Von der Wortgruppe zum Satz, Uebungsbuch zu Schwerpunkten der deutschen Syntax. Veliko Tarnovo: Universitaetsverlag "Hll. Kyrill und Method", 2005, 180 с. (разработена глава 4, с. 87-177) ISBN 954-524-458-5 COBISS.BG-ID 1044241380 /съавторство/ R. Vassileva, L. Ivanova, T. Ratscheva (разработена част: Nebensatz)


Иванова, Людмила (2005) Von der Wortgruppe zum Satz, Uebungsbuch zu Schwerpunkten der deutschen Syntax. Veliko Tarnovo: Universitaetsverlag "Hll. Kyrill und Method", 2005, 180 с. (разработена глава 4, с. 87-177) ISBN 954-524-458-5 COBISS.BG-ID 1044241380 /съавторство/ R. Vassileva, L. Ivanova, T. Ratscheva (разработена част: Nebensatz) V. Tarnovo:Universitaetsverlag 2005, S. 87-177 ISBN 954-524-458-5


 Разработената част за подчинените изречения в немски език включва информация за тяхната същност, видове и подвидове и упражнения за анализ.
  Учебник / Учебно помагало
 подчинени изречения, видове
 Издадено
  8575
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/