Немска граматика с упражнения за всички системи на обучение. Deutsche Grammatik mit Übungen. Велико Търново: Gaberoff, 2004. 416 с. ISBN ISBN 954-9607-88-7


Иванова, Людмила (2004) Немска граматика с упражнения за всички системи на обучение. Deutsche Grammatik mit Übungen. Велико Търново: Gaberoff, 2004. 416 с. ISBN ISBN 954-9607-88-7 В.Търново: Gaberoff, 2004, 416 с. ISBN 954-9607-88-7


 Граматиката е предназначена за изучаващи немски език, включва основните граматични категории на частите на речта. Всяка единица включва въвеждаща информативна част и разнообразни упражнения.
  Учебник / Учебно помагало
 граматически категории, упражнения


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8579
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/