Перипетии на Името в производствения роман „Светлини” на Веселина Геновска.


Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Перипетии на Името в производствения роман „Светлини” на Веселина Геновска. Арнаудов сборник : доклади и съобщения. Т. 8, [Материали от научен форум Осми Арнаудови четения, 11-12 октомври 2013 г., Русе] / [състав., ред. кол. Руси Русев ... и др.]. Т. 8, Русе, 2014, с. 285-197, ISBN: 978-619-7058-33-8, COBISS.BG-ID: 1271046372


 Статията се занимава с ритуалите на именуването в производствения роман, като вид идеологическа инверсия на митове.
  Статия
 идеология, литература, ритуал.


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  7881
 Мая Ангелова-Анастасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/