Публикации на проф. д-р Миглена Людмилова Прашкова


Прашкова, Миглена (2020) Още за иконите и иконостаса в храм „Св. пророк Илия” в град Свищов. От Залмоксис до Кетцалкоатл. Изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Стефан Йорданов, ВТУ, Издателство ИТИ, ISBN 978-619-7602-01-2, Велико Търново, 2020, 815–822

Прашкова, Миглена (2020) Храм „Св. Николай” във Велико Търново. Датиране и атрибуция на възрожденските творби. Архитектура, 3–4, ISSN: 0324-4254, COBISS.BG-ID 1145181668, 2020, 116–123

Прашкова, Миглена (2020) Икони на зографа Александър Попгеоргиев в църквата „Св. Димитър” в с. Зимница, Ямболско. Визуални изследвания, Т. 4, Бр. 1, ВТУ, ISSN: 2603-381X (Online), ISSN: 2535-101X (Print), 2020, 20–23, 91–94,COBISS.BG-ID 1285463268

Прашкова, Миглена (2019) Икони и стенописи в храм "Св. Николай" във Велико Търново. Сборник доклади (научна конференция, 5 .12. 2019 г., гр. Велико Търново), ISBN 978-619-1682-45-4, Абагар, В. Търново, 2019, 62–78

Прашкова, Миглена (2019) Иконата на св. Ирина от едноименната църква в с. Хотница, Великотърновско. Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, Т. V, ISSN 1313-6356, Фабер, В. Търново, 2019, 75–82, 314–315

Прашкова, Миглена (2018) Проучване и реставрация на стенописи от XI–XII век и XIX век в църквата "Св. арх. Михаил" в гр. Рила, 2018 Храм "Св. арх. Михаил", гр. Рила

Прашкова, Миглена (2018) Проект за реставрация на художествените ценности в храм „Св. Николай” в с. Гумощник, Троянско, 2018 Проектът е депозиран в НИНКН (Национален институт за недвижимо културно наследство) и е съгласуван със Становище на Министъра на културата № 33-НН-722 / 24.10.2018 г..

Прашкова, Миглена (2017) Пето биенале на църковните изкуства. Инфо СБХ (бюлетин), бр. 5, ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404 , 2017, с. 16.

Прашкова, Миглена (2016) Проучване, документиране и консервационно-реставрационни работи на иконите Св. Атанасий и Св. Йоан Кръстител от църквата „Св. Атанасий”, с. Арбанаси. Приложение в книгата на Сапунджиева, В. Зографи отвъд границите. Възникването на Тревненската художествена школа в контекста на балканското изкуство XVII–XVIII в. Омофор, ISBN 978-954-2972-52-5, COBISS.BG-ID 1280208868, С., 2016, 105–122

Прашкова, Миглена (2016) Параклисът "Св. Йоан Богослов" в Рилския манастир. Проучване и реставрационни проблеми. Дисертационен труд, Катедра "Църковни изкуства", Православен богословски факултет, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", COBISS.BG-ID - 1277759972

Прашкова, Миглена (2016) Участие в проект за реставрация на иконостаса и иконите в храм „Рождество Богородично”, с. Плаково, Великотърновско, 2016. Църква "Рождество Богородично" в с. Плаково, Великотърновска област.

Прашкова, Миглена (2016) Реставрация на патронната икона в църквата „Св. Ирина” в с. Хотница.

Прашкова, Миглена (2015) Материали и техника на изпълнение на стенописите в параклиса „Св. Йоан Богослов” в Рилски манастир. В: 40 години катедра Реставрация, НХА, ISBN 988-854-2988-22-9, COBISS.BG-ID - 1287546084, С., 2015, 63–76

Прашкова, Миглена (2014) Параклисът „Св. Йоан Богослов” в Рилски Манастир. За техниката на изпълнение, датирането и авторството на стенописите след реставрацията им. В: Сборник с материали в чест на 80-годишнината на проф. протопр. д-р Николай Шиваров, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-982-2, COBISS.BG-ID1274111972, В.Т., 2014, 493–509

Прашкова, Миглена (2013) Трето международно биенале на църковните изкуства – Велико търново 2013. Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Велико търново, 2013

Прашкова, Миглена (2013) История на Православния богословски факултет. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”,1963–2013. Велико Търново, 2013, Фабер, 2013. ISBN 978-619-00-0022-8; COBISS.BG-ID 1266233572.

Прашкова, Миглена (2013) Реставрация на полихромирани дърворезбени елементи на иконостаса в храм „Св. пророк Илия” в Свищов, 2013. Храм "Св. пророк Илия", гр. Свищов

Прашкова, Миглена (2013) Реставрация на стенописи в църквата „Св. Петка”, XVII в., с. Таваличево, Кюстендилско, 2013. Църква "Св. Петка", с. Таваличево, Кюстендилско

Прашкова, Миглена (2012) Етапи и особености в творчеството на „папа Павел и син му Никола” през погледа на реставратора. Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, т. ІII, ISSN 1313-6356, Варна, 2012, 265–279

Прашкова, Миглена (2011) Новоразкрити стенописни фрагменти от средновековната църква в Горско ново село. В: Боянската църква между Изтока и Запада в изкуството на християнска Европа, ISBN 978-954-91259-7-9, COBISS.BG-ID1238679524, С., 2011, 69–78

Прашкова, Миглена (2011) Международен пленер по дървопластика и живопис. Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново, 2011

Прашкова, Миглена (2011) Триптих "Св. Богородица със св. арх. Гавриил и св. Йоан Кръстител" (темпера върху дърво с позлата, дърворезба, размери 46/32 cm затворен и 46/64 cm разгънат) и "Св. Убрус" (темпера върху дърво с позлата, 40/30 cm); участие в изложба на икони „Духът на България“ ("L'Esprit de la Bulgarie"), Български културен център в Париж, Франция (11–27 май 2011 г.) Париж – Франция, Люксембург

Прашкова, Миглена (2008) Изложба “Стенописи”. Изложбени зали "Рафаел Михайлов", март 2008, Велико Търново

Прашкова, Миглена (2007) За иконографията на св. Евтимий, патриарх Търновски. Търновска книжовна школа, т. VIII, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 954-524-339-2, COBISS.BG-ID1039827940 (T. 8), В.Т., 2007, 678–691

Прашкова, Миглена (2007) Реставрация на стенописи в църквата „Успение Богородично”, с. Пчелище, 2007. Църква "Успение Богородично" в с. Пчелище

Прашкова, Миглена (2006) Реставрация на стенописи в екстериора на Рилския манастир.

Прашкова, Миглена (2006) Техника и технология на средновековните стенописи от ХІІ век в църквата “Св. арх. Михаил”, гр. Рила. В: Любен Прашков – реставратор и изкуствовед, ВТУ, ISBN 10:954-524-514x, 13:978-954-524-514-5, COBISS.BG-ID 1242737892, С., 2006, 244–248, съставител и редактор на сборника

Прашкова, Миглена (2004) Проучване и реставрация на стенописни фрагменти от разкрита средновековна църква край с. Горско ново село, общ. Златарица. Разкрита средновековна църква край с. Горско ново село, общ. Златарица.Реставрационната документация е предадена в Архив на НИПК (сега НИНКН), за което е издадена Служебна бележка № 4591 / 20 .12. 2004 г. от Министерство на културата.

Прашкова, Миглена (2003) Изложба „Реставрация”. 31 януари – 13 февруари 2001, изложбена галерия на СБХ, София, „Шипка” 6, IV етаж

Прашкова, Миглена (2002) Реставрация на стенописи в църквата „Св. арх. Михаил” в гр. Рила. Църква "Св. арх. Михаил", гр. Рила

Прашкова, Миглена (2001) Орнаментът в арбанашките църкви ХVІ–ХVІІІ век. Търновска книжовна школа, т. VII, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 954-524-339-2, COBISS.BG-ID1039827940 (T. 7), В.Т. 2001, 773–781.

Прашкова, Миглена (2000) Консервация и реставрация на иконата “Св. Йоан Предтеча” от ХVІІ век В: Консервация и реставрация на музейни и художествени ценности. Научни и етични проблеми, НХА, Министерство на културата, ISBN 954-91379-1-0, COBISS.BG-ID 1041655268, С., 2000, 186–192

Прашкова, Миглена (1999) Реставрация на стенописи в параклиса „Св. Йоан Богослов” в Рилския манастир

Прашкова, Миглена (1996) Стенописи в храм „Св. Георги” в гр. Мадан, 1996 г. Храм "Св. Георги", гр. Мадан

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/