Бурнева, Николина. „Интелектуалецът е… трагикомичен персонаж“ Ханс Магнус Енценсбергер интерпретира Дени Дидро


Бурнева, Николина (2017) Бурнева, Николина. „Интелектуалецът е… трагикомичен персонаж“ Ханс Магнус Енценсбергер интерпретира Дени Дидро Литература като свидетел на времето. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2017, с. 155-165. ISBN - 978-954-07-4287-8 COBISS.BG-ID - 1280077284


 Статията проследява приноса на Енценсбергер към пост-драматичния театър, в който се под-играва промененото понятие за творческа продуктивност. „Производството“ на комуникация води до трансформиране на просветителските понятия за индивид и личностно излъчване в една делнична обикновеност, уеднаквяваща съвременните непретенциозни образи на масовия човек. Конфигурацията „слуга – господар“ е само един от сюжетите в драмолета „Филантропа“ (1984) по мотиви на Дени Дидро, а Френското просвещение задава основата за асоциации с късната модерност в края на 20 век. Авторитетното германско издателство публикува през 1994 г. един пореден сборник с избрани произведения на небезизвестния следвоенен немски писател под заглавие: Diderots Schatten: Unterhaltungen, Szenen, Essays. Übersetzt, bearbeitet und erfunden von Hans Magnus Enzensberger („Сянката на Дидро. Раздумки, Сцени, Есета. Преведени, преработени и измислени от Ханс Магнус Енценсбергер“). Дори само този паратекст подсказва, че ноншалансът в отношението към именития предтеча цели да преодолее настъпилата инерция на критическата теория в сферата на художествената литература. В зората на деконструктивизма в белетристиката на немски език, макар и позакъсняли, редица немски автори се ориентират към постмодерната поетика.
  Статия
 Diderot, Enzensberger, "Der Menschenfreund", intellectual identity
 Издадено
  8752
 Николина Бурнева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/