Османските турци и краят на средновековна България (Нова хипотеза за гибелта на Видинското царство). В. Търново, 1991, 40 стр. (в съавторство с Ив. Тютюнджиев).


Павлов, Пламен (1991) Османските турци и краят на средновековна България (Нова хипотеза за гибелта на Видинското царство). В. Търново, 1991, 40 стр. (в съавторство с Ив. Тютюнджиев). В. Търново


 Нова хипотеза за края на средновековната българска държавност.
  Книга
 Второ българско царство, Видин, Иван Срацимир, Константин II Асен, Фружин


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9713
 Пламен Павлов

8. Извори за българската история, т. XXXII. Гръцки извори за българската история, т. XII. София, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2015, с. 331 /в библиографията на тома/.

7. Божилов, Ив. Българското общество през 14. век. Структура и просопография. Пловдив, 2014, с. 252.

6. Чолов, П. Български историци (Библиографско-биографичен справочник). София, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2010, с. 234.

5. Ангелов, Вл. Българите и техните съседи на Балканите във византийската историопис от XV в. София, "Тангра ТанНакРа", 2007, с. 241 /в основната литература/.

3. Атанасов, Г. Инсигниите на средновековните български владетели. Плевен, 1999, с. 176.

4. Божилов, Ив., В. Гюзелев. История на средновековна България, VII – XIV в. /История на Българияу т. I. София, изд. "Анубис", 1999, с. 676.

2. Правители Европы. Справочное издание. Одесса, "Полис", 1998, с. 420 (Н. Д. Руссев)

1. Радић, Р. Време Jована V Палеолога (1332-1391). Београд, 1993, с. 412, бел. 27-а.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/