Публикации на доц. д-р Мариета Иванова Конова


Конова, Мариета (2020) 2021 Конова, Мариета. Орнамент и символ. Основни символи в декоративната композиция на църковното православно изкуство. Списание за изкуство „ВИЗУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, бр. 2/2021, Велико Търново: УИ”Св. св. Кирил и Методий”, Издание на Факултет по изобразително изкуство при ВТУ от Международна научна конференция Визуални изследвания, 23-24 октомври 2020 г., ISSN: 2603-381X (Online) ISSN: 2535-101X (Print) Лиценз: CC BY-NC-ND (под печат)

Конова, Мариета (2020) 2020 Самостоятелна изложба – живопис „Спомени от Вчера“, галерия „Видима“, гр. Севлиево, (31 творби), 8 септември – 2 октомври 2020: https://www.dnesbg.com/kultura/marieta-konova-sas-samostoyatelna-izlozhba-vspomeni-ot-vtcherav.html 2020 Евтимова, Мария. Рецензия за същностните характеристики в творбите на Мариета Конова. В: Съвременни технологии в културно-историческото наследство, том VIII, 2020, ТУ – София, стр. 221– 225, ISSN: 2367-6523

Конова, Мариета (2020) 2020 Конова, Мариета. Творба: „Тополи“, маслени бои, платно, 60х80 см Димитрова, Лаура. Дървото на живота днес и утре. София: УИ“Св. Климент Охридски“, 2020, с. 12, ISBN 978-954-07-5067-5

Конова, Мариета (2020) 2020 Конова, Мариета.Творба: Инсталация от текстилни материали „Черга“ Рецензия от: Димитрова, Лаура. Постмодерни тенденции в българското текстилно изкуство. София: УИ“Св. Климент Охридски“, 2020, с. 321, ISBN 978-954-07-5034-7

Конова, Мариета (2020) 2020 Конова, Мариета. Самостоятелна изложба – живопис „Вчера“ (15 – 30 октомври 2020), галерия „Мисията“ при Държавен културен институт – МВнР, гр.София Рецензия: Кутева, Надежда. ВЧЕРА. ИЗЛОЖБА НА МАРИЕТА КОНОВА. В: Бюлетин на СБХ, брой 04/2020, изд. Инфо СБХ, съставители: А. Стайков и Ю. Портарова, ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404, на с. 44-45: https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2014-2015-2016-2017/Bulletin_4_2020.pdf

Конова, Мариета (2019) 2019 Конова, Мариета. Творба: „Грачаница, први поглед“, маслени бои върху платно, 60х80 см Рецензия в: Ликовна колония Видовдан 2019. автор: Небойша Йевтич, Дом културе „Грачаница“, 2019. с. 10, ISBN 978-86-85261-34-3 COBISS.SR-ID 277243916

Конова, Мариета (2019) 2019 Първа награда за живопис в Национална изложба-конкурс „Създаваме заедно“, организирана от галерия „Видима“ гр. Севлиево за творба „Ателие на Густав Моро“ (71х85 см, маслени бои, платно) Христов, Сава. Създаваме заедно. Национална изложба живопис. (каталог) изд. галерия "Видима", Севлиево, 2019, с. 8-9

Конова, Мариета (2019) 2019 Творби: цикъл „ТHE DOORS”, (4 творби 100х70 см; дигитален печат) - изложба "Архитектурни детайли", организатор “Група Цвят - България”, представена в 4 града – В: Архитектурни детайли – фотоизложба. Каталог. „Цвят и светлина в архитектурата - VI”, ISSN 1314 – 6564, Изд. “Група Цвят - България”, София, 2019, с.28-29; произведения 69-72

Конова, Мариета (2018) 70 години Великотърновски художници 1948 - 2018 издател: Фабер, Велико Търново, 2018, 240 стр. Изданието е съфинансирано от Община Велико Търново по програма „Изкуство и култура Велико Търново 2018“ по договор № R-23/26.04.2018 г. ISBN 978-619-00-0796-8 (с. 4-115) https://www.dnesbg.com/kultura/tvorbi-na-avtori-ot-pet-pokoleniya-v-katalog-na-tarnovskite-hudozhnitsi.html

Конова, Мариета (2018) Exibition “Beyond The Landscape” /Изложба живопис "Отвъд пейзажа"/ Cite internationale des arts, Paris, France, 2018. https://www.citedesartsparis.net/ https://www.citedesartsparis.net/media/cia/183726-brochure_mc_2018_web.pdf

Конова, Мариета (2018) 2018 Конова, Мариета. Участие в Национална изложба „Арт Розалиада”, Велико Търново, 2016 г. с творби: „Композиция“ (техника колаж, хартия, 70/50 см) и „Пейзаж“ (техника колаж, хартия, 50/70 см). Рецензия: Димитрова, Лаура. Постмодерният орнамент. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2018, с.123. ISBN 978-954-07-4389-9; COBISS.BG-ID 1285974500

Конова, Мариета (2018) 2018 Портретното творчество на художника Десислава Минчева в търсене на идентичността Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново 2018. формат: CD, Трета Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – в търсене на идентичността”, Велико Търново, 1 – 2 декември 2016 г., ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Факултет по Изобразително изкуство, с. 236-249, ISBN 978-619-208-141-6

Конова, Мариета (2018) Юбилейна изложба "50+50=30" на Мариета Конова и Марио Конов /пластика и живопис/ ХГ“Борис Денев“ в гр. Велико Търново 7 ноември – 7 декември 2018 г. : http://vtbdenevgallery.wixsite.com/gallery-vt/---c1ira

Конова, Мариета (2018) Плакатът – изкуството на улицата Бюлетин на СБХ, брой 3/2018, съставители: Стайков, А. и Ю. Портарова, изд. Инфо СБХ – ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404, с. 28-30 https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2014-2015-2016-2017/Bulletin_3_2018.pdf

Конова, Мариета (2017) Иван Узунов – живописни портрети Електронно списание за наука, култура и образование на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, ФНПП, брой 8/2017 г., с. 52-58 (http://fnpp.uni-sofia.bg/?page_id=204) ISSN 2367-6396

Конова, Мариета (2017) Участие в международен арт симпозиум „Родина на кръстопът”, Стар Бешенов, Румъния, 2017. Участват творбите: „Портрет на Иван Василчин“ (маслени бои, платно, 60/80 см); „Портрет на Н. Джановска“ (маслени бои, платно, 60/80 см); „Пейзаж от Стар Бешенов“ (маслени бои, платно, 81/100 см). Финансираща организация: фондация „Родина на кръстопът“ и Български културен център в гр. Тимишоара Български културен форум "Родина на кръстопът", Стар Бешенов, Румъния, 2017. куратор: Иван Василчин

Конова, Мариета (2017) Слово и образ в живописните творби на художника Стефан Алтъков издател: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново. формат: CD, Четвърта Международна научна конференция От сетивното към визуалното „Утопия и бъдеще”, Велико Търново, 24 – 25 ноември 2017 г., ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Факултет по Изобразително изкуство (под печат) http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2140&zid=9

Конова, Мариета (2017) Участие в Национално триенале „Мостове“ 2017 - участват творбите: „Рупите“, м.б., платно, 80/80 см и „Три тополи“, м.б., платно, 78/100 см ХГ "Христо Цокев" Габрово, 2017. 60 стр. (с. 42) печат: Тафпринт ООД, ISBN 978-619-90589-1-6

Конова, Мариета (2017) „Аберации” на Мариета Конова и Диана Митева Бюлетин на СБХ, брой 1/2017, съставители: Стайков, А. и Ю. Портарова, изд. Инфо СБХ – ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404, с. 39 https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2014-2015-2016-2017/Bulletin_1_2017.pdf

Конова, Мариета (2017) Международен скулптурен симпозиум – Велико Търново 2017 Бюлетин на СБХ, брой 5/2017, съставители: Стайков, А. и Ю. Портарова, изд. Инфо СБХ – ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404, с. 18-20 https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2014-2015-2016-2017/Bulletin%20_5_2017.pdf

Конова, Мариета (2016) Участие в международен пленер „Разложко хоро” 16 – 22 август 2016 г. Община Разлог

Конова, Мариета (2016) Художникът Николай Русчуклиев – психологическо въздействие и философски послания в живописта Електронно списание за наука, култура и образование на Софийски университет „Св. Климент Охридски”,ФНПП, брой 5/2016 г., с. 28-43 (http://fnpp.uni-sofia.bg/?page_id=204) ISSN 2367-6396

Конова, Мариета (2016) Портретът днес или кризата като начин да бъдеш различен – съвременни проблеми на портрета в творчеството на художниците Андрей Даниел, Греди Асса и Стефан Алтъков Umetnost i kultura danas: kriza u umetnosti – umetnost u krizi. Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, ZBORNIK RADOVA SA NAUČNOG SKUPA (Niš, 9 – 10. oktobar 2015), Niš, 2016, 284 str. (с.223-243) ISBN 978-86-85239-41-0 http://www.artf.ni.ac.rs/wp-content/uploads/2018/07/Zbornik-radova-BARTF-2015-elektronsko-izdanje.pdf

Конова, Мариета (2016) Участие в Национална изложба Арт Розалиада Велико Търново - 2016 с творби: „Композиция“, техника колаж, хартия, 70/50 см и "Пейзаж", техника колаж, хартия, 50/70 см Изложбани зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново, 2016

Конова, Мариета (2016) Изложба „Само за фенове” галерия Аросита, гр. София, 2016

Конова, Мариета (2015) Участие в 22. Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2015 створба „Тополи край реката“ Музей Дом на хумора и сатирата, Габрово, 2015

Конова, Мариета (2015) Колоритът и контурът като способи за постигане на психологическо въздействие в българския живописен портрет от края на XX и началото на XXI век. ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Православен богословски факултет, катедра "Църковни изкуства", дата на защита: 26.06.2015 г., диплома № ВТ-15 4-0041 издадена на 13.07.2015 г.

Конова, Мариета (2015) Модел–художник–зрител в сложната взаимовръзка на възприемане, субективно отражение и съпреживяване В: Сборник от Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, Велико Търново, ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Факултет по Изобразително изкуство, 28 ноември 2014 г., Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, с. 314-326, ISBN 978-619-208-039-6

Конова, Мариета (2015) Колоритът и контурът в портретното творчество на съвременни български художници Електронно списание за наука, култура и образование на Софийски университет „Св. Климент Охридски”,ФНПП, брой 3/2015, с. 118-142 (http://fnpp.uni-sofia.bg/?page_id=204) http://fnpp.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2019/02/FNPP_EPUB_2015_broi3.pdf ISSN 2367-6396

Конова, Мариета (2014) Цвят, контур и ритъм в композицията издател: Национална художествена академия (НХА), София, формат: CD, 2014, Научна конференция „Проблеми и перспективи пред академичното образование по индустриален дизайн”, 12 – 13 декември 2014 г., ISBN 978-954-2988-19-9

Конова, Мариета (2013) Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2013 с творба „Тишината на моята музика“, техника – колаж, 70/50 см Музей Дом на хумора и сатирата, Габрово, 2013

Конова, Мариета (2012) Изложба „Теория на случайността” – част от проект 8X3 Изложбени зали ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново, 2012

Конова, Мариета (2011) Участие в Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2011 с творба „Портрет на Стефан Петков“, м.б., платно, 100/70 см Музей Дом на хумора и сатирата, Габрово, 2011

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/