Умората на „старите” и виталността на „младите” в два романа от 1962 година („Мъже” и „Мария против Пиралков”)


Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Умората на „старите” и виталността на „младите” в два романа от 1962 година („Мъже” и „Мария против Пиралков”) 1962. Година на измамната свобода. Размразяване и литература. Новото поколение в поезията. София: Изд. Кралица Маб, 2013, с. 201 – 219, ISBN: 9789545331268.


 Статията разглежда витализма на новия герой на литературата в началото на 60-те г. на ХХ век.
  Статия
 топоси на вината и разкаянието


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  7878
 Мая Ангелова-Анастасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/