Бурнева, Николина. Политически аспекти на идентичността в романи от днешна Германия.


Бурнева, Николина (2016) Бурнева, Николина. Политически аспекти на идентичността в романи от днешна Германия. Има ли достатъчно Европа и съюз в Европейския съюз? София: РИК Минерва, 2016, с. 224-233. ISBN - 978-954-8702-39-3 COBISS.BG-ID - 1278325220


 Deutscher Buchpreis (ежегодната Немска награда за книга) е пример за институционално гарантирано разпространение. Анализът на отличените през последното десетилетие романи води до изводи относно политиеските аспекти на личностната идентичност в днешна германия и - косвено - европа.
  Статия
 porical identity, contemporary German literature, "Deutscher Buchpreis"


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  8754
 Николина Бурнева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/