Как се прави добър превод или за връзката между практика и теория. Рецензия за сборника Albrecht Buschmann (Hrsg.), Gutes Uebersetzen. Neue Perspektiven fuer Theorie und Praxis des Literaturuebersetzens. Berlin/Boston: De Gruyter 2015


Иванова, Людмила (2015) Как се прави добър превод или за връзката между практика и теория. Рецензия за сборника Albrecht Buschmann (Hrsg.), Gutes Uebersetzen. Neue Perspektiven fuer Theorie und Praxis des Literaturuebersetzens. Berlin/Boston: De Gruyter 2015 сп. „Проглас”, кн. 2, 2015, с. 189-194 ISSN 0861-7902


 С рецензията се обръща внимание на необходимостта от връзка между практикуващите преводачи на художествена литература и теоретиците на превода.
  Рецензия
 художествен превод, съвременни теории на превода


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8554
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/