Поетическо земеописание на България. За „Макове”, „Стръкове”, „Високата вълна” и тихата лирика


Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Поетическо земеописание на България. За „Макове”, „Стръкове”, „Високата вълна” и тихата лирика "Тихата лирика в българската литература : текстове от научната конференция "Тихата лирика" в българската литература: от дискриминацията до канонизацията", 24 и 25 април 2015 г., Велико Търново / състав. Пламен Дойнов, Иван Станков. София-Велико Търново: Изд. Кралица Маб, 2015, с.181-225, ISBN 978-954-533-147-3, COBISS.BG-ID:1272333284.


 
  Студия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  7891
 Мая Ангелова-Анастасова

1. Между два разговора с И. Ц. Признания и отзиви, слова и посвещения. Изд. Стигмати, Артгаф: София, 2017, с. 366-368, ISBN 978-619-7368-08-6 (АртГраф); ISBN 978-954-336-129-8 (Стигмати), COBISS.BG-ID: 1284608996

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/