Бурнева, Николина. Поетика, политика и полифония – „Среща в Телгте“ като метафора. // Kолективната памет в разкази на немски език. Изд. на Лит. сдружение "Гьоте в България". В. Търново, Изд. ПИК, 2009, 59-84. - ISBN - 978-954-736-204-8 COBISS.BG-ID - 1245066980


Бурнева, Николина (2009) Бурнева, Николина. Поетика, политика и полифония – „Среща в Телгте“ като метафора. // Kолективната памет в разкази на немски език. Изд. на Лит. сдружение "Гьоте в България". В. Търново, Изд. ПИК, 2009, 59-84. - ISBN - 978-954-736-204-8 COBISS.BG-ID - 1245066980


 
  Статия
 Guenter Grass, Postmoderne, Narrative Technik
 Издадено
  8713
 Николина Бурнева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/