Милена Алексиева. Варианти за популяризирането на минибаскетбола в България, заимствани от страни с традиции в развитието му. Сборник трудове “Формиране на готовност за оцеляване” 2004 София: НСА "В. Левски" с. 63-67 ISBN 954-718-132-7; COBISS.BG-ID 1043143652


Алексиева, Милена (2004) Милена Алексиева. Варианти за популяризирането на минибаскетбола в България, заимствани от страни с традиции в развитието му. Сборник трудове “Формиране на готовност за оцеляване” 2004 София: НСА "В. Левски" с. 63-67 ISBN 954-718-132-7; COBISS.BG-ID 1043143652 Сборник трудове “Формиране на готовност за оцеляване” 2004 София: НСА "В. Левски" с. 63-67 ISBN 954-718-132-7


 Доказано е, че системните занимания с баскетбол оказват благоприятно влияние върху развитието на всички мускулни групи, както и на координационните способности. От друга страна, ангажирайки се отрано с организирани занимания, децата ще насочат интересите и усилията си не само към здравословен начин на живот, но и ще останат далеч от пороците на съвремието – алкохолизъм, наркомания, хазарт и др. Дори спортуващите баскетбол да не станат професионални играчи, те могат да извлекат полза от това си занимание
  Доклад
 минибаскетбол, учебно-тренировъчен процес, популяризиране


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  988
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/