Немско-български речник = Deutsch-bulgarisches Wörterbuch.Велико Търново: Gaberoff 2002 г. (2 тома,100 000 думи, вкл. 25 000 словосъчетания, граматика и приложения) ISBN 954-9607-53-4 COBISS.BG-ID 1041242340


Иванова, Людмила (2002) Немско-български речник = Deutsch-bulgarisches Wörterbuch.Велико Търново: Gaberoff 2002 г. (2 тома,100 000 думи, вкл. 25 000 словосъчетания, граматика и приложения) ISBN 954-9607-53-4 COBISS.BG-ID 1041242340 В. Търново: Gaberoff ISBN 954-9607-53-4


 Речникът съдържа около 100 000 единици. Включва освен съответствията на български и допълнителна информация за езикови особености и културни специфики, както и разнообразни приложения.
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 лексика, граматика, културни различия, приложения


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8578
 Людмила Иванова

2. Teodora Kiryakova. Germanismen in der bulgarischen Küche. S. 388 In: FzDiMOS, Bd. 4 Mehrsprachigkeit in Mittel-, Ost- und Südosteuropa

1. Наталия Лечева, Разграничаване на еквивалентите в двуезичните речници на немски и български език. В: А. Димова/А. Димитрова, Сн. Бойчева, Език и комуникация в образователната и научната сфера. Сборник с научни статии. Шумен: Университетско издателство „Еп. К. Преславски“.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/