Публикации на проф. дфн Паисий Димитров Христов


Христов, Паисий (2021) Роман за Лисан - превод от старофренски език

Христов, Паисий (2021) Лафонтен, Басни Издателство "Изток-Запад", 2021 г. Превод Ат. Сугарев и П. Христов

Христов, Паисий (2021) Лафонтен, Избрани Басни "Изток-Запад"

Христов, Паисий (2021) Три пиеси на Молиер Издателство "Ивис"

Христов, Паисий (2017) Problèmes de la transposition linguistique Editions universitaires européennes, Saarbrucken, ISBN 978-3-639-65447-9, с. 286. 2017

Христов, Паисий (2016) Г. дьо Лорис, Ж. дьо Мьон, Роман за Розата Моята библиотека

Христов, Паисий (2013) Първо продължение на Персевал Моята библиотека

Христов, Паисий (2013) Жан-Франсоа Паро, Загадката на улица "Блан Манто" Колибри, 334 с., ISBN:978-954-529-964-3

Христов, Паисий (2013) Тристан и Изолда Изтак-Запад, 349 с., ISBN:978-619-152-272-9

Христов, Паисий (2013) Льобастар, София: Разходка из моя град

Христов, Паисий (2012) Гийом Мюсо, Защото те обичам Изток-Запад, 234 с., ISBN: 978-619-152-002-2

Христов, Паисий (2012) Елен Карер д'Анкос, Русия между два свята Рива, 197 с., ISBN: 978-954-320-419-9

Христов, Паисий (2012) Мари дьо Франс, Куртоазни новели - Ле Изток-Запад, 215 с., ISBN: 978-619-152-127-2

Христов, Паисий (2010) Кретиен дьо Троа ПЕРЕСЕВАЛ или РАЗКАЗ ЗА ГРААЛА Превод от старофренски Паисий Христов Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Христов, Паисий (2010) Мишел РУШ : АТИЛА - НОМАДСКОТО НАСИЛИЕ РИВА

Христов, Паисий (2008) Марк ФЕРО : ИСТОРИЯ НА ФРАНЦИЯ РИВА

Христов, Паисий (2005) За превода на испанска поезия на български език София : Кат. по испанистика и португалистика при СУ, 2005 (София : Ниба Консулт), с. 317-326, ISBN 954-451-026-5 COBISS.BG-ID 1045192420

Христов, Паисий (2005) Grammaire transpositionnelle du francais Велико Търново: Издателство на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", 220 с. ISBN 954-524-445-3 COBISS.BG-ID 1043279076

Христов, Паисий (2003) Пресътворение V - преводна лирика Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Христов, Паисий (2003) Речник на трудностите във френския език (564 стр.) ИК “Колибри”, София , 568 с., 2003, ISBN 954-529-279-2 COBISS.BG-ID 1041816548

Христов, Паисий (2003) Лилия Янева, Стъпки (хайку) Издателство ТИХ-ИВЕЛ

Христов, Паисий (2002) Пресътворение IV - преводна лирика Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Христов, Паисий (2001) Пресътворение III - преводна лирика Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Христов, Паисий (2001) Речник на френските синоними и антоними (382 стр.). ИК “Колибри”, София, 2001, ISBN 954-529-169-9 COBISS.BG-ID 1036654564

Христов, Паисий (2001) Размерът на италианския и испанския стих и неговото възпроизвеждане в преводите на български език Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В: Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, 2001 г., с. 192-198, ISBN 954-524-377-5 COBISS.BG-ID 1041660900

Христов, Паисий (2000) Анри Троя, “Петър Велики” (342 стр.) Рива, София

Христов, Паисий (2000) Пресътворение II - преводна лирика Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Христов, Паисий (2000) Научните изследвания на Христо Тодоров в перспективата на гийомизма Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Христов, Паисий (1999) Problemes de la transposition linguistique Велико Търново: Presses universitaires de Veliko Tirnovo, 242 с., ISBN 954-524-202-7,

Христов, Паисий (1999) Анри МЕШОНИК : ПОЕТИКА НА ПРЕВОДА Панорама плюс

Христов, Паисий (1997) Ролята на отрицанието в творчеството на Марина Цветаева. Лингво-поетически анализ София Литературна мисъл : двумесечно списание за естетика, литературна история и критика ISSN: 0324-0495.- XXXIX/XL, 2 (1997/1998), s. 146-170 COBISS.BG-ID 1144486628

Христов, Паисий (1997) Спрежение на френските глаголи София, ИК “Колибри”, 1997, 208 с., ISBN 954-529-091-9 COBISS.BG-ID 1035669732

Христов, Паисий (1997) Гийом дьо Лорис, Жан дьо Мьон. Роман за Розата (622 стр.) “Народна култура”, София

Христов, Паисий (1995) L'analyse d'un texte poetique suffit-elle pour sa traduction? Linguistique du texte. Veliko Tirnovo, 1995, p. 135-143.

Христов, Паисий (1995) Езикови проблеми на ритъма в българските преводи на френска поезия от XIX в. (В. Юго, Ш. Бодлер, П. Верлен) Велико Търново, ПИК, 1995, 272 с, ISBN 954-8258-42-0 COBISS.BG-ID 1028491748

Христов, Паисий (1994) Approche idéogénétique du problème de la vision du monde à travers la phraséologie bulgare et française. Велико Търново, Presses Univ. de St. Cyrille et Methode,1994, ISBN 954-524-087-3 COBISS.BG-ID 1027221732

Христов, Паисий (1993) Le vers couronne l'oeuvre in Marguerite Yourcenar et les civilisations, Veliko Tirnovo,1993.

Христов, Паисий (1993) Personne grammaticale et personne lyrique dans Les Fleurs du Mal de Baudelaire 70eme anniversaire du Departement d'etudes romanes. Universite de Sofia, 1993.

Христов, Паисий (1993) Пресътворение - преводна лирика Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Христов, Паисий (1993) Guide d`orthographe francaise Велико Търново:Издателство на ВТУ, 1993, 182 с. ISBN 954-524-033-4 COBISS.BG-ID 1084849892

Христов, Паисий (1990) Les sonnets dans Les Fleurs du Mal de Baudelaire (essai d'analyse formelle) Travaux de l'Universite de Veliko Tirnovo, tome 30, livre I, 1990.

Христов, Паисий (1989) De la valeur de langue des prefixes verbaux en francais Philologia, Faculte des langues classiques et modernes de l'Universite de Sofia, 1989, p. 54-66. ISSN 0204-8779

Христов, Паисий (1985) Христоматия по западноевропейска поезия (196 стр.) в съавторство с Гено Генов и Спас Николов. Издателство на Великотърновския университет

Христов, Паисий (1982) Etudes de linguistique comparee Издателство на Великотърновския университет, 121 с. 1982 г. COBISS.BG-ID 1084849380

Христов, Паисий (1982) Les fonctions de COMME Revue roumaine de linguistique, XXVII, 1, 1982, p. 71-77. ISSN, 0035-3957

Христов, Паисий (1982) Reflexions sur la subordination des propositions circonstancielles en francais et en bulgare Sapostavitelno ezikoznanie, 1982, livre 1-2, p. 90-97. ISSN 0204-8701.

Христов, Паисий (1979) Neutralisation des verbes fondamentaux ETRE, AVOIR et FAIRE Revue roumaine de linguistique, tome XXIV, 1, 1979, p. 21-26. ISSN, 0035-3957

Христов, Паисий (1979) Problemes linguistiques de la traduction poetique (Un poeme d'Eminescu en trois langues etrangeres) Revue roumaine de linguistique, tome XXIV, 4, 1979 ISSN, 0035-3957

Христов, Паисий (1979) Спомагателните глаголи в българския и във френския език Съпоставително езикознание, 1979, 4, ISSN 0204-8701

Христов, Паисий (1978) Езикови особености на превода на стихотворението "Борба" от Христо Ботев на френски език Съпоставително езикознание, ІІІ 1978, ISSN 0204-8701

Христов, Паисий (1977) Distribution semantique des prefixes verbaux en francais moderne Revue roumaine de linguistique, tome XXII, 1, 1977, p. 43-61. ISSN, 0035-3957

Христов, Паисий (1970) Etudes sur la structure des proverbes francais Travaux de l'Universite Cyrille et Methode de Veliko Turnovo, tome VIII, livre 1, 1970, p. 241-283.

Христов, Паисий (1967) Френски пословици (190 стр.) в съавторство с проф. Б. Николов, проф. П. Гълъбов, Киркор Папазян и др.; под редакцията на проф. Б. Николов. Издателство "Наука и изкуство", София

Христов, Паисий (0) Субектно-обектни отношения при превод от български на френски език. Език и литература, 1980, кн. 6, с. 31-37. ISSN 0324-1270

Христов, Паисий (0) Механизми на именната номинация в българския език сп. Български език, 1984, кн. 6, с. 500-507, ISSN 0005-4283

Христов, Паисий (0) Кратка българска граматика София ИК Колибри 2003 г. стр. 692-719, ISBN 954-529-078-1, COBISS.BG-ID 1276983524

Христов, Паисий (0) Лингвистични проблеми на преводите на поезията на Парижката комуна на български език София, ИЧС "Г.А.Насър", с. 193 - 200, COBISS.BG-ID 1241760996

Христов, Паисий (0) Представъчна глаголна номинациа с изходна основа съществително в българския и френския език София, ИЧС "Г.А.Насър" , 1982 г. стр. 312 - 320, COBISS.BG-ID 1241760228

Христов, Паисий (0) За поетическата форма на стихотворния превод София, Език и литература 1980, 2, с. 89-96, ISSN 0324-1270

Христов, Паисий (0) Светогледът, отразен в българските и френските фразеологизми с екзистенциално значение Съпоставително езикознание, 1989, кн. 5, с. 129-132, ISSN 0204-8701

Христов, Паисий (0) Трансформации при превода на българските наречия за начин на действие на френски език Съпоставително езикознание, 1979, І, с. 79-88, ISSN 0204-8701

Христов, Паисий (0) Синтактични проблеми на ритъма в българските преводи на френска поезия от XIX век (Юго, Бодлер, Верлен Велико Търново, Издателство на ВТУ, 1992 г., Трудове на ВТУ, том 28, 1992 г. ISSN 0204-6369

Христов, Паисий (0) Les tropes dans la perspective théorique de Christo Todorov Велико Търново, Изд. на Великотърновски унив. Св. Св. Кирил и Методий., 2005, ISBN 954-524-468-2 COBISS.BG-ID 1044244708

Христов, Паисий (0) За относителния характер на грешките при художествения превод Велико Търново Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение : [Докл. от] V и VI науч.-метод. конф., В. Търново, 12-13. V. 1983, COBISS.BG-ID 1100281572

Христов, Паисий (0) Ритъмът и стихотворната стъпка при превод : Върху материал от стихотворения на В. Юго, Ш. Бодлер и П. Верлен, прев. на бълг. ез. Велико Търново Проглас : филологическо списание ISSN: 0861-7902.- III, 3 (1994), s. 51-61 COBISS.BG-ID 1129283812

Христов, Паисий (0) Роман за розата (второ издание) Моята библиотека, електронно издание, 2016 г. Превод от старофренски: Паисий Христов

Христов, Паисий (0) Ритъм и анжамбман при стихотворния превод (върху материал от произведения на В. Юго, П. Верлен и Ш. Бодлер) / Паисий Христов Велико Търново:Проглас : филологическо списание ISSN: 0861-7902.- II, 1 (1993), s. 51-60 COBISS.BG-ID 1151276260

Христов, Паисий (0) Синтактични проблеми на ритъма в българските преводи на френска поезия от XIX век Велико Търново: Трудове ва ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", том 28, кн. 2, 1992. OBISS.BG-ID 1146552292

Христов, Паисий (0) За въпросителните и относителните думи в българския и френския език Съпоставително езикознание, 1981, І, с. 42-47, ISSN 0204-8701

Христов, Паисий (0) Номинацията при прилагателните имена в българския и във френския език Велико Търново, Великотърновски университет, 1981, стр.109-122, COBISS.BG-ID 1241759972

Христов, Паисий (0) Ритъмът при превода на френските александрини на български език : Върху материал от поезията на В. Юго и Ш. Бодлер Велико Търново Проглас : филологическо списание ISSN: 0861-7902.- II, 4 (1993), s. 22-31 COBISS.BG-ID 1127632100

Христов, Паисий (0) Изразяване на глаголното съдържание в безглаголните български и френски пословици. Велико Търново Първа научно-методическа конференция "Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение", Велико Търново, 1979 г., с. 65-74.COBISS.BG-ID 1088026596

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/