Аз говоря български. А ти? Български език за немскоезични студенти. - Пловдив: Летера. 2009, 160 с. ISBN 978-954-516-635-8


Иванова, Людмила (2009) Аз говоря български. А ти? Български език за немскоезични студенти. - Пловдив: Летера. 2009, 160 с. ISBN 978-954-516-635-8 Пловдив: Летера 2009. 160 с. ISBN 978-954-516-635-8


 Учебникът по български език е предназначен за немскоезични студенти. Основен акцент наред с езиковите информации и упражнения са културните специфики. Учебникът е създаден в рамките на европейски проект ИДИАЛ (интеркултурен диалог). Ситуиран е в контекста на дейностно-ориентираното чуждоезиково обучение. Всяка урочна единица е подчинена на дадена тема, като вътрешното деление се осъществява чрез художествени и публицистични текстове. Тренират се уменията четене, писане, говорене, слушане. (разработени от Л. Иванова уроци: 1, 3, 5, 7)
  Учебник / Учебно помагало
 български език, културна специфика,


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8576
 Людмила Иванова

3.  Андреана Ефтимова. – Съпоставително езикознание, 2011, № 3, стр. 83-86.

1.  Андреана Ефтимова. Литературата ни пред чужденците. – Литературен вестник (София), бр. 24/30.06. – 6.07.2010, стр. 5.

2.  Владислав Маринов, Нов помощник в интеркултурния диалог. В: списание „Проглас” В. Търново: Университетско издателство 2010 г. кн. 1, с. 220-222.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/