Публикации на гл.ас. д-р Мая Василева Ангелова-Анастасова


Ангелова-Анастасова, Мая (2020) Bulgarian poetry in the seventies of the twentieth century reflected in three propaganda and one marginal anthology -“Bibliotekarz Podlaski” UNKNOWN ARCHIVES, DIFFERENT FACES OF CENSORSHIP (ARCHIVES, CENSORSHIP, EDITING), SCIENTIFIC EDITORS:Magdalena Budnik, PhD, Wiktor Gardocki, PhD, (University of Białystok)Vol 46 No 1 (2020), 11-26 p.Published April 3, 2020; Online: https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/article/view/416/478; индекс:BazHum,Google Scholar,Index Copernicus International World of Journals; ISSN 1640-7806 (print), ISSN 2544-8900 (online) BazHum,Google Scholar,Index Copernicus International World of Journals

Ангелова-Анастасова, Мая (2020) Наблюдения върху творчеството на Георги Марковски през замъгления прозорец на магическия реализъм „Магическият реализъм“, сборник, концепция и съставителство Пламен Антов, Издателски център „Боян Пенев“/Институт за литература, БАН, 2020, с. 136 - 151,ISBN 978-619-7372-21-2.

Ангелова-Анастасова, Мая (2019) Яворов в изследването на Михаил Арнаудов „Психология на литературното творчество” Сб. от Национална научна конференция „140 години от рождението на П. К. Яворов”, Чирпан, 14 ян. 2018 г. Съст. проф. д-р Димитър Михайлов. Рецензенти: проф. д-р Страшимир Цанов, доц. д-р Димитър Кръстев. Велико Търново: Изд. ДАР-РХ, с. 304-313, 2019, ISBN 978-954-9489-65-1

Ангелова-Анастасова, Мая (2019) Изобразяването на "Отечествената война" в българската белетристика през 1946 - образ и подобие 1946: Между Царството и Народната република. Година на прокомунистическия прелом. Поетика на новия канон. Издателство: Кралица Маб, София, 2019, с. 293 - 334. ISBN 9789545331800

Ангелова-Анастасова, Мая (2019) За "Втора част на разговора": Ботев на Цветан Стояноя Ботев и българската литература. Нови изследвания. 170 години от рождението на Христо Ботев. Съставители: Антония Велкова-Гайдаржиева, Виолета Русева. Варна: LiterNet, 2018-2019. Електронно издателство LiterNet, 13.04.2019. ISBN 978-954-304-430-6.

Ангелова-Анастасова, Мая (2018) ЗА СМЪРТТА НА РАЗКАЗВАЧА В МАРАНЯТА НА МАГИЧЕСКИЯ РЕАЛИЗЪМ. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ТВОРЧЕСТВОТО НА ГЕОРГИ МАРКОВСКИ Сп. Страница, бр. 2 / 2018 (74), с. 140-154, ISSN 1310-9081,COBISS.BG-ID: 1120790500

Ангелова-Анастасова, Мая (2018) ЗА СМЪРТТА НА РАЗКАЗВАЧА В МАРАНЯТА НА МАГИЧЕСКИЯ РЕАЛИЗЪМ. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ТВОРЧЕСТВОТО НА ГЕОРГИ МАРКОВСКИ Сп."Кирило-Методиевски записки" (Cyrylo-Metodiańskie), 7/18, Люблин: Институт по славянска филология; Издателство на Люблинския университет „Мария Кюри-Склодовска“, с. 166-173, Electronic ISSN: 2449-8297

Ангелова-Анастасова, Мая (2018) Новелата "В тиха вечер" на Емилиян Станев в контекста на партизанската проза Сб. Емилиян Станев. Традиция и модерност. 110 години от рождението на писателя. Велико Търново: Издателство ДАР-РХ, 2018, с. 112-126, ISBN 978-954-9489-60-6, COBISS.BG-ID:1287543780.

Ангелова-Анастасова, Мая (2017) Неизчезването на Иво: документална пиеса. репликите са колаж от автентични имейли и чатове във Facebook / авторски колаж Мая Ангелова; Ивайло Иванов Литературен вестник : седмично издание, Год. 26, бр. 23 (21-27 юни 2017), с. 15, ISSN: 1310-9561 (Print),COBISS.BG-ID: 1283720676.

Ангелова-Анастасова, Мая (2017) - Отзив в шветски седмичник за култура: Tång, sonetter och långa fria verser. Strömstads tidning, 24 noemvri 2017. Отзивът е публикуван и в публичния профил на вестника: https://www.facebook.com/airlitteraturvastragotaland/photos/a.898697446889021.1073741835.893791960712903/1542784199147006/?type=3&theater Tång, sonetter och långa fria verser. Strömstads tidning, 24 noemvri 2017.

Ангелова-Анастасова, Мая (2017) Ангелова, М. Поетическо земеописание на България. За „Макове”, „Стръкове”, „Високата вълна” и тихата лирика Между два разговора с И. Ц. Признания и отзиви, слова и посвещения. София: Изд. Стигмати; Артгаф, 2017, с. 366-368, ISBN 9789543361298 (Print), COBISS.BG-ID:1284608996.

Ангелова-Анастасова, Мая (2017) Професор Сава Василев – ръководител на литературния клуб „Емилиян Станев“ (90-те години на ХХ век). Био-библиография на проф. дфн Сава Василев / [състав. Даниела Върбанова, Диана Симеонова]. Велико Търново: Издателство Народна библиотека „П. Р. Славейков – Велико Търново“, 2017, с. 91-99, ISBN 978-619-7173-17-8 (Print), COBISS.BG-ID: 282691812

Ангелова-Анастасова, Мая (2017) Новелата "В тиха вечер" в контекста на партизанската проза Литературен вестник, бр. 35, 1-7 ноем. 2017, с. 11, ISSN 1310 – 9561

Ангелова-Анастасова, Мая (2017) Стефан Киров и мемоарното наследство на един от "Апостолите на световното единство" Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на копието ли е? Сборник доклади от международна научна конференция, 25-26 април 2017 г., Регионална библиотека "Любен Каравелов", Русе / [ред. кол. Теодора Евтимова ... и др.] = Freedom yesterday, freedom today, freedom tomorrow - is it at the tip of the spear? : proceedings of the international scientific conference, 25-26 April 2017, Lyuben Karavelov Regional Library, Ruse / [ed. board Teodora Evtimova ... и др.], Русе, 2017, с. 382-394, ISBN 978-619-7404-01-2 (Print), COBISS.BG-ID: 1283530468.

Ангелова-Анастасова, Мая (2016) Стефан Киров. Спомени. Алманах "Света гора", бр. 14 (Н), Велико търново: Изд. Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“, 2016, с. 412-463, ISSN 1311–0209.

Ангелова-Анастасова, Мая (2016) Игра на кодове. Как априлските поети рапортуват пред Държавна сигурност през 1974 г. Генерация на властта: "априлското поколение" в българската литература : [научна конференция, 3 юни 2016 г., София] / състав. Пламен Дойнов. София: Кралица Маб, 2016, с. 115 - 145, ISBN 978-954-533-161-9, COBISS.BG-ID: 1282740708

Ангелова-Анастасова, Мая (2016) Шагреновата книга на Марек Биенчик Литературен вестник, Год. 25, бр. 17/18 от 27.04-10.05 2016, с. 28, ISSN 1310 - 9561 (Print), COBISS.BG-ID:1278961636.

Ангелова-Анастасова, Мая (2016) „Самиздат. 1963–1966“. Колекция Неиздадените. Книга четвърта. „Самиздат. 1963–1966“. Колекция Неиздадените. Книга четвърта. София: Изд. „Кралица Маб“, Департамент „Нова българистика“ на НБУ, 2016, 2016, ISBN 9789545331602, Подсерия на Колекция неиздадените, ISSN C634-5387, COBISS.BG-ID:1282671588.

Ангелова-Анастасова, Мая (2016) Литература и социално ангажиране с оглед на българския производствен роман от началото на 50-те години на ХХ век. - Паисиеви четения, 2015. Научни трудове, Филология, том 53, кн. 1, сб. Б. Пловдив, 2016. с. 100 - 113. Online: https://science.slovo.uni-plovdiv.net/documents/931150/0/Literaturoznanie_Full_II_20151029-31.pdf Паисиеви четения, 2015. Научни трудове, Филология, том 53, кн. 1, сб. Б. Пловдив, 2016. с. 100 - 113.Online ISSN 0861–0029

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Поетическо земеописание на България. За „Макове”, „Стръкове”, „Високата вълна” и тихата лирика "Тихата лирика в българската литература : текстове от научната конференция "Тихата лирика" в българската литература: от дискриминацията до канонизацията", 24 и 25 април 2015 г., Велико Търново / състав. Пламен Дойнов, Иван Станков. София-Велико Търново: Изд. Кралица Маб, 2015, с.181-225, ISBN 978-954-533-147-3, COBISS.BG-ID:1272333284.

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) За второто издание на "Българска литература. 1880-1930" на Иван Радославов и контекста на 1947 година. Иван Радославов. 135 години от рождението на критика: нови изследвания. Съставители: Антония Велкова-Гайдаржиева, Димитър Михайлов. - Велико Търново, Изд. "Дар-РХ", 2015, с. 165-180, ISBN 978-954-9489-48-4, COBISS.BG-ID: 1279912676.

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Четвъртък и дните след него: еуфории и хипотимии на името 9 септември 1944: Литература и политика. Текстове от научна конференция, 14 ноември 2014, Нов български университет. Съставител Пламен Дойнов. Поредица " Литературата на НРБ: история и теориа". Книга 9. София: Кралица Маб, 2015, с.193 – 229, ISBN 978-954-533-142-8, COBISS.BG-ID: 1270777572

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Ангелова, Мая. За първата у нас антология на шведската поезия. Литературен вестник, бр. 26, 8 - 14. 07. 2015 (Год. 24), с.3, ISSN 1310 - 9561, COBISS.BG-ID: 1269972452.

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Поетическо земеописание на България. За „Макове”, „Стръкове”, „Високата вълна” и тихата лирика Литературен вестник, Бр. 33 от 21 – 27 окт. 2015 (Год. 24), с. 9,15, ISSN 1310 - 9561 (Print), COBISS.BG-ID: 1274967524

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Арт-академия на открито. Неформално обучение чрез изкуство [Мултимедия] : учебен диск / Мая Ангелова, Мира Душкова, Светлозар Цанков ; снимки Севдалин Дончев. Издателство „Артцентрик“, Русе, ISBN 978-619-90559-0-8, COBISS.BG-ID:1284239332.

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Проблемът за другия Аз. Наблюдения върху романа "Лош ден" на Генчо Стоев. Слово и жест в културата на българи и сърби / Реч и гест у култури бугара и срба. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 143 - 157, ISBN: 978619208010105, COBISS.BG-ID: 1281540580.

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Мира Душкова. Невидими неща. Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора”, бр. 13 („М“), Велико търново, 2015, с. 462-464, ISSN 1311–0209.

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Благодаря за цветята и облаците. Антология на шведската поезия. Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора”, бр. 13 („М“), Велико Търново, 2015, с.464-467, ISSN 1311–0209.

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Перипетии на Името в производствения роман „Светлини” на Веселина Геновска. Арнаудов сборник : доклади и съобщения. Т. 8, [Материали от научен форум Осми Арнаудови четения, 11-12 октомври 2013 г., Русе] / [състав., ред. кол. Руси Русев ... и др.]. Т. 8, Русе, 2014, с. 285-197, ISBN: 978-619-7058-33-8, COBISS.BG-ID: 1271046372

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Щрихи към българската белетристика от началото на 60-те години на ХХ век. Научни трудове на Русенския Университет, 2014, Т. 53, Русе, 2014, ISSN 1311-3321, С. 105-112, COBISS.BG-ID: 1121172452.

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Формиране на основните концептуални ядра и естетически източници на жанра “производствен роман” (Наблюдения върху българската литература от първата половина на 50-те г. на ХХ век). Филологически сборник VI ,Велико Търново – Твер. Ред. кол. Христо Бонджолов и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, ISBN 978-954-524-968-6 (CD), COBISS.BG-ID:1274171364.

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Никола Чиприянов. Случайността е другото име на Бог. Русе: Издателство „Авангард принт”, 2014, ISBN 978-954-337-232-4, COBISS.BG-ID: 1270517220.

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Българският призводствен роман София, издателство "Кралица Маб", 2014, ISBN 9789545331367, COBISS.BG-ID:1274967524.

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Морска карта София, издателство "Стигмати", 2013, ISBN: 9789543361403, COBISS.BG-ID: 1246570980.

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Умората на „старите” и виталността на „младите” в два романа от 1962 година („Мъже” и „Мария против Пиралков”) 1962. Година на измамната свобода. Размразяване и литература. Новото поколение в поезията. София: Изд. Кралица Маб, 2013, с. 201 – 219, ISBN: 9789545331268.

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Проектиране на битието в „Сухата равнина” на Павел Вежинов Научни трудове на Русенския Университет, 2013. Т. 52. Серия 6.3, Русе, 2013, с. 182-186, ISSN 1311-3321, COBISS.BG-ID:1121172452.

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Светът на вещите в производствените романи (Критически подход към всекидневието на комунизма) Арнаудов сборник : доклади и съобщения. Т. 7, Материали от научен форум Седми Арнаудови четения, 21-23 октомври 2010 г., Русе / [състав., ред. кол. Руси Русев ... и др.], Русе: Изд. Лени-Ан, 2013, с. 252 – 257, ISBN 978-619-7058-06-2, COBISS.BG-ID: 1260185572.

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Производственията роман в българската литература - лаборатория на жанра (50-70-те години на ХХ век) Велико Търново

Ангелова-Анастасова, Мая (2012) „Девойките от завода” на Кръстьо Белев и „Тютюн” на Димитър Димов: За две литературни премиери на сцената на епическото от 1951 година. В: НРБ – литературата: История, понятия, подходи. София: Изд. Кралица Маб, 2012, с. 233 – 265, ISBN 978-954-533-121-3, ISBN 9778-954-8773-10-2

Ангелова-Анастасова, Мая (2012) „Низината” от Васил Попов – подземни богатства и човешки ресурси. Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светозар Игов. Т. 1. София: Институт за литература; Изд. Боян Пенев, 2012, с. 547 – 560, ISBN 978-954-8712-77-4, COBISS, BG-ID: 1252405476

Ангелова-Анастасова, Мая (2012) Поквара и порядъчност. Лични вещи и оръдия на социалистическия труд в производствения роман. НРБ – литературата: История, понятия, подходи. София: Изд. Кралица Маб, 2012, с. 233 – 265, ISBN 978-964-535-543-1.

Ангелова-Анастасова, Мая (2011) Производство на читатели в Народна Република България от средата на 40-те до началото на 70-те години на ХХ век. Думи срещу догми. Сборник с доклади от Дванадесетата национална конференция за студенти, докторанти и средношколци, Пловдив, 2010 година. Издателство “Контекст”, Пловдив, 2011, с 251 - 259. ISBN 978-954-8238-29-8

Ангелова-Анастасова, Мая (2010) Майсторът и Низината - В: Планета Слово: Сборник с доклади от Единадесета национална научна конференция за студенти и докторанти - Пловдив, 2009 г., Пловдив, "Контекст", 2010. с 226 - 234. Планета Слово: Сборник с доклади от Единадесета национална научна конференция за студенти и докторанти - Пловдив, 2009 г., Пловдив, "Контекст", 2010, с 226 - 234.ISBN 978-954-8238-18-2.

Ангелова-Анастасова, Мая (2005) Упадъкът на лъжата или за осветената лента на производствения роман Електронно списание Литернет, 05. 07. 2005, Online: http://liternet.bg/publish14/m_angelova/upadykyt.htm

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/