За второто издание на "Българска литература. 1880-1930" на Иван Радославов и контекста на 1947 година.


Ангелова-Анастасова, Мая (2015) За второто издание на "Българска литература. 1880-1930" на Иван Радославов и контекста на 1947 година. Иван Радославов. 135 години от рождението на критика: нови изследвания. Съставители: Антония Велкова-Гайдаржиева, Димитър Михайлов. - Велико Търново, Изд. "Дар-РХ", 2015, с. 165-180, ISBN 978-954-9489-48-4, COBISS.BG-ID: 1279912676.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  7890
 Мая Ангелова-Анастасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/