?p=48477 София

Павлов, Пламен (2011) Tataro-Bulgarica – три этюда о болгарско-татарских контактах на Нижнем Дунае в XIII-XIV вв.- Археология Евразийских степей, вып. 13. Казань, 2011, 3-32 (в съавт.с Г. Атанасов). Казань

Павлов, Пламен (2011) Византия и византийският свят. С., “Просвета”, 2011, 474 стр. (в колектив: В. Тъпкова – Заимова, Д. Димитров, Пл. Павлов). ISBN 978-954-01-2427-8 София

Павлов, Пламен (2011) Стопанска история на България. В. Търново,"Ровита", 2011. ISBN 978-954-8914-25-3 В. Търново

Павлов, Пламен (2011) България и Византия между татарската хегемония и османското завоевание (XIII- XIV в.).– Procceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies. Sofia, 22 - 27 August 2011, vol. III, Sofia, 2011, 78-79. София

Павлов, Пламен (2010) Историята – далечна и близка. В. Търново, “Абагар”, 2010, 344 стр. ISBN 978-954-427-913-4 COBISS.BG-ID 1235621348 В. Търново

Павлов, Пламен (2010) Забравени и неразбрани (Събития и личности от българското Средновековие). С., “Сиела”, 2010, 397 стр. ISBN 978-954-28-0787-2 COBISS.BG-ID 1236175076 София

Павлов, Пламен (2010) Българите и французите. С. , “Тангра ТанНакРа”, 2010, 272 стр. (в колектив с Р. Заимова, В. Вачкова и Д. Вачков) (на бълг.и фр.ез.) София

Павлов, Пламен (2010) Българите в чужбина – дезинтеграция, асимилация или консолидация? – Демографската катастрофа. Русе, “Ахат”, 2010, 219-230. ISBN 978-954-9664-35-5 Русе

Павлов, Пламен (2010) Тюркофония в средневековой Болгарии и происхождение гагаузов.- Болгары и гагаузы в многонациональной Молдове: история и современность. Кишинев - Варна, 2010, 43-48. Вариант на бълг.ез.- http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/gagauzi.htm Кишинев

Павлов, Пламен (2010) Помъчените (Размисли за историята. И не само...). – Литературен свят, 16.01.2010 - http://literaturensviat.com/?p=22185. София

Павлов, Пламен (2010) Симеон Симев - гласът на изкуството, на истината - Ек, 2010, кн. 1, 36-38 София

Павлов, Пламен (2010) Патриарх Ефрем, българинът от “Търновската страна”. – Будител, 2010, кн. 2, 53-57. София

Павлов, Пламен (2010) Св. Иван Рилски – славата на София и цяла България.- Будител, 2010, кн. 3, 7-14. София

Павлов, Пламен (2010) Българи светци. С., “Тангра ТанНакРа”, 2010, 271 стр. (в колектив с Хр. Темелски). ISBN 978-954-378-064-8 COBISS.BG-ID 1234361316 София

Павлов, Пламен (2009) Предговор – В. Тъпкова-Заимова. “Българи родом...” (Комитопулите в изворите и историографската традиция). В. Търново, Унив.изд. “Св.св. Кирил и Методий”, 2009, 5-10. Също в: “За буквите”, бр. 32, 2010, с. 10; http://www.zabukvite.org/newspapers/Zabukvite32.pdf В. Търново

Павлов, Пламен (2009) Половцы во внутриполитической жизни Византии и Болгарии (ХІІІ-ХІV вв.).- Stratum plus, 6. (2005-2009). Причерноморские етюды. Санкт Петербург, 2009, 388-409. Санкт Петербург

Павлов, Пламен (2009) За българо-гръцкия антагонизъм през 1906 г. и непрочетените страници от историята (Предговор).- В: К. Костадинов. Антигръцкото движение във Варна. Варна, 2009, 5-7. Варна

Павлов, Пламен (2009) Съвременна българска енциклопедия (пето допълнено и преработено издание), т. І – ІІ. В. Търново, “Габеров”, 2009, 1440 стр. (в колектив с И. Антонова, Ив. Габеров и др.). В. Търново

Павлов, Пламен (2009) Предговор – К. Митова-Ганева. Споменъ за Търново. В. Търново, 2009, 5-6. В. Търново

Павлов, Пламен (2009) Нова книга за Ботевградския край. И не само. (Предговор) – Ив. Стаменов. Из древната история на Ботеградско. София, 2009, 1-3. София

Павлов, Пламен (2009) Книга за учителя по История и цивилизация за осми клас. С., "Просвета", 2009 (в колектив с Ал. Николов и М. Босева) София

Павлов, Пламен (2009) Предговор – Р. Манджукова. Кръстопътища български. С., 2009, 7-9. Също: сп. “Ек”, 2009, кн. 6, 45-47 София

Павлов, Пламен (2009) Предговор.- Опознай България. С., изд. “Арти” и ДАБЧ, 2009, 2-3. София

Павлов, Пламен (2009) Бележки по въпроса за северната българска граница през ХІІІ-ХІV в.– Приятели за науката (Сб. в чест на проф. Тодор Балкански). В. Търново, 2009, 257-263. Публикация в интернет: http://www.liternet.bg/publish13/p_pavlov/za.htm В. Търново

Павлов, Пламен (2009) Средец (София) в историята на Първото българско царство.- В: 1200 години Сердика – Средец – София в България. Пловдив – София, "Летера", 2009, 4-38. ISBN 978-954-516-895-6 София

Павлов, Пламен (2009) За брака на цар Иван Асен ІІ и Анна-Мария Арпад.- Историк със съдба на творец и преподавател (Сб. в чест на 60-та годишнина на проф. Л. Спасов), т. І. В. Търново, 2009, 27-34. В. Търново

Павлов, Пламен (2009) Моско Москов – изследовател и популяризатор на историята, гражданин и патриот.- Москов, М. Избрани страници за Великотърновския край. В. Търново, “Абагар”, 2009, 19-24. ISBN 978-954-427-856-4 В. Търново

Павлов, Пламен (2009) Връх Кадрафил и гробът на Хаджи Димитър.- Кадрафил – върхът на безсмъртието. Пловдив, 2009, 5 – 12. ISBN 978-954-9498-22-6 Пловдив

Павлов, Пламен (2009) История и цивилизация за VІІІ клас. С., “Просвета”, 2009, 184 стр. (в колектив с Ал. Николов и М. Босева). ISBN 978-954-360-004-5 София

Павлов, Пламен (2009) Златната Орда и българите. С., “Военно издателство”, 2009, 176 стр. (в колектив с Г. Владимиров). Авторски текстове на Пл. Павлов – с. 12-15, 79-134. ISBN 978-954-509-418-7 София

Павлов, Пламен (2009) Македония – земя българска. С., “Световна библиотека”, 2009, 82 стр. (в колектив с Л. Спасов). Авторски текст на Пл. Павлов – с. 5-41. ISBN 978-954-574-005-3 София

Павлов, Пламен (2009) Българските царици, владетелки и принцеси. София, “Световна библиотека”, 2009, 80 стр. ISBN 978-954-574-009-1 София

Павлов, Пламен (2009) България и българите (Кратка история). С., “Борина”, 2009, 111 стр. (на бълг., англ., фр., нем., рус., итал., исп. ез.) ISBN 978-954-500-214-4 COBISS.BG-ID 1236308708 София

Павлов, Пламен (2009) Спартак – синът на Древна Тракия. С., “Тангра ТанНакРа”, 2009, 174 стр. (на бълг.и англ.ез., в колектив със Ст. Димитров). ISBN 978-954-378-024-2 COBISS.BG-ID 1234375140 София

Павлов, Пламен (2009) Ивайло – “Смелото сърце” на средновековна България.- “България – земя на блажени...” (In memoriam professoris Iordani Andreevi). В. Търново, 2009, 375-383. ISBN 978-954-8387-55-2 В. Търново

Павлов, Пламен (2009) Една нова книга на Иван Стаменов (Предговор).– Иван Стаменов. Последният кефалия на цар Иван Шишман – севаст Огнян от Боженишки Урвич. София, 2009, с. 3. София

Павлов, Пламен (2009) Военачалници и съюзници кумани, татари и алани във Второто българско царство.– "Нумизма", 2009: https://numizma.com/magazine/%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8/ София

Павлов, Пламен (2008) За изграждането на паметник - параклис на св. Иван Рилски в София.– Православие. Бг, 10.12.2008: http://www.pravoslavie.bg/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8/%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%81/ София

Павлов, Пламен (2008) За българското духовно влияние в средновековна Молдова.- Tara Moldovei in contextual civilizatiei europene (In honorem Gheorghe Gonta). Chisinau, ed. “Cartdidact”, 2008, 132-139. . ISBN 978-9975-940-73-3 Chisinau / Кишинев

Павлов, Пламен (2008) 100 неща, които трябва да знаем за историята на България, кн. 2 (Вековете на османското робство) С., “Световна библиотека”, 2008, 80 стр. ISBN 954-8615-81-9 София

Павлов, Пламен (2008) 100 неща, които трябва да знаем за историята на България, кн. 1 (Праистория, античност, средновековие). С., “Световна библиотека”, 2008, 79 стр. ISBN 954-8615-80-0 София

Павлов, Пламен (2008) Българи извън българското етнокултурно пространство през ХV-ХІХ в.- В: Подбрани извори за българската история, т. ІІІ. С., “Тангра ТанНакРа”, 2008, 538-558; Български светци във времето на османското владичество (ХV-ХІХ в.).- пак там, 443-452 (в съавторство с Хр. Темелски). София

Павлов, Пламен (2008) Българското Средновековие: познато и непознато. В. Търново, “Абагар”, 2008, 256 стр. ISBN 978-954-427-796-3 COBISS.BG-ID 1229175012 В дигитален вид на сайта на Университетската библиотека на СУ "Св. Климент Охридски": http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/eng/621daca3-167c-4fef-b1bf-477c6fd831c8?tk=Yh2soxZ8T--xv0d8b9gxyAAAAABe_tC2.ZXHjkib8CrTLpA2fkrGaHQ&citation_url=/xmlui/handle/nls/33240 В. Търново

Павлов, Пламен (2008) Ставропигиалният Рилски манастир. С., “Арх&Арт”, 2008, 66 стр. (в колектив с Н. Тулешков) ISBN 978-954-8931-42-7 София

Павлов, Пламен (2008) Пресиан ІІ – последният владетел на Първото българско царство (1018 г.). Славистични проучвания (Сб. в чест на ХІV Междунар. славистичен конгрес). В. Търново, 2008, 253-265. Също: http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/presian_II.htm В. Търново

Павлов, Пламен (2008) България до Бяло море в средата на ХІV в.?- Известия на Регионален исторически музей – В. Търново, т. ХХІІІ, 2008, 169-176. В. Търново

Павлов, Пламен (2008) Българи – духовни водачи в православна Европа по времето на св. Киприан, митрополит Московски – Киприанови четения. В. Търново, Унив.изд. “Св.св. Кирил и Методий”, 2008, 325-342. ISBN 978-954-524-641-8 В. Търново

Павлов, Пламен (2008) Сърбия в политиката на княз Борис-Михаил и цар Симеон Велики. – Християнската култура в средновековна България (Материали от национална научна конференция, 2-4 май, Шумен). В. Търново, 2008, 136-145. ISBN 978-954-775-978-7 В. Търново

Павлов, Пламен (2008) Памяти профессора Рашо Рашева. – Fino-Ugrica, 11, Казань, 2008, 101-103 (в съавт.с Г. Владимиров и Ф. Хузин). Казань

Павлов, Пламен (2008) Българи и руси през Средните векове.- България, Варна – Русия (от Средновековието до ново време). Варна, 2008, 21-40. ISBN 978-954-92161-1-0 Варна

Павлов, Пламен (2008) История на България и българите (Предговор).- Ст. Бояджиев. Българската архитектура през VІІ – ХІV в., т. І (Дохристиянска архитектура). София, “Тангра ТанНакРа”, 2008, 9-11 София

Павлов, Пламен (2008) Св. Теодосий Трапезундски – един малко известен българин от ХІV в.- България, Балканите, Европа, т. ІІ. В. Търново, 2008, 53-60. В. Търново

Павлов, Пламен (2008) Из дебрите на паметта на един град (Предговор). – К. Митова-Ганева. Велико Търново – непознато, любопитно и обичано. В. Търново, 2008, 1-4. В. Търново

Павлов, Пламен (2008) Българската писменост – европейски феномен. С., “Борина”, 2008, 80 стр.(в колектив с Ат. Орачев и Ант. Ханджийски). Издания и на англ., рус., нем., фр.ез. ISBN 978-954-500-192-5 София

Павлов, Пламен (2008) Средновековното минало на Варна и българския Североизток под лупата на археолога (Предговор). – В. Плетньов. Варна Средновековието, т. І (От VІІ до края на Х век). Варна, “Зограф”, 2008, 3-6. Варна

Павлов, Пламен (2007) Предговор.- Тютюнджиев, Ив. Търновският епископат (ХІІ-ХХІ в.). В. Търново, 2007, 5-12. В. Търново

Павлов, Пламен (2007) България и нейната история; Цар Иван Александър.- в: Четвероевангелието на цар Иван Александър. Съст. Е. Димитрова (CD). С., 2007 (на бълг. и англ.ез.). София

Павлов, Пламен (2007) Книга, която лекува помрачаването на историческата памет (Предговор). – Русков, В. Българи и сърби. Цариброд, Западните покрайнини и още по на запад. С., 2007, 9-48 (на бълг. и англ.ез.) Отзиви: сп. България – Македония, 2007(З. Тодорова): http://bulgariamakedonia.net/index.php?br=57&stat=377 София

Павлов, Пламен (2007) Научното и академично дело на проф. Василка Тъпкова-Заимова.- Търновска книжовна школа, т. 8. В. Търново, 2007, 15-20. В. Търново

Павлов, Пламен (2007) Цар Константин ІІ Асен (1397-1422) – последният владетел на средновековна България.– Дунав-Днестър / Dunarea-Nistru (Тараклийски държавен университет – Годишник, т. І). Кишинев, 2007, 22-33. Също: http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/konstantin_II_asen.htm http://nobilitybg.blog.com/1363049/ Кишинев

Павлов, Пламен (2007) Предговор.- Владимиров, Г. Волжка България и Казанското ханство в географските карти. С., 2007, 4-5. София

Павлов, Пламен (2007) (Предговор) Веселин Игнатов. Цар Калоян. С., Военно изд., 2007. София

Павлов, Пламен (2007) България - люлка на европейската цивилизация. София, "Борина", 2007, 255 стр. /отделни издания на бълг., англ., фр., нем., рус.ез./ ISBN 954-500-175-5 COBISS.BG-ID 1242957284 София

Павлов, Пламен (2006) Sedentaires et nomades fase a l’idee de la mer.- Bulgaria Pontica Medii Aevi, IV-V(2). C., 2006, 263-270 (в съавт. В. Тъпкова-Заимова). София

Павлов, Пламен (2006) Търновските царици. В. Търново, “Дар-РХ”, 2006, 88 стр. ISBN 954-9489-04-3 COBISS.BG-ID 1242475748 В. Търново

Павлов, Пламен (2006) България и нейните военни съюзници от Северното Причерноморие (ХІІ-ХІV в.).- Българите в Северното Причерноморие, т. 9. Одеса, 2006, 49-60. Одеса

Павлов, Пламен (2006) “Повестта за българската царкиня Персика” и историческата памет за княз Борис-Михаил.- “Тангра” (Сб.в чест на 70-годишнината на акад. В. Гюзелев). С., Унив.изд. “Св. Климент Охридски”, 2006, 203-216. ISBN -10: 954-07-2435-Х и ISBN-13: 978-954-07-2435-5 София

Павлов, Пламен (2006) Оn the Bulgarians – the nation that gave birth to John Atanasoff’s father.- In: Burton, T. World chahger (Atanasoff and the computer). Sofia, 2006, 13-29. София

Павлов, Пламен (2006) История и цивилизация (за V клас). С., «Просвета», 2006, 116 стр. (в колектив с Р. Гаврилова и Р. Кушева).ISBN 954-01-1868-9 София

Павлов, Пламен (2006) Търновски светци и чудотворци. Варна, “Славена”, 2006, 47 стр. ISBN 978-954-579-54-59 Варна

Павлов, Пламен (2006) За д-р Дьорд Сонди.- Haemus/Хемус, 2006, кн. 1, 48-50 (на бълг. и унг. eз.).В интернет: http://www.bolgarok.hu/index.php?id=111&L=1 Budapest

Павлов, Пламен (2006) За старобългарския превод на "История на Юдейската война" от Йосиф Флавий.– LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), 2006, бр. 9. ISSN 1312-2282 (в съавторство с Мария Спасова). Публикувано в: http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/prevod.htm Варна

Павлов, Пламен (2006) Кратка история на българския народ /CD/. София, 2006 (в колектив с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев и М. Палангурски) София

Павлов, Пламен (2006) За името българи и неговото послание (Послеслов).– К. Николова, Б. Пашкова. Юнакът и небесната сърна. София, "Тангра ТанНакРа", 2006, 50-59 (на бълг. и англ.) ISBN-10: 954-9942-93-7 и ISBN-13: 978-954-9942-93-4 София

Павлов, Пламен (2005) Отдавна необходима, но и навременна книга. – В: Владимиров, Г. Казанското ханство. С., 2005, 9-14 (също: http://www.theosoph.org/lib/Kazanskoto_hanstvo.htm София

Павлов, Пламен (2005) Политиката на българските владетели към степните народи в защита на европейското пространство (VІІ-ХІV в.).- Български векове, кн. 5, 2005, 42 – 53 (на бълг. и англ. ез.) София

Павлов, Пламен (2005) A bolgarok rovid tortenete. Budapest, “Napkut”, 2005, 152 стр. (в колектив с Й. Янев). Авторски текст на Пл. Павлов – с. 11 – 96. ISBN 963-8478-00-4 Budapest

Павлов, Пламен (2005) Кратка история на България. Кърджали, “Родина”, 2005, 272 стр. (в колектив с Л. Спасов). Авторски текст на Пл.Павлов - с. 7 – 96).ISBN 954-8969-69-6 Кърджали

Павлов, Пламен (2005) Православни български манастири (албум). В. Търново, “Габеров”, 2004 (на бълг., англ., рус., немски ез.). Текстове: Пл. Павлов, снимки: Ив. Габеров. Също: Български манастири (CD). Текстове: Пл. Павлов, снимки: Ив. Габеров. В. Търново, “Габеров”, 2005 (на бълг., англ., фр., нем. и рус. ез.) (текстове – 90 стр.) В. Търново

Павлов, Пламен (2005) Щрихи към портрета на Вселенския патриарх Йосиф ІІ.- Аcta Musei Varnaensis, III – 1. Българските земи през Средновековието (VІІ-ХVІІІ в.) Междунар. конференция в чест на 70-год. на проф. Ал. Кузев (2002). Варна, 2005, 93-104. Варна

Павлов, Пламен (2005) Св. Патриарх Ефрем Сръбски – “добрият пастир от Търновската страна”.- Известия на Исторически музей – Кюстендил, т. Х. Кюстендил, 2005, 287-296. Кюстендил

Павлов, Пламен (2005) Българите по света; Българите по света (днешно състояние).- В: Колев, Й. Българите извън България. С., «Тангра / ТанНакРа», 2005, 15-20, 411 – 431. София

Павлов, Пламен (2005) Щрихи към “идеологическия потрет” на цар Калоян.- Епохи, 2003, кн. 1-2 (в памет на Б. Примов и Г. Първев). В. Търново, 2005, 159 – 168. В. Търново

Павлов, Пламен (2005) “The Other Bulgaria” on the Volga River – from the ancestors Kubrat and Kotrag to the Futur.- In: Pavlov, N. The Bulgarian Issue in the Volga-Ural region. Sofia, “Tanga/TanNakRa”, 2005, 15-35. София

Павлов, Пламен (2005) Непознати светини. – В: Приносът на Историко-Юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. В. Търново, Изд. ВТУ, 2005, 239-250. В. Търново

Павлов, Пламен (2005) Най-старите обитатели на българските земи.- Haemus / Хемус (Будапеща), 2005, кн. 3-4, 59-64 (на бълг. и унг. ез.). Budapest

Павлов, Пламен (2005) “Българската хората ни е по-сладка...” – В: Културните текстове на миналото (в чест на К. Попконстантинов), кн. І. С., Унив.изд. “Св. Климент Охридски”, С., 2005, 235-246 (в съавт. с К. Чакъров). София

Павлов, Пламен (2004) Светци и духовни водачи от Македония- http://www.makedonskatribuna.com/Bulg_Svetci_Makedonija.pdf (Торонто, 2004). Също: http://www.pravoslavieto.com/life/svetci_makedonia.htm (2006); http://megimg.info/mg/modules/booklists/knigi/Istoria/Plamen_Pavlov/Bulg_Svetci_Makedonija.pdf Торонто - София

Павлов, Пламен (2004) Проф. Василка Тъпкова-Заимова на осемдесет години. - Наука, 2004, кн. 5, с. 70. София

Павлов, Пламен (2004) Византийско-българският културен модел в средновековна Молдова (ХІV-ХV в.).- Българите в Северното Причерноморие, т. VІІІ. В. Търново, 2004, 167-178. В. Търново

Павлов, Пламен (2004) Българи извън българското етнокултурно пространство през Средните векове.- Подбрани извори за българската история, т. ІІ (Българските държави и българите през Средновековието). С., “Тангра/ТанНакРа”, 2004, 416-438. София

Павлов, Пламен (2004) Кратка история на българския народ. В. Търново, "Ровита", 2004, 384 стр. ISBN 954-8914-17-4 Велико Търново

Павлов, Пламен (2003) Историческата памет за св. Методий и духовното единство на българите.– сп. Роден глас /изд. на Българската културно-просветна организация в Чешката република/, 2003, кн. 1, 19-22 Прага

Павлов, Пламен (2003) Двама българи - митрополити на Молдова през XV в.– сп. Български хоризонти /изд. на Научното д-во на българистите в Молдова/, 2003, бр. 4, 2-4 Кишинев

Павлов, Пламен (2003) Прогулка по Софии.- Сенатор, 2003.– http://www.senat.org/Russia-Bulgaria/SofiaCity.html (в съавт. с Г. Владимиров) Москва

Павлов, Пламен (2003) Българи и араби. С., “Тангра/ТанНакРа” , 2003, 167 стр. (в колектив с К. Цонев, С. Евстатиев, А. Стоилова, М. Нуридин, М. Цонева, В. Кънев) (на бълг. и арабски ез.). ISBN 954-9942-51-1 София

Павлов, Пламен (2003) Българо-хазарски взаимоотношения и паралели.- Българи и хазари през ранното средновековие. С., “Тангра/ТанНакРа”, 2003, 114-141. ISBN 954-9942-49-X София

Павлов, Пламен (2003) Търновград и неговите сакрални покровители.- Юбилеен сборник в чест на проф. Й. Йорданов. В. Търново, 2003, 23-25. В. Търново

Павлов, Пламен (2003) Българите и американците / The Bulgarians and the Americans. С., “Тангра/ТанНакРа”, 2003, 207 стр. (в съавторство с Тр. Митев, П. Шопов, М. Карамихова, Д. Майкълс-Кристофър) (на бълг. и англ. ез.). София

Павлов, Пламен (2003) Цар Самуил и “Българската епопея” (19 стр. с библиография).- в: www.novamacedonia.com/SAMUEL (София - Торонто, 2003)%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B0%D1%80-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB/ София

Павлов, Пламен (2003) Съвременна българска енциклопедия. В. Търново, “Габеров”, 2003, 1432 стр. (в колектив с Ив. Габеров, И. Антонова и др.). ISBN 954-9607-81-X В. Търново

Павлов, Пламен (2003) България, Римската църква и идеята за християнско единство.– Хемус/Haemus /Будапеща/, 2003, кн. 1, 17-21 (на бълг. и унг. ез.) Budapest

Павлов, Пламен (2003) “Другата България” на Волга – от прародителите Кубрат и Котраг към бъдещето (Предговор).- В: Павлов, Н. Българският въпрос във Волго-Уралието (1988-2003).С., “Тангра/ТанНакРа”, 2003, 15-36. София

Павлов, Пламен (2003) Покаянието “Кръвта вода не става” (Предговор).- В: Марковски, В. Кръвта вода не става. С., “Труд”, 2003, 7-23. ISBN 954-528-400-5 София

Павлов, Пламен (2003) История на българите, т. І (От древността до края на ХVІ век). С., “Труд”, 2003, 590 стр. (в колектив с Г. Бакалов, П. Ангелов, Хр. Матанов, Д. Попов, Т. Коев, В. Арнаудов, Цв. Степанов, В. Радушев, Е. Александров). ISBN 954-621-186-9 и 954-528-289-4 София

Павлов, Пламен (2002) Кумани и алани във Второто българско царство (Някои паралели в историческото развитие на България и Унгария през ХІІ-ХІV в.).- В: Българи и унгарци – 1000 години заедно. Будапеща, 2002, 9-18. Budapest

Павлов, Пламен (2002) Познати и “непознати” български светци.- Алманах “Родолюбец” (2002). С., 2002, 78-84 София

Павлов, Пламен (2002) Istoria Bulgariei. Bucuresti, Ed. “Korint”, 2002, 189 стр. (в колектив с Й. Янев и Д. Каин). , части на Пламен Павлов - с. 9-104. ISBN 973-653-233-X Bucuresti

Павлов, Пламен (2002) Велико Търново – "от Бога пазената" историческа столица на България.– https://www.rastko.rs/rastko-bg/istorija/ppavlov-vtarnovo.php (2002) Београд

Павлов, Пламен (2002) Българите по света днес.- Български векове, кн. 4, 2002, 3-5. София

Павлов, Пламен (2002) Българи, италианци, Ватикана / Bulgari, Italiani, Vaticano (под ред. на Г. Бакалов и Ал. Фол). С., “Тангра/ТанНакРа”, 2002, 146 стр. (в съавт. с Б. Димитров и Ас. Марчевски) (на бълг. и итал. ез.).ISBN 954-9942-36-6 София

Павлов, Пламен (2002) Архиепископ Сава Неманич, цар Иван Асен ІІ и българо-сръбските църковни връзки през ХІІІ-ХІV в.- Юбилеен сборник в чест на проф. Димитър Овчаров. В. Търново, 2002, 131-138. Публикувана и в портала www.rastko.org.rs (Белград, 2002) - https://www.rastko.rs/rastko-bg/istorija/ppavlov-svsava.php, както и на страницата www.st40martyrs.org (София, 2003). Също: http://www.pravoslavieto.com/life/01.12_sv_Sava_Srubski.htm#1 В. Търново - Белград

Павлов, Пламен (2002) История [на България].- България (Пътеводител). София, “Тангра/ТанНакРа”, 2002, 17-31 (авторски текст на Пл. Павлов; научен консултант на текстове за историята на селищата в пътеводителя). Книгата е в съавторство с Е. Динчев, А. Илиев и др. На англ. ез.: Bulgaria. Gouide Book. Sofia, “Alexander tour” – “Tangra TanNakRa Publ. House”, 17-30. Книгата е издадена и на руски, френски и немски език. София

Павлов, Пламен (2002) Българска история, ч. ІІ. Кратък справочник (Българско Възраждане: ХVІІІ в. – 1878 г.). С., “Светлоструй”, 2002, 63 стр. (в съавт. с Л. Спасов).ISBN 954-9866-32-7 София

Павлов, Пламен (2002) История (За осми клас). София, изд. “Просвета”, 2002 (2006), 187 стр. (в колектив с Ал. Николов, Д. Делев и М. Босева).ISBN 954-01-1299-0 София

Павлов, Пламен (2002) Фракийское наследие. - Сенатор, 2002.– http://www.senat.org/Russia-Bulgaria/Frakiya.html (в съатв. с Г. Владимиров) Москва

Павлов, Пламен (2001) Невероятният град Велико Търново – ХХІ в. / Vеliko Turnovo – the incredible Town. В. Търново, изд. “Босилков”, 2001, 80 стр., на бълг. и англ. ез. (в колектив с Л. Босилков). ISBN 954-90922-1-0 В. Търново

Павлов, Пламен (2001) Към тълкуването на една миниатюра от т.нар. Венециански псалтир на Василий ІІ.- Палеобалканистика и старобългаристика (Втори есенни международни четения “Проф. Ив. Гълъбов”, 1996). В. Търново, 2001, 329-342. ISBN 954-924-284-1 В. Търново

Павлов, Пламен (2001) Световната България – пътища за изграждане на българското духовно пространство.– В: Прагът на времето. Плевен – С., “Леге Артис”, 2001, 67-71. Плевен - София

Павлов, Пламен (2001) Походите на Балканите на киевския княз Светослав и византийската окупация на североизточна България (968-971); България при цар Самуил и наследниците му (971/976-1018); Българи – духовни водачи на християнските народи; Българите на Балканите и в съседните земи в края на ХХ в.; Българите в съвременния свят.- В: Българите (Атлас) / The Bulgarians (Atlas). С., “Тангра/ТанНакРа”, 2001, 96-99, 166-167, 222-223, 234-235 (на бълг. и англ. език). София

Павлов, Пламен (2001) “Първите дами” на средновековна България.- Haemus/Хемус (Будапеща), 2001, кн. 3, 56-63 (на бълг. и унг. ез.). Също: http://bolgar.rgs-bg.com/articles.php?id=73 Budapest

Павлов, Пламен (2001) За българите – народът, който роди бащата на Джон Атанасов.- Предговор към кн.: Джон Атанасов (Бащата на компютъра). Съставител Д. Шишков. С., “Тангра/ТанНакРа”, 2001, 11-24 (англ. превод: John Atanasoff (The Father of computer). Sofia, 2001, 11-28). София

Павлов, Пламен (2001) Кубрат, владетелят на Старата Велика България. София, изд. “Светлоструй”, 2001, 15 стр. София

Павлов, Пламен (2001) Св. Исай Серски и неговото житие.- Преславска книжовна школа (Изследвания в чест на проф.д.и.н. Тотю Тотев), т. 5. София, 2001, 283-295 (в съавт. с В. Грудков). София

Павлов, Пламен (2001) Нормани и англичани в средновековна България.- Викингите (Мореплаватели, откриватели, създатели). С., СУ “Св. Климент Охридски”, 2001, 94-102. София

Павлов, Пламен (2001) За влиянието на българската християнска култура в средновековна Молдова (ХІV-ХV в.).- Християнската идея в историята и културата на Европа (Материали от VІІІ лятна научна среща, посветена на 2000-годишнината от рождението на Исус Христос, Варна, 24-25 юни 2000 г.). С., 2001, 182-193. София

Павлов, Пламен (2001) Българска история, ч. І. Кратък справочник (Древност, Средновековие, османско владичество (до края на ХVІІ в.). София, изд. “Светлоструй”, 2001, 63 стр. ISBN 954-9866-23-8 София

Павлов, Пламен (2000) История на България (Учебник за зрелостници и кандидат-студенти). В. Търново – София, изд. на БАН “М. Дринов” и изд. “Габеров”, 2000, 328 стр. (в колектив с В. Гюзелев, Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, Л. Спасов, М. Палангурски, Д. Саздов). София

Павлов, Пламен (2000) Методите на психологическа война във въстанието на Петър и Асен.- Българска историческа библиотека, 2000, кн. 2, 2-8. София

Павлов, Пламен (2000) Българите / The Bulgarians. С., “Тангра/ТанНакРа”, 2000, 133 стр. (в колектив с гл.ред. Ал. Фол, на бълг. и англ. ез.). София

Павлов, Пламен (2000) Бунтари и авантюристи в средновековна България. В. Търново, 2000, 200 стр. ISBN 954-427-423-5 Електронно издание - Варна, 2005: http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/buntari/content.html COBISS.BG-ID 1036170212 Велико Търново

Павлов, Пламен (2000) Държавите на Аспарух и Кубер – двете Българии на Балканите (Спорни въпроси и хипотези).- Българска историческа библиотека, 2000, кн. 3, 10-20. София

Павлов, Пламен (2000) Историята на българите като приказка.- В: Ангел Каралийчев. Историята като приказка, кн. 1 (Земята на българите), кн. 2 (Крилатият юнак). Съставител В. Попова. София, изд. Фондация “Тангра”, 2000, 134-139. София

Павлов, Пламен (2000) Заговорите на магистър Пресиан Българина.- Български векове, 2000, кн. 2, 56-66. София

Павлов, Пламен (2000) Световната България. София, изд. “Светлоструй”, 2000, 32 стр. (в съавторство с Й. Янев). Препечатана на части във в. “Роден край” (Одеса), през 2001 г. София

Павлов, Пламен (1999) Кой кой е в средновековна България (Истор. справочник). Второ допълнено изд. София, изд. “П. Берон”, 1999, 418 стр. (в колектив с Й. Андреев и Ив. Лазаров). ISBN 954-402-047-0 София

Павлов, Пламен (1999) Ново изследване на Православната църква в България през ХVІІ-ХVІІІ в. - Духовна култура, LXXIX, 1999, № 2, с. 25-31 София

Павлов, Пламен (1999) България и “външните” българи.-. Демократически преглед, кн. 39/40 (Пролет-лято 1999), т. І, 85-89. София

Павлов, Пламен (1999) България и българите по света.- сп. Всичко за България, 1999, кн. 1, 8-9. София

Павлов, Пламен (1999) Константин ІІ Асен – последният владетел? (За началото на турското робство – 1396, 1397 или 1422 г.).- Български месечник, 1999, кн. 10, 185-197. София

Павлов, Пламен (1999) Само “грък” ли е бил Максим Грек? – Средновековните Балкани (Политика, религия, култура). София, 1999, 173-179. София

Павлов, Пламен (1999) Християнското и имперското минало на българските земи в ойкуменичната доктрина на цар Симеон Велики (893-927).- Източното православие в европейската култура (Международна конференция, Варна’93). София, 1999, 111-115. София

Павлов, Пламен (1999) Бележки към Житието на св. Патриарх Ефрем като исторически извор и литературен паметник.- Търновска книжовна школа, т. VІ. В. Търново, 1999, 439-450 (в съавторство с В. Грудков). В. Търново

Павлов, Пламен (1999) Бил ли е татаринът Чака български цар?- Историческо бъдеще, 1999, кн. 1-2, 71-75. Преработен вариант в: http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/tatarinyt.htm София

Павлов, Пламен (1999) Светът след Иисус (От І в. Пр. Христа до Първата световна война). В. Търново, изд. “Gaberoff”, 1999, 1376 стр. (в колектив с В. Тъпкова-Заимова, А. Пантев, К. Тодоров, Б. Гаврилов, Д. Димитров, С. Марков, А. Садулов, Ив. Габеров). В. Търново

Павлов, Пламен (1999) Залезът на Първото българско царство (1015-1018). София, изд. БАН “М.Дринов”, 1999, 96 стр. ISBN 954-9607-09-7 В интернет: http://electronic-library.org/books/Book_0083.html и http://electronic-library.org/books/Book_0083.html София

Павлов, Пламен (1999) Призвани да просияят... (Жития на св.патриарх Йоаким І Търновски, св. Исай Серски и св. Патриарх Ефрем Печки). В. Търново, изд. “Faber”, 1999, 110 стр. (в колектив с В. Грудков). ISBN 954-9541-34-7 В. Търново

Павлов, Пламен (1999) Братята на цар Петър и техните заговори.- История, 1999, кн. 4-5, 1-6. София

Павлов, Пламен (1999) Превратът на Иван Владислав (Опит за нова интерпретация).- Минало, 1999, кн. 3, 16-24. София

Павлов, Пламен (1999) Только “греком” ли был Максим Грек? – Седьмой международный симпозиум МАПРЯЛ’ 98. Доклады и сообщения. Велико-Тырново, 1999, 260-263. В. Търново

Павлов, Пламен (1999) Травъл и въстанието на павликяните в България (1084-1086).- Трудове на катедрите по история и богословие (Шуменски университет “Епископ Константин Преславски), 1999, кн. 3, 57-61. Също: http://velika-bulgaria.dir.bg/_wm/diary/diary.php?did=530656&df=46&dflid=3&GDirId=0898facd2aba5f19aa8a0a6acca36dbb Шумен

Павлов, Пламен (1999) Български енциклопедичен речник (1999-2000). В. Търново, изд. “Gaberoff”, 1999, 1328 стр. (в колектив с И. Антонова, Ив. Габеров, Ал. Грозев, Т. Спространов, Е. Розов). В. Търново

Павлов, Пламен (1998) История на България (VІІ в. – 1947 г.). В. Търново, изд. “Слово”, 1998, 368 стр. (в колектив с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев и М. Палангурски). В. Търново

Павлов, Пламен (1998) Забравен шедьовър на българския “Златен Век” (Старобългарският превод на “История на Юдейската война” от Йосиф Флавий).- Литературен форум, 1998, бр. 32 (374), с. 1, 10 (в съавторство с М. Спасова). София

Павлов, Пламен (1998) Забравеният култ към св.княз Борис–Михаил.– Демокрация, бр. 138 / 25.05.1998 г. Също: http://www.protobulgarians.com/Statii%20ot%20drugi%20avtori/Plamen%20Pavlov-danni%20za%20Boris%20-%20Mihail.htm София

Павлов, Пламен (1998) България, Византия и куманите (1186 г.- началото на ХІV в.). Някои бележки с оглед на предисторията на българо-молдовските връзки.- Relaţiile Moldo-bulgarie în epoca medie şi moderna. Chişinău, 1998, 43-50. Chisinаu / Кишинев

Павлов, Пламен (1998) За книгата на проф. Д. Гонис. История на българската църква, Атина, 1995.- О" Grigorios Palamas, 1998, 277-286 (Теологично списание на Светата митрополия в Тесалоники/Солун)(на грц.ез.). Thessaloniki / Солун

Павлов, Пламен (1998) Повестта за българската царкиня Персика и българо-руските връзки през ХVІІ-ХVІІІ в.- Българистични проучвания, т. 3. В. Търново, 1998, 197-212. В. Търново

Павлов, Пламен (1998) България, българите и средновековния свят.- сп. Ек, 1998, кн. 3, 10-12. София

Павлов, Пламен (1998) Една нова книга за взаимоотношенията на Византийската империя с тюркските народи (Ал. Савидис. Тюрките и Византия, т. І. Атина, 1996).- Трудове на катедрите по история и богословие (Шуменски университет “Епископ Константин Преславски), 1998, кн. 2, 119-124 Шумен

Павлов, Пламен (1997) Епископ-Константинови четения, т. 1–2 (Шумен, 1994-1995).- Исторически преглед, 1997, кн. 4, 158-160. София

Павлов, Пламен (1997) Политическото наследство на Аварския каганат и българските владетели (ІХ-ХІ в.).- Проблеми на прабългарската история и култура, т. 3. Шумен, 1997, 55-66. Шумен

Павлов, Пламен (1997) Куманите във Византийската империя (1237 – първата четвърт на ХІV в.).- Епохи, 1997, кн. 1-2 (В памет на акад. Димитър Ангелов), 37-53. В. Търново

Павлов, Пламен (1997) Къде в “земята на русите” е бил Иван Асен ІІ?- Епохи, 1997, кн. 3-4, 103-110. В. Търново

Павлов, Пламен (1997) За ролята на православната църква в отношенията на Византия и България със “Златната Орда” (ХІІІ-ХІV в.).- Общото и специфичното в балканските култура до края на ХІХ в. (Сб. в чест на 70-год. на проф. В. Тъпкова-Заимова). София, Университетско изд. “Св. Климент Охридски”, 1997, 177-185. София

Павлов, Пламен (1997) Турската инвазия в Мала Азия, Византия и българите (краят на ХІ – тридесетте години на ХІІІ в.).- Българистични проучвания, т. 2. В. Търново, 1997, 333-347. В. Търново

Павлов, Пламен (1997) България и походите на “Златната Орда” срещу Византия през ХІІІ-ХІV в.- Българите в Северното Причерноморие, т. VІ. В. Търново, 1997, 139-152. В. Търново

Павлов, Пламен (1996) История на България (VІІ в. – 1947 г.). В. Търново, изд. “Слово”, 1996, 368 стр. (в колектив с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев и М. Палангурски). В. Търново

Павлов, Пламен (1996) Към интерпретацията на някои археологически и нумизматични находки от Северното Черноморие (ХІІІ-ХІV в.).- Българите в Северното Причерноморие, т. V. В. Търново, 1996, 189-198. В. Търново

Павлов, Пламен (1996) Кратка стопанска история на България. В. Търново, 1996, 223 стр. (в колектив с Ив. Тютюнджиев, Ив. Лазаров, П. Петков, М. Палангурски, Л. Дончева). В. Търново

Павлов, Пламен (1996) Средновековна България между татарската хегемония и османската експанзия.- Османската инвазия на Балканите и краят на средновековната българска държава (=Трудове на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, т. 32, кн. 3, история, 1994). Под редакцията на Й. Андреев и Пл. Павлов. В. Търново, 1996, 79-88. В. Търново

Павлов, Пламен (1996) Северните “варвари” и Черноморието; Българското етническо и политическо присъствие в междуречието на Дунав и Днестър през ХІІ-ХІV в.- Страници от историята на българите в Северното Причерноморие. В. Търново, изд. “ПИК”, 1996, 17-23, 68-78. В. Търново

Павлов, Пламен (1995) Sur l’itineraire de l’armee tatare a travers la Bulgarie du Nord (Mesie et Dobroudja) en 1242.- Добруджа/Dobroudza, т. 12 (1995), 233-241 (avec G. Atanassov). Добрич

Павлов, Пламен (1995) “Шарко добра коня...” (Върху етимологията на един фолклорен образ).- Палеобалканистика и старобългаристика (Първи есенни национални четения “Проф. Иван Гълъбов”, 1991). В. Търново, 1995, 421-426. В. Търново

Павлов, Пламен (1995) Les lois agraires de la dynastie Macedonienne et la politique sociale du tsar bulgare Pierre (927-969).- CTEФANOS. Studia byzantina ac slavica Vladimiro Vavrinek ad annum sexagesimum quantum dedicata (= Byzantinoslavica, LVI). Praha, 1995, 103-105. Praha / Прага

Павлов, Пламен (1995) Българите и османското завоевание (краят на ХІІІ – средата на ХV в.). В. Търново, изд. “Слово”, 1995, 151 стр. (в съавторство с Ив. Тютюнджиев).ISBN 954-439-355-2 В. Търново

Павлов, Пламен (1995) Татарите на Ногай, България и Византия (60-те години на ХІІІ в.- 1302 г.).- Българите в Северното Причерноморие, т. ІV. В. Търново, 1995, 121-130. В. Търново

Павлов, Пламен (1995) Хронологична енциклопедия на света, т. VІ (Византия и “византийският свят”). В. Търново, изд. “Елпис”, 1995, 752 стр. (в колектив с В. Тъпкова-Заимова и Д. Димитров). ISBN 954-557-003-X Публикувана в интернет: http://www.electronic-library.org/books/Book_0023.html В. Търново

Павлов, Пламен (1995) Une interpretation macedoniste de l’histoire de l’Archeveche bulgare d’Ohrid et des luttes nationals religieuses des Bulgares de Macedoinne.- Ouvertures (Revue de linguistique, de literature et d’histoire). V. Tirnovo, 1995, № 1, 175-181 (в съавт. с М. Михов).. В. Търново

Павлов, Пламен (1995) От Пресиан I до Пресиан II.– 1100 години Велики Преслав, т. I. Шумен, 1995, 240-249. Шумен

Павлов, Пламен (1994) Бележки към събитията в България и средновековната столица Търново в края на XIII - началото на XIV в.– Търновска книжовна школа, т. 5 /1994/, 527-534. В. Търново

Павлов, Пламен (1994) Кой кой е в средновековна България (Исторически справочник). София, изд. “Просвета”, 1994, 400 стр. (в колектив с Й. Андреев и Ив. Лазаров). ISBN 954-01-0476-9 София

Павлов, Пламен (1994) Бележки за прабългарите на Кубер и за присъствието на печенежки и кумански групи в днешна Македония (VІІ-ХІІІ в.).- Архив за поселищни проучвания, 1994, кн. 3-4, 95-110. В. Търново

Павлов, Пламен (1994) Теодор Светослав, Ногай и търговецът Пандолеон.- Историко-археологически изследвания (В памет на проф.д-р Станчо Ваклинов). В. Търново, 1994, 177-186. В. Търново

Павлов, Пламен (1994) Бележки за събитията в поречието на Янтра през ХІІ-ХІІІ в. (с оглед на крепостта Ряховец и столицата Търново).- Сборник “Ряховец”. В. Търново, 1994, 148-159. В. Търново

Павлов, Пламен (1994) Преминаването на татарската армия през България (1241-1242 г.).- Военноисторически сборник, 1994, кн. 1, 5-20 (в съавторство с Г. Атанасов). София

Павлов, Пламен (1994) Родът на Стоян Прочелник – български болярски род в Молдова през ХІV-ХV в.? - Българите в Северното Причерноморие, т. ІІІ. В. Търново, 1994, 107-112. В. Търново

Павлов, Пламен (1993) Две бележки към “Беседа на недостойния презвитер Козма срещу новопоявилата се зла ерес на Богомил”.- Преслав, т. 4 (В чест на Т. Тотев). София, 1993, 225-239. София

Павлов, Пламен (1993) Военачалниците на цар Самуил.- Военноисторически сборник, 1993, кн. 6, 5-19. София

Павлов, Пламен (1993) Пресиан – български канартикин и претендент за византийския престол.- Studia mediaevalia et protobulgarica europensia (В чест на 90-годишнината на чл.кор.проф. В. Бешевлиев). В. Търново, 1993, 93-103. В. Търново

Павлов, Пламен (1993) Княз Пресиан ІІ (Последният владетел на Първото българско царство и претендент за византийския престол). В. Търново - Стара Загора, изд. “Шибилев”, 1993, 47 стр. Стара Загора

Павлов, Пламен (1993) Кратка история на българския народ. София, изд. “Просвета”, 1993, 280 стр. (в колектив с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев и М. Палангурски). ISBN 954-01-0281-2 София

Павлов, Пламен (1993) Борис ІІ (Опит за ново тълкуване на династичните проблеми в Преславския двор при цар Петър).- Преслав, т. 5. София, 1993, 46-51. София

Павлов, Пламен (1993) Международна конференция в старата столица. – Епохи, 1993, кн. 1, 92-94. В. Търново

Павлов, Пламен (1993) Документи за политическата история на средновековна България (ХІІ – ХІV в.). Второ преработено изд. В. Търново, изд. “Аста”, 1993, 156 стр. (в колектив с Ив. Лазаров и Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (1993) Северните “варвари” и Черноморието.- Българите в Северното Причерноморие, т. ІІ. В. Търново, 1993, 21-29 (в съавторство с В. Тъпкова-Заимова). В. Търново

Павлов, Пламен (1992) Психологическият фактор във въстанието на Петър и Асен.– в. Велико Търново, 1992, бр. 1, с. 9 В. Търново

Павлов, Пламен (1992) Средновековните български владетели и каирските султани.- в-к ”Велико Търново”, ХІХ, 1990, № 1, с. 13 В. Търново

Павлов, Пламен (1992) Българската държава и османската експанзия (1369 – 1422). В. Търново, 1992, 90 стр. ( в колектив с Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (1992) Средновековна България и куманите. Военнополитически отношения (1186-1241).- Трудове на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, т. 27 (1989), кн., 3, история, В. Търново, 1992, 7-61. В. Търново

Павлов, Пламен (1992) За етапите на османското завоевание на българската държава (1370-1397).- Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХІV-ХVІІІ в. София - В. Търново, 1992, 1992, 57-67 (с Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (1992) Бележки за някои личности от българското средновековие с оглед историята на Добруджа през ХІ-ХІІІ в.- Добруджа, т. 9, 1992, 169-177. Добрич - Силистра

Павлов, Пламен (1992) Бележки за българското етническо и политическо присъствие в междуречието на Дунав и Днестър през ХІІ-ХІV в.- Българите в Северното Причерноморие, т. І. В. Търново, 1992, 57-69. В. Търново

Павлов, Пламен (1992) Власть и авторитет в средневековой Болгарии ХІІ-ХІV вв. (В контексте влияния Византии).- Byzantinoslavica (Praha), 1992, LIII, fasc. 2, 228-232 (в съавторство с Ив. Лазаров). Praha

Павлов, Пламен (1992) Патриарх Йоаким ІІІ, хан Чака и цар Теодор Светослав.- Духовна култура, 1992, кн. 6, 27-33. София

Павлов, Пламен (1992) Просопографски бележки за български военачалници от ХІІ-ХІІІ в.- Военноисторически сборник, 1992, кн. 5, 3-16. София

Павлов, Пламен (1991) България, Византия и куманите (седемдесетте години на ХІ – първите десетилетия на ХІV в.). Кандидатска дисертация. В. Търново, 1991, 302 стр. (машинопис); Автореферат – 22 стр. ( Защитена на 4 юли 1991 г.). Публикуван е само автореферат на дисертацията. COBISS.BG-ID 1255415780 В. Търново

Павлов, Пламен (1991) Османските турци и краят на средновековна България (Нова хипотеза за гибелта на Видинското царство). В. Търново, 1991, 40 стр. (в съавторство с Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (1991) Лекции по българска история, част І (680 г. – ХVІІ в.), В. Търново, 1991, 170 стр. (в колектив с Ив. Лазаров и Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (1991) Лекции по българска история, част ІІ (ХVІІІ в.- 1944 г.). В. Търново, 1991, 202 стр. (в колектив с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев и М. Палангурски). В. Търново

Павлов, Пламен (1991) Теодор Светослав, Ногай и търговецът Пандолеон.– Историко-археологически изследвания (В памет на проф. Станчо Ваклинов). В. Търново, 1991, 121-130 В. Търново

Павлов, Пламен (1990) Отзив за сб. Дуросторум-Дръстър- Силистра. Силистра, 1988.- Векове, 1990, кн. 1, 89-92. София

Павлов, Пламен (1990) За ролята на куманите в българската военна история.- Военноисторически сборник, 1990, кн. 6, 14-23. София

Павлов, Пламен (1990) Куманите в обществено-политическия живот на средновековна България (1186 г.- началото на ХІV в.).- Исторически преглед, 1990, кн. 7, 16-26. ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364 София

Павлов, Пламен (1989) България, Византия и мамлюкски Египет през 60-те и 70-те години на ХІV в.- Исторически преглед, 1989, кн. 3, 15-24. София

Павлов, Пламен (1989) България, “Златната Орда” и куманите (1242 – около 1274 г.).- Векове, 1989, кн. 2, 24-33. София

Павлов, Пламен (1989) Документи за политическата история на средновековна Бългаpия (ХІІ – ХІV в.). В. Търново, ВТУ “Кирил и Методий”, 1989, 170 стр. (в колектив с Ив. Лазаров и Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (1989) Отзив за кн. на Ив. Йорданов. Страници от историята. София, 1988.- Векове, 1989, кн. 6, 85-89. София

Павлов, Пламен (1988) Куманите във военната история на България (1186 г.- краят на ХІІІ в.).- Научни трудове на ВНВУ “В. Левски”, 1988, кн. 2, 179-185. В. Търново

Павлов, Пламен (1988) Падането на България под османска власт (Проблеми на периодизацията).- Военноисторически сборник, 1988, кн. 4, 3-15 (в съавторство с Ив. Тютюнджиев). София

Павлов, Пламен (1987) Българо-куманските отношения през ХІІ-ХІІІ век в светлината на някои слабо известни извори.- В: Сборник материали от юбилейната научна сесия по случай 75-годишнината на чл.кор. Ал. Бурмов. В. Търново, 1987, 24-33. В. Търново

Павлов, Пламен (1987) По въпроса за заселванията на кумани в България през ХІІІ в.- Втори международен конгрес по българистика. Доклади, т. 6. София, 1987, 629-637. София

Павлов, Пламен (1987) Монголо-татари на българска военна служба в началото на XIV в.– Военноисторически сборник, 1987, кн. 2, 112-120. София

Павлов, Пламен (1986) За руското присъствие на Долни Дунав и българо-руските връзки през ХІ-ХІІ в.- Добруджа, т. 6, 1986, 11-20. Добрич

Павлов, Пламен (1986) Второто Търновско въстание (1686 г.).- Янтра (Алманах за литература и култура), кн. 7, 1986, 179-184. В. Търново

Павлов, Пламен (1985) Към социално-психологическата характеристика на въстанието начело с Петър и Асен и действията на българската армия (1186 – 1196).- Юбилеен сборник на възпитаници на ВТУ “Кирил и Методий” (Исторически факултет), т. І. В. Търново, 1985, 203-210. В. Търново

Павлов, Пламен (1985) Борбата на българите против византийското владичество и въстанието на Петър и Асен (Научна брошура). В. Търново, ВТУ “Кирил и Методий”, 1985, 25 стр. В. Търново

Павлов, Пламен (1985) Чужди извори за ролята на Търновград в международните отношения.- Велико Търново в историческата съдба на българския народ. В. Търново, 1985, 48-60 (в съавторство с Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (1983) Древноруските бродници в българската история (ХІІ-ХІІІ в.).-Сб. Българо-украински връзки през вековете. С., 1983, 219-237. София

Павлов, Пламен (1983) Иван Русина – български военачалник и политически деец от първата половина на ХІV в.- Известия на Института за военна история (Приложение на сп. Военноисторически сборник), т. 36, 1983, 223-232. София

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/