Оценяването като феърплей. - Сб. с доклади от Кръгла маса «Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес». 2009 г. Ред. М. Генова. Варна: Издателство „Наука и икономика” 2009, с. 205-212. ISBN 978-954-21-0425-4


Иванова, Людмила (2009) Оценяването като феърплей. - Сб. с доклади от Кръгла маса «Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес». 2009 г. Ред. М. Генова. Варна: Издателство „Наука и икономика” 2009, с. 205-212. ISBN 978-954-21-0425-4 М Генова и др. (ред.), Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес. Икономически университет-Варна: Издателство „Наука и икономика”. Варна 2009, ISBN 978-954-21-0425-4 (стр. 205-212).


 Оценяването като “честна игра” се разглежда през призмата на различните „играчи”: преподаватели, обучавани, представители на бизнеса. Поставен е щекотливият въпрос: Какво точно оценяваме? Припомнянето на двойки като оценяване на декларативни знания – оценяване на личността; оценяване на статично знание – оценяване на приложимост на знания; оценяване на статус в определен момент – оценяване в развитие; оценяване на езикови знания въобще – оценяване на знания по нива; оценяване на общи езикови знания – оценяване на специализирани езикови знания е полезно с оглед на постановяване на критерии и определяне на съдържания за оценка.
  Доклад
 оценяване, декларативни знания, умения
 Издадено
  8565
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/