Проектиране на битието в „Сухата равнина” на Павел Вежинов


Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Проектиране на битието в „Сухата равнина” на Павел Вежинов Научни трудове на Русенския Университет, 2013. Т. 52. Серия 6.3, Русе, 2013, с. 182-186, ISSN 1311-3321, COBISS.BG-ID:1121172452.


 Статията се занимава с хронотопната матрица на романите, посветени на строителството.
  Статия
 производствен вертикал и хоризонтал, страх от празното пространство, страх от игнориране.


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  7880
 Мая Ангелова-Анастасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/