Публикации на проф. дн Антоанета Ангелова Анчева


Анчева, Антоанета (2019) Художественное слова и живопись Двенадцатый международный симпозиум „Русистика в современном мире“, Велико Тырново, Болгария, 6 стр.

Анчева, Антоанета (2019) Античният модел – метод и естетическа програма на Академиите през ХVII век Сп. Визуални изследвания, Брой 2/2018. УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2019. с. 16-22 ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268

Анчева, Антоанета (2019) Художествено слово и живопис Сп. Визуални изследвания, кн. 2/2019, изд. на ФИИ, ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“, с.141-149 ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268

Анчева, Антоанета (2018) Екоршето като метод и естетическа програма Сп. Визуални изследвания, Брой 1/2017. УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2018, с. 27-30 ISSN 2535-101Х COBISS.BG-ID 1285463268

Анчева, Антоанета (2017) Проф. дизк Валентин Ангелов на 85 години Изкуство и живот : юбилеен сборник доклади от международна научна конференция в чест на 85-годишнината на проф. д.изк. Валентин Ангелов, 23-24 октомври 2015 г., В. Търново / [ред. кол. Антоанета Анчева - отг. ред. ... и др.].УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017. ISBN 978-619-208-077-8 COBISS.BG-ID 1284928484

Анчева, Антоанета (2015) Човек и Канон. Пластичната анатомия между изкуството и науката В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2016. 280 с. ISBN 978-619-208-051-8 COBISS.BG-ID 1274843108

Анчева, Антоанета (2015) Развитие на учението за пропорциите От сетивното към визуалното – изследователски аспекти. Сборник с доклади от Международна научна конференция ФИИ, В.Търново, 28 ноември 2014, В.Търново, 2015. с. 7-22 ISBN 978-619-208-039-6 COBISS.BG-ID 1274367204

Анчева, Антоанета (2015) Леонардо – основоположник на пластичната анатомия От сетивното към визуалното – изследователски аспекти. Сборник с доклади от Международна научна конференция ФИИ, В.Търново, 28 ноември 2014, В.Търново: Унив. изд. „Св.св. Кирил и Методий“, 2015. с. 7-22 ISBN 978-619-208-039-6 COBISS.BG-ID 1274367204

Анчева, Антоанета (2015) Към история на пластичната анатомия Електронно списание за наука, култура и образование на ФНПП, СУ „Климент Охридски“, бр.2/2014. стр.36-43// http://www.fnpp.uni-sofia.bg/magazine.html (дата на достъп: 16.06.2015).ISSN 2367-6396

Анчева, Антоанета (2015) Пластична анатомия и изобразително изкуство Международна научна конференция "Изкуство и образование - традиции и съвременност", Пловдив, 23-24 октомври, 2014. International scientific conference "Art and education - traditions and contemporaneity", Plovdiv, October 23rd - 24th, 2014.- T. 2, S. 273-286. Пловдив:Унив. изд. „Паисий Хилендарски“, 2015 С. 273-286 ISBN 978-954-2963-13-4 COBISS.BG-ID 1275802596

Анчева, Антоанета (2013) „НЕТЛЕННО ВРЕМЕ“ Галерия „Хан Хаджи Николи“, Велико Търново, май 2013 г.Велико Търново, май 2013 г. Инфо СБХ. брой 05/2013. София : СБХ, 2013. ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404.

Анчева, Антоанета (2012) Илия Бешков. Бележити Българи Том 9: Между двете световни войни: илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов] Поредица Бележити българи ; Подсерия на Поредица Бележити българи = ISSN C634-5697 София, 2012.стр.132-135 ISBN 978-954-574-089-3 COBISS.BG-ID 1277619172

Анчева, Антоанета (2012) Антон Митов Бележити Българи Том 7: От Освобождението до Независимостта. Световна библиотека. : илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов]. Поредица Бележити българи = ISSN C634-5697 София, 2012. стр. 124-127 ISBN 978-954-574-087-9 COBISS.BG-ID 1277619172

Анчева, Антоанета (2012) Андрей Николов Бележити Българи Том 9: Между двете световни войни: илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов] Поредица Бележити българи. София, 2012. стр. 120-123 ISBN 978-954-574-089-3 Подсерия на Поредица Бележити българи = ISSN C634-5697 COBISS.BG-ID 1277619172

Анчева, Антоанета (2012) Владимир Димитров-Майстора Бележити Българи Том 9: Между двете световни войни. илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов] Поредица Бележити българи. София, 2012.стр.124-131 ISBN 978-954-574-089-3 Подсерия на Поредица Бележити българи = ISSN C634-5697 COBISS.BG-ID 1277619172

Анчева, Антоанета (2012) Иван Мърквичка - големият „български чех“ Бележити Българи Том 7: От Освобождението до Независимостта: илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов] Поредица Бележити българи ISSN C634-5697 Световна библиотека. София, 2012. стр. 119-123 ISBN 978-954-574-087-9 COBISS.BG-ID 1277619172

Анчева, Антоанета (2012) Дечко Узунов Бележити Българи Том 10: От Втората световна война до днес: илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов] Поредица Бележити българи ISSN C634-5697 Световна библиотека. София, 2012. стр.58-63 ISBN 978-954-574-090-9 COBISS.BG-ID 1277619172

Анчева, Антоанета (2012) Златю Бояджиев Бележити Българи Том 10: От Втората световна война до днес: илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов] Поредица Бележити българи. ISSN C634-5697 Световна библиотека. София, 2012. стр.68-71 ISBN 978-954-574-090-9 COBISS.BG-ID 1277619172

Анчева, Антоанета (2011) Иван Бочев. Юбилеен каталог. Иван Бочев : Монографичен албум / Състав. Антоанета Анчева. УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2011. ISBN 978-954-524-558-9 COBISS.BG-ID 1243848164

Анчева, Антоанета (2009) Цикъл „Риби“/ Цикъл „Коне“. (Цикъл живописни платна) Галерия „ОТ-ТО“, гр. Варна. 10.09.2009

Анчева, Антоанета (2008) Стефан Лазаров. Юбилеен каталог Встъпителна студия към монографичен албум. УИ „Св.св Кирил и Методий”, В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2008 (В. Търново : Сира) COBISS.BG-ID 1240023524

Анчева, Антоанета (2007) Терминологичен речник по пластична анатомия В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2007. 230 с. ISBN 978-954-524-595-4 COBISS.BG-ID 1226993636

Анчева, Антоанета (2006) Леонардо и Пикасо – творчески аспекти на две епохи УИ "Св.св. Кирил и Методий”, 2006, 230 с. ISBN-10: 954-524-531-X ISBN-13: 978-954-524-531-2 COBISS.BG-ID 1046096100

Анчева, Антоанета (2003) Портретите на Леонардо Приносът на Факултета по изобразително изкуство за развитието на националното образование и изкуство : Науч. конф. по повод 40 г. Великотърновски унив. "Св. Св. Кирил и Методий", 5 ноем. 2003 г., В. Търново / Иван Бочев и др. ISBN ISBN 954-524-409-7 COBISS.BG-ID 1042312932

Анчева, Антоанета (2001) Васил Стоилов като портретист Сб. Проф. Васил Стоилов - изтъкнат художник и педагог, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, с. 51-62. ISBN 954-524-264-7

Анчева, Антоанета (2001) Леонардо да Винчи. Живописта като наука. Изд. “Фабер”, 2001, 172 с. ISBN 954-775-074-7 COBISS.BG-ID 1038621412

Анчева, Антоанета (2000) Портретистът Дечко Узунов В: Дечко Узунов – художникът и педагогът: Нац. теор. конф. по случай 100 г. от рождението му. Велико Търново, 21 май 1999 г. Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Факултет по изобразително изкуство = Travaux de L'Universite St. St. Cyrille et Methode de V. Tirnovo. Faculte blaux arts ISSN: 0861-8038.- 6(27) (2000), s. 9-51, с. 27-39. COBISS.BG-ID 1147124708

Анчева, Антоанета (2000) Въведение в живописния портрет Филологически сборник в памет на проф. д-р Г. Димов /1918-1994/, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, с. 267-274. ISBN 954-524-224-8

Анчева, Антоанета (2000) Пластично-анатомичните форми на главата и лицето и тяхното значение за портрета УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, 123 с. Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Факултет по изобразително изкуство.- 5(26) (1999), с. 5-123 ISSN 0861-8038 COBISS.BG-ID 1147030756

Анчева, Антоанета (2000) Предизвикателствата на Пикасо В: Сб.“Западноевропейският модернизъм и славянските литератури: краят на XIX - началото на XX век и 20-те години. Материали от Международна научна конференция... 8-10.V.1997 г. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1991, с. 153-163 ISBN 954-524-189-6

Анчева, Антоанета (1999) Живописният портрет – пластично-анатомични проблеми “Фабер”. 1999, 230 с. ISBN 954-9541-39-8 COBISS.BG-ID 1038213604

Анчева, Антоанета (1994) Портретът във френската живопис на ХIХ век Сб. “La langue et la litterature Francaise dans la civilisation mondiale”, В. Търново, 1994, с. 427-437 ISBN 9954-524-087-3

Анчева, Антоанета (1991) Поглед към живописния и литературния портрет Българистични и славистични изследвания : Материали от науч. конф., посветена на 80-год. от рождението на акад. Емил Георгиев 1910-1982, В. Търново, 21 май 1990 г. / Ред. кол. Георги Данчев и др. Унив. издателство, 1991, с. 162-169. COBISS.BG-ID 1024827876

Анчева, Антоанета (1989) Михаил Арнаудов за мимиката и за другите анатомично-изразни средства в изкуството сп. “Литературна мисъл”, 1989, кн. 5, с. 127-130. ISSN 0324-0495

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/