Burneva, Nikolina. „Keine Abbildung mehr, […] eine Demonstration.“ Comics mit Schiller und Goethe.


Бурнева, Николина (2016) Burneva, Nikolina. „Keine Abbildung mehr, […] eine Demonstration.“ Comics mit Schiller und Goethe. Germanistik in Bulgarien. Bd. 1, 279-292. – Germanistik in Bulgarien. Bd. 1, София: НБУ, 2015, 279-292. ISBN - 978-954-535-893-7 COBISS.BG-ID - 1278181348


 
  Статия
 comics, Goethe, Schiller
 Издадено
  8710
 Николина Бурнева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/