Burneva, Nikolina. Hochzeiten in Bulgarien.


Бурнева, Николина (2016) Burneva, Nikolina. Hochzeiten in Bulgarien. Helmut Brall-Tuchel (Hrsg.): Hochzeiten aus interkultureller Perspektive. Duesseldorf University Press DUP, 2016, 95-118. ISBN - 978-3-95758-022-1


 
  Статия
 gender, habitus, geconomic system of rites
 Издадено
  8763
 Николина Бурнева

1. Hochzeiten in Bulgarien. // Helmut Brall-Tuchel (Hrsg.): Hochzeiten aus interkultureller Perspektive. Düsseldorf University Press DUP, 2016, 95-118. ISBN - 978-3-95758-022-1 Цит. в: М. Ендрева. За ритуалите – от транскултурна перспектива. // Проглас, кн. 1, 2017 (год. ХХVI), 165-166. ISSN - 0861-7902 ; COBISS.BG-ID – 1119668196 // Cit. on 166.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/