(Туризъм1. Специализиран български за немскоговорящи студенти Учебни модули за изучаване на български език с професионални цели – ниво А2 по ЕЕР. http://www.idial4p-center.org/bg/module/viewdownload/19-turizam1/90------) Туризъм 2. Специализиран български език за туристическия бизнес, ниво А2 по ЕЕР. Учебни модули за изучаване на български език с професионални цели – ниво А2 по ЕЕР http://www.idial4p-center.org/bg/module/summary/20-turizam2/91-------)


Иванова, Людмила (2011) (Туризъм1. Специализиран български за немскоговорящи студенти Учебни модули за изучаване на български език с професионални цели – ниво А2 по ЕЕР. http://www.idial4p-center.org/bg/module/viewdownload/19-turizam1/90------) Туризъм 2. Специализиран български език за туристическия бизнес, ниво А2 по ЕЕР. Учебни модули за изучаване на български език с професионални цели – ниво А2 по ЕЕР http://www.idial4p-center.org/bg/module/summary/20-turizam2/91-------) http://www.idial4p-center.org/bg/module/summary/20-turizam2/91-------)


 Тези учебни материали с безплатен достъп в интернет са разработени на модулен принцип. Новото в тях е селекция на релевантните за професията лексикални и граматични единици и текстови жанрове, както и методиката на сценария (представяне на релевантна за практиката ситуация, в която изучаващите езика трябва да решат определен проблем, като активират и използват различни придобити умения (четене, писане, говорене, слушане).
  Учебник / Учебно помагало
 специализирано чуждоезиково обучение, туризъм, сценарий
 Издадено
  8580
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/