Von der Form zum korrekten Ausdruck. Uebungsbuch zu Schwerpunkten der Morphologie des Deutschen. Übungsbuch zu Schwerpunkten der Morphologie des Deutschen. Veliko Tarnovo: Universitaetsverlag "Hll. Kyrill und Method", 2008, 300pp. ISBN 978-954-524-654-8 COBISS.BG-ID 1229239012


Иванова, Людмила (2008) Von der Form zum korrekten Ausdruck. Uebungsbuch zu Schwerpunkten der Morphologie des Deutschen. Übungsbuch zu Schwerpunkten der Morphologie des Deutschen. Veliko Tarnovo: Universitaetsverlag "Hll. Kyrill und Method", 2008, 300pp. ISBN 978-954-524-654-8 COBISS.BG-ID 1229239012 Veliko Tarnovo: Universitaetsverlag "Hll. Kyrill und Method", 2008, 300pp. ISBN 978-954-524-654-8.


 Учебното помагало съдържа информация за основните части на речта в немски език и комплекси от упражнения за идентификация на форми и техните функции, за коректната им употреба и комплексни задачи с цел разгръщане на чуждоезиковата компетентност на студенти.е
  Учебник / Учебно помагало
 морфология, категории, функции, формообразуване, употреба


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  8574
 Людмила Иванова

1. Таня Рачева. От формата към коректния израз. – Проглас. Филологическо списание, 2009, 18, кн. 2, с. 179-180. ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/