Четвъртък и дните след него: еуфории и хипотимии на името


Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Четвъртък и дните след него: еуфории и хипотимии на името 9 септември 1944: Литература и политика. Текстове от научна конференция, 14 ноември 2014, Нов български университет. Съставител Пламен Дойнов. Поредица " Литературата на НРБ: история и теориа". Книга 9. София: Кралица Маб, 2015, с.193 – 229, ISBN 978-954-533-142-8, COBISS.BG-ID: 1270777572


 
  Студия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  7883
 Мая Ангелова-Анастасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/