Публикации на ас. Венцислав Симеонов Маринов


Маринов, Венцислав (2009) Илюстративната форма на работа в часовете по изобразително изкуство. "Педагогически алманах" на УИ "Св.св.Кирил и Методий"

Маринов, Венцислав (2009) Методи на обучение по рисуване,използвани в миналото. "Педагогически алманах" на УИ "Св.св. Кирил и Методий"

Маринов, Венцислав (2007) Участие в колективна изложба "Поколения и приятели",организирана от ОУ "Бачо Киро". гр.В.Търново

Маринов, Венцислав (2006) Участие в колективна изложба на галерия "SSG"-гр.София. гр.София галерия"SSG"

Маринов, Венцислав (2003) Колективна изложба - бижутерия гр. София, галерия "Лапис"

Маринов, Венцислав (2003) Колективна изложба гр. Варна

Маринов, Венцислав (1991) За стимулиране на изследователската дейност на студентите през вреяме на учебната практика "Първите дни на детето в училище". гр. Силистра

Маринов, Венцислав (1991) Възможности за усвояване и прилагане на изразните средства и принципи на композицията в семинарните и практическите занятия по Теория и методика на обучението по изобразително изкуство във ВУЗ. гр. Силистра

Маринов, Венцислав (1990) Нови форми при организирането на конферанса в обучението по изобразително изкуство І - ІV клас. гр. Русе

Маринов, Венцислав (1990) Показатели за оценка на рисунки, съобразени с видовете изобразително изкуство в практическите упражнения на студенти от специалност НУП. гр. Русе

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/