Велкова-Гайдаржиева, Антония. Д-Р К. КРЪСТЕВ ЗА „ПОД ИГОТО” – ПЪРВИ МОДЕРЕН КРИТИЧЕСКИ ПРОЧИТ НА РОМАНА // „Romanoslavica”, 2015, Vol. L, nr. 3, Tehnoredactare: prof. dr. Antoaneta Olteanu - Bucuresti, 2-4 octombrie 2014, Editura Universitatii din Bucuresti, (pp. 157-182). ISSN: 0057-272X.


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2015) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Д-Р К. КРЪСТЕВ ЗА „ПОД ИГОТО” – ПЪРВИ МОДЕРЕН КРИТИЧЕСКИ ПРОЧИТ НА РОМАНА // „Romanoslavica”, 2015, Vol. L, nr. 3, Tehnoredactare: prof. dr. Antoaneta Olteanu - Bucuresti, 2-4 octombrie 2014, Editura Universitatii din Bucuresti, (pp. 157-182). ISSN: 0057-272X. „Romanoslavica”, 2015, Vol. L, nr. 3, Tehnoredactare: prof. dr. Antoaneta Olteanu - Bucuresti, 2-4 octombrie 2014, Editura Universitatii din Bucuresti, (pp. 157-182). ISSN: 0057-272X.


 Студията проблематизира първия критически модерен прочит на първия класически роман в българската литература “Под игото”. Става дума за статията на д-р Кръстев “Под игото” от 1890 г. – един забравен текст на професионалния ценител, в който изпъква изключителната му прозорливост, проникновено вглеждане в художествения детайл, но и в цялостната философия на творбата, аналитичното му майсторство и принципно отстояване на високите модерни критерии за художествено-естетическите стойности. С текста си д-р Кръстев поставя жалоните, задава матрицата за това, как да се чете тази представителна национална творба. Настоящата студия коментира и един незабелязван от литературните историци факт – първата преведена от Кръстев книга от руски език “Учебник по история на поезията”. В нея преводачът директно атакува “главата” на романтическата школа В. Юго от същите позиции, от които упреква и редица страни във Вазовото творчество. Така или иначе този пръв концептуален прочит на “Под игото” го посочва за един от шедьоврите на неговия автор. The study problematizes the first modern literary critical reading of “Under the Yoke”, a pioneer classic novel in Bulgarian literature. It deals specifically with Dr Krastev’s article of the eponymous name “Under the Yoke” which he wrote in 1890, a forgotten text remarkable for its exceptional insightfulness, thorough examination of artistic detail, as well as for its deep penetration into the overall philosophical significance of the novel. The article is a proof of Krastev’s great analytical skills and testifies to his assertion of highest modern standards in the aesthetic and artistic evaluation of a literary work. With his text, Bulgaria’s first professional literary critic sets the criteria and the norm for reading this representative work of Bulgarian literature. The present study also comments on a literary fact which has remained unnoticed by literary historians, the first book translated from Russian by Krastyo Krastev – “A Textbook in the History of Poetry”. In it the translator openly attacks “the head” of the Romantic school of thought Victor Hugo from the same ideological stand which he used to assault some aspects of Ivan Vazov’s work. Either way, this first in its kind conceptual reading of the novel “Under the Yoke” makes it stand out as one of the masterpieces in the work of the author.
  Студия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  8041
 Антония Велкова-Гайдаржиева

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Д-Р К. КРЪСТЕВ ЗА „ПОД ИГОТО” – ПЪРВИ МОДЕРЕН КРИТИЧЕСКИ ПРОЧИТ НА РОМАНА // „Romanoslavica”, 2015, Vol. L, nr. 3, Tehnoredactare: prof. dr. Antoaneta Olteanu - Bucuresti, 2-4 octombrie 2014, Editura Universitatii din Bucuresti, (pp. 157-182). ISSN: 0057-272X. Цитирана в: Деница Астахова. Ролята на "Литературно-научно списание на Казанлъшкото учителско дружество" в развитието на д-р Кръстев като литературен критик. - В: Българската литературна критика. Позиции и контексти. Сборник с научни изследвания. София, 2020: Издателски център Боян Пенев - Институт за литература ISBN 978-619-7372-25-0 с. 178, 179, 181.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/