Светът на вещите в производствените романи (Критически подход към всекидневието на комунизма)


Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Светът на вещите в производствените романи (Критически подход към всекидневието на комунизма) Арнаудов сборник : доклади и съобщения. Т. 7, Материали от научен форум Седми Арнаудови четения, 21-23 октомври 2010 г., Русе / [състав., ред. кол. Руси Русев ... и др.], Русе: Изд. Лени-Ан, 2013, с. 252 – 257, ISBN 978-619-7058-06-2, COBISS.BG-ID: 1260185572.


 Статията разглежда измененията във вещния свят на романите с производствена тематика във връзка с обществено политическата норма през 50-те г. на ХХ век.
  Статия
 аскетизъм, индустриален пейзаж, карта и територия на мястото


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  7879
 Мая Ангелова-Анастасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/