Немски език. Самоучител в диалози. том 1. Плевен: Грамма 2014, 351 с. ISBN978-954-2943-04-4


Иванова, Людмила (2014) Немски език. Самоучител в диалози. том 1. Плевен: Грамма 2014, 351 с. ISBN978-954-2943-04-4 Плевен:Грамма


 Самоучителят въвежда изучаващия немски език в лексиката и граматиката на езика (ниво А по ЕЕР) чрез диалози, които го подготвят за различните предизвикателства в чуждоезичната среда. Ориентиран е към специфична целева група - търсещи работа/работещи в немскоезични страни. Това определя разглежданите теми: от ежедневие до интервю за работа и справяне в различни ежедневни ситуации. С рубриката "Какво научих дотук" се дава възможност на изучаващия езика да се откъсне от имитацията и да премине към по-високо когнитивно ниво на усвояване на езика. В края на всяка урочна единица има забавни анекдоти и сентенции. Аудиозаписите са осъществени с помощта на носители на езика, като се демонстрират двата субстандарта: в Германия и Австрия.
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 упражнения, диалози, лексика, граматика


Хуманитарни науки Филология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  8581
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/