Никола Чиприянов. Случайността е другото име на Бог.


Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Никола Чиприянов. Случайността е другото име на Бог. Русе: Издателство „Авангард принт”, 2014, ISBN 978-954-337-232-4, COBISS.BG-ID: 1270517220.


 Сборник със спомени, посветени на актьора и писателя Никола Чиприянов. Включва пълна тетрография, филмография и библиография на актьора.
  Книга
 театър, кино, философия, история, поезия


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  7885
 Мая Ангелова-Анастасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/