Поквара и порядъчност. Лични вещи и оръдия на социалистическия труд в производствения роман.


Ангелова-Анастасова, Мая (2012) Поквара и порядъчност. Лични вещи и оръдия на социалистическия труд в производствения роман. НРБ – литературата: История, понятия, подходи. София: Изд. Кралица Маб, 2012, с. 233 – 265, ISBN 978-964-535-543-1.


 Наблюдения върху "етос" и "техне" в литературата с производствена тематика през 50-те г. на ХХ век.
  Студия
 оръжия на труда, производсвен код в описанието на героите, украшения и орнаменти


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  7877
 Мая Ангелова-Анастасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/