Компетентност и компетенции.


Бурова, Пенка (1991) Компетентност и компетенции. Български език, № 1.


 -
  Статия
 -


Хуманитарни науки

Humanities

 
  894
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/