Моногамия и полигиния в българското доиндустриално общество. Българска етнография. 3, 1991. 59-65.


Карамихова, Маргарита (1991) Моногамия и полигиния в българското доиндустриално общество. Българска етнография. 3, 1991. 59-65. София


 
  Статия
 
 Издадено
  9975
 Маргарита Карамихова

1. Balázs Trencsényi. Narratives unbound: historical studies in post-communist Eastern Europe. CEU Press. 2007

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/