Помагало по специализиран превод. Превод на документация - български и полски език.


Бонова, Станка (2016) Помагало по специализиран превод. Превод на документация - български и полски език. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново 2016, ISBN 978-619-208-061-7, COBISS.BG-ID - 1275830500


 Помагалото е базирано върху практиката на авторката като заклет преводач, както и върху целенасоченото проучване и анализ на изискванията на бюрата за превод и легализация, подчинени на прилагане на законовите разпоредби, свързани с дейността на заклетия преводач в България, на международните спогодби в тази област и на нормативните (лингвистични и нелингвистични) предпоставки, определящи намирането на еквиваленти в рамките на специализирания превод. Помагалото се състои от шест глави и две приложения. Създадено с цел компенсиране на недостига на литература, посветена на превода на документи и предназначена да подпомага обучението на студентите от транслатологичните специалности (особено с полски език), както и да улеснява практиката на преводачите на специализирани текстове.
  Учебник / Учебно помагало
 превод, превод на документация, специлаизиран превод, заклет преводач, транслитерация, бележка на преводача, лични данни,, декларация, български език, полски език, кодекс на заклетия преводач, закон за транслитерацията


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  8682
 Станка Бонова

1. Цитирано в: Стелиана Александрова. Преводът на документи като част от обучението по български език като чужд. // Polacy i Bułgarzy – 100 lat dialogu, Warszawa, 2020, стр. 191-198, ISBN: 978-83-66400-12-2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/