Смесените бракове - нежелана реалност. Българска етнография. 6, 1991. 29-38.


Карамихова, Маргарита (1991) Смесените бракове - нежелана реалност. Българска етнография. 6, 1991. 29-38. София


 
  Статия
 
 Издадено
  9976
 Маргарита Карамихова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/