Арт-академия на открито. Неформално обучение чрез изкуство [Мултимедия] : учебен диск / Мая Ангелова, Мира Душкова, Светлозар Цанков ; снимки Севдалин Дончев.


Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Арт-академия на открито. Неформално обучение чрез изкуство [Мултимедия] : учебен диск / Мая Ангелова, Мира Душкова, Светлозар Цанков ; снимки Севдалин Дончев. Издателство „Артцентрик“, Русе, ISBN 978-619-90559-0-8, COBISS.BG-ID:1284239332.


 Учебният диск „Арт-академия на открито. Неформално обучение чрез изкуство“ е създаден по моя идея, подкрепена и разработена от сдружение „Артцентрик“, по проект „Създаване на „Арт-академия на открито” като инструмент за прилагане на нови творческо-образователни формати и изграждане на нова младежка градска култура“, дог. N 2455/ 14.05.2015 г. между сдружение „Артцентрик“ и Община Русе, Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата. В него са показани практическите резултати от работата на „Арт-академия на открито“. Съдържа богат снимков материал, както и кратък видеофилм. Създадената методическата система, публикувана в диска, представя иновативни практики при реализирането и разпространението на културно-образователен продукт. Учебният диск е предназначен за преподаватели и обучители с интерес към неформалното обучение и извънкласните форми на обучение, към творчески организации и неправителствени организации, работещи в областта на културата, изкуството, образованието и младежкия сектор. Предложената методическа система би могла да се приложи в културно-образователни проекти, насочени към работа с младежи в областта на изкуството.
  Учебник / Учебно помагало
 неформално образование, открити пространства за изкуство


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  7889
 Мая Ангелова-Анастасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/