Щрихи към българската белетристика от началото на 60-те години на ХХ век.


Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Щрихи към българската белетристика от началото на 60-те години на ХХ век. Научни трудове на Русенския Университет, 2014, Т. 53, Русе, 2014, ISSN 1311-3321, С. 105-112, COBISS.BG-ID: 1121172452.


 Статията е съпоставя товрчеството на Георги Марков и на Атанас Наковски в контекста на 60-те г. на ХХ век. Статята е наградена с кристален приз, като най-добра статия в раздел "Литературознание" на конференцията.
  Статия
 ретрограден и съвременен тип героизъм


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  7882
 Мая Ангелова-Анастасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/